Page 121

FIPS PUB 180: Bộ thương mại Mỹ, Thuật toán phân cắt an toàn, Ấn phẩm các tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang 180,1993. ISO 8730: Ngân hàng- Các yêu cầu về sự xác nhận thông tin ( bán sỉ). ISO/IEC 9796: Công nghệ thông tin- Các công nghệ bảo mật- Cơ cấu chữ ký kỹ thuật số đưa ra sự phục hồi thông tin.

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement