Page 1

Graphic Design

PORTFOLIO


Nguyáť…n Tháť‹ Thanh NhĂ n

     0328344380 tnhan.ng95@gmail.com

 TĂ´ilĂ máť™tngĆ°áť?ithĂ­chkhĂĄmphĂĄvĂ khĂ´ngngấitháť­thĂĄchtrong cĂ´ngviᝇc.PhĆ°ĆĄngchâmcᝧatĂ´itrongthiáşżtkáşżlĂ “Simpleisthe bestâ€?.TĂ´iluĂ´nthĂ­chưᝣctĂŹmtòiváť máťšthuáş­t,máťšthuáş­tsáť‘a phĆ°ĆĄngtiᝇnvĂ cĂĄccĂ´ngnghᝇmáť›i,...TĂ´iluĂ´ncáť‘gắngtraudáť“i kiáşżnthᝊc,káťšnăngvĂ sᝊcsĂĄngtấoáťƒhoĂ nthĂ nhtáť‘tcĂ´ngviᝇc cᝧamĂŹnh,tráť&#x;thĂ nhmáť™tngĆ°áť?ithiáşżtkáşżgiáť?ivĂ tiáşżnxahĆĄntrĂŞn conĆ°áť?ngcᝧamĂŹnh.

M᝼ctiĂŞucᝧatĂ´ilĂ lĂ mchᝧcĂĄcsĂĄngtấocᝧamĂŹnh,tráť&#x;thĂ nhmáť™tnghᝇsÄŠthiáşżt káşżvĂ cĂłtháťƒtáťąxâydáťąngmáť™tthĆ°ĆĄnghiᝇuchoriĂŞngbảnthânmĂŹnh,trong chuyĂŞnmĂ´ncĹŠngnhĆ°kinhdoanh.

  

behance.net/bomy95 issuu.com/nhan.ng95/docs/nhan_porfolio


GIĂ O DUC & KINH NGHIĂŠM

KY NANG

2013-2018

Illustrator Photoshop Indesign

Ä?ấi háť?c Máťš Thuáş­t TP. HCM ChuyĂŞn ngĂ nh Máťš thuáş­t ᝨng d᝼ng TĂ´idĂ nh5nămáť&#x;âyáťƒháť?cváť Máťšthuáş­tcĆĄbản,váş˝hĂŹnhháť?a, kĂ˝ háť?a, cĂĄc mĂ´n kiáşżn thᝊc nghᝇ thuáş­t vĂ  cĂĄc mĂ´n chuyĂŞn ngĂ nhthiáşżtkáşżnhĆ°:

Lightroom CorelDraw AfterEffect AdobePremiere Dreamwaver AdobeXD AdobeMuse

BasicArt

Typography

Marketing

HandDrawing

Photography

Packaging

InstallationArt

Branding

WebDesign

Illustration

Print-Ad

Sketch InvisionOfďŹ ceSofware

08-/2016 -02/2018

NGOAI NGU

2017

 

3DMax

English Listening

Speaking

Reading

THANH TUU ConfettiCreativeAwards2016 Top50BestCreations Top10BestIllustrions

Writing

CôngtyinẼnvà thiếtkếViettin Jobdetails:ảmnhậnthiếtkếPOSM,BrandIdentity,Packaging,Printing&Material)

ViáşżtvĂ ăngbĂ itrĂŞnBlognháşąmquảngcĂĄocĂĄcsảnphẊmcᝧa vănphòngphẊmArtlineJapan. LÄŠnhváťąc:Hoấc᝼,vănphòngphẊm

08/2018 -12/2019

 CĂ´ngtyGreenhouse/Banáť ĂĄnSSC Jobdetails:Cháť‹utrĂĄchnhiᝇmthiáşżtkáşżvĂ quảnlĂ˝cĂĄcẼnphẊm cᝧacĂ´ngtynhĆ°HSNL,brochuresảnphẊm,cĂĄcẼnphẊmcho event,thiáşżtkáşżwebsitecĂ´ngty,giaodiᝇnᝊngd᝼ngchod᝹ån, thiáşżtkáşżlấibáť™nháş­ndiᝇnchocĂ´ngty,trĆ°áť?ngháť?cvĂ cĂĄcd᝹ån, tấo/viáşżtnáť™idung,biĂŞntáş­pvĂ thiáşżtkáşż. LÄŠnhváťąc:GiĂĄod᝼c,tĂ ichĂ­nhháť?cĆ°áť?ng,cĂ´ngnghᝇ


MỤC LỤC 01

02

03

MỸ THUẬT CƠ BẢN

PHOTOGRAPHY

ILLUSTRATION

Page 16

Page 20

| Drawing | Color | Decoration | Typography Page 8

| Artbook

| Minh họa sách


06 04 BRANDING

| Thiết kế logo | Bộ nhận diện thương hiệu | Redesign Logo & Hình ảnh thương hiệu Page 24

NEW DESIGN Page 40

05 PRINT DESIGN

| Thiết kế Profile doanh nghiệp | Editorial & Layout Tạp chí | Brochure, Catalogue, Flyer sản phẩm | Poster, Banner, Standee, ... | Lịch, Thiệp Page 30


01 MỸ THUẬT CƠ BẢN


| | | |

Drawi ng Co lo r De co rat i o n Typog ra phy


8

Hòa sắc Cách điệu, trang trí

| Đồ án môn học | Year: 2013


12

Typography Hand Lettering

| Đồ án môn học | Year: 2013


02 PHOTO GRAPHY


| Ar t bo o k


16

Sài Gòn: Câu chuyện của màu sắc

| Đồ án môn học | Date: 2015 | Partner: Triều Ngân Trương | Artbook


03 ILLUS TRATION


| Mi nh háť? a sĂĄ c h


20

Minh họa sách: “Những con ma vui vẻ”

| Đồ án Môn học | Date: 2016 | Sách thiếu nhi | Truyện bởi: Gianni Rodani


04 BRANDING


| Th iết kế logo | Bộ n h ận di ệ n t hươ ng hi ệ u | Red es ig n Logo & Hì nh ả nh t hươ ng hi ệ u


24

Redesign Logo Bitis LOGOTYPE

| Đồ án môn học | Nhãn hiệu giày dép Việt Nam | Partner: Cỏ Biến Tính, Tự Nhiên

IDEA Logo cũ

COPORATE COLOR C100 M100 Y50 K0 R10 G0 B62 #0A003E C0 M100 Y100 K0 R255 G0 B0 #FF0000

Đường rãnh đế giày


26

Redesign Logo VANTR LOGOTYPE

| Client: CTY CP ĐT PT XNK VĂN TRƯỜNG | Date: 2017

IDEA Logo cũ

Nasalization Typeface

TYPEFACE Myriah Pro: Bold & Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZW abcdefghijklmnopqrstuvxyzw 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZW abcdefghijklmnopqrstuvxyzw 1234567890

COPORATE COLOR C75 M5 Y100 K0 R64 G242 B0 #40f200


05 PRINT DESIGN


| | | | |

Th iết kế Profi le do a nh ng hi ệ p Ed itorial & Layo ut Tạ p chí Broch u re, C at a log ue , Flye r sả n phẩ m Pos ter, Ba nne r, St a nde e sả n phẩ m, sự kiện Lịch , Th iệ p


30

Baskerville Typeface Book

| Đồ án Môn học | Date: 2015 | Editorial & Layout


32

Compass Calendar

| Client: Compass Logistics and Trading Co., Ltd | Date: 2017 | Layout


33

Gas Shipping

| Client: CTY CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | Date: 2017 | Lịch, túi, thiệp tết


34

Viettin Catalogue

| Client: Viettin Printing & Design | Date: 2017 | Editorial & Layout


36

Ladofood Catalogue & Brochure

| Client: Công ty Ladofood | Date: 2016 | Partner: Team TK Ladofood | Layout


05 new design


| | | | |

Th iết kế Profi le do a nh ng hi ệ p Bran d in g Broch u re, C at a log ue , Flye r sả n phẩ m Pos ter, Ba nne r, St a nde e sả n phẩ m, sự kiện Web/App


38

Ứng dụng đọc sách SSC

| Process: Demo | Year: 2019 | UXUI Design


Hình ảnh minh họa thuộc tác giả khác


40

Dashboard e-Learning

| Process: Demo | Year: 2019 | UXUI Design


42

Library Website

| Process: Demo | Year: 2019 | UXUI Design


44

School Branding Văn phòng phẩm

| Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | Year: 2019 | Branding


Artwork


46

Smart Library Brochure

| Smart Library | Year: 2019 | Editorial, Layout, Inforgraphic

=QŦ _RֿW U¨ TQ¼WP PRJW Q‫ׅ‬L ]֥Y LQ^WP L‫ן‬J WQ¨ ][Ŧ‫ו‬WP U¨ WŝR PRÂY LQX PR©X _R²W _¨ Q‫ׅ‬L \RWQ Q‫ׅ‬L ]֥Y K‫^\ ׍‬WP _¨ L֥Y WQ֥] TRַW ]Q‫ס‬L U¨ ][^WP ]ªV L‫ן‬J L©L QX֙] Ù‫ב‬WP Tַ] W‫׉‬R _¨ U¨V _RֿL WQ»V L‫ן‬J Q‫ׅ‬L \RWQ$ WŝR MRֽW [J L©L QX֙] Ù‫ב‬WP \©WP ]֙X _¨ YQ©] Q^b ][µ ]Ŧ‫ח‬WP ]Ŧ‫כ‬WP L‫ן‬J Q‫ׅ‬L ][º WQ֩V aªb M‫ש‬WP _¨ YQ©] ][RֻW WËWP U‫ש‬L ]‫ ש‬Q‫ׅ‬L WËWP U‫ש‬L PRJX ]RַY WËWP U‫ש‬L WP¼W WP‫©\ ¨_ ק‬WP ]֙X LQX WPŦ‫ו‬R Q‫ׅ‬L Q´WQ ]Q¨WQ _¨ W^¼R MŦ‫י‬WP L©L YQ֡V LQ֝] WQªW ©R LQËV LQׁ ][^WP ]Q‫ש‬L _¨ ][©LQ WQRֿV LQX Q‫ׅ‬L \RWQ

Smart Library

THƯ VIỆN LÀ TRUNG TÂM CỦA HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI GIÁO DỤC

<Pť^Q‫־‬V\Zť‫ה‬VOPׄKK֞VØť‫ך‬K `©aL‫ר‬VO^§PW֘\Ø‫א‬VO\PMWVP] K֞]K‫מ‬IPׄK[QVP 6‫[] ]ב‬XWP PR֛R YQ©Y Z^JW ][‫ׅ‬WP Ùֻ WªWP LJX QRֿ^ Z^֛ QX֙] Ù‫ב‬WP ]QŦ _RֿW ][XWP ][Ŧ‫ו‬WP Q‫ׅ‬L ]QNX =Q‫[] ס‬Ŧ‫ח‬WP 7P^bֽW 1‫ ^ק‬Ø‫ ב‬U¨ YQ֛R TQ֛X \©] ÙŦ‫כ‬L WQ^ L֟^ L‫ן‬J Q‫ׅ‬L \RWQ ]QNX ]‫ף‬WP _ÁWP VRֹW

]‫ף‬WP U‫ס‬J ]^‫׍‬R Ùֻ ]‫ ף‬Ù» U²W Tַ QX֙LQ V^J \֧V a©L Ù‫׃‬WQ WP^‫׋‬W ]¨R URֿ^ YQÁ Q‫כ‬Y WQ^ L֟^ Q‫ׅ‬L ]֥Y PR֛R ][µ L‫ן‬J L©L NV تb LıWP U¨ Q´WQ ]Q‫ס‬L ]Q^ QÂ] Q‫ׅ‬L \RWQ ÙַW _‫ד‬R ]QŦ _RֿW WQ¨ ][Ŧ‫ו‬WP ,©L Lŝ \‫ ח‬ PR©X M‫ם‬L YQ֛R aªb M‫ש‬WP Tַ QX֙LQ QX֙] Ù‫ב‬WP ]QŦ _RֿW Ù֛V K֛X YQÁ Q‫כ‬Y L» Q´WQ ]Q‫ס‬L QX֙] Ù‫ב‬WP URWQ QX֙] YQXWP YQ WQ֩V ]֙X Q‫ס‬WP ]Q LQX Q‫ׅ‬L \RWQ ÙַW Ù‫ׅ‬L _¨ Q‫ׅ‬L ,QÂWP ]J L֟W WPQR²W L‫ ^ס‬Ùֻ ]‫ ׍‬LQ‫ס‬L ]QŦ _RֿW ]Q¨WQ TQ¼WP PRJW V‫ס ח‬WP M‫ם‬WP L¼WP WPQֿ ]Q¼WP ]RW ][XWP Z^֛W UÅ _¨ L^WP L֝Y Q‫ׅ‬L URֿ^ ,©W K‫] ב‬QŦ _RֿW L֟W U¨V ]‫ ]׉‬L¼WP ]©L ]^b²W ][^bֹW PR‫ד‬R ]QRֿ^ \©LQ Ùֻ ]Q^ QÂ] Q‫ׅ‬L \RWQ ÙַW ]QŦ _RֿW WQ¨ ][Ŧ‫ו‬WP bַ^ ]‫ ׉‬P‫׋‬V# WP^‫׋‬W ]¨R URֿ^ L©W K‫] ב‬QŦ _RֿW WPŦ‫ו‬R Ù‫ׅ‬L Lŝ \‫ ]֥_ ח‬LQ֝]Q֙ ]֟WP T‫] ױ‬Q^֥] L֟W ÙŦ‫כ‬L UR²W Tַ] Ù‫׋‬WP K‫ ב‬Ùֻ YQ©] Q^b QRֿ^ Z^֛ QX֙] Ù‫ב‬WP ]QŦ _RֿW ][XWP L©L WQ¨ ][Ŧ‫ו‬WP <P‫\נ‬Zť‫ז‬VO6O]aּV0‫א×]צ‬

I N N O VATION C R E A T I O N B E S M A R T

THƯ VIỆN THÔNG MINH

Smart Library

CÁC THẾ HỆ THƯ VIỆN

Cách mạng 4.0 cho giáo dục ,ÁWP _‫ד‬R L^‫ב‬L L©LQ V֙WP L¼WP WPQֿ QX֙] Ù‫ב‬WP L‫ן‬J ]QŦ _RֿW LıWP Ù« ]RַW ]Q²V V‫ ]ב‬KŦ‫ד‬L V֙WQ Vֵ ][XWP ‫ס‬WP M‫ם‬WP L¼WP WPQֿ _¨X QX֙] Ù‫ב‬WP Z^֛W UÅ ÙRֹ^ Q¨WQ LıWP WQŦ TQJR ]Q©L WP^‫׋‬W ]¨R WP^b²W \‫׉‬

e-learning

Automatic Library

e-library

FabLab STEAM Lab Media Center

Virtual reality simulation system

TỪ THƯ VIỆN SÁCH GIẤY ĐẾN THƯ VIỆN SỐ

Smart Library

5‫׃‬LQ \‫[ ץ‬J Ù‫ו‬R L‫ן‬J ]QŦ _RֿW ]Qַ PR‫ד‬R Ù« ][֛R Z^J Q¨WP WP¨W WËV ]‫ ף‬V‫[] ]ב‬XWP WQ‫ק‬WP ]QŦ _RֿW Ù֟^ ]R²W =QŦ _RֿW *UNaJWM[RJ [J Ù‫ו‬R ]Qַ T‫ ׯ‬222 ][Ŧ‫ד‬L ,¼WP WP^b²W LQX ÙַW L©L ]QŦ _RֿW WP¨b WJb =[XWP V‫׏‬R ]Q‫ו‬R T‫ ׫‬U‫׃‬LQ \‫ ץ‬L©L bַ^ ]‫ ׉‬ L֝^ ]Q¨WQ W²W ]QŦ _RֿW Ùֹ^ L» WQRֹ^ Ù‫׍‬R ]QJb Ù֯L KRֿ] WQ‫ק‬WP WËV P֟W Ùªb TQR ]QŦ _RֿW ‫ס‬WP M‫ם‬WP L¼WP WPQֿ ]Q¼WP ]RW _¨ ][^bֹW ]Q¼WP =[Ŧ‫ד‬L Ùªb TQR W»R ]‫ד‬R ]QŦ _RֿW ]QŦ‫ו‬WP WPŦ‫ו‬R ]J WPQñ ]‫ד‬R V‫ ]ב‬ TQ¼WP PRJW PR‫ד‬R Q֙W _‫ד‬R L©L ]‫ ן‬ Tֿ ÙŝW ÙRֿ^ _¨ Ù֟b ֧Y \©LQ V֝b K‫ ב‬K¨W PQַ Ù‫ׅ‬L _¨ L¼ ]Q‫] ן‬QŦ Z^֛W UÅ ]QŦ _RֿW ØRֹ^ Ù» U¨ ÙÂWP _¨ U^¼W U^¼W ÙÂWP WQŦWP ]‫ ף‬W‫ץ‬J 6

\J^ ]Qַ T‫ ׯ‬AA V‫ ]ב‬UX֙R Q´WQ ]QŦ _RֿW V‫ד‬R ]QŦ _RֿW \‫ ׉‬MRPR]JU URK[J[b a^֝] QRֿW _¨ YQ©] ][RֻW Tַ] W‫׉‬R _‫ד‬R WQJ^ ]֙X ]Q¨WQ Qֿ ]Q‫׉‬WP ]QŦ _RֿW ][‫ש‬L ]^bַW V‫ ח‬ 7PŦ‫ו‬R \‫ ץ‬M‫ם‬WP ]QŦ _RֿW TQ¼WP WQ֝] ]QRַ] YQ֛R ÙַW ][‫] ח\ ם‬QŦ _RֿW WQŦ ][Ŧ‫ד‬L Ùªb V¨ L» ]Qֻ \‫ ץ‬ M‫ם‬WP ]QŦ _RֿW ]֙R WQ¨ ]֙R WŝR U¨V _RֿL QX֯L K֝] T‫ ׫‬LQ‫ ׏‬W¨X TQ©L L» Tַ] W‫׉‬R V֙WP ?¨ WQŦ _֥b ][‫ ח\ ם‬ ]QŦ _RֿW TQ¼WP LºW LQׁ ÙŝW ]Q^֟W U¨ L©L ]X¨ WQ¨ ][XWP V‫ ]ב‬ TQ^¼W _R²W V¨ LºW KJX P‫׋‬V L֛ ۷][‫֛ ח\ ם‬X۸ ][²W V֙WP ,©L ]¨R URֿ^ Ù‫ׅ‬L ][²W ]QŦ _RֿW ÙRֿW ]‫ ¼_ ץ‬LÁWP YQXWP YQÂ _ֹ Ù‫׃‬WQ M֙WP Ù©Y ‫ס‬WP WQ^ L֟^ ]Q¼WP ]RW K֙W Ù‫ׅ‬L V¨ ]QŦ _RֿW

Thư viện

9QX]X Kb *WPPR] ;RcTRJW]X XW >W\YUJ\Q

1.0 (1995-2005)

\©LQ PR֝b ]Q¼WP ]QŦ‫ו‬WP TQ¼WP ][^bֹW ]֛R ÙŦ‫כ‬L WQŦ# YQRV WQ֙L J^MRX Øֻ Ù©Y ‫ס‬WP WQ^ L֟^ WP¨b L¨WP QRֿW Ù֙R L‫ן‬J K֙W Ù‫ׅ‬L ]֙R LQ‫] ׏‬QŦ^ _RֿW WP¨b WJb TQ¼WP LQׁ ÙŦ‫כ‬L Ù֟^ ]Ŧ _ֹ TQ¼WP PRJW LQX W‫ב‬R ]Q֝] ]QŦ _RֿW L©L Tֿ \©LQ PR֝b V¨ LºW ]Q‫ש‬L QRֿW _RֿL \‫ ׉‬Q»J ]¨R URֿ^ \XWP \XWP Ù֟^ ]Ŧ L©L ][JWP ]QRַ] K‫ ׃‬Ùֻ \‫ ץ‬M‫ם‬WP ÙŦ‫כ‬L ]¨R WP^b²W \‫ ׉‬Q»J WQŦ V©b ]µWQ K¨W V©b ]µWQ K֛WP V¨W Q´WQ ]ŦŝWP ]©L ]Q¼WP VRWQ ]R_R 

Thư viện

2.0 (2005-2010)

Thư viện

Thư viện

3.0

4.0

(2010-2015)

(2015-2025)

3ֶ\V‫׈‬Q\P»VO\QV

3ֶ\V‫׈‬QKWVVOť‫ה‬Q

3ֶ\V‫׈‬QSQֶV\P‫נ‬K

4ַ] W‫׉‬R ,‫׍‬WP ]Q¼WP ]RW ]QŦ _RֿW$ =´V ]Q¼WP ]RW TRַV ]QNX ]‫ ף‬TQ»J# ,ªb ][R ]Q‫ס‬L .VJRU

+UXP$ /JLNKXXT ]QŦ _RֿW$ BX^]^KN ]QŦ _RֿW$ Ø‫׃‬WQ ]‫ ף‬ TQ»J K‫ח‬R WPŦ‫ו‬R MÁWP$ =´V TRַV M‫ש‬J ][²W Q¨WQ _R WPŦ‫ו‬R \‫ ץ‬M‫ם‬WP V֙WP a« Q‫ב‬R$ ,©L M‫׃‬LQ _‫ ם‬UŦ^ ][‫ ק‬ Ù©V Vªb

7P¼W WP‫ ק‬K֛W ]Qֻ Q‫ׅ‬L ,<-5 WP‫ ק‬WPQñJ =´V TRַV K֩WP WP¼W WP‫ ש] ק‬WQR²W ,<-5 ][R ]Q‫ס‬L +֛W Ù‫[] ׋‬R ]Q‫ס‬L _‫ד‬R L¼WP WPQֿ WֹW ]֛WP# ,<-5 ;-/ A65 8@ <9*;:5 <@;5

=Q‫ש‬L ]RֽW YQ©] ][RֻW ]QŦ _RֿW ]֙R L©L Z^‫׉‬L PRJ ][²W ]Qַ PR‫ד‬R LQX ]Q֝b a^ QŦ‫ד‬WP UR²W Tַ] ]֙X ]Q¨WQ V֙WP UŦ‫ד‬R U¨ YQ‫ ׍‬KRַW ,©L ]QŦ _RֿW QRֿW Ù֙R TQ¼WP QX֙] Ù‫ב‬WP Ù‫ב‬L U֥Y V¨ UR²W Tַ] ‫ ח‬WQ‫ק‬WP Z^R V¼ TQ©L WQJ^ ][XWP LÁWP V‫ ]ב‬Qֿ ]Q‫׉‬WP V‫ ]ב‬Z^‫׉‬L PRJ LQª^ U‫ם‬L _¨ ‫ ח‬V‫ ]ב‬ V‫ס‬L Ù‫ ב‬WQ֝] Ù‫׃‬WQ \‫ ש‬UR²W Tַ] W¨b VJWP ]µWQ ]X¨W L֟^ =֙R 1XJ 4‫ ׫‬,QµWQ YQ‫ ן‬6‫ ױ‬LQ‫ ן‬ ][ŦŝWP Ù֡b WQJWQ _RֿL aªb M‫ש‬WP ]QŦ _RֿW \‫֥_ ´? ׉‬b ÙַW Ù֟^ ]Qַ T‫ ׯ‬ AA2 " ]QŦ _RֿW ][Ŧ‫ו‬WP Q‫ׅ‬L L¼WP U֥Y L‫ן‬J 6‫ ױ‬U¨ L©L ][^WP ]ªV ][^bֹW ]Q¼WP ÙJ YQŦŝWP ]RֿW ÙŦ‫כ‬L Tַ] W‫׉‬R _‫ד‬R WQJ^$ ]QŦ _RֿW ][Ŧ‫ו‬WP Q‫ׅ‬L ]Ŧ LıWP U¨ WQ‫ק‬WP ÙRֻV ]Q^֥W ]RֿW LQX _RֿL ][^b L֥Y ]´V TRַV ]¨R URֿ^$ L» ]Qֻ ][^b L֥Y ]‫ד‬R

L©L Lŝ \‫ ח‬M‫ ק‬URֿ^ QX֯L L©L K‫\ ב‬Ŧ^ ]֥Y \‫ ׉‬7ËV  0XXPUN UR²W Tַ] _‫ד‬R =QŦ _RֿW :^‫׉‬L Q‫ב‬R 6‫] ױ‬Q‫ש‬L QRֿW M‫© ש‬W 0XXPUN 9[RW] UR²W Tַ] _‫ד‬R L©L ]QŦ _RֿW Ù֙R Q‫ׅ‬L 1J[_J[M 6RLQRPJW <]JWOX[M ]QŦ _RֿW L¼WP L‫ב‬WP 7N` BX[T Ùֻ ÙŦJ Ù֟^ \©LQ U²W V֙WP 7ËV " =QŦ _RֿW :^‫׉‬L Q‫ב‬R 1XJ 4‫ ¨_ ׫‬YQ» PR©V Ù‫׉‬L _ֹ ]Q¼WP ]RW UR²W U֙L L‫ן‬J >7.<,8 TÅ Tַ] V‫ ]ב‬QRֿY Ù‫׃‬WQ _ֹ _RֿL aªb M‫ש‬WP @NK\R]N =QŦ _RֿW \‫= ׉‬Qַ PR‫ד‬R =QN @X[UM -RPR]JU 5RK[J[b =֙R ,Qª^ Š^ _RֿL aªb M‫ש‬WP ]QŦ _RֿW ÙRֿW ]‫ ץ‬Ù« ÙŦ‫כ‬L LQµWQ YQ‫ ן‬ L©L WŦ‫ד‬L Ù֯L KRֿ] LQ ][‫ׅ‬WP =µWQ ÙַW WQ‫ק‬WP WËV L^‫׉‬R L‫ן‬J ]Qַ T‫ ׯ‬ ][Ŧ‫ד‬L ]֝] L֛ L©L Z^‫׉‬L PRJ ]Q^‫ב‬L UR²W VRWQ ,Qª^ Š^ Ùֹ^ Ù« ]QRַ] U֥Y

3ֶ\V‫׈‬Q^֘V^֤\ \P»VOUQVP

0‫׋‬V ]Q¨WQ YQ֟W 4Q¼WP PRJW _֥] UÅ ]Q¼WP VRWQ _¨ 4Q¼WP PRJW \‫] ׉‬Q¼WP VRWQ _‫ד‬R L¼WP WPQֿ WֹW ]֛WP# *2 28= +RP -J]J ;XKX]RL\ :^JW]^V ,XVY^]RWP +UXLTLQJRW

ÙŦ‫כ‬L Qֿ ]Q‫׉‬WP ]Q¼WP ]RW ]QŦ _RֿW \‫ ׉‬+²W L֙WQ Ù» L©L Z^‫׉‬L PRJ W¨b LºW Q‫כ‬Y ]©L aªb M‫ש‬WP =QŦ _RֿW ,Qª^ Š^ =QŦ _RֿW L‫ן‬J 5R²W VRWQ ,Qª^ Š^ =QŦ _RֿW W¨b WQŦ V‫ ]ב‬ L‫׍‬WP ]Q¼WP ]RW LQX YQ±Y ][^b L֥Y ]‫ד‬R WP^‫׋‬W U‫ש‬L ]Q¼WP ]RW _¨ ]Ŧ URֿ^ L‫ן‬J QŝW WŦ‫ד‬L ,Qª^ Š^ YQ֟W U‫ד‬W ÙŦ‫כ‬L ]‫ ׍‬LQ‫ס‬L MŦ‫ד‬R M֙WP L‫׍‬WP ]Q¼WP ]RW YQ‫ם‬L _‫ ם‬LQX WPQR²W L‫ ^ס‬ YQ©] ][RֻW L¼WP WPQֿ _¨ ][´WQ MRֽW TQXJ Q‫ׅ‬L L¼WP WPQֿ =֙R ?Rֿ] 7JV ]QŦ _RֿW ]Q¼WP VRWQ Ù« _¨ ÙJWP ÙŦ‫כ‬L LQ ][‫ׅ‬WP ]֙R L©L ][Ŧ‫ו‬WP Ù֙R Q‫ׅ‬L <֧Y ]‫ד‬R V¼ Q´WQ W¨b \ֵ ÙŦ‫כ‬L LQ ][‫ׅ‬WP YQ©] ][RֻW _¨ U֯Y Ùֹ ©W aªb M‫ש‬WP L֛R ]֙X ]‫ד‬R L©L ][Ŧ‫ו‬WP Q‫ׅ‬L ][XWP Ù‫׃‬J K¨W =9 1,6 7


10 10

MᝤC LᝤC

Sáťą phĂĄt triáť&#x192;n cᝧa WEB

Tᝍ Web of things cho táť&#x203A;i Web of thoughts CĂĄc giai Ä&#x2018;oấn phĂĄt triáť&#x192;n web tĆ°ĆĄng ᝊng váť&#x203A;i cĂĄc giai Ä&#x2018;oấn phĂĄt triáť&#x192;n cᝧa thĆ° viáť&#x2021;n, lĂ phĆ°ĆĄng tiáť&#x2021;n Ä&#x2018;áť&#x192; triáť&#x192;n khai thĆ° viáť&#x2021;n sáť&#x2018;, táť&#x2018;i Ä&#x2018;a hĂła tiáť&#x2021;n Ă­ch ngĆ°áť?i dĂšng. Web thĂ´ng minh chĂ­nh lĂ  náť n tảng quan tráť?ng Ä&#x2018;áť&#x192; phĂĄt triáť&#x192;n thĆ° viáť&#x2021;n thĂ´ng minh.

?hE> K8 :j K?Ă&#x2021; DFE> Â&#x160;Âź@ Â&#x160;@Ă&#x2020;L >m KĂ&#x161; K?Ă&#x2026; ?Ă&#x2030; 4<9 K?kE> D@E? >LIOPΊUUH`Ă&#x2DC;HUNĂ&#x2DC;Î&#x2122;[IĹ&#x2018;νJJOŠUĂ&#x2DC;Î&#x2030;\ [PÂąU]§V[OÎĄOΊ[OĎ&#x2039;;OÎĄOΊ>LI[OÂťUN TPUOJšUĂ&#x2DC;Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JNÎŻPS§>LIJÎťUNZPUO! 4Ď&#x2021;J [PÂą\ JĎ&#x2030;H ^LI JÎťUN ZPUO S§ ZĎ&#x201C; [Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2039;UN[¨JJÎťUNZPUONPĎ&#x2018;HJVUUNĹ&#x2018;ÎżP]§ T¨` 9HUO NPνP NPĎ&#x2018;H UNĹ&#x2018;ÎżP ]§ T¨` ZÎ&#x; TÎżĂ&#x2DC;P+VĂ&#x2DC;ÂşTÂťP[YĹ&#x2018;ÎżUN^LIU§`WOÎ&#x2026;P S§TÎť[[OÎĄNPνPRÎĄ[UÎłP S\ÂťUS\ÂťU 5NĹ&#x2018;ÎżP KĂ&#x20AC;UNJÂş[OÎĽNÎ&#x2122;WUOH\[YÂąU^LI >LIS§TÎť[OΊĂ&#x2DC;PÎŁ\O§UO>LI [V§U IÎť ^LI S§ TÎť[ OΊ Ă&#x2DC;PÎŁ\ O§UO K\` UOÎ&#x2021;[UĹ&#x2039;P[OÂťUN[PU[Ď?TΚPĂ&#x2DC;PÎĽTĂ&#x2DC;ÎĄUTÎť[ OΊ[OÎłUNRO¨J *¨JOΊ[OÎłUN[Ď&#x201C;OÎŻJOÎŻJJ¨JOOPÎĽ\ JVU UNĹ&#x2018;ÎżP IÎ&#x201C;UN J¨JO ZĎ? KĎ&#x2021;UN [Y´ [\Ί UOŠU [Î&#x192;V 5Âş NPHV [PÎĄW ]νP UNĹ&#x2018;ÎżP KĂ&#x20AC;UN [OLVJĂ&#x20AC;UNJ¨JOT§TÎŻPUNĹ&#x2018;ÎżPNPHV[PÎĄW ]νPUOH\

4Îť[SĂ°UO]Ď&#x201C;JZÎ&#x;OV§U[V§U[OH`Ă&#x2DC;ΡPUOÎż >LIS§T\HZÎ&#x2018;TI¨USÎ?)Î&#x201C;UNJ¨JO WO¨[[YPÎĽUJ¨J[YÂłUOK\`Ί[+IÎ&#x192;UZÎ&#x;]§V _LT JĎ?H O§UN + [ÂąU ^LI Ă&#x2DC;ÎĽ [ÂłT J¨J ZÎ&#x2026;UWOÎ&#x2039;TT§IÎ&#x192;U[O´JO5ÎĄ\IÎ&#x192;UX\`ÎĄ[ Ă&#x2DC;έUOT\HO§UN[YĎ&#x2026;SĂ&#x201E;J¨UOŠUJĎ&#x2030;HIÎ&#x192;U ZÎ&#x;JÎ&#x2026;UOI¨VIÎ&#x192;UUÎĄ\JĂ&#x20AC;UNTÎť[TÎ&#x2122;[O§UN [YÂąUTÎť[[YHUN^LIRO¨JYÎ?OĹ&#x2039;U

>LI ZÎ&#x; [OH` Ă&#x2DC;ΡP JÎ&#x2026; SĂ°UO ]Ď&#x201C;J RPUO KVHUO]§`[ÎĄ;OÎ?9-0+Ă&#x2DC;Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;J[OÂąT]§V ZÎ&#x2026;U WOÎ&#x2039;T Ă&#x2DC;ÎĽ JÎ&#x2026;P [OPΊU [YÎ&#x2026;P UNOPΊT JĎ&#x2030;H RO¨JOO§UN

;YĎ&#x2026; SĂ&#x201E; (0 ZÎ&#x; UOÎ?U KÎ&#x192;UN UNĹ&#x2018;ÎżP KĂ&#x20AC;UN IÎ&#x201C;UNRO\ÂťUTÎ&#x2122;[ NPÎŻUNUÂşPX\H[OPÎĄ[Iέ RÎĄ[UÎłPPU[LYUL[=νPOΊ[OÎłUN[Ď&#x201C;OÎŻJ[YĎ&#x2026; SĂ&#x201E;(0S\ÂťUJÂşTÎ&#x2122;[Ă&#x2DC;ÎĽNPĂ WIÎ&#x192;UIPÎĄ[YÂźOĹ&#x2039;U ]§ UOHUO JOÂşUN IPÎĄ[ Ă&#x201E; IÎ&#x192;U S§ NÂł =´ KĎ&#x2021; UOĹ&#x2018;[YĎ&#x2026;SĂ&#x201E;:PYP[Ď?(WWSL.VVNSL(ZZP[HU[ )P_I`JĎ&#x2030;H:HTZ\UN

*¨JJÎťUNZPUO^LIOΚ[YĎ&#x2026;ZĎ&#x201C;WO¨[[YPÎĽU JĎ&#x2030;H [šH UO§ [OÂťUN TPUO 4ΚP [OPÎĄ[ Iέ Ă&#x2DC;ÎŁ\JÂş07SPÂąURÎĄ[]§[´JOOĎ&#x2026;W]νPZĎ&#x201C;[YĎ&#x2026; NPĂ WJĎ&#x2030;H^LI

@OÎŻJJ\ÎłPJĂ&#x20AC;UNZÎ&#x;[Î&#x192;VYHTÎłPSPÂąURÎĄ[ NPĎ&#x2018;HJVUUNĹ&#x2018;ÎżP]§T¨`TÂşJJÂş[OÎĽNPĂ W IΊUOUOŠUJÂşROÎ&#x2026;UĂ&#x160;UNOÎľPWOĎ&#x2021;J]νPZĎ&#x201C; NPĂ WĂ&#x2DC;Ď&#x192;JĎ&#x2030;HJ¨JOΊ[OÎłUNJÎťUNZPUO

:Ď&#x201C;WO¨[[YPÎĽUJĎ&#x2030;H>LIZÎ&#x;NŠ`YHTÎť[ J\ÎťJJ¨JOTÎ&#x192;UN[YVUNJ\ÎťJZÎłUNO§UN UN§`)Î&#x201C;UNJ¨JO[Î&#x192;VYHJ¨JRÎĄ[UÎłPNPĎ&#x2018;H JVU UNĹ&#x2018;ÎżP ]§ T¨` >LI J\UN JÎ&#x2021;W J¨J RÎĄ[ UÎłP Ă&#x2DC;ÎťJ Ă&#x2DC;¨V ZÎ&#x; S§T WOVUN WOĂ J\ÎťJZÎłUN_ÂŞOÎťP]§J¨UOŠU5ÎŁU[Î&#x2026;UN TĎ SPÂąURÎĄ[]§[OÂťUNTPUOU§`S§[Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2039;UN SHPJĎ&#x2030;HPU[LYUL[

*¨J[OPÎĄ[IέZÎ&#x;Ă&#x2DC;Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JRÎĄ[UÎłP]νPPU[LYUL[ ]§JÂş[OÎĽ[OĎ&#x201C;JOPΊUJ¨J[¨J]Ď&#x2021;T§ROÂťUN JÎ&#x2030;U ZĎ&#x201C; JHU [OPΊW JĎ&#x2030;H JVU UNĹ&#x2018;ÎżP )Î&#x201C;UN J¨JOZĎ?KĎ&#x2021;UN9-0+[Ď&#x2030;SÎ&#x192;UOJĎ&#x2030;HIÎ&#x192;UJÂş [OÎĽWO¨[OPΊUYHUÂş[YÎłUNYΚUN]§ZÎ&#x;[Ď&#x201C; [Î&#x192;VĂ&#x2DC;Ĺ&#x2039;UĂ&#x2DC;Î&#x2122;[O§UNZĎ&#x2018;H[Ď?ZPÂą\[Oέ

>LIS§TÎť[[YHUN^LITĎ Ă&#x2DC;Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;J SPÂąURÎĄ[]§[OÂťUNTPUO;ÎłJĂ&#x2DC;Îť]§Ă&#x2DC;Îť[PU JÎ?`JĎ&#x2030;H>LISνUOĹ&#x2039;UIHVNPÎżOÎĄ[

+PĂ \P´KPUâ&#x20AC;Ť\×&#x2C6;[\×?â&#x20AC;ŹP]Ö¤\VOâ&#x20AC;Ť"׌â&#x20AC;Ź *ZIQV+WUX]\MZ 1V\MZNIKM /QIW LQâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹV VÂŞWU¨a \´VP (BCI):K¨K\PQÖś\J×&#x201A;KPWXP°XVOĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x201D;â&#x20AC;ŹQLĂ&#x20AC;VO\ĹĽĹ&#x153;VO\¨K ^â&#x20AC;Ť×&#x2019;â&#x20AC;ŹQU¨a\´VPKPâ&#x20AC;Ť×&#x20AC;â&#x20AC;ŹJÖ¨VOPWÖ&#x2DC;\Ă&#x2DC;â&#x20AC;Ť×?â&#x20AC;ŹVOKâ&#x20AC;Ť×&#x17E;â&#x20AC;ŹIVÂŞWPWÖ&#x2DC;\Ă&#x2DC;â&#x20AC;Ť×?â&#x20AC;ŹVO V§a\PĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x201D;â&#x20AC;ŹVOĂ&#x2DC;ĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x161;â&#x20AC;ŹKĂ&#x2DC;WJÖ¨VOĂ&#x2014;Qâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹVVÂŞWĂ&#x2DC;â&#x20AC;Ť×&#x160;â&#x20AC;Ź--/ +WV^WT]\QWVIT 6M]ZIT 6M\_WZS[ 5Ö&#x2DC;VO \PÖ&#x17E;V SQVP KP]aÖşVĂ&#x2DC;â&#x20AC;Ť×&#x152;â&#x20AC;ŹQ+66"Uâ&#x20AC;Ť\×?â&#x20AC;ŹTWÖ&#x2DC;QUÖ&#x2DC;VO\PÖ&#x17E;VSQVPVPŠV\Ö&#x2DC;W Ă&#x2DC;ĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x161;â&#x20AC;ŹK[â&#x20AC;Ťפâ&#x20AC;ŹLâ&#x20AC;Ť×&#x153;â&#x20AC;ŹVO\ZWVOVPÖ¤VLÖ&#x2DC;VO^§`â&#x20AC;Ťפâ&#x20AC;ŹTĂ&#x201E;PÂłVPÖ&#x161;VP Ă&#x2DC;ĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x161;â&#x20AC;ŹK\PQÖś\SÖśĂ&#x2DC;ÖŽKJQâ&#x20AC;Ť\Öžâ&#x20AC;ŹĂ&#x2DC;Öş`â&#x20AC;Ťפâ&#x20AC;ŹTĂ&#x201E;Lâ&#x20AC;Ť׌â&#x20AC;ŹTQâ&#x20AC;Ť]Öžâ&#x20AC;ŹXQ`MT <MKPVWTWOa+WV^MZOMVKM;â&#x20AC;Ťרâ&#x20AC;ŹPâ&#x20AC;Ť×?â&#x20AC;ŹQ\â&#x20AC;Ť×&#x153;â&#x20AC;ŹKÂťVOVOPâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹT§`] PĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x2019;â&#x20AC;ŹVOK¨KKÂťVOVOPâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹJIVĂ&#x2DC;Ö&#x17E;]SPÂťVOTQÂąVY]IV^â&#x20AC;Ť×&#x2019;â&#x20AC;ŹQ VPI] \Zâ&#x20AC;Ť ×&#x2013;â&#x20AC;ŹVÂąV TQÂąV SÖś\ KPÖŽ\ KPÖ´ PĹ&#x153;V ^§ \PÖ¤U KP´ \Pâ&#x20AC;Ť×&#x2C6;â&#x20AC;ŹVOVPÖ&#x153;\SPQKPĂ VOXP¨\\ZQÖşV^§\QÖśVJâ&#x20AC;Ť×?â&#x20AC;Ź 6M]ZW-VPIVKMUMV\<Ă&#x160;VOKĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x201D;â&#x20AC;ŹVO\PÖ&#x17E;VSQVPĂ&#x2DC;Ö¸KÖ¤X Ă&#x2DC;ÖśV^Qâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹK\Ă&#x160;VOKĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x201D;â&#x20AC;ŹVOUâ&#x20AC;Ť×&#x153;â&#x20AC;ŹK\QÂą]^§Uâ&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;ŹZâ&#x20AC;Ť×?â&#x20AC;ŹVOK¨KSPÖ&#x161; VĂ&#x160;VOVPÖ¤V\Pâ&#x20AC;Ť× â&#x20AC;ŹK^§\ÂłVPKÖ&#x161;U :MIT ?WZTL )^I\IZ[ )^I\IZ â&#x20AC;Ť\ ×&#x2013;â&#x20AC;ŹPÖś OQâ&#x20AC;Ť×&#x2019;â&#x20AC;ŹQ \Pâ&#x20AC;Ť×¨â&#x20AC;ŹK" +ÂťVO VOPâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹKPWXP°XJÖ&#x2DC;VVPÂłVVOPM^§+Ö&#x2122;560ÖŁ6U×&#x201E;Q \Pâ&#x20AC;Ť\× â&#x20AC;ŹPÂťVOY]IZWJW\ .]TT*WLa8ZW[\PM[Q[<W§V\PŠVOQÖ&#x161;"+ÂťVOVOPâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹKPW XP°X TÖŚX OP°X PWÖŽK \PIa \PÖś K¨K Jâ&#x20AC;Ť ×?â&#x20AC;ŹXPÖ¤V ZWJW\ \PÂťVOUQVP^§WKĹ&#x153;\PÖşVOĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x201D;â&#x20AC;ŹQ 6M]ZWJW\[:WJW\\PÖ&#x17E;VSQVP"T§KÂťVOVOPâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹOQĂ XKÖ&#x161;Q \PQâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹV[â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;ŹKSPâ&#x20AC;Ť×&#x2020;â&#x20AC;ŹM\QVP\PÖ&#x17E;V^§\PÖşKPÖ&#x153;\KWVVOĹĽâ&#x20AC;Ť×&#x201D;â&#x20AC;ŹQ

0Âł G?sK KI@Ă&#x2021;E :ÂŽ8 N<9

Nguáť&#x201C;n:

2.0

Â&#x2020;É&#x2020;Ç?Â&#x152;AeÇ?7D

Â&#x2020;É&#x2020;Ç?Â&#x152;AeÇ?7D

WEB

3.0

 1 |* 1 %ÂĄ& 

00 100 100 001001 00100 00100 00 001 001001001001001001 0 001001001001001001 010010 01 001001001001 010010 010010 01 010010 010010 010010 01 001001 010010 010010 010010 010010 01 010 010 010 010

WEB OF CONTENT Â&#x152;Â&#x152;!gÂ&#x152;Dsg sáťą chĂş Ă˝

WEB OF COMMUNICATION !e~s­!Â&#x201A;e!gÂ&#x152; trao quyáť n/ tĆ°ĆĄng tĂĄc

WEB OF CONTEXT Dee!Â&#x201A;Â&#x2020;Dsg nhĂşng

Â&#x2020;É&#x2020;Ç?Â&#x152;AeÇ?7D

WEB

4.0

...luĂ´n luĂ´n ...

WEB OF THINGS sgg!Â&#x152;DÂŹDÂ&#x152;¸ káşżt náť&#x2018;i

WEB

giᝯa

5.0

Â&#x2020;É&#x2020;Ç?Â&#x152;AeÇ?7D

TK XVIII TK XIX

2W]N[WN]

<XLRJU ,XVN[NLN

<NVJW]RL @NK

8^]N[WN]

*[]Rŕ °LRJU +[JRW 7ÂŤX WQÂŞW ]Ö&#x2122;X

N,XVN[NLN =QĹŚĹ?WP VÖ&#x2122;R Ă&#x2122;RÖżW ]â&#x20AC;Ť×Ľâ&#x20AC;Ź

<VJ[] <NJ[LQ =´V TR֡V ]QŸWP VRWQ

<VJ[] 9N[\XWJU *\\R\]JW] =[â&#x20AC;Ť ×&#x203A;â&#x20AC;ŹUĂ&#x2026; LŠ WQÂŞW ]QÂźWP VRWQ

+[JRW,XVY^]N[ 2W]N[OJLN 0RJX MRֿW 7XVŠb ]¾WQ

<XLRJU 7N]`X[T\ 6Ö&#x2122;WP aÂŤ Qâ&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹR

<VJ[] 2W]N[OJLN 0RJX MRÖżW ]QÂźWP VRWQ

6XM^\# *U`Jb\ 8W,QÖˇ Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;Ź# 5^ÂźW U^ÂźW

7N^[X@NK 2W]N[OJLN\ 0RJX MRÖżW =QÖ&#x;W TRWQ@NK

=´V TR֡V

*^L]RXW\ +ŠW Ă&#x2122;Ö?^ PRŠ

<VJ[] *M_N[]R\RWP :^Ö&#x203A;WP LŠX ]QÂźWP VRWQ

+UXP\

?R[]^JU \QXYYRWP 6^J \Ö§V Ö&#x203A;X

2W\]JW] 6N\\NWPN[ =RW WQÖ§W ]â&#x20AC;Ť×Ąâ&#x20AC;ŹL ]Qâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹR

=Na] ?Ă&#x2039;W KÖ&#x203A;W

@RTR

2W 6NMRJ <NJ[LQ =´V TRÖˇV YQĹŚĹ?WP ]RÖżW ][^bÖšW ]QÂźWP

1´WQ Ö&#x203A;WQ

?R[JU 5JW ]â&#x20AC;Ť×&#x2021;â&#x20AC;ŹJ

=?

99 *^MRX

1bYN[ 5XLJUR]b >U][J 5XLJU 7N]`X[T

1^VJW=NLQWXUXPb ,XW_N[PNWLN <â&#x20AC;Ť ׊â&#x20AC;ŹQâ&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹR ]â&#x20AC;Ť ×?â&#x20AC;ŹLâ&#x20AC;Ť×&#x;â&#x20AC;ŹJ LXW WPĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹR LÂźWP WPQÖż

0NX<YJ]RJU @NK 6Ö&#x2122;WP Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x192;â&#x20AC;ŹJ UĂ&#x2026;

*^PVNW]NM ?R\RXW =Ö&#x;V WQ´W Vâ&#x20AC;Ť×&#x2018;[ ×&#x2014;â&#x20AC;ŹWP

668;90 =[Âş LQĹ?R WQÖĽY _JR ][â&#x20AC;Ť×Šâ&#x20AC;ŹL ]^bÖˇW WQRÖš^ WPĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹR LQĹ?R

?XRLN 9[XLN\\RWP Aâ&#x20AC;Ť ׼â&#x20AC;ŹUĂ&#x2026; PRâ&#x20AC;Ť×&#x2026;â&#x20AC;ŹWP WÂťR

=NUNYJ]Qb =QÖ&#x;W PRJX LŠLQ LÖ&#x203A;V

2VVNMRJ]N =[JW\UJ]RXW -â&#x20AC;Ť×&#x192;â&#x20AC;ŹLQ ]Q^ÖĽ] ]â&#x20AC;Ť×Ąâ&#x20AC;ŹL ]Qâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹR

+[JRW`J_N ,XW][XU Ă&#x2DC;RÖš^ TQRÖťW \ÂťWP WÂŤX

?R[]^JU @X[UM\ =QÖˇ PRâ&#x20AC;Ť×&#x201C;â&#x20AC;ŹR Ö&#x203A;X

*2 ;XKX]\

<VJ[] *? .aYUX[J]RXW 4QŠV YQŠ ÂŞV ]QJWQ Q´WQ Ö&#x203A;WQ ]QÂźWP VRWQ

*^PVNW]NM ;NJUR]b =Qâ&#x20AC;Ť×Šâ&#x20AC;ŹL ]Öˇ ]Ă&#x2039;WP LĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹWP

>0, ?RMNX\

- LQJ]

,[X`M\X^[LRWP -â&#x20AC;Ť×&#x192;â&#x20AC;ŹLQ _â&#x20AC;Ť ×?â&#x20AC;ŹĂ&#x2122;ŠV Ă&#x2122;ÂźWP

,RWNVJ]RL 0JVN ][Âş LQĹ?R Ă&#x2122;RÖżW Ö&#x203A;WQ 1XUX =? PJVRWP

*^PVNW]NM 0XPPUN\ 4ÂľWQ ]Ă&#x2039;WP LĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹWP ,XWWNL]NM <YJLN 4QÂźWP PRJW TÖˇ] Wâ&#x20AC;Ť×&#x2030;â&#x20AC;ŹR @NJ[JKUN =NLQWXUXPb ,ÂźWP WPQÖż VJWP ][²W WPĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹR ,UX^M ,XVY^]RWP Ă&#x2DC;RÖżW ]XŠW Ă&#x2122;ŠV VÂŞb

10

<â&#x20AC;Ť ׊â&#x20AC;ŹYQŠ] ][RÖťW Lâ&#x20AC;Ť×&#x;â&#x20AC;ŹJ @.+ =â&#x20AC;Ť@ ףâ&#x20AC;ŹNK XO ]QRWP\ LQX ]â&#x20AC;Ť×&#x201C;â&#x20AC;ŹR @NK XO ]QX^PQ]\

12

AÂŞb Mâ&#x20AC;Ť×Šâ&#x20AC;ŹWP =QĹŚ _RÖżW ]QÂźWP VRWQ LQX ][ĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹWP Qâ&#x20AC;Ť×&#x2026;â&#x20AC;ŹL QRÖżW Ă&#x2122;Ö&#x2122;R

14

4QÂźWP PRJW ]â&#x20AC;Ť ×?â&#x20AC;ŹLQâ&#x20AC;Ť×Ąâ&#x20AC;ŹL ][XWP ]QĹŚ _RÖżW ]QÂźWP VRWQ

15

â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;ŹWP Mâ&#x20AC;Ť×?â&#x20AC;ŹWP LÂźWP WPQÖż ;/2- ][XWP Z^Ö&#x203A;W UĂ&#x2026; _¨ ]â&#x20AC;Ť ׊â&#x20AC;ŹĂ&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹWP QÂťJ ]QĹŚ _RÖżW

16

=QRÖˇ] Kâ&#x20AC;Ť ×&#x192;â&#x20AC;ŹLÂźWP WPQÖż _¨ YQÖ&#x;W VÖšV LQX ]QĹŚ _RÖżW ]QÂźWP VRWQ

20

,JVN[J *2 WQÖĽW MRÖżW TQ^ÂźW VÖŻ] ,JVN[J /JLN 2-

26

<Ĺ? Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť ×&#x2039;â&#x20AC;ŹKâ&#x20AC;Ť[] ×&#x2030;â&#x20AC;ŹÂľ LŠL YQÂşWP LQâ&#x20AC;Ť×Ąâ&#x20AC;ŹL WĂ&#x2039;WP ][XWP ]QĹŚ _RÖżW VÂź Q´WQ 5NJ[WRWP ,XVVXW

40

+JWT\]X`W 5RK[J[b JWM 4WX`UNMPN ,NW][N

4QÂźWP PRJW LQ^WP ;XXV ]X [NJM

42

3JVN\ + 1^W] 3[ 5RK[J[b

28 29

44

1J[[X` 5RK[J[b >WR_N[\R]b XO @N\]VRW\]N[

48

5* +2+ XO -^WTN[Z^N 5RK[J[b

50

6NMRJ 5RK[J[b D=QR[M9UJLNF

52

5XL1JU 5RK[J[b

54

7*?.; 5RK[J[b

56

0XN[]NT 0[NNW =X`W =RVN +XXT\

30 31

;XXV ]X [NJM 9QÂşWP Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x2026;â&#x20AC;ŹL b²W ]ĂąWQ

32 33

+â&#x20AC;Ť[] ×&#x2030;â&#x20AC;ŹÂľ TÖż ][XWP TQX \ŠLQ 4Q^ ][ĹŚWP K¨b \ŠLQ Vâ&#x20AC;Ť×&#x201C;â&#x20AC;ŹR

34

9QÂşWP ]â&#x20AC;Ť ׊â&#x20AC;ŹQâ&#x20AC;Ť×&#x2026;â&#x20AC;ŹL ,JKRW Qâ&#x20AC;Ť×&#x2026;â&#x20AC;ŹL WQÂťV

36

9QÂşWP ][J Lâ&#x20AC;Ť^ץâ&#x20AC;Ź =[^WP ]ÂŞV Ă&#x2122;J YQĹŚĹ?WP ]RÖżW 9QÂşWP Qâ&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹR WPQâ&#x20AC;Ť×&#x192;â&#x20AC;ŹLQRÖˇ^ YQRV

38

,JKRW LQâ&#x20AC;Ť×Ąâ&#x20AC;ŹL WĂ&#x2039;WP /JKUJK

60 70

ThĆ° viáť&#x2021;n trĆ°áť?ng THPT ChuyĂŞn Trần Ä?ấi NghÄŠa - mĂ´ hĂŹnh thĆ° viáť&#x2021;n thĂ´ng minh cho trĆ°áť?ng háť?c Ä&#x2018;ầu tiĂŞn tấi TP. HCM

Ä?áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng xây dáťąng thĆ° viáť&#x2021;n thĂ´ng minh cho cĂĄc trĆ°áť?ng háť?c tấi TP. HCM

0RÖ&#x203A;WP MÖ&#x2122;b _â&#x20AC;Ť×&#x201C;â&#x20AC;ŹR QÖż VÂź YQâ&#x20AC;Ť×&#x2021;â&#x20AC;ŹWP c<YJLN 5J <X^[LN*[]Q^[ 9NZ^RW

Nhᝯng dẼu Ẽn cᝧa cuáť&#x2122;c cĂĄch mấng cĂ´ng nghiáť&#x2021;p vĂ sáťą phĂĄt triáť&#x192;n cᝧa khoa háť?c - káťš thuáş­t

1765

1870-1914

1898

1903

giᝯa

Ä?áť&#x2122;ng cĆĄ hĆĄi nĆ°áť&#x203A;c Ä&#x2018;ưᝣc cải tiáşżn báť&#x;i James Watt (Scottland), Ä&#x2018;ĂĄnh dẼu sáťą bắt Ä&#x2018;ầu cᝧa CĂĄch mấng CĂ´ng nghiáť&#x2021;p 1.0

CĂĄc ngĂ nh CN hĂła chẼt, dầu máť?, thĂŠp vĂ  Ä&#x2018;iáť&#x2021;n láťąc phĂĄt triáť&#x192;n. CĂĄc tiáşżn báť&#x2122; káťš thuáş­t chᝧ yáşżu trong giai Ä&#x2018;oấn nĂ y bao gáť&#x201C;m Ä&#x2018;iáť&#x2021;n thoấi, bĂłng Ä&#x2018;èn, Ä&#x2018;ÄŠa hĂĄt vĂ  Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cĆĄ Ä&#x2018;áť&#x2018;t trong,... Thomas Edison thĂşc Ä&#x2018;Ẋy sáťą phĂĄt triáť&#x192;n mấng lĆ°áť&#x203A;i Ä&#x2018;iáť&#x2021;n máť&#x2122;t chiáť u, ... Nikola Tesla chᝊng minh tĂ­nh hiáť&#x2021;u quả cᝧa viáť&#x2021;c truyáť n tải vĂ  sáť­ d᝼ng dòng Ä&#x2018;iáť&#x2021;n xoay chiáť u.

Tesla phĂĄt minh ra báť&#x2122; Ä&#x2018;iáť u khiáť&#x192;n tᝍ xa báşąng sĂłng vĂ´ tuyáşżn vĂ trĂŹnh diáť&#x2026;n Ä&#x2018;iáť u khiáť&#x192;n máť&#x2122;t con tĂ u trĆ°áť&#x203A;c cĂ´ng chĂşng. SĂĄng cháşż Ä&#x2018;i trĆ°áť&#x203A;c tháť?i Ä&#x2018;ấi nĂ y lĂ  sáťą máť&#x; mĂ n cho káť&#x2030; nguyĂŞn robot váť sau.

Chuyáşżn bay Ä&#x2018;Ẽu tiĂŞn trong láť&#x2039;ch sáť­ nhân loấi báť&#x;i anh em nhĂ Wright, Ä&#x2018;ĂŁ gây tiáşżng vang láť&#x203A;n trong dĆ° luáş­n, tấo Ä&#x2018;áť&#x2122;ng láťąc cho viáť&#x2021;c nghiĂŞn cᝊu phĂĄt triáť&#x192;n ngĂ nh HĂ ng khĂ´ng.

2000-2010

1990-2000

1980-1990

1946

PC ERA Kᝡ nguyĂŞn mĂĄy tĂ­nh cĂĄ nhân váť&#x203A;i cĂĄc bĆ°áť&#x203A;c tiáşżn váť :

MĂĄy tĂ­nh Ä&#x2018;ầu tiĂŞn ra Ä&#x2018;áť?i cĂł tĂŞn lĂ ENIAC, lĂ  máť&#x2122;t thiáşżt báť&#x2039; kháť&#x2022;ng láť&#x201C; nạng hĂ ng tẼn, tiĂŞu th᝼ nhiáť u Ä&#x2018;iáť&#x2021;n nÄ&#x192;ng, chiáşżm máť&#x2122;t diáť&#x2021;n tĂ­ch láť&#x203A;n.

;NJU @X[UM *_J]J[\ *_J]J[ â&#x20AC;Ť] ×&#x2014;â&#x20AC;ŹQÖˇ PRâ&#x20AC;Ť×&#x201C;â&#x20AC;ŹR ]Qâ&#x20AC;Ť×Šâ&#x20AC;ŹL .bNLQRY =QRÖˇ] Kâ&#x20AC;Ť] ×&#x192;â&#x20AC;ŹQNX M½R VÖ§] 7N^[XKX]\ ,ÂźWP WPQÖż ;XKX] ]QÖ&#x;W TRWQ 7N^[X .WQJWLNVNW] =Ă&#x2039;WP LĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x2022;â&#x20AC;ŹWP ]QÖ&#x;W TRWQ 7J]^[JU 5JWP^JPN 9[XLN\\RWP ,ÂźWP WPQÖż Aâ&#x20AC;Ť ׼â&#x20AC;ŹUĂ&#x2026; WPÂźW WPâ&#x20AC;Ť ׊] קâ&#x20AC;ŹWQR²W

11 11

2VYUJW] ,Ö?b PQÂąY

<Qb =NLQ ,ÂźWP WPQÖż ]ÂľLQ Qâ&#x20AC;Ť×&#x203A;â&#x20AC;ŹY WPX¨R ]Ö&#x;V WQ´W

/^UU +XMb 9[X\]QN\R\ =X¨W ]QÂŞW PRÖ&#x203A;

,RWNVJ]RL 0JVN\ =[Âş LQĹ?R Ă&#x2122;RÖżW Ö&#x203A;WQ

1^VJW 7QÂŞW UXÖ&#x2122;R 

2007

2008

2030-2040

-RPR]JU *^[J 1¨X Z^JWP Tâ&#x20AC;Ť] ׹â&#x20AC;ŹQ^ÖĽ] \â&#x20AC;Ť×&#x2030;â&#x20AC;Ź

0N\]^[N =NLQWXUXPb ,ÂźWP WPQÖż Lâ&#x20AC;Ť ׼â&#x20AC;ŹLQ×

Web 1.0: Web tÄŠnh Tim Berners-Lee Ä&#x2018;ĂŁ phĂĄt minh ra World Wide Web nÄ&#x192;m 1989 vĂ viáşżt trĂŹnh duyáť&#x2021;t web Ä&#x2018;ầu tiĂŞn vĂ o nÄ&#x192;m 1990. Web tÄŠnh cháť&#x2030; cho Ä&#x2018;áť?c náť&#x2122;i

Thuáş­t ngᝯ nĂ y ra Ä&#x2018;áť?i giᝯa nÄ&#x192;m 2007 Ä&#x2018;áť&#x192; khĂĄi quĂĄt lấi cĂĄc hĆ°áť&#x203A;ng Ä&#x2018;i cᝧa cĆĄ sáť&#x; hấ tầng thĂ´ng tin Ä&#x2018;ĂŁ vĂ  Ä&#x2018;ang diáť&#x2026;n ra nhiáť u nÄ&#x192;m trĆ°áť&#x203A;c. CĂĄc nguáť&#x201C;n Ä&#x2018;iáť&#x2021;n toĂĄn kháť&#x2022;ng láť&#x201C; nhĆ° phần máť m, dáť&#x2039;ch v᝼ sáş˝ náşąm tấi cĂĄc mĂĄy chᝧ ảo (Ä&#x2018;ĂĄm mây) trĂŞn Internet thay vĂŹ trong mĂĄy tĂ­nh cĂĄ nhân (trĂŞn mạt Ä&#x2018;Ẽt) Ä&#x2018;áť&#x192; máť?i ngĆ°áť?i káşżt náť&#x2018;i vĂ  sáť­ d᝼ng máť&#x2014;i khi háť? cần.

?XRLNUN\\ ,XVV^WRLJ]RXW 0RJX ]RÖˇY _Âź ]QJWQ

=JL]RUN 2W]N[OJLN 0RJX MRÖżW aĂ&#x201A;L PRŠL

Web 2.0: Social Web Tim O'Reilly Ä&#x2018;ĂŁ pháť&#x2022; biáşżn cĂĄc thuáş­t ngᝯ mĂŁ nguáť&#x201C;n máť&#x; vĂ Web 2.0, váť&#x203A;i Ä&#x2018;ạc trĆ°ng lĂ  phĆ°ĆĄng tiáť&#x2021;n truyáť n thĂ´ng xĂŁ háť&#x2122;i nhĆ° Wikipedia, Facebook, Twitter, ...

Ä?iáť&#x2021;n toĂĄn Ä&#x2018;ĂĄm mây (Cloud Computing) lĂ mĂ´ hĂŹnh Ä&#x2018;iáť&#x2021;n toĂĄn sáť­ d᝼ng cĂĄc cĂ´ng ngháť&#x2021; mĂĄy tĂ­nh vĂ  phĂĄt triáť&#x192;n dáťąa vĂ o mấng Internet.

-R[NL] +[JRW 5RWT 5R²W TÖˇ] WÂŤX ][â&#x20AC;Ť×Šâ&#x20AC;ŹL ]RÖˇY

6XKRUN ,XVV^WR]b ,â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹWP Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹWP MR Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹWP

8KSNL] ;NLXPWR]RXW 7QÖĽW MÖ&#x2122;WP Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x2030;â&#x20AC;ŹR ]ĹŚâ&#x20AC;Ť×&#x203A;â&#x20AC;ŹWP

Chuáť&#x2014;i kháť&#x2018;i (blockchain) TrĂ­ tuáť&#x2021; nhân tấo (AI) Vấn váş­t káşżt náť&#x2018;i â&#x20AC;&#x201C; (IoT) Dᝯ liáť&#x2021;u láť&#x203A;n (Big Data) Tháťąc táşż ảo (VR) Ä?iáť&#x2021;n toĂĄn Ä&#x2018;ĂĄm mây, Ä?iáť&#x2021;n toĂĄn nháş­n thᝊc (cognitive computing), Háť&#x2021; tháť&#x2018;ng khĂ´ng gian mấng tháťąc-ảo (cyber-physical system)

 <NW\N 2VVN[\RXW 7QּY _JR PRŠL Z^JW

.WM^[RWP ,XVV^WR]b ,â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹWP Ă&#x2122;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹWP UÂŞ^ M¨R

/JLN ;NLXPWR]RXW 7QÖĽW MÖ&#x2122;WP TQ^ÂźW VÖŻ]

today

,XUUNL]R_N 2W]NUURPNWLN =[Âľ ]^Öż ]ÖĽY ]QÖť

5XLJ]RXW +J\NM 2W]NUURPNWLN ?â&#x20AC;Ť[] ×&#x192;â&#x20AC;ŹÂľ ]QÂźWP VRWQ

@RMPN]\ =RÖżW ÂľLQ

98-,*<==ÖżY ÂŞV ]QJWQ

NgĂ nh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p dáť&#x2021;t phĂĄt triáť&#x192;n, nhu cầu cung cẼp mĂĄy mĂłc vĂ  nÄ&#x192;ng lưᝣng cho cĂ´ng nghiáť&#x2021;p dáť&#x2021;t, cĂĄc káťš thuáş­t gia cĂ´ng sắt thĂŠp Ä&#x2018;ưᝣc cải thiáť&#x2021;n vĂ  than Ä&#x2018;ĂĄ sáť­ d᝼ng váť&#x203A;i kháť&#x2018;i lưᝣng láť&#x203A;n.

!¡Â&#x152;!gÂ&#x2020;Dsg máť&#x; ráť&#x2122;ng

/X[V\

N6JRU

8

7Qâ&#x20AC;Ť×§â&#x20AC;ŹWP MÖ?^ Ö?W Lâ&#x20AC;Ť×&#x;â&#x20AC;ŹJ L^â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;ŹL LŠLQ VÖ&#x2122;WP LÂźWP WPQRÖżY _¨ \â&#x20AC;Ť ׊â&#x20AC;ŹYQŠ] ][RÖťW Lâ&#x20AC;Ť×&#x;â&#x20AC;ŹJ TQXJ Qâ&#x20AC;Ť×&#x2026;â&#x20AC;ŹL Tâ&#x20AC;Ť] ׹â&#x20AC;ŹQ^ÖĽ]

6Pâ&#x20AC;Ť×Śâ&#x20AC;ŹVO\PĹĽ^Qâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹVĂ&#x2DC;Ö°X \ZÂąV\PÖśOQâ&#x20AC;Ť×&#x2019;â&#x20AC;ŹQ

Web 5.0: Web of thoughts Open, Linked and Intelligent Web = Emotional Web Web 5.0 sáş˝ nĂłi váť sáťą tĆ°ĆĄng tĂĄc (cảm xĂşc) giᝯa con ngĆ°áť?i vĂ mĂĄy tĂ­nh giáť&#x2018;ng nhĆ° cĂĄch con ngĆ°áť?i giao tiáşżp váť&#x203A;i nhau.. Sáťą tĆ°ĆĄng tĂĄc sáş˝ tráť&#x; thĂ nh thĂłi quen hĂ ng ngĂ y cᝧa rẼt nhiáť u ngĆ°áť?i dáťąa trĂŞn cĂ´ng ngháť&#x2021; thần kinh.

8

dung vĂ ngĆ°áť?i dĂšng bắt buáť&#x2122;c nháş­n thĂ´ng tin máť&#x2122;t chiáť u Ä&#x2018;Ăł.

Blockchain Blockchain Ä&#x2018;ầu tiĂŞn Ä&#x2018;ưᝣc phĂĄt minh vĂ thiáşżt káşż báť&#x203A;i Satoshi Nakamoto vĂ  Ä&#x2018;ưᝣc hiáť&#x2021;n tháťąc hĂła vĂ o nÄ&#x192;m sau Ä&#x2018;Ăł nhĆ° lĂ  máť&#x2122;t phần cáť&#x2018;t lĂľi cᝧa Bitcoin, khi cĂ´ng ngháť&#x2021; blockchain Ä&#x2018;Ăłng vai trò nhĆ° lĂ  máť&#x2122;t cuáť&#x2018;n sáť&#x2022; cĂĄi cho tẼt cả cĂĄc giao dáť&#x2039;ch. Qua viáť&#x2021;c sáť­ d᝼ng mấng lĆ°áť&#x203A;i ngang hĂ ng vĂ  máť&#x2122;t háť&#x2021; tháť&#x2018;ng dᝯ liáť&#x2021;u phân cẼp, Bitcoin blockchain Ä&#x2018;ưᝣc quản lĂ˝ táťą Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.

2020-2030

1. Desktop 2. File System 3. File Server 4. FTP

2015

Robot Sophia: Robot Ä&#x2018;ưᝣc thiáşżt káşż cáť­ Ä&#x2018;áť&#x2122;ng giáť&#x2018;ng con ngĆ°áť?i vĂ cĂł trĂ­ tuáť&#x2021; thĂ´ng minh nhân tấo (AI). Máť&#x2122;t sáť&#x2018; robot thĂ´ng minh cĂł trang báť&#x2039; trĂ­ tuáť&#x2021; nhân tấo cĂł tháť&#x192; tĆ°ĆĄng tĂĄc vĂ  háť&#x2014; trᝣ cĂ´ng viáť&#x2021;c cho con ngĆ°áť?i khĂĄc Ä&#x2018;ưᝣc cháşż tấo nhĆ° Asimo vĂ  Erica (Nháş­t), Bina48 (Máťš), Buddy (PhĂĄp). Trong tháşż kᝡ 21, cĂĄc káťš thuáş­t AI Ä&#x2018;ĂŁ trải qua sáťą háť&#x201C;i sinh sau nhᝯng tiáşżn báť&#x2122; Ä&#x2018;áť&#x201C;ng tháť?i váť sᝊc mấnh mĂĄy tĂ­nh, dᝯ liáť&#x2021;u láť&#x203A;n vĂ  hiáť&#x192;u biáşżt lĂ˝ thuyáşżt; vĂ  káťš thuáş­t AI Ä&#x2018;ĂŁ tráť&#x; thĂ nh máť&#x2122;t phần thiáşżt yáşżu cᝧa ngĂ nh cĂ´ng ngháť&#x2021;, giĂşp giải quyáşżt nhiáť u vẼn Ä&#x2018;áť thĂĄch thᝊc trong háť?c mĂĄy, cĂ´ng ngháť&#x2021; phần máť m vĂ  nghiĂŞn cᝊu váş­n hĂ nh.

2010-2020

TK XX

So váť&#x203A;i CMCN, CM KH-KT hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ấi cĂł náť&#x2122;i dung Ä&#x2018;a dấng vĂ ráť&#x2122;ng láť&#x203A;n hĆĄn rẼt nhiáť u. Sáťą phĂĄt triáť&#x192;n vưᝣt báş­c khĂ´ng nhᝯng diáť&#x2026;n ra trong cĂĄc ngĂ nh khoa háť?c cĆĄ bản (toĂĄn, váş­t lĂ˝, sinh háť?c, hĂła háť?c) mĂ  còn tháť&#x192; hiáť&#x2021;n áť&#x; viáť&#x2021;c phĂĄt sinh cᝧa nhiáť u ngĂ nh khoa háť?c, káťš thuáş­t máť&#x203A;i nhĆ° khoa háť?c vĹŠ tr᝼, Ä&#x2018;iáť u khiáť&#x192;n háť?c; Ä&#x2018;i sâu vĂ o nhᝯng lÄŠnh váťąc máť&#x203A;i (tháşż giáť&#x203A;i vi mĂ´, cĂĄc vĂšng Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝ bĂ­ hiáť&#x192;m, bĂ­ máş­t cᝧa sáťą sáť&#x2018;ng...), cĂĄc káťš thuáş­t máť&#x203A;i, nguyĂŞn váş­t liáť&#x2021;u máť&#x203A;i, nÄ&#x192;ng lưᝣng máť&#x203A;i mĂ  cĂĄc giai Ä&#x2018;oấn trĆ°áť&#x203A;c Ä&#x2018;Ăł chĆ°a tᝍng tiáşżp cáş­n hay hĂŹnh dung Ä&#x2018;ưᝣc, lĂ  WLĹ&#x2026;QĂłĹ&#x2026;FKRFXĹ?F&0&1

1970 CĂĄch mấng káťš thuáş­t sáť&#x2018;, kᝡ nguyĂŞn cĂ´ng ngháť&#x2021; thĂ´ng tin váť&#x203A;i sáťą ra Ä&#x2018;áť?i cᝧa sản xuẼt táťą Ä&#x2018;áť&#x2122;ng dáťąa vĂ o mĂĄy tĂ­nh, thiáşżt báť&#x2039; Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ vĂ  Internet, tấo nĂŞn máť&#x2122;t tháşż giáť&#x203A;i káşżt náť&#x2018;i.

WEB OF THOUGHTS

,J]JUXP

/X[^V -RÖ˝W Ă&#x2122;¨W

=â&#x20AC;Ť] ףâ&#x20AC;ŹQĹŚ _RÖżW \ŠLQ PRÖ?b Ă&#x2122;ÖˇW ]QĹŚ _RÖżW \â&#x20AC;Ť×&#x2030;â&#x20AC;Ź

40

3PÂťVOOQIVVâ&#x20AC;Ť×?â&#x20AC;ŹQ\PÖ&#x153;\ Űś3PQ\PĹĽ^Qâ&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹVSPÂťVO KPâ&#x20AC;Ť×&#x20AC;â&#x20AC;ŹĂ&#x2DC;ÖşĂ&#x2DC;×&#x201E;K[¨KPۡ

+ $6 )Ă&#x201E;- 1¨ 

00100 00 100 100 010 010 00100 00 00 100 100 100 100 010 010 00100 100010100 010 01000 10000 100 100 100 1 100 100 010 010 100010100 010 010100 100 100 00100 010 100 100 100 100 100 100 010 010 100010100 010 010100100 100 100 010 100 100 100 00100 100 100 100 100 100 010 010 100 100 010 010100 100 100 010 100 100 11 0 100 010100 100 010 010 010 100010100 010 010100 100 100 100 010 010 10100 10100 010100 100 01 100 0 10010 100 10 101 0101 010 0 10 01 1

WEB

00100 00 100 100 010 010 00100 100 100 010 010 00100 100010100 010 01000 100 100 100 100 100 010 010 100010100 010 010100 100 100 00100 010 100 100 100 100 100 010 010 100010100 010 010100 100 100 100 010 100 100 00100 100 100 100 100 010 010 100 100 010 010100 1 100 100 010 100 100 100 010100 100 010 010 010 100010100 010 010 100 10100 100 010 10100 10100 010100 0 100 1 01 100 0 100 100 10 10 0101 01 0

1.0

Â&#x2020;É&#x2020;Ç?Â&#x152;AeÇ?7D

6

21

Ä&#x2018;ầu WEB

24

2016

Internet of things (IoT) IoT kháşłng Ä&#x2018;áť&#x2039;nh Ä&#x2018;ưᝣc bĆ°áť&#x203A;c tiáşżn vĂ o nÄ&#x192;m nĂ y nháť? sáťą háť&#x2122;i t᝼ cᝧa nhiáť u cĂ´ng ngháť&#x2021;, bao gáť&#x201C;m truyáť n tải vĂ´ tuyáşżn hiáť&#x2021;n diáť&#x2021;n dầy Ä&#x2018;ạc, phân tĂ­ch dᝯ liáť&#x2021;u tháť?i gian tháťąc, háť?c mĂĄy, cảm biáşżn hĂ ng hĂła, vĂ  háť&#x2021; tháť&#x2018;ng nhĂşng. Ä?iáť u nĂ y cĂł nghÄŠa lĂ  tẼt cả cĂĄc dấng thᝊc cᝧa háť&#x2021; tháť&#x2018;ng nhĂşng cáť&#x2022; Ä&#x2018;iáť&#x192;n, nhĆ° mấng cảm biáşżn khĂ´ng dây, háť&#x2021; tháť&#x2018;ng Ä&#x2018;iáť u khiáť&#x192;n, táťą Ä&#x2018;áť&#x2122;ng hĂła (bao gáť&#x201C;m nhĂ  thĂ´ng minh vĂ  táťą Ä&#x2018;áť&#x2122;ng hĂła cĂ´ng trĂŹnh), v.v... Ä&#x2018;áť u Ä&#x2018;Ăłng gĂłp vĂ o viáť&#x2021;c váş­n hĂ nh IoT.

2020

Web 4.0: Web of things/Responsive Web

Web 3.0: Semantic Web

Tháşż háť&#x2021; mấng di Ä&#x2018;áť&#x2122;ng 5G

Web cần thiáşżt Ä&#x2018;áť&#x192; thĂ­ch ᝊng váť&#x203A;i mĂ´i trĆ°áť?ng di Ä&#x2018;áť&#x2122;ng. Web 4.0 káşżt náť&#x2018;i tẼt cả cĂĄc thiáşżt báť&#x2039; trong tháşż giáť&#x203A;i tháťąc và ảo trong tháť?i gian tháťąc.

Mấng lĆ°áť&#x203A;i dᝯ liáť&#x2021;u cĂł tháť&#x192; Ä&#x2018;ưᝣc xáť­ lĂ˝ báť&#x;i nhiáť u cáť&#x2014; mĂĄy khĂĄc nhau, dᝯ liáť&#x2021;u cĂł tháť&#x192; Ä&#x2018;ưᝣc chia sáşť vĂ tĂĄi sáť­ d᝼ng xuyĂŞn suáť&#x2018;t nhiáť u ᝊng d᝼ng, Ä&#x2018;ưᝣc cĂĄ nhân suáť&#x2018;t nhiáť u ᝊng d᝼ng, Ä&#x2018;ưᝣc cĂĄ nhân hĂła. PhĂĄt triáť&#x192;n web 3D.

Mấng 5G Ä&#x2018;ưᝣc xem lĂ chĂŹa khĂła Ä&#x2018;áť&#x192; Ä&#x2018;i vĂ o tháşż giáť&#x203A;i Mấng lĆ°áť&#x203A;i vấn váş­t káşżt náť&#x2018;i Internet (IoT), trong Ä&#x2018;Ăł cĂĄc báť&#x2122; cảm biáşżn lĂ  nhᝯng yáşżu táť&#x2018; quan tráť?ng Ä&#x2018;áť&#x192; trĂ­ch xuẼt dᝯ liáť&#x2021;u tᝍ cĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2018;i tưᝣng vĂ  tᝍ mĂ´i trĆ°áť?ng vĂ  cĂł táť&#x2018;c Ä&#x2018;áť&#x2122; nhanh hĆĄn khoảng 100 lần so váť&#x203A;i mấng 4G.

9


48

Company Profile

| Company Profile | Year: 2019 | Editorial, Layout, Inforgraphic

CONTENTS

Live for life

ABOUT US

INTRODUCTION

8

5. Technology capacity

9

PROJECTS & SERVICES 10

II. Online learning solution for multimedia support

16

III. The smart library project

18

IV. Virtual Reality Simulation Technology (VR)

20

V. Enrollment system on a digital platform

21

Green House's educational products are designed to raise student's potentials and talents, qualities, and foster good moral qualities for them to develop comprehensively and properly. With the desire to become a leading provider of school education and communication products, Green House identifies itself in the role of a "school culture ambassador” to bring students useful and interesting technology products, helping them to develop themselves naturally and comprehensively.

b a nd ea ns s c @ t hes s c.v n

I. SSC School card scheme

Today, in the trend of increasing social awareness and aesthetic needs, new products - services with humanistic values and community connections are increasingly attracted and gained the special attention. With the aim to get cultural factors, responsibilities and prestige as the criterion for all activities, Green House is deeply aware of that and committed to make every effort to bring customers as well as community creative, unique and meaningful, products and services, focusing on the community.

ng o inha x a nh.net

8

4. Financial capacity

159 Ter Nam Ky Khoi Nghia, Ward 07, District 03, HCMC

3. Human Resource

Green House Culture Joint Stock Company (Green House) is a professional unit specializing in the field of education culture, technology, health and community. Green House has implemented some typical activities including: Scheme of smart school cards SSC (www.thessc.vn) for students in HCMC, career orientation - start up program for students at high school, promotion and propaganda programs for a green environment. (028) 3930 3384 | (028) 7107 9888

6

(028) 3930 1828

5

2. Company Information

Find us on:

1. About us

By capacity, intelligence and dedication with a dynamic and professional staff, Green House believes that it can meet all the needs of customers with the most qualified products and services. Green House aims to become a digital application, technology service and education company that brings satisfaction to customers with the motto of Live for Life.

04

05

PROJECTS

14 - 2020 20

I. SSC SCHOOL CARD SCHEME SSC School card scheme - non-cash tuition payment is implemented by HCMC Department of Education and Training, State Bank of Ho Chi Minh City Branch and Green House Cultural Joint Stock Company in implementation coordination. SSC School card will be used as a means of non-cash tuition payment for some schools in Ho Chi Minh City starting from the academic year 2014 - 2015. performed by

COMPANY

PROFILE G RE E N HO U SE C ULT URE J O I NT S T O C K C O M PA NY 159 Ter Nam Ky Khoi Nghia, Ward 07, District 03, HCMC Tel: (028) 3930 3384|(028) 7107 9888|Fax: (028) 3930 1828 Web si t e: t h essc. vn | E mail : bande ans s c@the s s c. vn

Ho Chi Minh City Department of Education and Training cooperates with commercial banks to implement automatic fee collection service; in coordination with the education solution company to provide as a data center, controlling and reporting the situation of revenues and expenditures to schools and management agencies in a transparent manner.

Advantages of SSC

functions SSC school card is a card for students, with student name and student ID Parents will name the account holder and open the SSC card for their children as prescribed. During the payment period, the SSC information center will notify parents the student's tuition. Parents will transfer money to the SSC card. The amount of the prescribed fee and tuition paid by parents will be submitted automatically to the school's account. KNWN࠰]\ In addition, parents can transfer pocket money (lunch, buy books, learning tools ...) for children to SSC, this card is only accepted to K^b Y[XM^L]\ _RJ 98< J] ]QN \YNLR࠰NM YXRW]\ RW ]QN \LQXXU LJ\Q cannot be withdrawn to avoid unfortunate negatives when students use cash without the control of their families Purchases will be announced to the card account to help parents control their children's spending when necessary.

Digitizing the Education service

Online Learning

eBook

Online Courses

Online Transcripts

Online Language

Entertainment education

Question Bank

Maximize modern educational facilities via SSC Web Portal (www.thessc.vn).

Medical Service

Archive of Medical Information Connect Health Care Service

1

*L]R_NUb ࠰WJWLN

2

Take initiative in payment time and location

3

Used integrated utilities

4

Manage students away from negatives when using cash

5

Students can use added value on the school information system

6

Students can use educational services to support learning

Traffic Service

Connection of public transport services

Financial services

Provision of financial services. Sharing of customer database.

Management & analysis data

Management/Analysis/ Statistics of customer data 11


NOLOGY (VR)

V. ENROLLMENT SYSTEM ON A DIGITAL PLATFORM

V. ENROLLMENT SYSTEM ON A DIGITAL PLATFORM NEW ENROLLMENT METHOD

xed reality lets from virtually ng with animated s. This invaluable unavailable to

air/Maintenance: anipulate virtual r workings of . This provides ^] \]NYYRWP OXX]

(Data summarized in 2018 - Source: HCMC Department of education and training)

ZZZKXRQJQJKLHSKFPHGXYQ 0QOP[KPWWT

2,508,564

;MKWVLIZa [KPWWT

5.373,312

8ZQUIZa [KPWWT

Famous

hat align with the across multiple

CAREER PORTAL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

6I\QWVIT[KITMWN[\]LMV\[

8ZM[KPWWT

Career Project for high school students is built by Green House Cultural Joint Stock Company and approved by BHCMC Department of Education and Training for the guidelines for the establishment of the Green House Career Center Information Center on June 12, 2013, as well as allowed coordination with general schools and educational institutions to organize career guidance activities for students under the general guidelines of HCMC People's Committee and the Ministry XO .M^LJ]RXW JWM =[JRWRWP -XL^VNW] 7X  0-Ă&#x2DC;= XO 1,6, -NYJ[]VNW] XO .M^LJ]RXW Training signed on 25/10/2013).

2,578,000

5,603,000 8,041,842 8,359,000 5,307,915 5,360,000

6W\M" Scholastic 2017-2018

BRANDING Bu

il d i n g t r u s

Scholastic 2018-2019

Preschool 3-6 ages

Primary School 6-11 ages

Secondary School 11-15 ages

Highschool 15-18 ages

WEB/APP DIGITAL ENROLLMENT SOLUTION

t

;OÂťUN[PU[\`ÎĽUZPUO 

MARKETING

Creating requirements

*OĹ&#x2018;Ĺ&#x2039;UN[YÂłUO [\`ÎĽUZPUO 

7OĹ&#x2018;Ĺ&#x2039;UN[OĎ&#x2039;J [\`ÎĽUZPUO OΊĂ&#x2DC;Î&#x192;POÎŻJ 

+HUOTĎ&#x2021;J UN§UOOÎŻJ

*O´UOZ¨JO OΚ[YĎ&#x2026; OÎŻJ[Î?W

+HUOTĎ&#x2021;JUN§UOOÎŻJ +Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JOÎŻJ+Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JZĂ°Ă&#x2DC;Î&#x192;POÎŻJ 8\HUOΊJÂťUNJOĂ UN *ÂťUNUNOΊRĎ&#x203A;[O\Î?[Âť[Âť *ÂťUNUNOΊRĎ&#x203A;[O\Î?[_Š`KĎ&#x201C;UN 8\Î&#x2026;USĂ&#x201E;Ă&#x2DC;Î&#x2021;[Ă&#x2DC;HP 8\Î&#x2026;USĂ&#x201E;[§PUN\`ÂąU]§TÂťP[YĹ&#x2018;ÎżUN 8\Î&#x2026;USĂ&#x201E;JÂťUNUNOPΊW

/ÎŻJIΡUNZPUO]PÂąU 4PΧUWO´ OÎŻJWO´UĂ&#x160;TUOÎ&#x2021;[ 4PΧUWO´ RĂ&#x201E;[Ă J_¨

DIGITAL MARKETING

2PUOKVHUOX\ÎłJ[ÎĄ 3\Î?[RPUO[ÎĄ 5NÂťUUNĎ&#x2018;(UO ;OĂ `

TRADITIONAL STRATEGY

+Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JOÎŻJ +Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JZĂ°Ă&#x2DC;Î&#x192;POÎŻJ ;ÂąUUN§UOĂ&#x2DC;§V[Î&#x192;V!+Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JOÎŻJ7OHYTHJ` ~4ÂŞZÎł! ~;YÂłUOĂ&#x2DC;ÎťĂ&#x2DC;§V[Î&#x192;V!Ă&#x2014;Î&#x192;POÎŻJ ~+HUOOPΊ\[Îł[UNOPΊW!+Ĺ&#x2018;Ď&#x2026;JZĂ°Ă&#x2DC;Î&#x192;POÎŻJ ~3VÎ&#x192;POÂłUOĂ&#x2DC;§V[Î&#x192;V!*O´UOX\`UĂ&#x160;T 4Ď&#x2021;J[PÂą\Ă&#x2DC;§V[Î&#x192;V 5ÎťPK\UNJOĹ&#x2018;Ĺ&#x2039;UN[YÂłUO ;ÎłJOÎ&#x2021;[WOĂ&#x20AC;OĎ&#x2026;W

22

?MJ[Q\M

;PW_\IZOM\

SEO

6M\_WZS][MZ[

<ZILQ\QWVITTM\\MZ

)L^MZ\Q[QVO5MLQI

;WKQIT5MLQI8: ;-588+

5MLQI

6M_[XIXMZŕ °aMZ

>QLMW*TWO

;PW_

<>ZILQW

-UIQT

23

TECHNOLOGY CAPACITY

HUMAN RESOURCE Executive Board

ENROLLMENT

I. SMARTCARD TECHNOLOGY

Promoting - Leverage Research and development division (R&D)

Government project

ENROLLMENT COUNSELING

- Application of NFC smart card technology into schools and Payment. - Focusing on developing applications on Mifare cards with high security: + Mifare Plus S (SL3, EAL 4+) + Mifare DesFIRE EV2 (SL3, EAL 5+) - Linking with the world's leading technology partners: + NXP (Germany): CHIP Mifare Designer & Manufacturer. + Smartrac vĂ Linxen (Singapore): Antena Designer.

Technology Manager

Prospects Concerns

Bussiness Manager

FINANCIAL CAPACITY

Candidates

GREENHOUSE CULTURE JOINT STOCK COMPANY 5IQV7Nŕ ŻKM" 159 Ter Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7, District 03, HCMC <I`KWLM" 0311909165 +PIZ\MZKIXQ\IT"100.000.000.000 VND 8IZ^IT]M[PIZM["10.000 VND <W\IT[PIZM["10.000.000

Acceptance

Department of Personnel and Administrative

II. PAYMENT TECHNOLOGY +NRWP ]QN ŕ °[\] ^WR] RW ?RN]WJV ]X JYYUb 7/, LJ[M ]NLQWXUXPb RW]X YJbVNW] - Payment applications include: + Online payment 8Oŕ ąRWN YJbVNW] + Top-Up anytime, anywhere - Strategic partners are committed to accompany with payment applications with NFC technology:

III. IoT TECHNOLOGY

STUDENTS 21

14

- Focus on research and development of high-tech equipment applied in projects:

- Design own technology equipment and order from Taiwan.

+ School

- Strategic partners:

+ Digital library, Learning Center

+ EBN (Taiwan)

+ Hopital

+ Duali (Korea)

+ Transportation - Passenger Transport

+ STYL (Singapore)

 /JLN 2MNW]Rŕ °LJ]RXW OJLN 2-

+ Konica (Japan)

09


50

SSC POSM

| SSC Project | Year: 2019 | Editorial, Layout


52

Logo Design

| FES | Year: 2019

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

+ COLOR

GRADIENT C100M75Y40K0

C0M50Y100K0

C0M60Y40K0

FES


FONT: SOURCE SAN PRO

WEB COLORS

Source San Pro Bold

Text

RGB #ED1C24

32pt Source San Pro Bold 24pt Source San Pro Bold

RGB #F15A24

20pt Source San Pro Bold 16pt Source San Pro Bold

RGB #09295C

Source San Pro Semibold 18pt Source San Pro Semibold

RGB #CCCCCC

15pt Source San Pro Semibold 13pt Source San Pro Semibold

Source San Pro Regular 20pt Source San Pro Regular 15pt Source San Pro Regular 12pt Source San Pro Regular

Gradiant #FF8000

#FA676B


54

Web Design

| FES | Year: 2019

Contact

CÔNG TY TÀI CHÍNH FSERVICE

Trang chủ

Thẻ vay VietCredit

Cách tính khoản vay

Mail@mail.com.vn

Liên hệ

(+84) 000 000 000

CÁCH TÍNH KHOẢN VAY

Đăng ký ngay

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

BƯỚC 1: Khoản vay bạn cần

VAY DỄ DÀNG

Số tiền:

Thời gian vay:

VND

Rút linh hoạt

1.000.000 VND

1 ngày

100.000.000 VND

Lãi suất thấp nhất (%/năm):

Thanh toán dư nợ thuận tiện

ngày

30 ngày

3.000.000 VND

1095 ngày

*Ghi chú: Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sai lệch nhỏ với kết quả tính toán thực tế tại các điểm giới thiệu của chúng tôi

11.000 vnd

LÃI SUẤT PHẢI THANH TOÁN

Đăng ký ngay

BƯỚC 02: Giấy tờ bạn có

Ưu điểm vượt trội của thẻ vay VietCredit

Bảng lương

Hóa ơn tiền iện

Cà vẹt xe

Sao kê ngân hàng

Sao kê lương có dấu mộc ngân hàng trong 3 tháng gần nhất

Hợp ồng bảo hiểm

7

Miễn phí

Mở thẻ/phí thường niên/ phí tất toán trước hạn

Hạn mức tín dụng trong suốt

36 tháng

Miễn lãi suất Trong vòng 7 ngày (kể từ ngày kích hoạt thẻ)

Khoản vay lên đến

100 triệu

BƯỚC 03: Gửi thông tin ăng ký vay

Họ và tên: SĐT:

SỬ DỤNG MỌI LÚC MỌI NƠI

LINH ĐỘNG RÚT VỪA ĐỦ SỐ TIỀN CẦN THIẾT

CHỦ ĐỘNG THANH TOÁN DƯ NỢ TRƯỚC HẠN

HẠN MỨC TÍN DỤNG TRONG SUỐT 3 NĂM

Email:

Rút tiền linh hoạt, mọi lúc mọi nơi tại các cây ATM ( 15,000 ATM trên toàn quốc)

Tuỳ theo nhu cầu tiền mặt của mình, Quý khách hoàn toàn có thể chủ động rút vừa đủ số tiền mình cần và chỉ chịu lãi trên số tiền thực rút.

Khi điều kiện tài chính dư dả, Quý khách hoàn toàn có thể chủ động trả nợ trước hạn mà không phải chịu bất kì khoản phí phạt trả nợ trước hạn nào.

Thẻ vay cho phép Quý khách Vay-Trả liên tục trong hạn mức tín dụng của thẻ trong suốt 3 năm.

Ghi chú:

Địa chỉ:

đăng ký vay

Miễn phí giao dịch qua ví iện tử, ứng dụng & iểm thanh toán

Ví điện tử và ứng dụng thanh toán

Điểm thanh toán

Thanh toán 24/7 qua iểm giao dịch và hệ thống cửa hàng tiện lợi

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

LIÊN HỆ Street Name 123 0000000000 ourmail@mail.com

Giải pháp tài chính học đường

Cùng cha mẹ tiếp bước con yêu Tài chính thông minh

Tiết kiệm linh hoạt

Bảo vệ lâu dài

Khởi đầu tốt đẹp

CHÍNH SÁCH Hướng dẫn Hình thức thanh toán Chính sách khách hàng Cam kết chất lượng Phàn nàn và khiếu nại

CHỨNG CHỈ BỘ CÔNG THƯƠNG


55

FLYER/POSTER


56

Minh họa sách

| School Project | Year: 2018 | Illustration


Profile for Limdim95

LimDim Porfolio 2019  

LimDim Porfolio 2019  

Profile for nhan.ng95
Advertisement