Page 1


Kom ontmoet die Heilige Gees saam met Ds. GERRIE DOYER Sop en broodjies na die tyd in die voorportaal Kinders in die saal Jeug by die HoĂŤrskool

2


Hierdie uitgawe geborg deur:

3


Ek voel so half op my senuwees toe ek die hoof se kantoor binnestap. En met goeie rede! FRANNIE VAN DER RIET het meer as twee dekades gelede vir my ook skoolgehou. En vir verskeie ander ouers wie se kinders nou leerlinge van Laerskool Witrivier is. Ek word egter vinnig gerusgestel. Frannie is steeds die vriendelike, meelewende mens wat hy destyds was. Ek kom sommer vroeg in die gesprek agter dat hy nie net ’n onderwyser is met ’n passie vir kinders nie. Hy het ook ’n passie vir sy personeel, die ouers en vir die onderwys in die algemeen. En na 31 jaar by Laerskool Witrivier, kan ons ook sekerlik aanvaar dat hy ’n besonderse verhouding met die skool self en die mense van Witrivier het. Ek het hom ’n paar vrae gevra en insiggewende antwoorde gekry wat huidige en voornemende ouers van Laerskool Witrivier gerus behoort te stel. Ons kinders is in goeie hande! Uit die antwoorde kan ons ook aflei dat hy baie tyd op sy knieë deurbring! Geboorteplek en datum? Ek is as ’n Stormers ondersteuner (ha-ha-ha) in Graaff-Reinet gebore op 5 Maart 1955. Waar het jy skoolgegaan en studeer? Laerskool Komatipoort, Hoërskool Rob Ferreira, Normaal Kollege, Pretoria. GunstelingGunsteling-kos? Braaivleis en pap. GunstelingGunsteling-fliek ooit? The Blind Side (Sandra Bullock het so pas ’n Oscar gewen as beste aktrise). Lekkerste vakansie? ’n Bosvakansie in die wildtuin met ’n lekker hardekool-kuiervuur. Hoeveel kinders het jy en hoe oud is hulle? Twee dogters van 25 en 27 jaar onderskeidelik. Ons sien jou elke dag draf. Vertel iets meer van jou passie vir hardloop. Elke dag is anders. Elke dag het sy eie uitdagings. Die drawwery hou my kop skoon. Jy ding mee teen jouself. As jy misluk, het jy net jouself om te blameer. Maar daar is altyd ’n volgende keer om reg te maak. Hoe lank is jy al by Laerskool Witrivier betrokke? 31 jaar - sedert 1979. Jy is die hoof, maar gee jy tussenin nog klas ook? Watter vakke? Ek gee Lewensoriëntering vir 2 Engelse Graad 4 klasse. Vertel vir ons iets van Laerskool Witrivier wat jou na aan die hart lê. Kinders, kinders en ... die ondersteuning wat ek van al die gemeenskappe en kultuurgroepe in Witrivier ontvang - van 1979 tot nou toe. Ek is getroud met ’n Engelse “witkop” en ek self is ’n plaasjapie. Ek fokus op wat reg en verkeerd is. Ek sien geen kleur raak nie. Ons almal weet dat jy baie lief is vir kinders en dat hulle belange vir jou belangrik is. Wat is dit van kinders wat vir jou spesiaal is? Kinders se eerlikheid en hul vrygewigheid is vir my kosbaar. Verder het hulle eintlik geen “agenda” nie. Laerskool Witrivier het “gee”-kinders. 4


Hoe het die skool verander vandat jy hier begin skoolhou het? Skoolhou het dieselfde gebly. Wat verander het is die insprake wat die ouers het in skoolsake asook die oorbeklemtoning van almal se regte, veral kinderregte. Die deug van verantwoordelikheid kry ook nie meer soveel aandag nie. En natuurlik het lyfstraf verdwyn. Wat is die skool se beleid met betrekking tot godsdiensonderrig? Die skool poog om ’n Christelike karakter uit te bou en te leef sonder om die regte van die ander godsdiensgroepe te na te kom. Godsdiensonderrig is en bly die ouers se verantwoordelikheid en word ondersteun deur die kerk. Godsdiensopvoeding is die skool se taak. Daarmee bedoel ek die onderrig van akademiese kennis wat soos enige ander vak getoets moet word. Godsdiensopvoeding word aangebied volgens die riglyne en beleid deur die Departement van Onderwys bepaal. Hoe werk die “dissiplinestelsel” in die skool? Die skool werk op ’n merietestelsel - positief en negatief. Dit is nie die gewildste stelsel onder die kinders, ouers en onderwysers nie, maar dit werk goed. Na ’n aantal oortredings (“demerits”) moet ’n kind detensie sit. Vir ernstige oortredings is daar “time out” waar ’n kind in die ouer se sorg geplaas word. Daar bestaan ook die moontlikheid van ’n dissiplinêre verhoor vir baie ernstige oortredings. Dan kan ’n kind tydelik geskors word. Positiewe gedrag word ook beloon. Ons het almal opgelet dat die terrein en geboue verlede jaar op verskeie wyses opgeknap is. Vertel meer. Die skool was voorverlede jaar ongeveer 28 jaar laas behoorlik opgeknap. Die dakke het oral gelek en die lede van die Departement het tydens werkwinkels natgereën. Dít, menige briewe en telefoonoproepe en foto's van hoe die geboue lyk, het die deurslag gegee en die beplande opknappings is deur die Departement goedgekeur. In geldwaarde is die opknappings ongeveer R15 miljoen werd! Wat doen die skool om kinders wat swaarkry (akademies en by die huis) te help? Die skool het ’n maatskaplike werkster wat waardevolle werk in die skoolgemeenskap doen. Personeel rapporteer enige probleme aan haar, sy ondersoek die klagte en maak dan aanbevelings en gee terugvoer aan die personeel. Waar kinders akademies gestrem is, maak ons staat op die ouers se ondersteuning asook die terapeute in ons gemeenskap. Die skool identifiseer probleme en verwys ’n kind na ’n terapeut vir assessering. Hoe sien jy die toekoms van die skool? Ek is baie positief oor die skool en die kinders se toekoms. Laerskool Witrivier verteenwoordig die “werklikheid” in ons land. Dit gaan harde werk en deursettingsvermoë van al die rolspelers kos om vir elke leerling van Laerskool Witrivier ’n toekoms te verseker. Ek herhaal dat ek baie positief is oor hierdie toekoms. Is daar enigiets wat jy vir die kinders wil sê? Neem verantwoordelikheid vir julle regte. Respekteer julle ouers of voogde. Bid elke dag! En vir die ouers? Ondersteun julle kinders onvoorwaardelik en aanvaar hulle soos hulle is. Moet nooit die een kind met die ander kind vergelyk nie. Of met iemand anders se kind nie! Kweek vir hom of haar ’n veilige hawe geanker op die waardes en norms soos van Bo. En miskien vir die onderwysers? Gaan voort met die wonderlike roeping wat julle gekies het. En wees die steunpilaar vir ons land se toekoms - ons kinders. Wat kan ons, as kerk, doen om jou taak makliker te maak? Bid vir ons land, ons gemeenskap en ons kinders. En roei alle vooroordele uit.

5


MARELIZE GATES. Vir soveel jare ry ek Pretoria toe met die N4 en is die stuk grond langs die pad nie eens ’n terloopse blik werd nie. Tot 27 Maart 2010. ’n Dag wat ek my voete op die einste stuk grond sit en dan voel dit skielik soos Heilige Grond. ’n Saterdag wat Christene bymekaar kom met een begeerte. En dit is om voor God neer te val en te vra vir vergifnis en genade. Om Hom te smeek vir ’n tweede kans: 2 Kronieke 7:14 “…en my volk oor wie my Naam

uitgeroep is, toon berou en bid en vra na My wil en draai terug van hul bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

mense in Mbombela sal beskerm.

 

Vir ons jeug. Dat elkeen seën ontvang.Vir bemagtiging van ons kerke – dat sy Naam verkondig word oor alle volke en tale en lande heen.Seën vir die Wêreldbekersokker wat in hierdie land aangebied word.

Dat ons leiers Godgegewe wysheid sal ontvang en die leiding sal neem soos God dit wil hê.

Wanneer ek na ons gebede kyk besef ek net: in alles bid ons EEN ding. En dit is dat God weer ons eerste liefde word. God eis sy plek terug. Hy is Koning! God wil ons nog ’n kans gee. Daar sal ’n wonder gebeur! Die wonder begin in ’n hart wat brandend geword het vir Jesus Christus!

Daar kom ’n dag in elkeen van ons se lewe waar ons besef: my prioriteite en selfgesentreerde kokonlewe is buite die wil van God. En dan word Esra 9:13 so waar dat Terwyl ons bid pak die wolke saam en met ons harte van pyn ineenkrimp want: “Wat oor die eerste donderslag is dit asof God self sy teenwoordigheid by die verrigtinge aankondig. ons gekom het, het gekom deur ons slegte

dade en ons baie oortredings teen U.”

“I hear your voice Lord in roaring thunder, Your gentle whisper inside a breeze…”

Op 27 Maart 2010 buig ons voor God en bid:

   

 6

Dis wanneer ons eie Ds. Gerrie Doyer die Vir ’n magtige, geestelike herlewing wat verrigtinge afsluit met die versekering dat Mbombela sal vul soos die water die see daar verseker ’n skuif in die geesteswêreld plaasgevind het. Dit word warm om my hart vul. want ek glo dit met my hele wese. Soveel Dat die Vader ’n ommekeer in mense se genade! God is Liefde. God is Lig. In Jesus lewens en harte en ’n volgehoue Christus word alles nuut. Jesus het gesê: “Vir bekering tot Jesus Christus sal bewerk; Vir herstel van mense se gebroke harte. Vir die bedroefdes en hulle wat slagoffers was van geweldsmisdade.

mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik.” (Matteus 19:24-26)

Ek weet die Engele het saam met ons Dat God die sosio-ekonomiese toestand Saterdag uitgeroep: Kadosh, kadosh, kadosh! van Mbombela sal vernuwe en dat Adonai, Elohim Tseva-ot Asher hayo v’hoveh besigheid bedryf sal word met eerlikheid v’yavo – “Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, Hy wat was en wat is en en integriteit. wat kom.” (Openbaring 4:2) Dat die Vader vrede sal gee en alle


...en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weĂŤ af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. (2 Kronieke 7:13en14) 7


Ag, Here, ek kyk altyd so vas in die pyn en Maar vandag wil ...w inkels waar ek alles kan koop wat ek nodig het.

… die wonder van kraakvars groente. Op die winkelrak of uit my tuin. U het kreatief die kleur, vorm, tekstuur en smaak van elke enkele tipe gekies. En boonop lyk nie twee van dieselfde soort eenders nie!

...die opsie van wegneemetes. Dit maak my lewe soveel makliker!

8

… die koel klanke van vingers wat oor klawers dans. Elke noot in harmonie met die vorige en die volgende. Die komponis. Die pianis. Die meesterlike bou van die klavier. Die stemmer.

...botter wat op roosterbrood smelt!

… ink en papier. Dat ek kan lees en skryf . So kan ek myself uitdruk. Ek kan ’n beter begrip kry van wat ander wil sê en bedoel. En bowenal kan ek U Woord lees en verstaan.

… my troeteldier wat so lojaal is. … die geur van vars gemaalde koffie. Gesellige kuiers saam met goeie vriende op ’n koue wintersoggend. En net soos koffie my koue van binne warm maak, net so, Here, vul U Gees my.

...v ryheid om my Here te dien. … kosmos wat elke herfs in die Hoëveld blom. Sonder om een seisoen oor te slaan. Dit bring gemoedsrus. My Skepper is in beheer en Hy verander nooit. En die kleur, Here!

...v ir vriendelike diens

...elektrisiteit. Ek steek my hand uit en sit die lig aan. So maklik. Net so skyn my lig ook vir U. U het vir my die wonder van lig na alle aspekte van my lewe gebring. Geestelik en fisies.

…’n voertuig wat my vat waar ek wil wees.

... my telefoon. Die ding maak my soms so vies! As hy so ontydig aan die skreeu gaan. Maar die verligting om te kan bel as ek ’n krisis het of om te antwoord en ’n geliefde se stem te hoor.

...mense se geaardhede wat verskil! ...manne wat my vullis met ’n glimlag verwyder.

...die gevoel van gras onder my voete terwyl ek saam met my kinders krieket speel.

... kuns. Dit is so heerlik om vir ’n pragtige kunswerk te kan kyk. Die kleur wat dans en speel. En dan dink ek aan die God agter die talent. Die GROOT Kreatief


moedeloosheid en bekommernis rondom my. ek dankie sê vir... … vetplante. Hulle vind … moederaarde wat soveel vreugde in leef. U altyd in U hande Hulle groei en blom en hou. Sy is so gewillig om word meer. En as ek te gee en ontvang so sien hoe min hulle vra min. En die GROOT om tevrede te bly, kry heelal waarvan sy deel ek skaam is. U hou alles in balans. omdat ek so U span die hemel soos ’n onnodig tentdoek. veeleisend is.

... goeie skole waar my kind gelukkig is.

… die heerlike geur van braaivleis op ‘n houtvuur. Dankie dat ek die smaak van gebraaide vleis kan ken. En die geselligheid van die braaivleisvuur wat daarmee saamgaan. ... die tekstuur en kleur en smaak van vye. Daar van Prince Albert se wêreld. Laat ek nie soos die vyeboom in Matteus wees nie, maar laat ek vrug dra. Goeie vrugte wat vir U aanneemlik is.

… appels wat kraak as ek daarin byt. Lekker. Soet. Suur. Vars vreugde. Gesond. En die kleure van die verskillende variëteite! Granny Smith. Pink Lady. Golden Delicious.

... skoenlappers in my tuin. Hordes kleur en veerligte fladder. Ek wil ook so vry wees, Here. Dankie dat ek dit het deur Jesus wat my vry gemaak het .

...teerpaaie. Ek kom so vinnig waar ek wil wees. ... die vermoë om te kan voel.

...die skakering blou wat U vir die lug gekies het.

…water uit ‘n kraan

... die krag van gebed. En die voorreg om enige tyd van die dag met U te kan geselsies maak. Want as U nie luister nie, wie sal dan? En as U nie vrede bring nie, wie sal dan? … die volmaan wat presies in siklus agter donker bome uitrys. ’n Sagte, silwer lig. Die maan en al die hemelliggame buig voor U. Net so ook ek. Magtige Here. Skepper.

En nou. Die belangrikste van als. Ek wil dankie sê vir die wonderlike, aangrypende eenvoud van die kruis. Maar met ’n komplekse, bitter pynlike einddoel. Bloed. Lyding. Dood. Gestroop van menswaardigheid. Maar die rooi word wit. Lewe wat nooit sal sterf. En die dans gaan aan. Ek kan saam dans. Sonder sorge of skuld. Want ek is skoon gewas, gered. 9


Met wysheid word ‘n huis gebou. Insig is nodig om dit te onderhou. Kennis is nodig om sy kamers te meubileer met allerhande kosbare en waardevolle artikels. Mense kom en gaan. Maar hierdie stukkie in Spreuke laat ons besef dat die wêreld bly voortbestaan ten spyte van die voortdurende proses van geboorte en dood. Elke generasie probeer van voor af wysheid, insig en kennis bymekaar maak. En dit terwyl daar soveel lewenswysheid in ons gemeente beskikbaar is. Kom ons gaan steek kers op by die ouer garde en leer sommer ook ons “wyser” lidmate bietjie beter ken. Die lidmaat by wie ons eerste besoek aflê, is ’n inwoner van Rustig Senioroord. Ons het tannie Sarie Müller ’n paar vrae, sommiges moeilik, gevra en sy het ons verras met interessante antwoorde... WAAR IS TANNIE SARIE GEBORE? Op 17 Oktober 1927 op ’n plaas net buite Vryheid as Susarah Susanna van Greuning. Ek is die tweede oudste van sewe kinders en het twee broers en vier susters: Martiens, Grieta, Bettie, Annie en Samuel. WAT HET JULLE GEDOEN AS VOORSKOOLSE KINDERS EN WAT WAS TANNIE SE GUNSTELINGGUNSTELING-SPELETJIE AS KIND? Ons sussies het saam gespeel maar ons het nie juis speelgoed gehad nie. Ons het met goed uit die veld gespeel: akkers, klippies en blommetjies. Dit was sommer net vir my lekker om ’n kind te wees. Daar was altyd iemand om mee te speel… daar was baie kos en genoeg melk om te drink. Ek onthou ook ons moes baie help in die huis! My gunsteling-speletjie was om ‘n huisie van klippies te bou en “hopscotch” te speel. Ons het ook kransies met blomme (kosmos) gevleg en dan speel ons trou-trou met die blomme as ons ruikers. VERTEL VAN DIE BUURT WAARIN TANNIE GROOTGEWORD HET Ons het onder in Vryheid gebly, ver van die winkels af. Almal het groot erwe gehad en die familie (tannies) het naby gewoon. Ons het baie oor-en-weer gekuier. My ouma Smith het net ’n blok van ons af gewoon en ons niggies het lekker saam gekuier en gespeel. NA WIE HET TANNIE OPGEKYK AS KIND EN HOEKOM? Na my ouers. Hulle was gelowig en hardwerkend. My pa het vir ons Bybel gelees en dan moes ons onthou wat hy lees. Hy het vir ons vrae gevra na die tyd. Toe ek klein was kon ons nie almal saam kerk toe gaan nie — die kerk was ver en ons moes loop. HOE WAS DIT IN DAARDIE TYD OM ’N TIENER TE WEES? Dit was ook vir my lekker. Ek onthou ek moes in die huis werk — die plankvloere was en politoer. Ek moes ook die koolstoof skoonmaak. Ek en tannie Bessie (my beste vriendin op skool) het fiets gery (’n meisiesfiets), gedans (huisdanse) saam met my pa en oor-en-weer by mekaar se huise gekuier. 10


VERTEL VAN TANNIE SE MAN, JULLE TROUE EN LEWE SAAM Sy naam was Nicholaas Marthinus (Marthiens) Müller. Ek het hom ontmoet toe hy die dokter moes gaan haal vir iemand wat sou kraam. Toe laai hy my langs die pad op! Ek kan nie onthou hoe oud ek was nie, maar ek was 17 toe ons getroud is. Ons is op 3 Maart 1945 in Vryheid se landdroskantoor getroud. Die man het die formulier voorgelees en toe moes ons sê: “so help my God”. Nadat ons getroud is het ons op ‘n myndorpie naby Vryheid gaan woon. Toe op Fortman se plaas. Hulle het vir ons daar ‘n “huis” gebou van pale met modder tussen-in. Ons was lief vir mekaar en het ‘n goeie verhouding gehad. Hy was goed vir my en het so goed vir my en die kinders gesorg. Ons het lekker saamgebly. Hy was nie moeilik nie, maar het opgestaan vir dit wat hy geweet het reg is. WAT WAS DIE BELANGRIKSTE DING WAT TANNIE DEUR DIE LEWE GELEER HET? Om die slegte dinge in die lewe te kan hanteer, moet ‘n mens se verhouding met die Here reg wees. VERTEL VAN TANNIE SE KINDERS EN WATTER LEKKER DINGE JULLE AS GESIN SAAM GEDOEN HET Ek het vyf kinders gehad. Die eerste seuntjie, Nicolaas Marthinus Müller, was 3 dae oud toe hy oorlede is. Ons tweede seun, Nicolaas Johannes Müller, is oorlede toe hy 6 jaar oud was. Chris woon nou in Port Elizabeth, Elize woon in Witrivier en ons jongste dogter, Magda, woon in Pretoria. Ons het altyd as ’n gesin saam vir die Oupas en Oumas gaan kuier in Vryheid. Ons het saam vleis gebraai en lekker gekuier as ons eet. Ek onthou hoe ons saam radio geluister het. Ons het ook saam buite gelê en kyk na die sterre en satelliete gesoek. WATTER “LESSIES” SAL TANNIE AAN DIE GEMEENTELEDE WIL OORDRA? Dis so belangrik om jouself te wees… ’n mens moenie aansitterig wees nie. Geniet jou jongdae… Lees elke dag jou Bybel en doen Bybelstudie. Bid elke dag. Moenie kos mors nie — drink baie water. En onthou: melk is baie gesond! VERTEL ONS ENIGIETS INTERESSANT, WAT TANNIE VAN TANNIE SE LEWE ONTHOU My ma het my in die Engelse klas gesit in Klas1, maar ek kon net “yes” en “no” sê. Toe sê die juffrou ek moet gaan sit, toe sê ek “yes”, maar beweeg nie. Die juffrou sê toe weer ek moet gaan sit, toe sê ek “no”. Ek het nie geweet ek praat teë nie, ek het nie die juffrou verstaan nie! Toe stamp sy my en toe huil ek by die huis. My ma het kwaad geword en my die volgende dag in die Afrikaanse klas laat sit. Die hoof, Miss Müller, wou vir die juffrou verduidelik, maar my ma wou niks weet nie. Ek kan nog steeds nie goed Engels praat nie… Dis hoekom ek al my kinders in Engelse skole gesit het van Gr.1 af.

Kersfees 2009 Familie-ete by my dogter, Elize Nel. Ek sit aan die regterkant, langs Elize en Carel. Magda en Adriaan sit oorkant my en al die kleinkinders en aangetroudes hier in die voorgrond.

11


Die Wêreldbekersokkertoernooi is op ons! En daar heers ’n gees van afwagting, opwinding en, wel, onsekerheid in Suid-Afrika. Niemand weet présies wat om te verwag nie. Sommiges is selfs blatant pessimisties en antagonisties. Dit is egter die moeite werd om saam met die res van die land opgewonde te raak. Ons bied dan een van die grootste sportgebeurtenisse ter wêreld aan! En boonop gaan Suid-Afrika vir ’n hele maand lank deur om en by 32 miljard mense hier en op die kassie dopgehou word. Ons kan net sowel die geleentheid eerder in ’n positiewe as in ’n negatiewe lig beskou. Ons land se kleurvolle multikulturele kunssinnigheid word ook in die verskillende kentekens van die 2010 Sokker uitgebeeld.

1

Het jy al Suid-Afrikaanse Toerisme se advertensie gesien? Die een waar die seuntjie met die GROOT glimlag in die sitkamer begin dans? Die dans vorder dan deur die strate van Kaapstad en Johannesburg tot op die sokkerstadion waar ’n speler dit tydens ’n wedstryd met die bal dans. En as jy mooi oplet sal jy sien dat dit “gechoreografeerde” sokkerbewegings is. DISKIDANS. DISKIDANS Dít is wat hulle dit noem. DISKIDANS. As jy braaf is en self die dans wil leer... Daar is instruksies op www.southafrica.info!

2

En dan natuurlik die VUVUZELA. Hoe kan ons ooit van sokker in Afrika praat sonder om na die VUVUZELA te verwys?! Straatverkopers het op 15 Mei 2004, net na bekendmaking dat ons die 2010-Sokker sal aanbied, 20 000 VUVUZELA’s verkoop! Hierdie lawaaierige instrument het geen bekendstelling nodig nie. En ons kan verwag om tydens die Wêreldbeker-sokkertoernooi ’n oordosis van VUVUZELA -klanke te kry. Miskien moet ek ’n VUVUZELA aanskaf en saamblaas...??

3

MAKARAPA. Maka wat?? M-A-K-A-R-A-P-A. Die MAKARAPA hoede is sekerlik een van die kleurvolste, mees kreatiewe kentekens van ons sokkerkultuur. Van veiligheidshoed na kreatiewe kunswerk. En dit is boonop eie aan Suid-Afrikaanse sokkerondersteuners. Daar was sprake dat die vuvuzela en die MAKARAPA tydens wedstryde verbied sou word. Die vuvuzela om voor die handliggende redes en die MAKARAPA omdat party ondersteuners oorboord gaan en die ander toeskouers se uitsig blok met massiewe kopstukke. Fifa het egter na lang samesprekings met die plaaslike reëlingskomitee besluit om die twee “partners in crime” wel toe te laat. ’n Verbod sal blykbaar die ondersteuners se energie en entoesiasme demp!

12


4

LADUMA. LADUMA Hierdie uitdrukking is, net soos die vuvuzela, makarapa en Diskidans, eie aan Suid-Afrikaanse sokker. Dit beteken letterlik “dit dreun” in Zoeloe. Dit word geskreeu as iemand ’n doel aanteken.

5

Ontmoet vir ZAKUMI. Hy (ek dink dit is ’n “hy”!) is die amptelike gelukbringer van die 2010 FIFA Wêreldbeker. Hy is ’n jong luiperd met Rastalokke en ’n breë glimlag. ZAKUMI is blykbaar energiek, entoesiasties, gesellig, selfversekerd en ambisieus. En hy hou baie van sokker. Volgens die FIFA webwerf is ZAKUMI simbolies van Suid-Afrika en die res van die kontinent. Ek moet sê: Nogal ’n oulike klein tiertjie!

EN NOU DIE BELANGRIKSTE KOM ONS BID VIR DIE 2010 FIFA WÊRELDBEKER. Die Suid-Afrikaanse biskoppe van die Roomse Kerk, het ’n spesiale gebed vir die geleentheid geskryf: Almighty God, Creator of all, as people from every nation gather with excitement and enthusiasm for the 2010 World Soccer Cup may South Africans be good hosts, our visitors welcomed guests and the players from every team be blessed with good sportsmanship and health. May your Spirit of fairness, justice and peace prevail amongst players and all involved. May each contribute in his own positive ways to prevent, control and fight crime and corruption, hooliganism of any kind and exploitation and abuse, especially of those most vulnerable. May those far away from home and those in their families find much joy in this occasion to celebrate the beautiful game of soccer and the beautiful game of life according to Your plan for the common good of all. Amen

Kom ons bid nou ons eie gebed: Ons Vader wat in die hemel is, hier heers groot opgewondenheid onder Suid-Afrikaners. Maar in party harte heers daar gemengde gevoelens van opgewondenheid aan die een kant en pessimisme, angs en onsekerheid aan die ander kant. Hier gebeur soveel dinge in hierdie pragtige land waar ons bly. Teenstrydige dinge. Aan die een kant wil ons graag ’n sportbyeenkoms met sukses aanbied. En aan die ander kant is misdaad, korrupsie en ’n tuimelende ekonomie buite beheer. Baie van ons het vertroue in die regering verloor. Maar Here, gee dat ons altyd sal onthou dat U steeds in beheer bly. Net by U voel ons veilig. Net by U voete kan ons ’n rusplek vind. Net U kan rus gee in ’n tyd van angs. En net U kan hoop bring vir moedelose harte. Nou wil ons vir die sokker bid. Want so ’n geleentheid kan nie sonder U seën suksesvol wees nie. Gee dat die toeskouers met gasvryheid en vriendelikheid in ons land ontvang sal word. Gee dat hulle iets van U in Suid-Afrikaners se harte sal raaksien. Gaan met die spelers. Daar is soveel druk op elkeen van hulle om te presteer. En met die afrigters, skeidsregters en organiseerders. Here, en saai saad van optimisme in elke Suid-Afrikaner se hart. Net omdat ons gelowig is en weet dat U in beheer is. Skepper. Oorwinnaar. Here. Bewaar asseblief in hierdie tyd moraliteit. Want losbandigheid het die potensiaal om hand uit te ruk in ’n tyd van vrolikheid en feesviering. Ons bid tot ’n Here wat redding en verlossing bring. Ons bid dit in ’n Naam wat ons ken. AMEN

13


1 2 3 4

Daar staan in die Bybel: God help net dié wat hulself help.

5 6 7 8 9

God sal party mense hel toe stuur.

Eva het vir Adam ’n appel gegee in die Tuin van Eden

Daar staan net in Genesis 3:6 dat dit ’n vrug was. Nie ’n appel nie.

Wanneer jy bid, móét jou oë toe wees.

Jesus Christus het volgens Johannes 17 met oop oë in die Tuin van Getsemané gebid.

Ware Christene sal nooit weer sonde doen nadat hulle gered is nie.

Nee. Volgens 1 Johannes 2:1 en 2 is sonde ’n menslike probleem waarmee gereddes tot die dag waarop hulle sterf sukkel. Selfs Paulus het na homself verwys as die sondigste mens onder ons. Nooit. Die hel is vir die duiwel en sy engele. Die mens alleen kan hierdie alternatief kies. (Volgens Matteus 25:41 en 2 Petrus 3:9)

As ’n mens die Tien Gebooie gehoorsaam, sal jy Verkeerd. Ons kan net deur geloof en die genade van hemel toe gaan. God gered word. (Galasiërs 3:16) Die Bybel is ’n boek.

Nee. Die Bybel is ’n totaal van 66 boeke wat in een bundel saamgevat is en deur ongeveer 40 mense geskryf is.

Net regtig goeie mense kan gered word. Die wat werklik slegte dinge gedoen het, sal nie gered word nie.

Absoluut verkeerd. Alle mense kan gered word (Lukas 7:36-50). Kyk ook na die moordenaar wat saam met Jesus aan die kruis gehang het. Hy is ook gered.

Met ander woorde: Mense wat nie sonde gedoen het nie, het nie nodig om gered te word nie. Hulle is dan reeds op pad hemel toe.

Weereens: VERKEERD. Alle mense is sondaars. (Romeine 3:22-24)

10 11 12 14

Dit is nie die waarheid nie. Benjamin Franklin het dit kwytgeraak. Nie God nie.

God se naam is “Jehovah”.

Die Bybel sê dat ’n Maria, wat Jesus se voete met nardusolie gesalf het, ’n prostituut was. Volgens die Bybel was daar vier wyse manne uit die Ooste

Verkeerd. Ons weet dat God se naam as volg gespel is in die Hebreeuse Bybel: YHWH of YHVH. Op ’n tyd het iemand begin om die klinkers van die woord “Adonai” (wat God in Hebreeus beteken) tussen die konsonante van YHWH in te voeg. Die “Y” is as “J” uitgespreek en die benaming “Jehovah” was die gevolg. Nee! Maria was niemand anders as die suster van Lasarus en Marta. (Matteus 26; Johannes) Die Bybel praat net van “sterrekykers” en noem nie die getal nie! Daar was wel drie tipes geskenke.


We have sanitised him in pious jargon, wrapped him in religious baggage and framed him in stained glass. Like a ship adrift in the ocean, he has floated through the centuries picking up the barnacles of religion along the way so that now, Jesus is like a sort of religious cardboard cutout who swans across the biblical landscape dispensing greeting-card advice, goody-goody epigrams and Christian sound bites. He has ceased to be a real person. Everything you want to know about Jesus Peter Downey en Ben Shaw

Jesus was ’n opregte, toegewyde Jood en het waarskynlik as ’n seuntjie die wettiese en profetiese geskrifte in Hebreeus leer lees en bestudeer. Hy is besny toe hy agt dae oud was en sy gesin het elke jaar die Paasfees in Jerusalem bygewoon. Hy het Aramees gepraat. Jesus het in die tyd van die Romeinse Ryk (RR) gelewe. Die RR het so ver wes gestrek as die huidige Spanje, so ver suid as die boonste deel van Noord-Afrika, noord tot by Klein-Asië en moderne Duitsland en oos tot by Judea, waar Jesus gewoon het. Die hele RR het ’n populasie van 50 tot 60 miljoen soveel soos Suid-Afrika gehad en die hoofstad was Rome.

Jesus is tydens die regering van Keiser Augustus gebore. Augustus is oorlede toe Jesus ongeveer 14 jaar oud was en Keiser Tiberius het by hom oorgeneem. Die amptelike tale was Romeins en Grieks. Jesus het in ’n minderheidstaal, Aramees, gepredik. Jesus het slegs die Ou Testament as Bybel geken en nie die Nuwe Testament nie.

Josef en Maria het om en by 400 km met Jesus na Egipte gevlug om hom van Herodes te red. Hulle het eers na Herodes se dood na Nasaret teruggekeer. Die Library of Congress in Washington is die grootste biblioteek ter wêreld. Dit bevat 852 kilometer rakke en meer as 29 miljoen boeke in meer as 400 tale. Van al hierdie boeke, is daar meer boeke oor Jesus Christus geskryf as oor enige ander persoon. Hy is boonop die hoofkarakter in die Bybel - volgens die Guinness World Records die mees gelese, gepubliseerde en vertaalde boek ooit. Maar ken ons Hom regtig?

Jesus se geboorte word op 25 Desember gevier, maar die presiese datum is onbekend. Sommige historici is van mening dat dit meer waarskynlik in April of Mei plaasgevind het. In die somer; terwyl die herders in die veld by die ooie wat lam waggehou het om die pasgebore lammers te versorg.

In Jesus se geslagsregister word vier vroue genoem. Vroue, elk met ’n vreemde agtergrond, wat ’n mens nie met die stamboom van die Messias sou assosieer nie. Ragab was ’n heidense prostituut. Batseba het met Dawid owerspel gepleeg. Rut was ’n nie-Jood en Tamar het haar skoonpa se kind verwag!

Jesus was ’n MENS. Hy het soos ’n mens opgetree. In die eerste 30 jaar van sy lewe was daar niks wat Hom onderskei het van ander middelklas manne van sy ouderdom nie. Hy was net Jesus, die gawe ou van langsaan. ’n Hardwerkende seun, broer, kleinkind, vriend, skrynwerker. Die Joodse manne van daardie tyd was, volgens argeologiese studies, gemiddeld net oor die 5 voet (in die omgewing van 1,6 meter) lank en bantamgewig. Hy was ook waarskynlik, as gevolg van jare in die son, harde handewerk en ’n lewe in die buitelug, gespierd en bruingebrand. Hy was nie ’n “blanke” Westerling nie maar ’n blas Midde-Oosterling. En natuurlik met die gebruiklike baard en snor wat die kenmerkende styl onder jongmanne was.

Downey P en Shaw B Everything you want to know about Jesus; van der Watt J (red) Die Bybel A-Z

15


Sondag, 23 Mei ’33

JERUSALEM - Hierdie jaar se Oesfees het vir groot opwinding in Jerusalem gesorg. Slegs 50 dae na die dramatiese verhoor en kruisiging van Jesus van Nasaret, is sy dissipels weereens in die nuus. En die berigte raak net al hoe meer bisar!

gebou gestap het op pad na die tempel. Skielik het hulle ’n skrikwekkende geluid net soos ’n geweldige stormwind vanuit die gebou hoor kom. Hulle het na die venster gehardloop om te kyk wat aangaan en is deur ’n vreemde gesig begroet. Hulle het iets soos vuur gesien wat in Die Jode hou elke jaar tonge verdeel en op die fees van weke - beter elkeen van die dissipels bekend as die oesfees. gekom het. Die ooggetuies Tydens hierdie fees dank is steeds oorbluf en word hulle hul god vir die vir skok behandel. oeste wat ingesamel is Toe die mense die geluid tydens die oestyd wat hoor, het ’n groot skare verby is. Talle Jode saamgedrom. Die koerant vanuit verskeie lande het verskeie berigte rondom die Middellandse ontvang van mense wat See kom jaarliks in beweer dat hulle die Jerusalem bymekaar om dissipels in hierdie fees saam te verskillende, vreemde vier. tale hoor predik het. Dit herinner aan die Joodse Ooggetuies vertel dat mite van die Toring van hulle die dissipels vroeg Babel! op die dag van die oesfees saam ’n gebou sien Blykbaar is elkeen in binnegaan het. Hulle het die stad in sy eie taal steeds geskok en bang aangespreek. Die mense gelyk na die dood van het nie geweet hoe hulle hul leermeester bykans dit het nie! Hulle was twee maande gelede. verbaas en uit die veld geslaan. Sommige Ander ooggetuies berig omstanders het die dat hulle later die aand dissipels tot van verby die spesifieke dronkenskap beskuldig.

16

2

Slegs een dissipel, Petrus, was beskikbaar vir kommentaar. Hy beweer dat hulle god sy gees op hulle uitgestort het en dat dit die geluid en die vuurtonge veroorsaak het. Dit was ook blykbaar hierdie gees wat hulle in verskillende tale laat praat het. Die Romeinse regering het die Joodse Raad, die godsdienstige leiers van die Jode, gevra om ondersoek in te stel na die gebeure op die dag van die oesfees. Hulle het blykbaar die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs gestuur om vir Petrus en Johannes gevange te neem en hulle in die tronk gesit tot die volgende môre. Die Joodse Raad is blykbaar woedend omdat die dissipels verkondig dat Jesus van Nasaret uit die dood opgestaan het. Daar word eersdaags verder hieroor berig sodra verdere besonderhede ontvang word.

UIT DIE KAMEEL SE BEK  

GEMEENTE TYDSKRIF MEI/JUNIE 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you