Page 1

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

GEOFAGLIG AVDELING Øystein Nordgulen, Avdelingsdirektør oystein.nordgulen@ngu.no tlf: 73 90 42 45 Jan Cramer, Ass. Avdelingsdirektør jan.cramer@ngu.no tlf: 73 90 43 10

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, løsmasser og grunnvann. NGU er en etat under Nærings- og handelsdepartementet. NGU har 225 ansatte og en årlig omsetning på ca. 210 millioner kroner. Institusjonen har også eget offentlig fagbibliotek. NGUs hovedoppgaver: •

Bærekraftig verdiskaping fra geologiske ressurser

Effektiv bruk av geofaglig kunnskap i arealplanlegging og utbygging

NGUs laboratorium pal.gundersen@ngu.no, lagleder, tlf: 73 90 43 12

Bedre kunnskap om landets oppbygging og geologiske prosesser.

Nettverk og samarbeid jan.host@ngu.no, tlf: 73 90 41 40

Effektiv forvaltning og formidling av geologiske data og kunnskap

Tom Heldal, Ass. Avdelingsdirektør tom.heldal@ngu.no tlf: 73 90 42 05

ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Per Gunnar Ørndahl, Kst. Avdelingsdirektør per.orndahl@ngu.no tlf: 73 90 41 65 HR

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

Morten Smelror, Administrerende direktør morten.smelror@ngu.no tlf: 73 90 41 80

Bente Halvorsen, Avdelingsdirektør bente.halvorsen@ngu.no tlf: 73 90 41 77 INFORMASJONSAVDELINGEN Berte Figenschou Amundsen, Avdelingsdirektør berte.amundsen@ngu.no tlf: 73 90 41 90 Geodataforvaltning per.ryghaug@ngu.no, lagleder, tlf: 73 90 41 43 IT erik.dyrvik@ngu.no, lagleder, tlf: 73 90 44 10

Mars 2011

Kommunikasjon gudmund.lovo@ngu.no, lagleder, tlf: 73 90 44 79

NGU Postboks 6315 Sluppen 7491 Trondheim tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: ngu@ngu.no Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39

www.ngu.no

www.ngu.no

www.ngu.no


Geologi for samfunnet www.ngu.no

FJELLANLEGG OG ANVENDT GEOFYSIKK Kartlegger svakhetssoner i fjell. jan.ronning@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 44 41

GEOKJEMI OG MILJØ Undersøker regional geokjemisk variasjon og forurensning i byer og små barns lekemiljø. rolf.ottesen@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 43 02

GRUNNVANN Samler og forvalter kunnskap og data om grunnvann og drikkevannsbrønner. www.grunnvann.no bjorn.frengstad@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 43 80

SKRED Kartlegger skredfarlige områder. Data og informasjon på www.skrednett.no. reginald.hermanns@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 41 81

BERGGRUNN OG SKORPEPROSESSER Kartlegger og forvalter informasjon om jordskorpen og landets berggrunn og de geofysiske egenskapene. ane.engvik@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 42 68

LØSMASSER- OG KLIMAUTVIKLING Framskaffer kunnskap om løsmasser, dannelse av landskap og naturlig klimautvikling. jochen.knies@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 41 16

MARINGEOLOGI Samler kunnskap om norske kyst- og havområder. Besøk www.mareano.no. reidulv.boe@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 42 74

GEODYNAMIKK Studerer prosesser i jordens mantel og knytter dem til overflateprosesser. carmen.gaina@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 43 69

INDUSTRIMINERALER OG METALLER Har informasjon om industrimineraler og metaller for industri og offentlig forvaltning. rognvald.boyd@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 41 41

PUKK OG GRUS Påviser og formidler data om sand, grus og pukk til byggeråstoffer. peer.neeb@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 41 62

NATURSTEIN Kartlegger og forvalter kunnskap om Norges natursteinsforekomster. rolv.dahl@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 42 08

SOKKELGEOFYSIKK Bedrer kunnskapen om kontinentalsokkelen fra tyngde, magnetisme, varmestrøm og seismiske data. odleiv.olesen@ngu.no • lagleder • tlf: 73 90 44 56

NGUs informasjonsfolder  
NGUs informasjonsfolder  

NGUs informasjonsfolder