Page 1

Eredienshulp 21 April 2013 08:00 Sekuriteit Hans le Roux Teeskink Liana Engelbrecht Blomme Luisa van der Linde Verwelkoming Francis Maritz, Corrie Roux, Marius Minnaar Dankoffers opneem Naas Gouws, Francis Maritz, Ella du Randt, Marius en Yvonne Minnaar, Elize Guldenpfennig, Lee Mienie, Hennie Roux, Eddie Viviers, Pieter Grey en Carl en Corrie Roux Dankoffers tel Francis Maritz, Naas Gouws, Ella du Randt, Marius en Yvonne Minnaar 10:00 Sekuriteit Jorg Bekkker Verwelkoming Annelize von Bratt, Gert en Nicoline Coetzee Dankoffers opneem Francois du Toit, Gustav en Annelize von Bratt, Gert en Nicolene Coetzee en Fanie en Sonja von Solms, Yvonne Swart, Jeanine Minne en Susan Darvall Dankoffers tel Gustav en Annelize von Bratt, Francois du Toit , Gert en Nicolene Coetzee

28 April 08:00 Sekuriteit Andre Meyburgh Teeskink Sarie van Heerden Blomme Anna Welgemoed Verwelkoming Isobel vd Touw, Annie Bester en Fransie Scholtz Dankoffers opneem Christo Euthimiou, Ben Cronje, Gerhard van der Linde, Wallace Roome, Deliana Schoeman, Annie Bester, Isobel vd Touw en Fransie Scholtz Dankoffers tel Christo Euthimiou, Ben Cronje, Deliana Schoeman en Gerhard vd Linde 10:00 Sekuriteit Jandri Pretorius Verwelkoming Rina Reyneke, Donelle vd Westhuizen en Marie Liversage Dankoffers opneem Donelle vd Westhuizen, Mari Theron, Henk en Rentia Smit, Rina Reyneke, Marie Liversage, Henno en Brenda Steynberg Dankoffers tel Donelle vd Westhuizen, Rina Reyneke, Henk en Rentia Smit

Kantoorinligting Kerkkantoor (08:00- 15:00) 012 809 0107(t) 012 809 0445(f) 078 547 0124(s) woord@ngtyger.com Postnet Suite 725 Privaatsak x37 Lynnwoodrif 0040 Deeltydse leraar Ds Willie Pietersen williepietersen@gmail.com Voorsitter Kerkraad Elize Bezuidenhout 012 349 1777 ejb@bssa.co.za

Dr Ferdie Clasen 012 807 0535 fclasen@ngtyger.com

Tiertjie Kleuter- en Naskool 012 809 2884(t) 012 809 2884(f) tiertjie@ngtyger.com Hoe kan ek my dankoffers bydra? 1) Debietorder - verkrygbaar by inligtingstoonbank of kerkkantoor 2) Elektroniese betaling - NG Gemeente Tygerpoort - ABSA Tjekrekening 163 058 0060 3)Dankofferkoevertjie (Tref ‘n reĂŤling met die kerkkantoor) 4) Hulpfonds - ABSA - Spaar 9231625698

Dr Danie Dreyer 012 807 0815 daniedr@ngtyger.com

Inligting

21-28 April 2013

Afskeidsgeleentheid

vir Dr Ferdie Clasen

26 Mei 09:00 Tygerpoort Laerskool se saal

Dr Zander vd Westhuizen 082 883 2302 zvdwesthuizen@gmail.com

www.ngtyger.com

nie ter wille van onself nie


Verjaarsdae van die week

Sondagprogram 21 April God neem die inisiatief - 1 Konings 19:1-16 08:00/10:00 Erediens – Dr D Dreyer 08:15/10:15 Kleuterkerk 09:00 Junior kategese Bybelskool 16:45 Senior kategese 17:00 Bybelskool 17:30 enRoute – Ulrich Ohlhoff 17:45 Geen kapeldiens – elke eerste Sondag van ‘n maand

Paastyd

28 April 08:00/10:00 Erediens – Dr F Clasen 08:15/10:15 Kleuterkerk 09:00 Junior kategese Bybelskool 16:45 Senior kategese

17:00 Bybelskool 17:30 enRoute – Dr D Dreyer 17:45 Geen kapeldiens – elke eerste Sondag van ‘n maand

DIE 11E GEBOD Lidmate ondersteun die 11e gebod so goed dat die houers heeltemal te gou oorvol is. Baie dankie vir die goeie ondersteuning! Die houers word volgens ‘n sekere roete leeggemaak wat beteken dat die houers later erg oorlaai is en die terrein daar rondom slordig lyk. Indien die houers vol is, versoek ons dat u van ander afsetgebiede gebruik maak. KWARTAALGIDSE Daar is nog kwartaalgidse @ R20 elk by die inligtingstoonbank beskikbaar vir die wat dit nie gedurende die week afgehaal het nie. STILRETRAITE Kobus en Rose nooi jou uit na ‘n stilretraite 24-26 Mei 2013 by die Good Shepherd Retreat Centre, Hartbeespoortdam. Die tema: Genade: die onverdiende guns van God. Kontaknommer: 012 809 1259

Jesus leef! Hy is die Seun van God

KAPELDIENS Die midweek-kapeldiens verval hierdie kwartaal. In die plek daarvan vind daar elke 1e en 3e Maandag van ‘n maand ‘n kapeldiens om 08:00 in die kapel plaas. Enige een is welkom om dit by te woon. SAAMRYGELEENTHEID GEVRA Estelle soek ‘n saamrygeleentheid vanaf Tygerpoort na Garsfontein vir haar dogter wat tot 14:00 by Martie de Bruin werk. Kontak haar by 012 993 2394. LIEF EN LEED Oorlede Susan van Velden van Selrose Park (31 Maart) Voorbidding Dries Kruger Marius en Yvonne Minnaar se skoondogter - kanker Betsie Schoeman Leatitia vd Berg

13 Mei 10:00 in kapel; en 18:30 in kerkgebou met lasagne en slaai @R35 p.p. te koop.

Pinkster 2013 9 Mei 18:30 Hemelvaart (Diens in die kerk)

12 Mei 18:30 in die kerkgebou met sop en broodjies @R15 p.p. te koop.

14 Mei 10:00 in kapel; en 18:30 in kerkgebou met hoender à la king @R35 p.p. te koop. Etes moet vooraf by die inligtingstoonbank bespreek word.

21/04 Will Andrews Johannes Boshoff Reneë de Beer Truda de Kock Jana Hutten Zirk Janssens Ernst Roestorff Chanel Spies Esther Viljoen Jan-Hendrik Viljoen Gerdine Visser 22/04 Celia Behr Sarie Bester Henk De Jager Crisjan Ohlhoff Karlien Penning Bruce Silkstone Tana Toerien Mos Venter 23/04 Louis Bester Miné Bothma Charel Bouwer Juanita Bull Hettie Coetzer Sybrand Grobbelaar Nicolien Schoonen Dries van Schalkwyk Ilze Velleman Antoinette Wehmeyer 24/04 Cyla Botha Mara Burger Divvie de Villiers Sebrina du Plooy Petra Erasmus Riaan Mellet Chris Myburgh Ronel Riekert

27823472240 012-8091392 27834630560 27824132864 012-7559937 27715942384 27828040460 27723767840 27835648595 012-8073662 012-8092219 27828049843 27761751827 27827812282 012-8090086 27833266381 27832340317 27826031936 27822223979 27823318131 27724892036 012-8076216 27825501652 27835721226 27727449606 083-4574964 27824113760 012-8093088 27829090277 27824652714 012-8091616 27842148833 083-6091448 27823790408 27827713984

Ben Smith Hesyer Spaumer Carina van Schoor 25/04 Maria Botes Dup du Preez La-Né Hanekom Carla Hechter Sandra Leicester Christelle Lock Danielle Verhaeghe 26/04 Wanneke Kotze Charles Marais Johan Pelser Lynette Robinson Regardt Strydom Doris Swanepoel Lin-Marie Swart Danie Theron Winita Wilson 27/04 Rita Bell Bets du Preez Adriaan du Toit Nicoleen Jordaan Anna Pretorius Ben Strauss Yvette Uys Willie van Zijl 28/04 Jaco De Villiers Monet Deutschman Oliver Kreibich Mayne Meintjes Elmarie Nel Christoffe Oosthuizen Roelf van den Heever Kobus van der Merwe Elmarie Venn Ruan Venter

27792197507 012-8092721 27829999908 27829279360 27847676503 27845804020 27828749953 27825780728 27724030245 27832640621 27832696663 27828212627 27824104590 27826746794 27829265252 27828933933 27827352642 083-2291207 27828213352 012-8074469 27828192916 27824107111 27827798337 27823749838 082-920-0211 082-6835325 27833576125 27824992313 27832544133 27832271201 082-5636684 012-8090172

Opnames van eredienste CD’s en DVD’s van eredienste kan @R10 elk by die inligtingstoonbank bestel word. Die DVD’s & CD’s sal 2 weke na bestelling beskikbaar wees

04-14  
04-14  
Advertisement