__MAIN_TEXT__

Page 1

Loudspeakers

Intelligent Acoustic Solutions

Commercial Audio

Audio Distribution over IP

Public Address - Voice Alarm

ATEI

D ELIVERING Y OUR M ESSAGE


ATEI

Our mission

2

ATEÏS develops and manufactures technologies, products and systems that will allow our customers to address acoustic and visual messages to targeted audience in public places. We will keep on top of today’s and tomorrow’s technology, no matter how fast it moves, to ensure our customers always have the best tools available to them. We will continually communicate with, and learn from our customers in order to improve our products and services. Our strategy is to be economical, efficient, durable, flexible and allow our representatives to respond rapidly to both market and customer needs.

Our market You can find our products in stations, airports, shopping malls, bars, restaurants, fitness places, ships, oil rigs and offices … just to name few. Today we are one of the leading companies in the Audio and Voice-Alarm industry. By creating solutions with, and for our customers we have become one of the most initiative solution providers in our industry.

Our approach ATEÏS is continuously looking to improve and extend what it does. One way is by thinking in terms of solutions rather than products. This mindset is supported by the way we are organized, which improves cooperation internally and with our customers. It means we can offer the same solutions wherever and however you want them. Clustering our businesses ensures we can react more quickly to change customer demands.


D ELIVERING Y OUR M ESSAGE

Our solution When our customer asked for a fully integrated system, we looked immediately in our portfolio to see what products we could combine. After having listed to the consultants and the client, we were invited to join the project team and to come with an overall solution. A solution that integrates Voice-Alarm with fast and fault-resistant networking combined with powerful and flexible IPcommunication. The result: IDA8. Next year we can add another high demanding customer to our reference list. This is just one example of how a customer demand can lead to a standardized product that fits perfectly in nowadays demands.

Our Standards Professional audio is essential in today’s complex building projects. The integrated Voice Evacuation and Public Address System is not a new technology in the market place. Requirements are dated from before 1990. In April 2011 a new standard will dominate, dictating manufacturers how to engineer their technology under the EN-54. As leading company in the VoiceAlarm market, ATEÏS well prepared the transition for their electronics and loudspeakers to secure our market position and take it into the next decade.

Our Passion for challenges We take every customer request as something special. Two customer’s requirements aren’t exactly the same, even if they appear to be similar. It may involve a slightly different product configuration or a complete new way of looking at the requirement, or simply how and when we have to deliver. Our satisfaction comes from providing not just the right result, but the right one for you.

Our Network True integration of the Voice Evacuation, Public Address and Background Music systems with Professional Audio using modern IPnetworking or dedicated services with extreme low latency, built for live-onstage usages. Many applications such as Shopping Malls, Hotel and Restaurants require these fast and high-fidelity integrated systems resulting in simplicity, increased security and durability. The ATEÏS Digital Signal Processing technology carries up to 48 audio channels over a redundant structured network, securing all demanding requirements for high-end Voice Evacuation and commercial prosound, delivering breathtaking Professional Audio capabilities which comply with current international safety standards.

3


ATEI

Our mission

4

ATEÏS développe les technologies et fabrique les produits qui permettent à nos clients de diffuser des messages sonores et visuels dans les lieux publics. Nous restons à la pointe de la technologie, afin de garantir, à nos partenaires, qu’ils aient en permanence les meilleurs outils disponibles à la réalisation de leurs projets. Nous continuons à dialoguer avec les utilisateurs et à apprendre chaque jour de nos clients, afin d’améliorer nos produits et nos services. Notre stratégie est d’être économique, efficace, durable, flexible et de permettre à nos partenaires de répondre rapidement aux besoins du marché et des clients. ATEÏS ontwikkelt en fabriceert technologieën, producten en systemen die onze afnemers oplossingen bieden om akoestische en visuele informatie te verstrekken in industriële en publieks toegankelijke ruimtes. Wij blijven altijd gefocusseerd op huidige en nieuwe technieken, hoe snel deze ontwikkelingen ook gaan, om onze klanten altijd de beste oplossingen te garanderen. Wij zullen aandachtig luisteren en leren van onze klanten om zo onze producten en services te verbeteren. Wij streven naar maximale economische haalbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit met als doel om onze afnemers snel te kunnen laten inspringen op markt en klant specifieke behoefte. “Η ATEÏS αναπτύσσει την τεχνολογία και κατασκευάζει προϊόντα που επιτρέπει στους πελάτες της για να μεταδώσουν οπτικοακουστικά μηνύματα σε στοχευμένο κοινό σε δημόσιους χώρους. Θα είμαστε πάντα στην κορυφή της τεχνολογίας του σήμερα και του αύριο, ανεξάρτητα του πόσο γρήγορα κινείται, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα έχουν πάντα τα καλύτερα εργαλεία στη διάθεσή τους. Θα επικοινωνούμε συνεχώς με τους πελάτες μας και θα μαθαίνουμε από αυτούς, προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η στρατηγική μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές, αποτελεσματικοί, ανθεκτικοί, ευέλικτοι και να επιτρέπουμε στους αντιπροσώπους μας να ανταποκρίνονται γρήγορα στις ανάγκες τόσο της αγοράς και των πελατών τους.”

ATEÏS udvikler og producerer teknologiske produkter og systemer for udsendelse af akustiske og visuelle budskaber til udvalgte målgrupper på offentlige steder. Vort mål er, at være førende i teknologi både i dag og I fremtiden uanset hvor hurtigt denne måtte ændre sig, dette sikre at vore kunder altid har det bedste værktøj til rådighed. Vi vil konstant kommunikerer med vore kunder for at lære og forstå deres behov for nye løsninger, så vi hele tiden kan forbedre vore produkter og service. Vor er strategi at være økonomiske, effektive, stabile, fleksible for at sikre vore samarbejdspartnere så de kan reagerer hurtigt i markedet og følge kundernes behov.

ATEÏS sviluppa e produce tecnologie, prodotti e sistemi che permettono ai nostri Clienti di inviare messaggi sonori e visivi a audience mirate in luoghi pubblici. Continueremo a rimanere al top della tecnologia odierna e futura, non importa quanto velocemente evolva, per assicurare ai nostri Clienti I migliori strumenti disponibili sul mercato. Continueremo a comunicare con i nostri Clienti e impareremo da loro, per migliorare I nostri prodotti e servizi. La nostra strategia è quella di essere competitivi, efficienti, affidabili, flessibili e di permettere ai nostri partner di rispondere rapidamente sia alle esigenze del mercato che dei clienti.

Spoločnosť ATEÏS vyvíja a vyrába technológie, produkty a systémy, ktoré umožňujú našim zákazníkom cielene nasmerovať akustické a vizuálne oznamy určenej skupine osôb na verejných priestranstvách. Bez ohľadu na to, ako rýchlo napreduje vývoj technológií v tejto oblasti, spoločnosť ATEÏS neustále prináša svojim zákazníkom tie najlepšie nástroje pre ich prácu. Naša spoločnosť ustavične komunikuje so svojimi zákazníkmi a učí sa od nich, aby mohla zdokonaľovať svoje produkty a služby. Našou stratégiou je byť úspornými, výkonnými, stálymi a flexibilnými a umožniť tak našim obchodným zástupcom rýchlo reagovať na potreby trhu a jednotlivých zákazníkov.

ATEÏS utvecklar och tillverkar teknologi, produkter och system som gör det möjligt för våra kunder att nå ut med akustiska och visuella budskap till rätt målgrupp på offentliga platser. Vi ligger på topp när det gäller såväl dagens som morgondagens teknik, oavsett hur snabb utvecklingen är, för att garantera att våra kunder alltid har de bästa verktygen. Vi lyssnar till våra kunder för en ständig dialog att fortlöpande kunna förbättra våra tjänster och produkter. Vår strategi är att vara prisvärda, effektiva, hållbara och flexibla. Därför kan vi alltid vara följsamma till både marknadens och kundernas behov.

ATEÏS致力發展有關音頻處理器產品及系統 的製造科技,可讓客戶在公共場所裡,向 群眾傳達清晰的聲音及影像的訊息。 無論科技發展的速度多麼迅速,我們永遠 與今日最頂尖和未來的科技同步化,以確 保客戶擁有最好、最先進的設備。並為了 增進產品及服務,我們持續不斷地與顧客 溝通,向顧客學習。 我們的經營策略是經濟、效率、耐久、彈 性,並快速回應市場與客戶的需求。

‫ﺗﻘﻮم أﺗﻴﺲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ و ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﳌﻨﺘﺠﺎت و‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ‬ . ‫اﻟﺒﴫﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ اﱃ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﻌﻢ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﻴﻮم و ﻏﺪاً ﻋﲆ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﰲ ﻗﻤﺘﻪ أﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﴎﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮر‬ ‫ﻣ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام دوﻣﺎً اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻓﻀﻞ‬ ‫ ﻛ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﲆ‬، ‫اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ‬ ‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻜﻨﻨﺎ‬ . ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺒﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻜﻔﺎءة و د ﻮﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳌﺮوﻧﺔ ﻓﻀًﻼ‬ ‫ﻋﻦ ﻜ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﴪﻋﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ . ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق و ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام‬

ATEÏS utvikler og produserer teknologier, produkter og systemer som gjør det mulig for våre kunder å formidle akustiske og visuelle meldinger til ønsket målgruppe på offentlige steder. Vi vil alltid være ledende på dagens og morgendagens teknologi, for å sikre at våre kunder alltid har de beste verktøyene tilgjengelig for dem. Vi vil ha kontinuerlig dialog med våre kunder, slik at vi til enhver tid har den informasjonen vi trenger for å forbedre, tilpasse og optimalisere våre produkter og tjenester. Vår strategi er å være økonomiske, effektive, solide og fleksible slik at våre ATEÏS razvija i proizvodi tehnologije, representanter kan reagere raskt til både proizvode i sustave koji će omogućiti markedets og kundenes behov og našim klijentima da prenesu zvučne i ønsker. vizualne informacije ciljanoj publici na javnim mjestima. Idemo u korak sa sadašnjim i budu im tehnologijama, bez obzira na brzinu razvoja, kako bismo osigurali da naši klijenti u svim situacijama imaju najbolje mogu e proizvode. S klijentima kontinuirano komuniciramo I od njih u imo kako bismo poboljšali

ATEÏS entwickelt und produziert Technologien, svoje proizvode I usluge. Produkte und Systeme zur Verteilung von Naša strategija je ekonomičnost, akustischen und visuellen Informationen. učinkovitost, pouzdanost i fleksibilnost, Zielmärkte sind der öffentliche Bereich, te brza reakcija naših predstavnika gewerbliche Anwendungen und die Industrie. Durch den Einsatz zukunftsorientierter zahtjevima tržišta I klijenta. Technologien garantieren wir unseren Kunden stets aktuelle und moderne Lösungen. Wir haben den Anspruch dabei ökonomisch, effizient, zuverlässig und flexibel zu handeln, um schnell auf Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse reagieren zu können.

ATEÏS desarrolla y fabrica los sistemas, los productos y la tecnología que permiten a nuestros clientes dirigir mensajes acústicos y visuales a la audiencia de destino en lugares públicos. Nos mantendremos en la cima de la tecnología del presente y del futuro, no importa cuán rápido evolucione, para asegurar que nuestros clientes siempre tienen las mejores herramientas a su disposición. Nos comunicaremos continuamente con nuestros clientes, y aprenderemos de ellos, a fin de seguir mejorando nuestros productos y servicios. Nuestra estrategia es ser económicos, eficientes, duraderos y flexibles, y permitir que nuestros distribuidores puedan responder ágilmente a las necesidades del mercado y del cliente.


ATEI Our references India: Ashok Tower, Mubai Congnjzant Technology Solutions, Mubai Edelweis Hotel, Mubai Cricket Academy, Mumbai. Middle East: Abu Dhabi Church American school, Doha Jebal Ali, Dubai Festival City Mall, Dubai Global Village Mall, Dubai Jumeirah Beach Hotel, Dubai Ottoman Palace Hotel, Dubai Palm Jumeraih, Dubai Ski Dubai, Dubai Capital Plaza, Dubai Business Bay, Dubai Marsa Plaza, Dubai The Burj Al Arab Hotel, Dubai. Denmark: The Crowne Plaza i Part, Copenhagen Crowne Plaza Hotel Copenhagen (Copenhagen Towers) H&M Main Store Amagertorv, Copenhagen Føtex Food Hasseris, Aalborg Føtex Food Guldsmedegade, Aarhus DS Centralstock, Aarhus H&M Nørrebro, Copenhagen H&M, Odense Panum. Germany: U-Bahn Nürnberg Flughafen Frankfurt Deutsche Oper, Berlin Bayrische Staatskanzlei, München Kongresscenter, Würzburg Fraunhofer Umsicht, Oberhausen Festhalle, Kaiserslautern Kulturhalle, Wehrden Heeresflugplatz, Roth Handels- Lehr-Anstalt, Bruchsal Deutsches Luftund Raumfahrtzentrum, Oberpfaffenhofen Hauptbahnhof, Darmstadt Campus Westend, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main Sprotzentrum, Wilhelmsdorf Wellnesszentrum, Spiessen Calypdo Erlebnisbad, Saarbrücken Reha Klinik, Bad Salzuflen Pestalozzischule, Kaiserslautern Schule im Rotental, Alzey Realschule, Kusel. UK: Royal Festival Hall ExCel Exhibition Centre Royal Halls, Harrogate Derby Theatre The Venue, Llandudno Liverpool Cathedral St James’ Church, Spanish Place Kings Cross Station White City Station First Great Western Stations South Thames College Olympic Velodrome Olympic Broxbourne Canoe Centre Decathlon Stores The Brit Oval The Rose Bowl, Southampton St Mirrens Stadium Victoria Sq Shopping Centre, Belfast Derby Shopping Centre Farnborough Shopping Centre The Forge Shopping Centre, Glasgow Ordonance Survey HQ, Southampton Stillnes School, London South Thames College Transport for London HQ building Snow Hill office centre, Birmingham. Heathrow Express Eden Project. Belgium: North Galaxy, Brussels European Parliament, Brussels Exxon Mobile, Brussels Grain cake Bakery, Ath Galery Theater Arenberg, Brussels Imagimons, Mons Carrefour, Belgium Bierset Airport, Liège Axa Bank, Brussels Cynagogue de Forest, Brussels Swift La hulpe, Brussels Fire station, Brussels Fire station, Liège Musée des beaux arts, Mons Hospital, Mouscron Galerie Anspach, Brussels Kempinski Hotel, Bruges. Switzerland: M1 and M2 subway lines, Lausanne Universität, Sankt Gallen Shopping mall and football stadia, Neuchâtel Hôpitaux Universitaires, Genève Pictet bank, Geneva Theater, Sankt Gallen Tramway maintenance center, Basel Notre-Dame church, Vevey Airport, Zürich.

Spain: Sagrada Familia, Barcelona.

ABSA 270 Main UCT Woman Res. Rapid Rail Link, South Africa.

Hong Kong: Hong Kong Airport, Hong Kong.

Portugal: Conference Rooms in the Hotel & Casino of “Chaves” City of Chaves “Colombo” Shopping, Lisbon Conference Room of “Carcavelos” local hall, Village of Carcavelos Conference Room of “Academia Militar” School, Lisbon City Hall swimming pool of “Covilhã”, City of Covilhã “LUZ” Stadium systems improvement (Benfica Football Club Stadium), Lisbon Batalha Cathedral Stella Maris Pavillion Guarda Cathedral Amadora Church.

Singapore: Downtown Line MRT system system P&G.

Down Town Line Train

Malaysia: KL Tower, Menara Kuala Lumpur. Taiwan: Taichung Intercontinental Baseball Stadium National Taichung Library Chiayi City Council Ming Chi University Of Technology Dream Mall. China: Shanghai Fire Department -Training Base Wanda Plaza (Yixing) Wanda Plaza (Zhangzhou) High Speed Railway Station (Hangzhou) High Speed Railway Station (Ningbo) Administration Building (Yau County, Hunan) Administration Building (Zhenhai District, Ningbo) Kempinski Hotel, Xiamen Conferencing Rooms for Military Use Conferencing Rooms in Hotels. Norway: Bjørnholt VG skole, Oslo HIBU (Highschool), Drammen Gjøvik Olympic Arena, Fjellhallen, Gjøvik Med vennlig, Hilsen. Slovakia: SAMSUNG LCD factory, Voderady HANSOL LCD, Voderady BANG JOO Electronics, Šurany JMT SK, Hlohovec. France: Rolland Garros stadium, Paris Air france Roissy headquarter, Paris France Stadium, Paris St Exupery airport, Lyon Department Hall, Marseille Pharo cultural center, Marseille Communal headquarter, Marseille Borely Hippodrome, Marseille Congress Hall, Dijon Auditorium, Dijon Mediacenter, Montpellier Zenith, Pau Futuroscope, Poitiers Merignac Airport, Bordeaux Palais des sports, Grenoble Department Hall, Bastia Congress Hall, Toulon Zenith, Toulouse Airport St Martin, Antilles Zara shops, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille St Microelectronics Plant, Grenoble Caisse d’epargne, bank Lyon RATP line 11 symphonie, Paris RER Nation/Etoile station, Paris SNCF railway stations, Metz, Besançon, Aix les Bains, Lyon Perrache, Frejus-St Raphael, Charleville Mézières, Mulhouse, Montluçon, Le Havre, Brive, Voiron, Villefranche sur saône, Ouest Lyonnais, Sarrebourg, Chambery, Brest, Morlaix, St Brieuc, Guingamp, Valence ville, Hazebrouk, Roanne, Paris Nord, Paris Est, Nîmes, Marseille St Charles, Monaco, Antibes, Angers, Lyon Part Dieu, Nancy stations GV railway station East Commercial Mall “Grand Littoral”, Marseille Nice côte d’azur T2, Airport Footbal stadium, Grenoble TRAM TRAIN, Aulnay Bondy Grimaldi forum, Monaco Opéra Bastille, Paris. South Africa: ABSA 160 Main ABSA 170 Main Road JHB Edgewood College Fairlands Office Development Foschini Stanley Lewis Center Kendal Power Station IDC Building Sandton Melrose Arch New Car Park Parc Du Cap Momentum HQ-Centurion Nedbank BOE Spar Distribution Colloseum Africa House Cavendish Connect SA NAVY

Gautrain

Italy: Battistero del Duomo, Pisa Santuario Madonna dei Miracoli, Casalbordino, Chieti Santa Maria della Scala in San Fedele, Milano Duomo di Gambarare, Mira, Venezia. USA: U.S. Army Airborne School, Fort Benning, GA U.S. Army Fort Hood, TX United States Capitol, Washington, DC Outagamie Airport, Appleton, WI Idaho Falls Airport, Idaho Falls, ID Rensselater Rail Station, Rensselater, NY Philadelphia Fire Station, Meridian, MS Goodhue County Detention Ctr., Mankato, MN IRS Center, Memphis, TN Newark Post Office, Newark, NJ Maple Valley Fire Station, Maple Valley, WA Travis AFB Fitness Ctr., CA Riverside Forensics Lab, Riverside, CA Municipal Auditorium, Nashville, TN Sandusky Fire Station, Sandusky, OH Champaign Fire Station, Champaign, IL Leemore Naval Base Fitness Ctr., Lemoore Station, CA Andover Public Safety, Andover, MA Marshall County Jail, Nashville, TN Newcastle County Court House, Newcastle, DE National Guard, Charlotte, NC Minnesota DOT HQ, St. Cloud, MN Third District Police Station, Milwaukee, WI Rocky Hill Town Hall, Rocky Hill, CT Stockman Bank, Great Falls, MT Marion City Justice Ctr, Chattanooga, TN Honda Manufacturing of South Carolina Windsor Marriot, Windsor, CT Rantoul Family Aquatic Center, Champaign, IL Pic N Save Foods, Wansau, WI CVPM Fittnes Ctr., Plattsburg, NY Honda Transmission Tech Ctr., Coldwater, OH Lansing Federal Credit Union, Rochester, NY Kings City Ctr., Fresno, CA Peebles Department Store, Lima, OH Fairfield University, Fairfield, CT Lakeland College, Mattoon, IL Seekonk High School, Seekonk - RI Dollarway JR High School, Pine Bluff, AR Murray Avenue School, Norristown, PA River Falls High School, River Falls, WI Carl Sandburg High School, Orlando Park, IL Salina Central High School, Salina, KS Prince George High School, Lottsburg, VA Ichabod Crane HS, Ballston Spa, NY University of Massachusetts, Lowell, MA Whitewater HS Aquatic Ctr., Whitewater, WI St. Michael's Plover Clinic, Plover, WI Baptist Hospital, Nashville, TN West Allis Memorial Hospital, West Allis, WI Emmanuel Nursing Home, Danville, PA Valley Hospital, Spokane, WA Moses Ludington Nursing Home, Ticonderoga, NY Cone Hospital, Greensboro, NC UKMC Women's Cancer Ctr., Lexington, KY Riverside Hospital, Port Edwards, WI Regional Medical Ctr., Manchester, IA James Taylor Memorial Home, Louisville, KY St. Phillips Church, Greenville, RI Holy Rosary Church, Edmonds, WA St. Patricks Church, Louisville, KY Stagg Stadium, Lombard, IL Mont Co Sanitary Facility, Miamisburg, OH Veterans Hall, Spring City, PA Horn Pond Waste Water Treatment, Marblehead, MA German Town Civic Ctr., Memphis, TN Golf Club, McGuire AFB, NJ Rice Street Library, St. Paul, MN.

5

Railways Subways Airports High-rise Buildings Hotels Restaurants Shopping Malls Theme Parks Religious Buildings Stadiums Museums Industrial Buildings Industrial Plants Commercial Buildings


Who are we?

ATEI

With over 10 branch offices and more than 40 representatives around the globe, ATEÏS may call itself a multinational in development and manufacturing of electronic solutions for the VoiceAlarm, Commercial Audio, Communication and Conferencing markets. With 30 years of experience in development and manufacturing, ATEÏS holds factories in Europe and Asia where we lead a team of more than 40 dedicated highly qualified engineers who are working solely on state of the art technology.

R LA TZE I SW

ND - UNITED- KIN

AN - NETHER TAIW LA N DS

AE

RE

-U

ATEÏS Europe B.V. Sydneystraat 42, Rotterdam, 3047 BP, Netherlands. Phone +31 (0)10 2088690 Fax +31 (0)10 2088699 www.ateis-europe.com info@ateis-europe.com

GE R

MA

NY

ATEÏS Suisse SA Chemin du Devent, 1024 Ecublens, Switzerland Phone +41 21 8812510 Fax +41 (0) 21 881 25 09 info@ateis.ch

ATEÏS Middle East Light Industrial Unit 11 Dubai, Silicone Oasis, Dubai United Arab Emirates Phone +971 4 3262730 Fax +971 4 3262731 info@ateis.ae

ATEÏS France Siège, ZA Font Ratel - 34, rue de l'Europe, 38640, Claix, France Phone +33 (0) 4 76 99 26 30 Fax +33 (0) 4 76 99 26 31 contact@ateis-france.com

ATEÏS FAR EAST CORP. 2F,No.60, Xinghua 2nd Rd, Tanzi, Taichung 427, Taiwan Phone +886-4-25333820 Fax +886-4-25333830 sales@ateis.com

ATEÏS Germany GmbH. Roggensteiner Str. 15, 82140 Olching, Deutschland Phone +49 (08142) 305070-30 Fax +49 (0)8142 305070-39 info@ateis-germany.de

ATEÏS China Room 610, No.255 Wubao Road, Minxing district, Shanghai, China Phone +021-54495191/92 Fax +021-54495193 sales@ateis.com.cn

Penton/ATEÏS USA. 21 Sabin St. Pawtucket, RI 02860, USA Phone 888-883-8383 Fax +888-821-2121 www.penton-usa.com info@penton-usa.com

ATEÏS SE Pte Ltd. Blk 5000 Ang Mo Kio Ave 5, #02-10 TechPlace II, Singapore 569870 Phone +65 6481 1968 Fax +65 6481 1960 info@ateis-se.com.sg

D ELIVERING Y OUR M ESSAGE

OM

- CHINA SIN - USA GA PO

All to provide with better service and support!

GD

NCE RA -F

-

For us, the test is to be seen as the best in our business by all; our customers, employees and suppliers. That’s why we are constantly on the outlook for ways to strengthen our organization, expand our portfolio and our geographical presence.

Profile for ATEIS

Ateis 全球布局  

亚提斯总部位于瑞士,为商业音频系统、体育场馆、公共广播系统等音频应用领域提供高品质数字音频产品、系统解决方案,具有超过三十年的企业历史和行业经验。其商业音响产品、公共广播系统、声音报警系统、柜台对讲机,在欧洲市场上占有率持续性增长,是欧洲数字音频领域的行业领导者。 目前,公司提供...

Ateis 全球布局  

亚提斯总部位于瑞士,为商业音频系统、体育场馆、公共广播系统等音频应用领域提供高品质数字音频产品、系统解决方案,具有超过三十年的企业历史和行业经验。其商业音响产品、公共广播系统、声音报警系统、柜台对讲机,在欧洲市场上占有率持续性增长,是欧洲数字音频领域的行业领导者。 目前,公司提供...

Profile for ngyhym
Advertisement