Page 77

Độ dài của DES Độ dài của DES đã là một vấn đề đang được tranh luận, từ khi cuộc triệu tập đầu tiên để bình luận tiêu chuẩn đã đề nghị vào năm 1975. Cuộc tranh luận cơ bản có hai vấn đề chính:

. Kích cỡ khoá được đặt tại một giá trị nhỏ không cần thiết ( 56 bit); và

. Sự phân loại bởi sở an toàn quốc gia (NSA) về thiết kế của những hộp S (theo sự an toàn của các thuật toán phụ thuộc chínht).

Điều này dẫn đến tiếp tục tranh luận tính thuyết phục của DES ở hầu hết mọi phương diện tấn công, ví dụ, một sự tấn công dựa trên cơ bản thử đơn thuần tất cả các khoá (từ 7x 1016 của chúng) cho đến khi tìm ra cái thích hợp. Đó cũng từng là sự nghiên cứu mà DES có thể gắn liền vào “ cửa bẫy” được biết duy nhất bởi NSA, và đó cũng là cự lo lắng về độ dài tương đối của những khoá khác nhau. Một vài khoá được định dạng theo tiêu chuẩnkhi đang yếu hoặc bán yếu3; tuy nhiên, độ dài của số khoá còn lại khác nhau không được giải thích rõ ràng. Toàn bộ cuộc tranh luận gắt gao về vấn đề này từ trước năm 1975 đến năm 1990 được tổng kết bởi Dorothy Denning [DEN2]. Kết luận của bà là: DES đã ở trong trường hoạt động sử dụng hơn thập kỷ qua. Không một trường hợp tấn công nào thành công cả, hay ngoài ra bắt ép thô bạo đã từng được công bố. Đây chính là sự công nhận thực tế đáng nể. Mặc dù DES có nhiều điểm yếu để tấn công bởi cuộc nghiên cứu trên mọi phương diện, tài liệu chung đề nghị rằng những cuộc tấn công như vậy có thể tránh được một cách thành công bởi ba lần mã hoá, đặc biệt nếu ba khoá độc lập được sử dụng. Vì vậy, DES với ba làn mã hoá có thể cung cấp sự bảo vệ chính xác cho những ứng dụng đã đề cấp trong nhiều năm tới.

Sẽ không còn nghi ngờ gì nữa về sự tồn tại hữu ích của DES đơn đang kết thúc. DES có thể bị ngắt bởi cuộc tấn công toàn diện bởi bất kỳ ai đã chuẩn bị dành đủ tiền cho thiết bị đã yêu cầu. Ví dụ, Eberle [EBE1] đánh giá rằng DES có thể bị ngắt với trung bình 8 ngày sử dụng thiết bị giá khoảng 1 triệu đôlaMỹ, đã xây dựng từ 1992 – công nghệ machj điện tử siêu nhỏ DES. (Điều này so sánh với sự đánh giá của [GARR1] rằng DES có thể bị ngắt trong một tuần với 500,000$ sử dụng thiết bị có sẵn năm 2000.) Trên thực tế, nếu ai là khách hàng - thiết kế đặc biệt mạch điện tử siêu nhỏ

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement