Page 1

HQ Investment & Consulting Corporation http://www q invest net http://www.q‐invest.net


Các tính năng nổi bật của hệ thống đầu tư định lượng chứng khoán Quantum  Xác định tự động thời điểm mua bán theo mô hình    

định lượng Tì kiếm Tìm kiế các á cổ ổ phiếu hiế hấp hấ dẫn dẫ để mua vàà bán bá Cảnh báo tự động khi có các tín hiệu mua/bán. Kiể tra tính Kiểm í h hiệu hiệ quảả các á mô ô hình hì h đầu đầ tư trước ớ khi ra quyết định Chọn lựa các mô hình định lượng phù hợp để đầu tư cổ phiếu


download: www q invest net Trang download: www.q‐invest.net


Nhậ thông thô tin cá ti á nhân hâ Nhập


Bước 1: giải nén và chạy setup.exe


Bước 2: nhấn Next


3: Chọn thư mục cài đặt và Bước 3: Chọn nhấn Next


Bước 4: Xác nhận cài đặt


Bước 5: Đợi cài đặt


Bước 6: kết thúc cài đặt


Bước 7: Chạy Quantum


Bước 8: Đăng nhập

Nhập tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi HQ Corporation


9: Đăng nhập thành công Bước 9: Đăng vào trang chủ


ớ thiệu h ệ vềề HQ Investment & Consulting  l Giới Corporation  Công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ về hệ thống tư vấn

tài chính, phần mềm giao dịch  Cung C cấp ấ báo bá cáo á phân hâ tích í h đầu đầ tư theo h các á mô ô hình hì h định lượng  Cung cấp dịch vụ tư vấn, quản vấn  quản lý tài sản, quản sản  quản lý rủi ro Liên hệ: info@hqcorporation.net hệ: info@hqcorporation net Website: http://q‐invest.net


CHÚC CÁC BẠN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG CHÚC CÁC BẠN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

Hướng dẫn cài đặt Quantum  

Hướng dẫn cài đặt Quantum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you