Page 1

Skriflesing: Johannes 19:17-22 Tygerpoort: 6 April 2012 (Goeie Vrydag) Inleiding Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode. Die Koning van die Jode... Soos ’n advertensiebord het dit bokant sy kop gehang. Soos die opskrif van ’n koerant wat die hoofnuus van die dag aankondig. Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode. Dié opskrif het die oë laat rek. Want alle oë kon dit lees. Of jy Hebreeus of Latyn of Grieks gepraat het, jy kon dit lees en jy kon dit verstaan. Dié opskrif het die tonge losgemaak. Want as jou oë begin afbeweeg op soek na die koning waarvan die opskrif praat, dan sien jy .... ’n kruis! ’n Koning .... aan ’n kruis? Dit kan tog nie! 1


Dis ongehoord. Dis ondenkbaar. Dis onverstaanbaar en onverklaarbaar. Dis lagwekkend. Behalwe ..... behalwe as die koning .... God is! God is ’n vreemde Koning Die God van die Bybel. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God waarvan Johannes ons vertel. Dié God het gekies om anders te wees. Dié God het gekies om ’n vreemde soort van Koning te wees. Hy het gekies om nie die soort Koning te wees wat die mense wou gehad het Hy moes wees nie. Eintlik moes hulle dit al agtergekom het toe Hy die vorige Sondag Jerusalem op ’n donkie binnegery het.

2


Eintlik moes hulle dit agtergekom het met elke gebeurtenis wat tussen daardie Sondag en die Vrydag sou plaasvind. Op die Sondag het die skare hulle klere voor Hom oopgegooi en hulle palmtakke geswaai. Hulle het geskree: Hosanna! Hosanna! Maar die Man op die donkie het gehuil toe Hy die stad binnegery kom. Hy het goed geweet dat hulle met hulle palmtakke eintlik maar net die politieke winde wou aanwaai. Hulle wou hê die Koning op die donkie moes hulle bevry van die Romeinse juk. Hulle wou hê die Koning op die donkie moes hulle belange kom dien en hulle weer ’n sterk nasie maak soos wat hulle was in koning Dawid se tyd. Met hulle Hosannas! wou hulle Hom kroon, maar Hy het gekom vir die kruis.

3


Vir die res van daardie week sou dié boodskap oor en oor bevestig word. Op die Maandag het Hy weer hard en duidelik gesê dat Hy nie gekom het om mense se belange en mense se voorkeure te dien nie, maar om God se eer te vestig. Op daardie Maandag het Hy die tempel gereinig van alle verkeerde bedoelings en motiewe sodat God weer sy regmatige plek kon kry. Op die Dinsdag van die week voor die Vrydag word Hy besoek deur ’n afvaardiging van die Grieke. As die Jode Hom dan nie wil hê nie, dan kan Hy dalk die Grieke se Koning word. Die afwagting was groot: sou Hy dalk hierdie laaste kans gebruik om die kruis vry te spring en deur die Grieke gekroon te word. Maar sy antwoord bevestig sy keuse: ’n koringkorrel moet in die grond val en sterwe, sê die Koning wat die

4


stad op sy donkie binnegery het, eers dan bring die koringkorrel ’n groot oes in. Dan breek die Woensdag van daardie laaste week aan. ’n Vrou met ’n vles olie wys dat sy iets begin verstaan van dit waaroor dit eintlik gaan. Die gebreekte kruik in haar hand en die strome duursame olie wat oor haar Meester se kop loop, word die voorspel tot ’n gebreekte liggaam en die strome liefde wat twee dae later, op die Goeie Vrydag, oor die wêreld sou spoel. Op die Donderdag word hierdie boodskap inderdaad deur die Koning self aangekondig toe Hy saam met sy volgelinge aan tafel sit: dit is my liggaam en dit is my bloed, neem dit, eet dit, drink dit. Ek gee Myself .... vir julle! Ja, in God se oë maak die opskrif van die Vrydag toe tog sin: Jesus, die Koning van die Jode. ’n Koning aan ’n kruis. 5


Die Jode het beswaar gemaak: ’n kruiseling kan tog nie hulle Koning wees nie! Maar Pilatus was onversetlik: wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Die grafskrif bokant sy kop staan vas; tot vandag toe nog. Hierdie kruisteks plaas ook vir jou en vir my voor ’n keuse. Ons kan beswaar maak; of ons kan dit aanvaar. God het vreemde volgelinge Natuurlik het ons keuse implikasies. Want wie die opskrif aanvaar, aanvaar ook die Koning. Die Koning aan die kruis. En wie dié Koning aanvaar, moet ook onder dié Koning leef en dié Koning se voorbeeld volg. Die Koning aan die kruis. Die vreemde Koning. Wie Hom aanvaar, sal ook, soos die Koning, vreemd wees in die oë van die wêreld. 6


Want mense wat, soos Hy, God se belange dien en nie hulle eie nie, is wêreldvreemd. Mense wat, soos Hy, bereid is om soos ’n koringkorrel aan hulleself te sterf en ander se belange hoër te ag as hulle eie, is wêreldvreemd. Maar as die Koning aan die kruis hang, dan kan die Koning se volgelinge tog nie sonder ’n kruis nie. Soos Hy, sal ons ook ons lewe moet verloor om dit te behou. Soos Hy, sal ons ook ons eie belange moet prysgee. Sal ons ook aan onsself moet sterf. Slot As ons in sy voetspore volg, sal dit die bewys wees dat ons die opskrif bokant sy kop reg verstaan het. Dit sal die teken wees dat die gebeure van daardie Vrydag ons lewens verander het. Eers dan het dié Vrydag ’n Goeie Vrydag geword. Amen. 7

PreekFC06042012  

Die Koning van die Jode... Soos ’n advertensiebord het dit bokant sy kop gehang. Dié opskrif het die tonge losgemaak. Of jy Hebreeus of Laty...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you