Page 1

Sondag 1 Mei 2011 NG Tygerpoort Die Saam-met-God-lag-dag Die reeks en die tyd waarin ons is • Daar is allerhande konnektasies in my lewe as ek aan die Tien Gebooie dink... meeste is sekerlik so bietjie “minder opgewonde” • Deels omrede ‘n mens altyd die tien gebooie assosieer met wettisisme... “die tipe waar jy die tien gebooie verstaan het as iets wat jou vashou en nie iets wat jou vry maak nie” (op ‘n baie persoonlike vlak) • En deels omrede ek die tien gebooie assosieer met moeilike mense wat sondae na eredienste met my baklei oor hoekom ons nou nie vanoggend die tien gebooie net so gelees het in liturgie nie – en my dan vertel hoe swak predikant ek is. • Beide hierdie konnektasies met die Tien gebooie se wortel is natuurlik die idee van godsdienstige ritueel.... dinge wat ons uit roetine doen... • ‘n Baie diep waarheid waaroor ek die afgelope paar weke al meer reflekteer is: Wanneer die tien gebooie vir jou wette geword het... dan het lankal op hou dink aan ‘n God wat vir jou deur Sy liefde vry maak om te leef.... • As jy kom staan om te baklei oor dooie liturgie dan het jy lankal die hart van dit wat God bedoel het gemis... • En die grootste probleem met wettisisme of fundamentalisme... is dat wanneer ons daaraan vashou ons gewoonlik nooit konsekwent is met wat ons voorstaan nie – ons kies steeds net sekere wette wat ons gehoorsaam en die ander los ons... Want as ons regtig eerlik is... gaan dit gewoonlik nogsteeds oor dit wat ons kies... en nie wat God se hart is nie. • Die ironie is – God se bedoeling is presies die teenoorgestelde.... • God se bedoeling met die Tien gebooie is nie sodat mense meer godsdienstig, wetties of ingeperk moet leef nie.... • Sy bedoeling is dat jy vry word om te leef... • Want God se koninkryk breek deur.... wanneer ons leef soos vry mense • Dit is die kuns van Christenskap... • Die aanleer van ‘n lewenstyl wat God se wereld laat deurbreek in jou alledaagse lewe.... dit is die kuns... • En dit is waarmee ons besig is.... in hierdie reeks


• Ons is nou in die tyd van die kerkjaar waar ons beginne beweeg na lewensstyl.... • Paastyd... • Die Heilige Gees.... • Die kuns van die Koninkryk.... • Vandag is die eerste Sondag na opstandings-sondag • En daarom is dit lekker om vandag te kyk.. hoe maak God ons vry deur die vierde gebod. Die vierde gebod – Eks 20 Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Die sabbat... • So paar weke terug het ons ‘n uitreik gereël na Paul Jungnickel toe... en weens allerhande redes kon net ‘n Sondag werk... • Daar was nogals ‘n paar mense wat gevra het – maar hoe kan die kerk nou op ‘n Sondag gaan help by Paul Jungnickel? Dit kan mos nie op ‘n Sondag gebeur nie? • Dit het my aan twee goed herrinner.... o Die ou spreekwoord wat my ouma my geleer het... as jy op ‘n sondag naaldwerk doen is dit soos om ‘n naald in die Here se oog te steek. o En aan die presiese vrae wat Jesus gekry het as Hy op die sabbat mense genees of gehelp het. • Baie mense het deur die eeue anders gedink oor hierdie dag... • Party mense voel baie sterk dat die gebod beteken jy moet dit onderhou


• • • •

soos wat die volk in die OT dit onderhou het... streng! Party voel ‘n mens moet somber en rustig wees... niks doen nie. Party voel ‘n mens moet verlore slaap inhaal. Party voel ‘n mens moet buite wees en die lewe geniet saam met jou naastes. Party mense het gevoel jy moet kerk toe gaan.

• Deur die eeue is daar baie daaroor gedink en gese. • Behalwe vir die vierde gebod se instelling in Eksodus, het Christene ook natuurlik die dag gevier as die dag waarop Jesus opgestaan het... • Daar is diep teologiese betekenis vir ons aan ‘n Sondag. • Ek wil drie goed sê oor die sabbat vanoggend: FEES EN LOF OOR GOD SE WERK • Die interessante van die vierde gebod is natuurlik dat die laaste van die eerste kliptafel gebooie is wat gaan oor God. • Die gebod is nie in die eerste instansie daarop gemik om iets te sê oor wat ons mag doen en nie mag doen op die eerste dag van die week nie.... • Die gebod se in die eerste plek iets oor God. • Dit se in die eerste plek iets oor hoe die Here se hart klop. Wie Hy is. • God het geskep en toe het Hy gerus staan hier...nie omrede Hy moeg was nie... omrede Hy wou stilstaan en feesvier oor dit wat en wie Hy geskep het.... • Hy wou feesvier... (soos vandag ook) oor ons en die res van Sy skepping... • Die gebod het iets in van God wat bly is, wat vrolik is en wat waarskynlik sou lag op hierdie dag.... wat sou bly wees. • Al ooit gedink dat God jou nooi deur die vierde gebod om te lag saam met Hom op ‘n Sondag? Om te kom fees vier... om te STOP... te reflekteer... te dink.... alles is goed.... AAN U KOM DIE LOF TOE... • Sondag is ‘n leerskool vir lof. • Daarom behoort Sondae vir gelowiges ‘n dag te wees waar dit nogals luiddriftig gaan by die kerkgebou... mense is bly.. mense is opgewonde... mense sing uit volle bors.... hulle is in aanbidding, in lof... voor die Here... • Want ons lag saam met God... ons is bly....


GEMEENSKAP • En hierdie lof is nooit alleen nie... (daarom staan daar selfs die slaaf en die diere is hierdie by ingesluit) • Christene kom bymekaar omrede hulle saam die Here wil prys en loof vir sy werk. • Dit is ‘n gemeenskapsdag... ‘n leerskool vir lof.... ‘n oefening vir die week wat voorle. • Vir hierdie rede kom ons op ‘n Sondag kerk toe... • SAAM • Kan ek iets hieroor sê – ons lewe in ‘n tyd waarin mense baie individualisties en persoonlik dink oor alles in hulle lewe.... ook hul geloofslewe... • En dit is reg so.... maar dit is nie meer reg as dit uit balans raak met die ander kant van jou geloofslewe – gemeenskap • Party mense glo ‘n mens kan in isolasie (sonder ‘n vorm van gemeenskap en kerk) die Here dien.... • Ek dink nie die Bybel dink so nie.. • Ons het mekaar nodig.... • Ons het nodig om meer hier te wees as minder.... • Die meeste NG KERKE se kerkbywoning staan so by 33% (as dit nie vir gesinsdienste was nie – sou dit met so 8% gedaal het) • Engeland 8% kom gereeld in die erediens • Ek dink dit is nodig om meer saam te wees – ek is van die oortuiging dat die mees betekenisvolle ervarings van geestelike groei gebeur SAAM met ander... • Die feit dat so min lidmate werklik SAAM – kom, wys maar net dat ons SAAM-wees nie vir almal betekenisvolle belewenisse van God gee nie... en daaroor sal ons moet dink. HOOP • Lof aan die Here is nie net beperk tot een dag nie... • So Sondae se saam-wees is ‘n voorspel, ‘n oefening vir die week.... • Dit is ‘n dag van Hoop dat die lof in ons lewe vir die Here sal toeneem deur die week... nie net beperk sal wees tot die Sondag nie....


• Daarom gaan Sondae oor HOOP.... die vaste wete dat dit wat ons hier beleef is net die begin... Dit is die betekenis van hierdie dag: LOF, GEMEENSKAP EN HOOP Hoe lewe jy? • Die vierdie gebod wil jou vry maak om die kuns te bemeester om saam met ander gelowiges God te loof, te besef wie Hy is.... dit SAAM met ander te doen en met hoop te leef.... • Die vraag is – bemeester jy tans hierdie kuns in jou lewe..? • Is daar ‘n verstaan van God in jou lewe wat jou nie tot wettisisme oproep nie, maar tot vryheid? • Breek God se wereld vandag deur in jou lewe deur hierdie kunste aan te leer...? • Wat het Sondae vir jou geword? • Is daar genoeg tyd in jou lewe om SAAM met ander gelowiges aktief betrokke te wees in die leerskool van HOOP en LOF? • Kan jy nog saam met God lag? Ek wil jou uitdaag om vandag hieroor te dink en te bid. AMEN

Die saam-met-God-lag-dag  

Preek Sondag 1 Mei 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you