Page 98

慧超問佛 Tắc thứ bảy: Pháp Nhãn đáp Huệ Siêu câu hỏi Phật

C

Thuỳ thị

hỉ một câu đi trước lời nói ấy thôi – nghìn thánh chẳng ai truyền cho các ngươi. Nếu chưa từng thân kiến thì nó có vẻ như cách xa hàng nghìn thế giới. Thiết sử ai đó đạt được một nhận thức về những gì đi trước tiếng nói, có khả năng tiệt đoạn lưỡi thiên hạ – hắn vẫn chưa phải là một kẻ tháo vác đích thật. Vì thế mới bảo: Trời chẳng thể che, đất chẳng thể chở, hư không chẳng thể dung chứa, mặt trăng mặt trời không thể chiếu rọi. Ở nơi không Phật mà có thể tự vỗ ngực xưng tôn, lúc ấy mới có thể chấp nhận đôi chút. Như thế có thể vẫn chưa phải. Nhưng, nếu các ngươi thấu hiểu điểm sáng ở đầu cọng tóc ấy, thấy nó phóng ánh sáng chói loà thì lúc ấy có thể đi bảy bước dọc, tám bước ngang, có thể tự do tự tại chính trong vạn pháp, nắm bắt tất cả những gì lọt vào tay, và lúc này không còn gì là không phải cả. Các ngươi thử nói xem: Đạt được gì mà có thể thực hiện những điểm kì đặc như thế? Và ta đây lại nói nữa: Đại chúng các ngươi có thấu hiểu hay không? Ngựa xưa đẫm mồ hôi, giờ đây còn ai biết? Những công trình xưa vang bóng một thời – người ta không bao giờ khen đủ. Những gì ta vừa nói tạm gác qua một bên! Nhưng công án Tuyết Đậu vừa đề ra thì sao? Hãy xem những gì được ghi lại dưới đây!

T

Bản tắc ăng vấn Pháp Nhãn: Huệ Siêu có việc muốn hỏi Hoà thượng: Thế nào là Phật? Pháp Nhãn bảo: Ngươi là Huệ Siêu. Trước ngữ

»Tăng vấn Pháp Nhãn:« – Muốn gì đây? – Hắn đã mang tờ kết án trên vòng cổ. [Chỉ hành động đến hỏi thôi cũng cho thấy hắn chưa an ổn trong lòng. Ai thâm tâm bình an chẳng cần hỏi nữa làm gì.] »Huệ Siêu có việc muốn hỏi Hoà thượng: Thế nào là Phật?« – Nói gì vậy? – Tròng mắt lọt ra ngoài. »Pháp Nhãn bảo: Ngươi là Huệ Siêu.« – Cứ như được tuôn ra từ khuôn đúc của ông ta. – Một cái bánh sắt! – Ngươi chiếm một con cờ, ta cũng đoạt của ngươi một con. [Ngươi đến đây hỏi Phật, ta đáp ngươi Huệ Siêu.]

Bình xướng về bản tắc Thiền sư Pháp Nhãn am hiểu đặc điểm đồng thời của hiện tượng con gọi mẹ giúp1 cũng như việc ứng dụng kĩ xảo này. Chính vì vậy nên Sư mới có khả năng đưa ra một lời đáp như trên, một lời đáp – như người ta thường nói – siêu việt âm thanh sắc tướng. Nó là biểu hiện của một tâm thức tự do tự tại đế vương, có thể đưa đoạt tuỳ thời, giết chết hoặc làm sống lại tuỳ ý. Quả thật là kì đặc.

1

Xem thêm trong lời bình giảng về Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích.

Bich Nham LucPDF  

BÍCH NHAM LỤC Chân Nguyên dịch Việt ngữ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển & Viên Ngộ Khắc Cần trứ Giáo sư Wilhelm Gundert dịch Đức ngữ và bì...

Bich Nham LucPDF  

BÍCH NHAM LỤC Chân Nguyên dịch Việt ngữ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển & Viên Ngộ Khắc Cần trứ Giáo sư Wilhelm Gundert dịch Đức ngữ và bì...

Advertisement