Page 212

chóng tiêu thụ ngay cả những host lớn nhất trên mạng Internet khiến cho chúng trở nên vô dụng. Vì thương mại điện tử tiếp tục đóng một vai trò chính trong nền kinh tế điện tử nên những vụ tấn công DoS sẽ có tác động thậm chí là lớn hơn lên xã hội điện tử của chúng ta. Nhiều tổ chức hiện đã bắt đầu nhận ra phần chính trong những khoản thu nhập từ các nguồn trên mạng. Do vậy mà một vụ tấn công DoS kéo dài có thể làm cho một số tổ chức có khả năng bị phá sản. Thậm chí nhiều cuộc tấn công này có thể áp dụng những khả năng đột nhập tinh vi hơn mà có thể giấu đi những cuộc tấn công như vậy. Nhiều chính phủ đã hay đang trong quá trình tăng cường những khả năng đấu tranh điện tử mà sử dụng các cuộc tấn công DoS chứ không phải những quả tên lửa thông thường. Thời đại khủng bố mạng thực sự đã tới.

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement