Page 1

www.maytrelavn.com


Design

Decoration

RATTAN COMPANY www.maytrelavn.com


MỤC LỤC TABLE OF CONTENT

ỜI NGỎ

L OUR WARM THANKS

ỚI THIỆU RATTAN COMPANY

GI

ABOUT US

Ĩ

ỘNG

L NH VỰC HOẠT Đ

SCOPE OF WORK

ÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TI

TYPICAL PROJECTS


LỜI NGỎ ệ

ô

ỏ ế

Đại di n cho Rattan company Chúng t i bày t đ n

ờ ơ tình ủng hộ của quý khách đã sử dụng dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi

quý khách l i cảm n chân thành nhất nhằm đáp lại sự tận

LỜI NGỎ ớ

ệ í ệ ô ề ô ì từ những công trình đô thị lớn đến góc sân vườn nhỏ, đội ngũ kiến chuyên gia của Rattan company luôn mang đến cho quý khách trong và ngoài nước dịch vụ tốt nhất. V i kinh nghi m t ch lũy từ vi c thi c ng nhi u c ng tr nh,

LỜI NGỎ


LỜI NGỎ

On behalf of RATTAN COMPANY, We would like to express to all clients out sincerest thanks for your devotion by using our service.

LỜI NGỎ

With the accumulated experiences of many projects,

from the large urban to the corner of small garden, our team of RATTAN COMPANY’s expert always bring all domestic and foregn clients the best service.

LỜI NGỎ


About

us

ơ ê ờ ơ sứ mệnh đưa người Việt Nam hòa vào xu hướng tiêu dùng các sản phẩm từ thiên nhiên.

Thư ng hi ̣u RATTAN ra đ i v ́i

RATTAN brand was born with the mission to bring peace to the people Vietnam consumer trends from natural products


ơ ê

V ́i ti u chí:

̀

"cho đi chính la nhận lại"

ô

̀

ê

Chúng t i sẵn sang mang đ ́

̀

̉ ̉ không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn đến từ sự chân thà nh, mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho khách hàng n khách hang các san phâm

Criteria: "for travel is getting back" We are ready to bring to customers the products not only from nature but also from the sincere, wants what is best for the customer


SCOPE OF WORK


Design Design Design Design Design


Design

Tư Vấn Thiết kế

Thiết Kế Kiến Trúc Thiết Kế Nội Thất Lập Dự Toán Công Trình Lập Dự Án Đầu Tư

Design consulting Architecture design Interior design Establish Project estimation Establish invesment project


Architecture Tư Vấn Thi Công Nội Thất Quản lý Thi Công Trang tri nội thất trọn gói Interior Decoration Consulting Construction Management Package interior decoration

Construction Tư Vấn Tiền Thi Công Quản lý dự án Thi công tổng quát Preconstruction consulting Project Management General Construction


ÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TI

TYPICAL PROJECTS

PARK HYATT SAIGON

THE LUXE HOTEL


Little Mui Ne Cottages Resort


Little Mui Ne Cottages Resort


Www maytrelavn com (4)  
Www maytrelavn com (4)  
Advertisement