Page 1

e-Didik PERDA SPM

Bentuk Piawai 1. Angka Bererti a. Semua digit bukan sifar dalam sesuatu nombor adalah angka bererti. Contoh : i. 5239 (4 angka bererti) ii. 49.3 (3 angka bererti) b. Sifar yang terletak antara dua digit bukan sifar adalah angka bererti. Contoh : i. 208 (3 angka bererti) ii. 3.005 (4 angka bererti) c. Bagi sesuatu nombor perpuluhan yang kurang daripada 1, sifar yang terletak sebelum sebarang digit bukan sifar bukan angka bererti. Ia hanya menunjukkan kedudukan titik perpuluhan sahaja. Contoh :i. 0.0071 (2 angka bererti) ii. 0.0708 (3 angka bererti) d. Bagi suatu nombor perpuluhan, sifar yang terletak selepas digit bukan sifar adalah angka bererti. Contoh : i. 3.20 (3 angka bererti) ii. 0.040 (2 angka bererti) 2. Bentuk Piawai Bentuk Piawai ditulis sebagai A × 10 n dengan 1 ≤ A < 10 dan n ialah integer. Contoh : i. 2.4 × 10 4 ii. 3.29 × 10 −3


e-Didik PERDA SPM

Indeks 1. a m × a n = a m + n Contoh : 4 2 × 4 4 = 4 2+ 4 = 4 6 2. a m ÷ a n = a m − n Contoh : 4 4 ÷ 4 2 = 4 4− 2 = 4 2 3. (a m ) n = a mn Contoh : (4 2 ) 3 = 4 6 4. a m × b m = (ab) m Contoh : 2 3 × 4 3 = (2 × 4) 3 = 8 3 m

a 5. a ÷ b =   , b ≠ 0 b m

m

4 Contoh : 4 ÷ 3 =   3 2

2

2

6. a 0 = 1, a ≠ 0 Contoh : 6 0 = 1 7. a − n =

1 ,a ≠ 0 an

Contoh : 4 − 2 =

1 1 = 42 9

1

8. a n = n a , a > 0, n > 0 1

Contoh : 125 3 = 3 125 = 5 m

9. a n =

( a) n

m

= n a m , a > 0, n > 0 2 3

Contoh : 64 =

( 64 ) 3

2

= 42


e-Didik PERDA SPM

Ketaksamaan Linear 1. Ketaksamaan ialah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. 2. Suatu ketaksamaan boleh diwakili pada garis nombor. Misalnya, (a) x > 2

-1

0

Simbol bulatan

1

2

3

4

5

6

digunakan kerana nilai x tidak termasuk 2.

(b) x â&#x2030;¤ 2

-3

-2

Simbol bulatan 3. Simbol > < Simbol â&#x2030;Ľ â&#x2030;¤

-1

0

1

2

3

4

digunakan kerana nilai x adalah termasuk 2. Maksudnya lebih besar daripada kurang daripada Maksudnya lebih besar daripada atau sama dengan kurang daripada atau sama dengan

4. Penyelesaian ketaksamaan linear dalam satu anu ialah ketaksamaan setara dalam bentuk termudah Misalnya, x â&#x20AC;&#x201C; 5 > 2 x>2+5 x>7


e-Didik PERDA SPM

5. Apabila suatu ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan suatu nombor negatif. Simbol ketaksamaan mestilah diterbalikkan. Misalnya, x (a) -3x > 21 (b) â&#x2030;¤3 â&#x2C6;&#x2019;2 21 x â&#x2030;Ľ 3(- 2) x< 3 x<-7 xâ&#x2030;Ľ-6 6. Penyelesaian ketaksamaan linear serentak ialah nilai-nilai yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan itu.

Nota Statistik 1. Kekerapan ialah bilangan kali maklumat itu muncul dalam sekumpulan data. Tinggi /cm Kekerapan ,f 160

3

165

5

170

2

175

8

180

2

2. Jadual kekerapan ialah suatu jadual untuk menunjukkan kekerapan butir-butir tertentu. 3. Piktograf ialah suatu persembahan data dengan menggunakan lambang untuk mewakili kekerapan bagi perkara tertentu. 4. Carta palang ialah suatu perwakilan data yang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk.


e-Didik PERDA SPM

5. Carta pai ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu bulatan.

6. Graf garis ialah suatu graf yang dihasilkan dengan menyambungkan titik-titik kordinat yang mewakili sesuatu data dengan garis lurus.


e-Didik PERDA SPM

Untuk nota 7, 8. 9: 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6

7. Min ialah jumlah nilai data / bilangan data 8. Mode ialah data yang mempunyai kekerapan tertinggi. 9. Median ialah data yang berada di tengah selepas disusun mengikut turutan menaik atau menurun.

Nota Penjelmaan y 8

A dipeta ke A' translasi (-3) -2

A

D

garis pantulan l

6

A' B

A dipeta kepada A''' putaran -90o pada asalan

4

A''

2

A'''

-10

-5

O(0,0) -2

5

A di peta kepada A'' pantulan pada garis pantulan l

10


e-Didik PERDA SPM

1.Translasi

1. translasi

bermaksud x unit ke kanan/kiri diikuti y unit ke atas/bawah.

Misalnya Aâ&#x20AC;&#x2122; ialah imej bagi A di bawah translasi Ciri-ciri translasi : a. bentuk sama, size sama b. orientasi bagi objek dan imej adalah sama. c. jarak antara objek dan imej yang sepadan adalah sama.

2. Putaran

Contoh : Aâ&#x20AC;&#x2122; ialah imej untuk A di bawah satu putaran 90o lawan arah jam pada asalan. Ciri-ciri putaran : a. bentuk sama, size sama b. orientasi bagi objek dan imej adalah sama. c. sudut putaran bagi setiap objek dan imej yang sepadan adalah sama size

3. Pantulan


e-Didik PERDA SPM

Contoh : A’’ ialah imej untuk A di bawah satu pantulan pada garis pantulan l . Ciri-ciri pantulan : a. bentuk sama, size sama. b. orientasi bagi objek dan imej berlawanan. c. jarak dari setiap objek dan imej sepadan adalah sama.

4. Pembesaran :

Ciri-ciri pembesaran : a. bentuk sama, size berlainan b. orientasi bagi objek dan imej sama c. factor skala , k = saiz imej /saiz objek d. luas imej = k2 x luas objek e. jarak antara imej dan objek untuk setiap titik adalah mengikut nisbah yang sama. OB’/OB=OC’/OC=OD’/OD=k


e-Didik PERDA SPM

Set 1. Persilangan dua set. Persilangan set A dan set B, A ∩ B mengandungi unsur sepunya bagi set A dan set B.

ε

2. Kesatuan dua set. Kesatuan set A dan set B, A ∪ B, mengandungi semua unsur di dalam set A dan set B.

ε

3. Pelengkap Set. A` menandakan satu set bagi semua unsur-unsur dalam ε yang bukan merupakan unsur-unsur bagi set A. A` disebut pelengkap bagi set A.

ε

Math nota sesi2