Page 1

Nguyen Trong Hai Trocnovská

SITUACE M 1:500

Husitská

PODELNÝ ŘEZ

u

tník

a UP

Žižkov

PONEC

Hu

sits

Přib

ěnic

VÝVOJOVÉ SCHÉMA 2. Avenue

ÚVOD - Přístavba k tanečnímu divadlu Ponec, nacházející se u křižovatky Husitská a Trocnovská, v části Prahy Žižkov - adresa Husitská 24a/899, Praha 3. Hlavní náplní nové přístavby, bylo vytvoření nového prostoru zkušebního tanečního sálu a kavárny, která má zároveň navazovat na původní bar. Dále bylo třeba propojit nově vzniklé zázemí přístavby k původnímu zázemí divadla, vše s ohledem na funkčnost a návaznost vnitřních prostor. Pro umístění těchto prostor byla vybrána přední část divadla, kde se v nynějším stavu nachází násyp původní železniční trati. KONCEPT - Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je využití požadovaného prostoru novou kavárnou, která je nosným prvkem celé idey. Vytvořením převyšující dominanty s proporcí protáhlého hranolu přímo u průčelí divadla, vyseknutého do položeného kvádru (viz vývojové schéma), se stavbě dal jednotný a dominantní ráz. Na této myšlence tak vznikají vnitřní prostory pro klidná posezení s výhledy na krásná panoramata Prahy. Nově vzniklé prostory zázemí byly zakryty v násypu, aby byl ráz celého konceptu jednoznačný. Pro násyp se navrhla předstěna ze zeleného porostu, z důvodu splynutí s vrchem násypu, kde se vyskytují vesměs divoké porosty.

ZÁKRESY 44. Street

POHLED VÝCHODNÍ

New York City (Manhattan)

výkres měřítko

ČVUT

Fakulta stavební

katedra vedoucí

K129 - Katedra architektury Ing. arch. Vladimír Gleich

Architektonická situace

student

Nguyen Trong Hai

1:400

akad. rok

2012/13

2. Avenue - 44. Street

přední průčelí 1.NP

semestr

letní

boční perspektiva

pohled ze Žižkova KONSTRUKCE - Železobetonová stěna původního násypu je použita, jako podpora jak pro nosné sloupy nacházející se v 2.NP, tak pro stropní desky z předpjatého betonu. Střešní konstrukce jsou neseny železobenovými průvlaky položeny na sloupech ve směru kopírující ŽB stěny násypu. U stropních desek

KONSTRUČNÍ SCHÉMA

2009 - 2013

Penthouse

místo

portfolio

BAPA


OBSAH bakalářská práce

PENTHOUSE NEW YORK ateliér architektonické tvorby 3

ŠKODA MUSEUM, MLADÁ BOLESLAV ateliér architektonické tvorby 1

BYTOVÝ DŮM NA ŽIŽKOVĚ ateliér architektonické tvorby 2

PŘÍSTAVBA K DIVADLU PONEC studenská soutěž

PĚŠÍ ZÓNA, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU ostatní(spolupráce na projektech z praxe)

SAMarchitekti, visualarch(arch. vizualizace)


bakalářská práce

PENTHOUSE NEW YORK ateliér: Gleich


Lokalita Země Severní Amerika USA New York Manhattan 2. Avenue 44. Street střecha výškové administrativní budovy

2. Avenue

planeta kontinent stát stát obvod bulvár ulice parcela

44. Street

BAPA

Penthouse

místo

New York City (Manhattan)

výkres

Lokalita

původní původní stav stav střechy střechy

2. Avenue - 44. Street

vyrovnání vyrovnání stavební stavební parcely parcely

ČVUT

Fakulta stavební

katedra vedoucí

K129 - Katedra architektury Ing. arch. Vladimír Gleich

student

Nguyen Trong Hai

akad. rok

2012/13

semestr

letní

BAPA

Penthouse

místo

New York City (Manhattan)

výkres měřítko

formální formální navázání navázání na na tvar tvar mrakodrapu mrakodrapu

Idea Idea repektování repektování okolní okolní staveb staveb využitý výškového výškového potenciálu využitý potenciálu pozemku pozemku výhledy na na New New York. York. výhledy maximální zhodnocení zhodnocení parcely parcely maximální vytvoření klidné klidné oázy oázy vytvoření

Koncept Koncept protažení protažení současné současné formy formy mrakodrapu mrakodrapu kvádrovitý tvar na celé kvádrovitý tvar na celé parcele parcele 25 25 xx 19m 19m vnitřní átrium se zahrádkou vnitřní átrium se zahrádkou prosklená prosklená fasáda. fasáda.

modelace modelace

finální finální forma forma

ČVUT

Fakulta st

katedra vedoucí

K129 - Kated Ing. arch. Vla

Architektonická situace

student

Nguyen T

1:400

akad. rok

2012/13

2. Avenue - 44. Street


číslo účel

genda místností

1.00 schodiště 1.01 chodba 1.02 služebna podlaha 1.03 pokoj host 1.04 kouplena, WC bet. maznina 1.05 WC dřevené 1.06parkety koupelna, WC dřevené 1.07parkety šatna dřevené 1.08parkety obyvací pokoj, jídelna dřevené 1.09parkety foto ateliér keram. dlažby 1.10 vyvolávací komora dřevené parkety 1.11 prádelna dřevené 1.12 parkety spíž dřevené 1.13 parkety átrium dřevené parkety dřevené parkety keram. dlažby dřevené parkety kámen, tráva

1.NP

účel

plocha

schodiště chodba služebna pokoj host kouplena, WC WC koupelna, WC šatna obyvací pokoj, jídelna foto ateliér vyvolávací komora prádelna spíž átrium

22,56 191,00 25,20 31,30 4,98 2,50 7,25 3,96 92,56 55,58 6,35 2,07 2,07 66,12

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

BAPA

plocha

podlaha

22,56 191,00 25,20 31,30 4,98 2,50 7,25 3,96 92,56 55,58 6,35 2,07 2,07 66,12

bet. maznina dřevené parkety dřevené parkety dřevené parkety dřevené parkety keram. dlažby dřevené parkety dřevené parkety dřevené parkety dřevené parkety dřevené parkety keram. dlažby dřevené parkety kámen, tráva

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Penthouse

BAPA

Penthouse

místo

New York City (Manhattan)

výkres

Půdorys 1.NP

2. Avenue - 44. Street

- 44. Street Legenda místností místo New York City (Manhattan) Předmětem práce je návrh rodinného2. Avenue domu resp. penthouse střeše1.NP výškové administravýkres na Půdorys číslo účel tivní budovy na Manhattanu v New Yorku. Cílem měřítko 1:100 bylo vytvořit kvalitní objekt pro luxusní bydlení 1.00 schodiště s funkcí fotografického ateliéru na obdélníkové 1.01 chodba parcele, která je tvořena půdorysem střechy 1.02 služebna mrakodrapu o rozměrech 25 x 19 m. 1.03 pokoj host Místo je definováno svojí lokalitou a hodnot1.04 kouplena, WC nými panoramatickými výhledy na New York 1.05 WC city. Parcela (střecha) jasně vymezuje prostor a 1.06 koupelna, WC rovinný charakter parcely, který jasně předurčil 1.07 šatna vznik konceptu domu. tavební 1.08 obyvací pokoj, jídelna Základní ideou bylo vytvoření domu formálně dra architektury 1.09 foto ateliér navazující na původní budovy mrakodrapu vyuadimír Gleich 1.10 vyvolávací komora žívající všechen potenciál umístění parcel. Dům 1.11 prádelna Trong Hai je postaven z materiálu, který je charakteristic1.12 spíž semestr letní ky pro dané místo. 1.13 átrium

řez B - B

měřítko

1:100

ČVUT

Fakulta stavební

katedra vedoucí

K129 - Katedra architektury Ing. arch. Vladimír Gleich

student plocha akad. rok

22,56 191,00 25,20 31,30 4,98 2,50 7,25 3,96 92,56 55,58 6,35 2,07 2,07 66,12

ČVUT

Fakulta stavební

katedra vedoucí

K129 - Katedra architektury Ing. arch. Vladimír Gleich

student

Nguyen Trong Hai

akad. rok

2012/13

Nguyen Trong Hai podlaha 2012/13

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

semestr

letní

bet. maznina dřevěné parkety dřevěné parkety dřevěné parkety dřevěné parkety keram. dlažby dřevěné parkety dřevěné parkety dřevěné parkety dřevěné parkety dřevěné parkety keram. dlažby dřevěné parkety kámen, tráva

semestr

letní


ateliér architektonické tvorby 3

MUSEUM ŠKODA, MLADÁ BOLESLAV ateliér: Hlaváček, Linhartová


LEGENDA

PUDORYS 1.NP

0.10

0.01

1.36

1.33 1.32

1.34

1.35

1.31

1.00

1.37

1.23 1.28

1.18

1.22

0.02 1.01

0.03

1.21

1.02

1.19 1.20

1.25 1.30

1.24 1.29 1.26

1.27

0.09

1.09

1.03

1.06

B

0.04

1.05

0.05

1.04

0.07

1.10 1.14

1.07

1.13 1.15

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

1.12

1.11

0.06 1.08 1.17 1.16

A

0.08

S 0

10

20

40

Cílem projektu bylo navržení nového muzea Škoda pro nové expozice. Kromě výstavních prostor má být součástí muzea také restaurace se zázemím a administrativní prostory. Nezbytnou součástí má taktéž být podzemní parkoviště. ŘEZ A-A´ Pozemek je situován v těsné blízkosti hlavní 4 proudové komunikace. Naproti hlavní komunikaci se nacházejí autobusové nádraží a vlakové nádraží. Dále se severozápadně nachází obchodní dům Bondy stojící poblíž infrastrukturně důležitou křižovatku. Na určené parcele byla vytvořena nová stavba o 3 NP. V 1.NP se nacházejí vesměs všechny požadované funkce. Ve 2.NP, které je napojeno na původní depozitář, jsou umístěny prostory pro expozice, zábavně vzdělavací prostory a část restaurace. Celé 3.NP je určena expozicím. Garáže jsou rozmístěny do 3 0

10

20

40

EXTERIÉR

vzjezd hlavní vstup parkování terasa - restaurace vjezd do garáží vstup do garáží vstup do garáží vjezd do garáží zásobování vstup - restaurace

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37

vstupní prostor návštěvníků komunikace recepce foyer šastna pro návštěvníky expozice zázemí recepce archiv výstup z pozdzemních garáží auditorium wc - navštěvníci technická místnost - auditorium kanceláře serverovna wc - kanceláře kuchyňka jednací místnost kanceláře kuchyň - restaurace sklad a příprava masa sklad a příprava zeleniny šatna muži šatna ženy wc - zaměstnanci denní místnost bílé nádobí odpad příjem, obaly sklad nábojů administrativa černé nádobí výčep bar zázemí baru stravovací prostor restaurace wc - restaurace šatna pro návštěvníky výdej


S

SITUACE

0

13

10 15

20

40 9

12

3

PUDORYS 1.NP

10

-1.02 -1.07

6

11

Cílem projektu bylo navržení nového muzea Škoda pro nové expozice. Kromě výstavních prostor má být součástí muzea také restaurace se zázemím a administrativní prostory. Nezbytnou součástí má taktéž být podzemní parkoviště. -1.06 Pozemek je -situován těsné blízkosti hlavní 4 proudové komunikace. Naproti hlavní komunikaci se 2.NP expozice:v glalerie s expozicí nacházejí autobusové nádraží a vlakové nádraží. Dále se severozápadně nachází obchodní dům Bondy stojící poblíž infrastrukturně důležitou křižovatku. Na určené parcele byla vytvořena nová stavba o 3 NP. V 1.NP se nacházejí vesměs všechny požadované funkce. Ve 2.NP, které je napojeno na původní depozitář, jsou umístěny prostory pro expozice, zábavně LEGENDA vzdělavací prostory a část restaurace. Celé 3.NP je určena expozicím. Garáže jsou rozmístěny do 3 PP. 1.00 vstupní prostor návštěvníků 1.01 komunikace 1.02 recepce 1.03 foyer 1.04 šastna pro návštěvníky 0.10 1.05 expozice 1.36 1.06 zázemí recepce 1.33 1.07 archiv 1.08 výstup z pozdzemních garáží 1.32 1.09 auditorium 1.34 1.10 wc - navštěvníci 1.11 technická místnost - auditorium 1.12 kanceláře 1.35 1.31 S 0.04 1.13 serverovna 0 20 30 60 1.14 wc - kanceláře 1.37 1.23 1.15 kuchyňka 1.28 1.18 1.25 1.16 jednací místnost 1.22 1.17 kanceláře 1.19 1.01 1.30 zákres 1.21 1.18 kuchyň - restaurace 1.20 1.24 1.19 sklad a příprava masa 1.29 INTERIÉR 1.26 1.20 sklad a příprava zeleniny 1.27 1.21 šatna muži 0.09 1.09 1.22 šatna ženy 0.05 1.23 wc - zaměstnanci 1.24 denní místnost B´ LEGENDA 1.25 bílé nádobí 1.26 odpad 2.00 komunikace 1.10 1.27 příjem, obaly 2.01 expozice 1.14 1.13 1.28 sklad nábojů 2.02 education 0.01 vzjezd 1.12 1.29 administrativa 2.03 restaurace 0.02 hlavní vstup 1.11 1.15 1.30 černé nádobí 2.04 expozice 0.03 parkování 0.04 terasa - restaurace 1.31 výčep 1.17 1.32 bar 0.05 vjezd do garáží 1.33 zázemí baru 0.06 vstup do garáží 1.16 1.34 stravovací prostor restaurace 0.07 vstup do garáží 1.35 wc - restaurace 0.08 vjezd do garáží 1.36 šatna pro návštěvníky 0.09 zásobování 1.37 výdej 0.10 vstup - restaurace

-1.06

1

2 4

7 8

14

5

0.01

nové museum Škoda terasa restaurace parkoviště, VIP místa + autobusové stání zásobování restaurace, vjed do podzemních garáží 0.02 stavajicí depozitář hlavní vstup z východu hlavní vstup ze západu

08 09 10 11 12 13 14 15

vjezd do garáží hlavní křižovatka 1.00 obchvat nový kanceláře zákaznické centrum Škoda obchodní dům Bondy současné muzeum Škoda autobusové nádraží

0.03

1.05

1.02

PUDORYS 2.NP

1.03

1.06

B

1.04

0.07 2.03 1.07 2.04

2.01

0.06 1.08

20.0 0.08

S

S

2.02

0

10

20

A

01 02 03 04 05 06 07

ÚVOD

-1.06

0

40

10

20

40

1.NP - EXTERIÉR foyer: pohled na otevřenou galerii

ŘEZ A-A´

-1.06

PUDORYS 1.PP -1.05

LEGENDA -1.01 -1.02 -1.03 -1.04 -1.05 -1.06 -1.07

parking výstup na terén výstup pro zaměstnance výstup do muzea výstup do restaurace tzb výjezd 0

10 S

20

-1.06

-1.04

-1.07

40

-1.03

-1.01


1.NP

6.NP

Bytový dům Žižkov, jako součást nového bytového komplexu podél Koněvovy ulicí na pražském Žižkově. Prvotním záměrem celého návrhu, bylo dodržet původní žižkovskou zástavbu. Snaha byla co nejvíce se přiblížit okolní zástavbě, nevybočit z její tradiční formy, a přitom aby dům měl jednoznačnou tvář moderní architektury 21. století.

ateliér architektonické tvorby 1

BYTOVÝ DŮM NA ŽIŽKOVĚ ateliér: Tichý, Trojan


ateliér architektonické tvorby 2

PŘÍSTAVBA K DIVADLU PONEC ateliér: Knytl, Šabart


VÝVOJOVÉ SCHÉMA

ÚVOD - Přístavba k tanečnímu divadlu Ponec, nacházející se u křižovatky Husitská a Trocnovská, v části Prahy Žižkov - adresa Husitská 24a/899, Praha 3. Hlavní náplní nové přístavby, bylo vytvoření nového prostoru zkušebního tanečního sálu a kavárny, která má zároveň navazovat na původní bar. Dále bylo třeba propojit nově vzniklé zázemí přístavby k původnímu zázemí divadla, vše s ohledem na funkčnost a návaznost vnitřních prostor. Pro umístění těchto prostor byla vybrána přední část divadla, kde se v nynějším stavu nachází násyp původní železniční trati. KONCEPT - Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je využití požadovaného prostoru novou kavárnou, která je nosným prvkem celé idey. Vytvořením převyšující dominanty s proporcí protáhlého hranolu přímo u průčelí divadla, vyseknutého do položeného kvádru (viz vývojové schéma), se stavbě dal jednotný a dominantní ráz. Na této myšlence tak vznikají vnitřní prostory pro klidná posezení s výhledy na krásná panoramata Prahy. Nově vzniklé prostory zázemí byly zakryty v násypu, aby byl ráz celého konceptu jednoznačný. Pro násyp se navrhla předstěna ze zeleného porostu, z důvodu splynutí s vrchem násypu, kde se vyskytují vesměs divoké porosty.

přední průčelí

boční perspektiva

1.NP

pohled ze Žižkova

KONSTRUČNÍ SCHÉMA

KONSTRUKCE - Železobetonová stěna původního násypu je použita, jako podpora jak pro nosné sloupy nacházející se v 2.NP, tak pro stropní desky z předpjatého betonu. Střešní konstrukce jsou neseny železobenovými průvlaky položeny na sloupech ve směru kopírující ŽB stěny násypu. U stropních desek se tedy počítá s vykonzolováním nad chodník do maximální délky 5 m, kde je za pomocí táhla k ŽB sloupům zajištěna stabilita konstrukce.

ZÁKRESY

PŘÍČNÝ ŘEZ

přední průčelí

boční perspektiva

1.NP

2.NP

pohled ze Žižkova KONSTRUKCE - Železobetonová stěna původního násypu je použita, jako podpora jak pro nosné sloupy nacházející se v 2.NP, tak pro stropní desky z předpjatého betonu. Střešní konstrukce jsou neseny železobenovými průvlaky položeny na sloupech ve směru kopírující ŽB stěny násypu. U stropních desek se tedy počítá s vykonzolováním nad chodník do maximální délky 5 m, kde je za pomocí táhla k ŽB sloupům zajištěna stabilita konstrukce.

2.NP

KONSTRUČNÍ SCHÉMA

PODELNÝ ŘEZ

SITUACE M 1:500

Trocnovská

PŘÍČNÝ ŘEZ

Husitská

3.NP

2.NP

a

UP

íku

tn má

PONEC

1.NP

POHLED VÝCHODNÍ PODELNÝ ŘEZ

4.NP

Přístavba k tanečnímu divadlu Ponec, nacházející se u kři3.NP žovatky Husitská a Trocnovská, v části Prahy Žižkov - adresa Husitská 24a/899, Praha 3. Hlavní náplní nové přístavby, bylo vytvoření nového prostoru zkušebního tanečního sálu a kavárny, která má zároveň navazovat na původní bar. Dále bylo třeba propojit nově vzniklé zázemí přístavby k původnímu zázemí divadla, vše s ohledem na funkčnost a návaznost vnitřních prostor. Pro umístění těchto prostor byla vybrána přední část divadla, kde se v nynějším stavu nachází násyp původní železniční trati.

Přib

ěnic

POHLED SEVERVNÍ POHLED VÝCHODNÍ

VÝVOJOVÉ SCHÉMA 4.NP

ÚVOD - Přístavba k tanečnímu divadlu Ponec, n - adresa Husitská 24a/899, Praha 3. Hlavní nápln sálu a kavárny, která má zároveň navazovat na p vodnímu zázemí divadla, vše s ohledem na funkč brána přední část divadla, kde se v nynějším stav

KONCEPT - Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je v


ateliér soubor staveb

STUDENSKÉ BYDLENÍ NA FRANTIŠKU ateliér: Novotný, Zmek, Koňata


situace 1:2500

2.NP

řezy 1:200

řez podelný 1:150

půdorys 2.np 1:400

1.NP

pohledy 1:200

pohled výchiodní 1:150

Na Františku - Studentské bydlení / FA ČVUT / 2013-2014 / U 15127 / atelier Novotný, Koňata, Zmek / ATSS - 7.semestr / Nguyen Trong Hai

půdorys 1.np 1:400

17


studentská soutěž

PĚŠÍ ZÓNA, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU


funkční zóny

na - Havlíčkova ulice

Rychnově nad Kněžnou dopravní vazby

Mobiliář byl volen již z níže uvedených důvodů tak, aby byla zajištěna mobilita a variabilita prostoru. Lampy se vzdáleností adekvátní k prosvětlení celého prostoru jsou občasně doplněny jednoduchými odpadkovými koši. Lavičky jsou lehké, snadno čistitelné, dle potřeby užší pro jednoho, v místech průchodu pro dva, případně oboustranné bez opěradla.

3

3 2

enprag

mmcite

mmcite

Mobiliář byl volen již z níže uvedených důvodů tak, aby byla zajištěna mobilita a variabilita prostoru. Lampy se vzdáleností adekvátní k prosvětlení celého prostoru jsou občasně doplněny jednoduchými odpadkovými koši. Lavičky jsou lehké, snadno čistitelné, dle potřeby užší pro jednoho, v místech průchodu pro dva, případně oboustranné bez opěradla.

1

Úzký táhlý prostor pěší zóny v Rychnově nad Kněžnou jsme pomyslně rozdělili na několik funkčních celků. Centrální prostor náměstíčka je dispozičně volný, může být tedy hojně využíván při akcích a činnostech nejrůznějšího charakteru. Ve východním rohu prostoru jsme umístili stromový park, klidový prostor pro chvíli odpočinku, kde se procházející mohou občerstvit u picí fontány. Taktéž prostor před panelovými domy byl zvětšen, aby zde mohlo docházet ke společenským aktivitám. Jižní konec pěší zóny završuje dominantní strom. Hlavním záměrem našeho týmu bylo odstranit přebytečné bariéry, aby se zde mohli co nejvolněji pohybovat jak chodci, tak i cyklisté. To se projevilo na řešení vertikálních komunikací u výškově rozdílných částí, avšak také na volbě použité dlažby. Chodník je rozdělen dvěma různými materiály, hladší je užitá ve středním pruhu pro cyklisty, lemovaným prosvětleným pruhem pro snadnou orientaci, kamenné kostky jsou pak užity v části pro pěší, kde je díky špatné sjízdnosti tohoto povrchu na kole zajištěna bezpečnost chodců. Volným prostranstvím je také usnadněna údržba prostoru a bezproblémový přístup pro záchranné složky v případě náhlého zásahu. Část parkoviště za pěší zónou jsme nezpracovávali z důvodu nedostatku obrazových podkladů, výsledné řešení by bylo pouze kosmetického rázu.

0

20

40

60

ag

S

ciacity

funkční zóny

4


SAMarchitekti

spoluprรกce


visualarch

arch. vizualizace


visualarch

arch. vizualizace

Porfolio2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you