Page 11

cảm Cung cấp chữ ký điện tử cho các giấy tờ hành chính của chính phủ Mạng của các tổ chức Hạn chế truy cập vào các chức năng quản lý cho truyền thông những cá nhân có thẩm quyền Bảo vệ chống lại việc làm gián đoạn các dịch vụ Bảo vệ bí mật cho các thuê bao Mạng công ty/riêng lẻ Bảo vệ riêng tư và bí mật của công ty/ cá nhân Đảm bảo tính trung thực của tin nhắn Các tài liệu tham khảo [DAV1] - D.W. Davies W.L. Price, “An ninh cho các mạng máy tính”, Tái bản lần thứ hai, NXB John Wiley and Sons, New York, 1989 [MAR1] – P. Marion, “”, NXB Calmann – Lévy, Pháp, 1991. [MEY1] - C.H. Meyer, S.M. Matyas và R.E. Lennon, “Các tiêu chuẩn trung thực mã hoá cần thiết đối với các hệ thống chuyển tiền điện tử”, Báo cáo tại Hội nghị về an ninh và bí mật ở Oakland Canada, Tạp chí IEEE Computer Society, 1981. [NUT1] - G.J Nutt, “Các hệ thống mở ”, NXB Prentice Hall, EngleWood Cliffs, New Jessy, 1992. [PAR1] - D.B. Parker, “Những tổn thất quốc tế từ nguy cơ dễ bị tổn thương của chuyển tiền điện tử ”, Tạp chí Communications of the ACM, kỳ thứ 22, số 12, (tháng 12 năm 1979), trang 654-660. [SOK1] - P.K. Sokol, “EDI: Lưỡi dao cạnh tranh”, NXB Intext Publications, Công ty sách McGraw-Hill phát hành, New York, 1988. [SPA1] - E.H. Spafford, “Con sâu Internet: cơn khủng hoảng và hậu quả”, Tạp chí Communications of the ACM, kỳ thứ 32, số 6, (tháng 6 năm 1989), trang 678-687. [STE1] - B. Sterling, “Trừng trị hacker: Luật pháp và sự hỗn độn trên mặt trận điện tử ”, Hãng Bantam phát hành, New York, 1992. [STO1] - C. Stoll, “Quả trứng con chim cu”, NXB Doubleday, New York, 1989.

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement