Page 83

đơn thuần trong cỡ của môđun.Vì vậy, để RSA được an toàn, bây giờ hoặc tương lại, một cách đơn giản là tạo một lựa chọn nhạy cho kích cỡ môđun. Số các ký số 150 200 250

Thời gian phân tích thành thừa số 1 tháng 100 năm 500,000 năm

Bảng 4-1: Thời gian phân tích thành thừa số một Môđun RSA Tất nhiên đó là một khẳ năng của sự chọc thủng phòng tuyến trong các phương pháp phân tích thành thừa số. Tuy nhiên, nhà toán học đã từng tìm kiếm các thuật toán phân tích thừa số nhanh trong nhiều năm qua mà vẫn chưa thành công. Sự chứng thực chính cho độ dài của RSA là nó đã giữ vững rất nhiều năm để các chuyên gia tiếp tục thử phá vỡ nó. Một thiếu sót chính của RSA, quá trình xử lý sự mã hoá và sự giải mã cao hơn nhiều với hệ thống mã đối xứng giống như DES .Vì vậy, RSA hiếm khi được sử dụng cho sự mã hoá dữ liệu lớn. Tuy nhiên, RSA có một vài ứng dụng quan trọng – được thảo luận theo chữ ký kỹ thuật số, sự quản lý khoá, và các chủ đề về sự xác nhận sau. Ngày nay, RSA đang được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm ở các dạng khác nhau bao gồm các mạch điện tử làm bằng các mảnh silic nhỏ, các chương trình xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP), và phần mềm thường. Khẳ năng thực thi của RSA phụ thuộc lớn vào mã thuật toán môđun phù hợp với bộ xử lý đã dùng. Một vài điểm bắt đầu hữu ích là [BRI, SHA1] nếu cân nhắc một sự thực thi phần cứng, hoặc [DUS1] cho một sự thực thi phần mềm.. Thuật toán ELGamal

Năm 1985, ElGamal [ELG1] đề xuất một hệ thống mã khoá- chung thay đổi, dựa trên một vấn đề toán học khác biệt cơ bản tới RSA. Thuật toán này phụ thuộc vào sự phức tạp của quá trình tính toán các loga rời rạc qua các

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement