Page 1

Eredienshulp

Sangonderrig deur Rhona van der Merwe Kontak Riana (012 809 0107vm)

13 Oktober 2013 Blomme: Lizelle Schneider 8:00 Sekuriteit: Xavier Roome Teeskink: Sarie van Heerden Verwelkoming: Isobel vd Touw, Annie Bester en Fransie Scholtz Dankoffers opneem: Christo Euthimiou, Ben Cronje, Gerhard vd Linde, Wallace Roome, Deliana Schoeman, Pieter Grey, Annie Bester, Isobel vd Touw en Fransie Scholtz Dankoffers tel: Christo Euthimiou, Ben Cronje, Deliana Schoeman en Gerhard vd Linde 10:00 Sekuriteit: Jorg Becker Verwelkoming: Deon vd Berg, Roelf Vos en Reneè Griessel Dankoffers opneem: Deon vd Berg, Burgert Blom, Roelf Vos, Francois Dreyer, Danie Greyling, Org en Denise Nieuwoudt, Mari Theron, Reneè Griessel en Marius Liebenberg Dankoffers tel: Deon vd Berg, Mari Theron, Burgert Blom, Roelf Vos en Org Nieuwoudt

20 Oktober 2013 Blomme: Mariana Smit 8:00 Sekuriteit: Frans Toerien Teeskink: Esme vd Merwe Verwelkoming: Francis Maritz, Marius Minnaar, Elize Güldenpfennig Dankoffers opneem: Naas Gouws, Francis Maritz, Ella du Randt, Elize Güldenpfennig, Marius en Yvonne Minnaar, Lee Mienie, Hennie Roux, Eddie Viviers, Pieter Grey Dankoffers tel: Francis Maritz, Naas Gouws, Ella du Randt, Marius en Yvonne Minnaar 10:00 Sekuriteit: Callie de Kock Verwelkoming: Reda Davin, Estelle Eggar, Wim en Gerda de Beer Dankoffers opneem: Gerhard Heyns, Werner JvRensburg, Wilhelm Steyn, Estelle Eggar, Wim en Gerda de Beer, Reda Davin, Hercules en Sunelle Visser en Faan JvRensburg Dankoffers tel: Gerhard Heyns, Wim en Gerda de Beer, Estelle Eggar en Hercules Visser

Kantoorinligting

Bybelskool 20 Oktober tot 1 Desember Elke Sondag

Kantoortye: 08:00 - 15:00 T) 012 809 0107 / 012 809 0445 S) 078 547 0124 F) kantoor 086 653 0766 Epos: woord@ngtyger.com F) lidmaatskap 086 513 0649 Epos: ontvangs@ngtyger.com F) finansies 086 270 9762 Epos: finansies@ngtyger.com Tiertjie Kleuter- en Naskool 012 809 2884(t) 012 809 2884(f) tiertjie@ngtyger.com Deeltydse leraar Ds Willie Pietersen williepietersen@gmail.com

Voorsitter Kerkraad Elize Bezuidenhout 012 349 1777 ejb@bssa.co.za

Hoe kan ek my dankoffers bydra? 1) Debietorder - kontak kerkkantoor 2) Elektroniese betaling NG Gemeente Tygerpoort ABSA Tjek nr 163 058 0060 3) Dankofferkoevertjie - kontak die kerkkantoor 4) Hulpfonds ABSA - Spaar 923 162 5698

09:00 in die kapel Dr Danie Dreyer 012 807 0815 daniedr@ngtyger.com

Dr Zander vd Westhuizen 082 883 2302 zvdwesthuizen@gmail.com

www.ngtyger.com

Inligting

13 Oktober 2013

nie ter wille van onsself nie


Kwartaalgidse @R20 in die gemeentesaal beskikbaar.

Sondagprogram 13 Oktober Ek glo in gee daarom deel ek uit Markus 12:41-44 08:00 / 10:00 Erediens – dr Z vd Westhuizen 08:15 / 10:15 Kleuterkerk 09:00 Junior kategese Koninkrykstyd 16:45 Senior kategese 17:30 enRoute – ds W Pietersen Die werk van die kerk deur die Gees

20 Oktober Ek glo in Jesus daarom dink ek anders oor armoede Lukas 12:22-33 08:00 / 10:00 Erediens – U Ohlhoff 08:15 / 10:15 Kleuterkerk 09:00 Bybelskool 09:00 Junior kategese 09:30 Erediens De Meerpaal – ds F Retief 16:45 Senior kategese 17:30 enRoute – dr D Dreyer

Week se program Maandag 14 Oktober 18:00 Kerkraad Dinsdag 15 Oktober 18:00 Logistieke komitee Vrydag 18 Oktober 18:00 Jong volwassenes

Doopklasse Ouers wat hul kindjie wil laat doop, is verplig om eers die 2 doopklasse by te woon. Daarna kan daar enige eerste Sondag van 'n maand gedoop word. Kontak Emsie (012 809 0107) om ‘n doopklas op 22 en 29 Oktober te bevestig.

Lief en Leed Oorlede: Hospitalisasie: Voorbidding: Marius en Yvonne Minnaar vra dat almal wat vir hulle skoondogter, Amanda, gebid het, nou ook ons Hemelse Vader sal loof en dank vir haar genesing!

Herwinningsdromme slegs vir papier en glas!

Jong Volwassenes kom Vrydag 18 Oktober om 18:00 by die volleybal-baan bymekaar. Bring eie drank en R40 vir die worsbroodjies saam. EL-PIDA bied Saterdag 19 Oktober 'n uitstappie vir persone bo 60 aan na die boeremark by Pioniers Museum. Heerlike vars produkte is te koop 06:00 – 9:00. Vervoerkoste R40 per persoon. Toegang gratis. Geniet vetkoek en kondensmelk-koffie in 'n blikbeker langs die vuur! Bespreek by Judy 083 325 2102 Tiende-dankoffermaand is op ons! Tygerpoort-gemeente het weereens beleef hoe die Here die afgelope jaar sy kerk deur moeilike ekonomiese omstandighede geseën het. Die Kerkraad is bewus dat lidmate self ook deur die ekonomiese klimaat geraak word en is daarom besonder dankbaar vir elke bydrae wat gemaak word. Die aanvanklike begrote tekort kon omgeswaai word, maar skuiwe in personeelposte en leraarshulp asook onvoorsiene hoë verhogings van uitgawes soos elektrisiteit en onderhoudswerk plaas steeds geweldige druk op die begroting. 'n Verhoging in totale gemeentebydraes van 7% is vir die huidige finansiële jaar aan die inkomstekant begroot. Die syfers wys egter dat die begroting na die eerste 6 maande van die huidige finansiële jaar steeds 7% onder begroting bly. Daar is dus ‘n 0% styging in inkomste in vergelyking met 2012. Dit beteken dat al sou die tiendedankoffermaand se inkomste realiseer, die moontlikheid bestaan dat die jaar steeds met 'n tekort op die begroting kan afsluit. Tygerpoort Gemeente mik hierdie jaar vir R600 000 vir haar tiende-dankoffermaandinkomste.

Dringende onderhoud is aan die terrein en fasiliteite, wat bykans 7 dae 'n week gebruik word, gedoen. Die Kerkraad is wel dankbaar vir lidmate wat spesiaal tot hierdie tipe uitgawes bydra. So het 'n omgeegroep gedeeltelik bygedra tot die opknapping van die kombuis wat eersdaags plaasvind. Die Kerkraad droom ook om die fasiliteite meer gesinsvriendelik en toeganklik te maak. Hierdie droom sal slegs moontlik wees met die finansiële ondersteuning van Tygerpoort se lidmate. Wanneer al hierdie uitgawes, inkomste en uitdagings van die omgewing in ag geneem word, is die Kerkraad steeds dankbaar vir die finansiële posisie waarin die werksaamhede van die bedieninge en personeel kan voortgaan. Dít terwyl baie ander kerke weens finansiële

redes van hul personeel moes verminder en sekere werksaamhede moes staak. Tans is daar ongeveer 1 300 besoekpunte en/of gesinne waarvan slegs 425 gereeld 'n bydrae maak. Die Kerkraad doen dus 'n beroep op ELKE lidmaat om, bo en behalwe hul normale maandelikse bydrae, ook 'n spesiale bydrae vir die tiende-dankoffermaand te maak en hulle maandelikse bydraes met ten minste 6% te verhoog. Daar bestaan geen twyfel nie dat hierdie bydraes 'n daadwerklike invloed op die groei in die Koninkryk van God tot gevolg het. Dit is 'n manier vir 'n elke gelowige om ook uit DANKBAARHEID die Here te dien en betrokke te wees by die voortbestaan van sy gemeente en sy werk.

Verjaarsdae van die week 13/10 Etta Marais Amanda Meyer Ferdi Verryn Pieter Kruger 14/10 Pine Pienaar Sharon Olivier Benoit Verhaeghe Jenny Spies Karin Louw Elsabé Miller Dieter Doman Mariette JvVuuren 15/10 Corry Minny Marie Meintjies Tereza Atterbury Erik Kruger Sanet Pohl Isabel Deist Morné Mostert Sandra Nel Eduard Beneke Heidi Du Toit 16/10 Maxie Veldsman Calie Nel Stephans Kruger Corli Groeneveld SP Basson Micke Joubert 17/10 Johan vdEnde

012-8073613 012-8073681 012-8090386 012-8091569 27825762368 012-9910069 012-8070197 27825029181 012-4204129 012-8020040 27825508021 012-8071537 012-8091327 27833069330 27829401510 083-453-1211 27839826944 012-807446 012-8071841 012-8092478 012-8070142 012-807665 27721162432 012-8094020 012-8091659 27826534753

Karen vdBerg Lynette Fourie Mandie Roos Francois Linde Lea De Weerd Tashlen Wepener 18/10 Johan vdVyver Stuart Matthysen Gert Botha 19/10 Harry Viljoen Nell-Marie Schmidt Cathy Grobbelaar Willie Booyens Thea Meyer Louise Kruger Anzari vd Berg John-Rickert Harris Marian Nel Ruan Schoombee Lia Wolfswinkel 20/10 Hettie vZyl Loesja Coetzee Kowie Smit Willie Vorster Nicolaas Hahnel Margurette Jutte Maritha Pietersen Wessel Pretorius Roux Havenga Ruben Greeff Kaitlin Venter

012-8090073 012-8110541 012-8091897 27834521169 012-8091231 012-8172128 012-8020054 012-8090874 27828246239 012-8021297 012-8073714 012-8110784 012-8110364 012-8093247 012-8090600 27825552509 012-8075282 27825627107

012-8095503 27824574470 012-8073865 27836577056 27822558222 012-8092002 012-8092972 27832831980 27715041862 012-8076302

Week se inligtingsblaadjie  
Week se inligtingsblaadjie  
Advertisement