Issuu on Google+

HQ Investment & Consulting Corporation http://www q invest net http://www.q‐invest.net


Các tính năng nổi bật của hệ thống đầu tư định lượng chứng khoán Quantum  Xác định tự động thời điểm mua bán theo mô hình    

định lượng Tì kiếm Tìm kiế các á cổ ổ phiếu hiế hấp hấ dẫn dẫ để mua vàà bán bá Cảnh báo tự động khi có các tín hiệu mua/bán. Kiể tra tính Kiểm í h hiệu hiệ quảả các á mô ô hình hì h đầu đầ tư trước ớ khi ra quyết định Chọn lựa các mô hình định lượng phù hợp để đầu tư cổ phiếu


download: www q invest net Trang download: www.q‐invest.net


Nhậ thông thô tin cá ti á nhân hâ Nhập


Bước 1: giải nén và chạy setup.exe


Bước 2: nhấn Next


3: Chọn thư mục cài đặt và Bước 3: Chọn nhấn Next


Bước 4: Xác nhận cài đặt


Bước 5: Đợi cài đặt


Bước 6: kết thúc cài đặt


Bước 7: Chạy Quantum


Bước 8: Đăng nhập

Nhập tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi HQ Corporation


9: Đăng nhập thành công Bước 9: Đăng vào trang chủ


ớ thiệu h ệ vềề HQ Investment & Consulting  l Giới Corporation  Công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ về hệ thống tư vấn

tài chính, phần mềm giao dịch  Cung C cấp ấ báo bá cáo á phân hâ tích í h đầu đầ tư theo h các á mô ô hình hì h định lượng  Cung cấp dịch vụ tư vấn, quản vấn  quản lý tài sản, quản sản  quản lý rủi ro Liên hệ: info@hqcorporation.net hệ: info@hqcorporation net Website: http://q‐invest.net


CHÚC CÁC BẠN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG CHÚC CÁC BẠN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG


Hướng dẫn cài đặt Quantum