Page 1

PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN CITIBELLA 1/ Phƣơng thức thanh toán 1: ( Chuẩn ) – Giữ chổ 50 triệu/căn ( Số tiền sẽ được hoàn trả lại nếu khách hàng không đồng ý mua vào ngày mở bán, dự kiến 03/10/2015 ) 

Đợt 1: thanh toán 16% giá trị nhà và đất

Đợt 2: thanh toán 9% ( sau 2 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 3: thanh toán 9% ( sau 4 tháng kể từ đợt 1 ) Ký Hợp Đồng Mua Bán

Đợt 4: thanh toán 9% ( sau 6 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 5: thanh toán 9% ( sau 8 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 6: thanh toán 9% ( sau 10 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 7: thanh toán 9% ( sau 12 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 8: thanh toán 25% ( sau 14 tháng kể từ đợt 1 ) Nhận Bàn Giao Nhà

Đợt 9: thanh toán 5% ( sau 18 tháng kể từ đợt 1 ) Nhận sổ hồng nhà

2/ Phƣơng thức thanh toán 2: – Giữ chổ 50 triệu/căn ( Số tiền sẽ được hoàn trả lại nếu khách hàng không đồng ý mua vào ngày mở bán, dự kiến 03/10/2015 ) 

Đợt 1: thanh toán 50% giá trị nhà và đất ( Giảm ngay 1,5% trên tổng giá trị )

Đợt 2: thanh toán 4% ( sau 2 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 3: thanh toán 4% ( sau 4 tháng kể từ đợt 1 ) Ký Hợp Đồng Mua Bán

Đợt 4: thanh toán 4% ( sau 6 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 5: thanh toán 4% ( sau 8 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 6: thanh toán 4% ( sau 10 tháng kể từ đợt 1 )

Đợt 7: thanh toán 25% ( sau 14 tháng kể từ đợt 1 ) Nhận Bàn Giao Nhà


Đợt 8: thanh toán 5% ( sau 18 tháng kể từ đợt 1 ) Nhận sổ hồng nhà

3/ Phƣơng thức thanh toán 3: – Giữ chổ 50 triệu/căn ( Số tiền sẽ được hoàn trả lại nếu khách hàng không đồng ý mua vào ngày mở bán, dự kiến 03/10/2015 ) 

Đợt 1: thanh toán 70% giá trị nhà và đất ( Giảm ngay 2,5% trên tổng giá trị )

Đợt 2: Không thanh toán ( sau 4 tháng kể từ đợt 1 ) Ký Hợp Đồng Mua Bán

Đợt 3: thanh toán 25% ( sau 14 tháng kể từ đợt 1 ) Nhận Bàn Giao Nhà

Đợt 4: thanh toán 5% ( sau 18 tháng kể từ đợt 1 ) Nhận sổ hồng nhà

4/ Phƣơng thức thanh toán 4: – Giữ chổ 50 triệu/căn ( Số tiền sẽ được hoàn trả lại nếu khách hàng không đồng ý mua vào ngày mở bán, dự kiến 03/10/2015 ) 

Đợt 1: thanh toán 95% giá trị nhà và đất ( Giảm ngay 4,5% trên tổng giá trị )

Đợt 2: Không thanh toán ( sau 4 tháng kể từ đợt 1 ) Ký Hợp Đồng Mua Bán

Đợt 3: thanh toán 5% ( sau 18 tháng kể từ đợt 1 ) Nhận sổ hồng nhà

Phương thức thanh toán dự án citibella  

Phố thương mại khép kín citibella quận 2, nhà 1 trệt 2 lầu thanh toán trong 18 tháng. Lh: 0902383009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you