Page 1

1

Sondag 16 Desember 2012 Filippense 4:4-14 Keuses Die lewe bestaan uit keuses – en die keuses het gevolge! Selfs die dinge waarvoor ek nie gekies het nie, maar wat oor my lewe kom: natuurrampe, politieke omstandighede, siekte en dood, stel my steeds voor die keuse oor hoe ek daarop gaan reageer.  Korttermyn gevolge: Vinnige ry … spoedoortreding.  Langtermyn gevolge: Lewenstyl, eetgewoontes.  Negatiewe gevolge en positiewe gevolge. Sommige mense is van nature optimisties en ander is van nature pessimisties – belangrik dat ons probeer om realisties te wees. Ons moet probeer die dinge onderskei waarop dit regtig aankom. Daarvoor het ons soms die raad van deskundiges en vriende nodig om ’n goeie weldeurdagte besluit te neem. Sommige reageer: In geloof, ander in kleingeloof en ander met ongeloof.Fil. 4 wil ons begelei op die pad van geloofsonderskeiding wanneer ons keuses maak. 1e: Vs.4: “Wees bly in die Here”  2 mense sit in die tronk – die een sien net die moddermure en die ander sien die ligstrale wat deur die tralies skyn. Dalk sien jy vanmôre net die moddermure …..  Victor Frankl, wat self die gruwels van die Nazikampe ervaar het, het gesien dat mense wat iets gehad het wat bo hulle omstandighede


2

uitgestyg het, kon die haglike omstandighede van de kampe oorleef het: ’n Ideaal of doel, ’n eggenoot, ’n kind.  Dit bly ons keuse op hoe jy op die omstandighede gaan reageer. Paulus het gekies om sy sy blydskap nie ’n sy omstandighede te vind nie, maar in die Here. Gevolg: Inskiklik teenoor alle mense ….. die Here is naby. Alles hang nie van jou af nie, die Here is saam met jou in jou omstandighede …. jy kan vredemaak met jou omstandighede. Daarom maak jy die beste van jou omstandighede. 2e: Neem jou toevlug na God in die gebed (vs. 6) Dit is nie ’n fatalistiese aanvaarding van jou omstandighede nie – wat “moet gebeur moet maar gebeur”.Dit is nie ’n kitsoplossing nie. Nee, dit is ’n stryd in die geloof. Jy neem jou omstandighede na God en vertrou Hom om jou te dra en krag te gee in die lig van jou omstandighede. Gebed … smeking … danksegging. Soms gee die Here dadelik uitkoms …. soms vra dit geduld om te volhard en tot ’n insig van God se bedoeling met jou lewe te kom. Dit is ’n geloofsreis saam met God waardeur jy beter insig kry in wie God is en wat sy wil vir jou lewe is.So leer jy iets ken van die betekenis van die lewe … wat jy andersins nie sou geleer het nie.Die belangrikste is om te weet dat jy nie alleen is op die reis nie. Gevolg:


3

Jy kan volhard in omdat jy in die gebed op God fokus en spandeer nie te veel energie om jou te bekommer aan dinge waaraan jy niks kan doen nie. Jy ervaar die vrede van God, selfs te midde van die ongemak en die onvrede van jou omstandighede, wat alle verstand te bowe gaan. Daar is baie gelowiges wat hiervan kan getuig. 3e: Jy fokus daarop wat reg is (vs. 8) Deur te fokus op dit wat waar ..edel … reg .. rein … mooi … prysenswaardig is behou jyperspektief en word nie ’n slagoffer van jou omstandighede nie. Gevolg:Sinvol lewe. Doen wat jou hand vind om om te doen en maak daar ’n verskil waar jy kan. Is dit regtig moontlik? “Ja,” sê Paulus, “luister na my en volg my voorbeeld na, dan sal jy ervaar” (vs. 9). Geheim? Swaargekry in die leerskool van die lewe. Geleer wat sy beperkings is en waar sy krag vandaan kom. “Ek weet van armoede ….” (vs.12). Ek weet waar my krag vandaan kom: “Ek is tot alles instaat deur Hom (Christus) wat my krag gee” (vs.13). Dit is die geloofsbelydenis van iemand wat sy blydskap in die Here gevind het … in die gebed op Hom vertrou het … en fokus behou het! Wat is jou getuienis in die lig van jou omstandighede - 2012?


4

PreekDD16122012  
PreekDD16122012  
Advertisement