Page 1

Ưu điểm của giáo dục Đồ chơi cho Trẻ em Jean Piaget là một nhà lý luận học thuật thế kỷ 20 và nhà nghiên cứu đã thực sự đã có một ảnh hưởng đáng kể cách chúng ta hiểu trẻ em. Ông đã phát triển ý tưởng rằng trẻ em đi qua bốn giai đoạn độc đáo khi chúng lớn từ trẻ sơ sinh vào người lớn . động cảm giác Giai đoạn đầu tiên mà một đứa trẻ đi với là giai đoạn động cảm giác . Tại mỗi điểm trên đường đi, các đồ chơi cho trẻ phải phù hợp với các substage rằng đứa trẻ là tiến với . Trong suốt giai đoạn vận động cảm giác , đồ chơi trẻ em phương tiện chính của việc tìm ra mất vị trí thông qua các giác quan của trẻ. Xếp đồ chơi, đồ chơi tiết lộ nguyên nhân và kết quả , đồ chơi trẻ em có thể thao tác tất cả đều phù hợp cho trẻ em ở giai đoạn này. preoperational Vào khoảng 2 tuổi với 7 tuổi, trẻ em tiến hành thông qua các giai đoạn preoperational . Đồ chơi mà cho phép họ thử vai trò người lớn , chẳng hạn như đám cưới ăn mặc quần áo và đồ chơi, và sử dụng trí tưởng tượng của họ là tốt nhất cho trẻ em trong giai đoạn này. Trẻ em cần đồ chơi phát triển ý thức số , đọc và bắt đầu suy nghĩ hợp lý , chẳng hạn như câu đố ở giai đoạn này . bê tông hoạt động Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn chức năng cụ thể. Giai đoạn này kéo dài từ 7 tuổi đến 12 . Trong giai đoạn này , khả năng của một đứa trẻ để suy nghĩ một cách hợp lý chỉ mới bắt đầu phát triển. Suy nghĩ rất cụ thể. Cung cấp đồ chơi đó thúc đẩy sự phát triển của khả năng học tập , tư duy quan trọng và nâng cao nhận thức của thế giới là điều cần thiết . chính thức hoạt động Trong suốt những năm thiếu niên và vào năm trưởng thành, khả năng của trẻ để suy nghĩ trừu tượng thiết lập . Ít thời gian hơn là chi có vui vẻ với đồ chơi và thời gian nhiều hơn là dành cho những thú tiêu khiển và lợi ích cụ thể, cùng với hòa và những người bạn . Hoạt động giải trí và lợi ích khác nhau cần được khuyến khích bằng cách cung cấp các con với các hoạt động kinh nghiệm và cơ hội để bao gồm những người bạn của mình , khi có thể.


Tác động ngắn và dài hạn Trẻ em đã được cung cấp với đồ chơi giáo dục tiếp tục đạt được những lợi thế của họ cũng vào tuổi đôi mươi . Chỉ số IQ là tương tự cao hơn ( càng nhiều càng tốt 50 điểm ) ở trẻ em , những người đã thực sự được cung cấp đồ chơi giáo dục . Giai đoạn đầu tiên mà một đứa trẻ đi với là giai đoạn động cảm giác . Tại mỗi điểm dọc theo phương tiện , đồ chơi cho một đứa trẻ phải được thích hợp cho các substage rằng đứa trẻ đang tiến triển thông qua . Đồ chơi xếp chồng, đồ chơi cho thấy nguyên nhân và kết quả , đồ chơi mà trẻ em có thể kiểm soát được tất cả phù hợp cho trẻ em của giai đoạn này . Đồ chơi cho phép họ cố gắng ra vai trò người lớn , chẳng hạn như trang bị cho đồ chơi và quần áo , và sử dụng trí tưởng tượng của họ là tốt nhất cho trẻ em trong giai đoạn này. Trẻ em cần đồ chơi thiết lập ý nghĩa số , đọc và bắt đầu suy nghĩ hợp lý, chẳng hạn như câu đố ở giai đoạn này .

6__  

No matter what your dental condition or needs are, Puyallup Smiles Dental will help you have a beautiful smile. Please call us at (253) 770-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you