Page 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM KHOA-BM: Nội NGÀNH: Y SĨ (BẬC TRUNG CẤP) KHÓA HỌC: 2011-2013

STT MÃSV

HỌ

MÔN HỌC: BỆNH HỌC NỘI (thi lần 2) HỌC KỲ: II NĂM HỌC: TS TIẾT: 65 SỐ ĐVHT: 4

TÊN

LỚP

Chi Cường Đô Duyên Nghênh Nhân Niếu Yến Yến

YT14 YT14 YT14 YT14 YT14 YT14 YT14 YT14 YT14

HS1 HS1 HS1 HS2 HS2 HS2 1

3 6 7 10 31 33 36 70 72

110861 110864 110865 110868 110890 110892 110895 110929 110931

Đặng Thị Kim Nguyễn Bá Huỳnh Văn Đường Thế Bhríu Lê Hiền Hiền Lê Thị Phương Bùi Thị Hải

1

1

2

2

TB KT

Thi HP

3.0 6.0 6.0 5.0 5.0 8.0 5.0 6.0 4.0

4 0 0 4 2 0 4 3 5

VẮNG (P/KP)

TK HP

T.LẠI (C/K)

3.5 3.0 3.0 4.5 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5

Có Có Có Có Có Có Có Có Có

T.KẾT LẦN 2

THI LẦN 2

2

9 8 8 6 5 9 8 8 9

Tam Kỳ, ngày 5 tháng 7 năm 2012 TRƯỞNG KHOA- BỘ MÔN Bs Nguyễn Đình Tuấn

6.0 7.0 7.0 5.5 5.0 8.5 6.5 7.0 6.5

DIEM THI BH NOI LAN 2 LOP YT14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you