Page 1

Aandachtspunten per afdeling (2 vragen die het laagst is gescoord): 1. Directie -

4.17

Ik vind de mondelingen communicatie op het werk goed verloopt.

-

5.00

Hoeveel vertrouwen heb je erin dat HNW het werken in teamverband bevorderd?

2. FAD -

5.46

Ik vind de mondelingen communicatie op het werk goed verloopt.

-

5.15

Ik heb invloed op procedures en regels bij l’escaut.

-

5.15

Ik heb voldoende tijd om mijn werk te kunnen doen

-

4.85

Ik heb invloed op procedures en regels bij l’escaut.

-

5.28

De plannen en doelen van mijn team zijn duidelijk

3. OD

4. TD bb -

4.13

Hoeveel vertrouwen heb je erin dat HNW het werken in teamverband bevorderd?

-

5.00

Ik vind de mondelingen communicatie op het werk goed verloopt.

-

5.00

Ik heb invloed op procedures en regels bij l’escaut.

5. TD ond (leiderschap is aandachtspunt) -

4.78

Ik heb invloed op procedures en regels bij l’escaut.

-

5.15

Ik ben tevreden over de waardering die ik van mijn direct leidinggevende krijg voor mijn werk.

-

5.15

Mijn direct leidinggevende stimuleert mijn ontwikkeling.


6. WD -

4.60

Mijn persoonlijke doelen en te behalen resultaten zijn duidelijk

-

4.85

De afgelopen zes maanden heeft mijn leidinggevende met mij gesproken over mijn voortgang

Algemene aandachtspunten -

Hoeveel vertrouwen heb je erin dat HNW het werken in teamverband bevorderd.

-

Ik vind de mondelinge communicatie op het werk goed verloopt.

-

Ik heb invloed op procedures en regels bij l’escaut.

Bijlage 1. Alle aandachtspunten van TD bb Betrokkenheid (6,19) Van mijn werk krijg ik energie

5,42

Ik beveel het werken bij l’escaut bij anderen aan

5,42

Ik wordt geïnspireerd door mijn werk

5,42

Communicatie (5,83) Ik vind dat de mondelinge communicatie op het werk goed verloopt

5,00

Ik word voldoende geïnformeerd over (beleids-)zaken die mij aangaan

5,42

Het Nieuwe Werken (HNW) (5,38) Hoeveel vertrouwen heb erin je dat HNW het werken in teamverband bevordert?

4,13

Leiderschap (5,77) Mijn direct leidinggevende stimuleert mijn ontwikkeling

5,00

Mijn direct leidinggevende werkt actief aan verbeteringen

5,42

Mijn direct leidinggevende geeft het goede voorbeeld

5,42

Strategie & Beleid (5,83) Ik heb invloed op procedures en regels bij l´escaut

5,00

Verantwoordelijkheid (7,50) Ik heb genoeg mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen en te ontplooien

5,42


Verantwoording (5,84) Ik ben er tevreden over dat mijn functioneren wordt beoordeeld op basis van resultaat- en ontwikkelafspraken

5,24

De plannen en doelen van mijn team zijn duidelijk

5,42

Aandachtspunten per afdeling  
Aandachtspunten per afdeling  
Advertisement