Page 1


FUQIZIMI I KOMPETENCAVE PRINDËRORE  

Ky publikim është përgatitur në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale për komunat Tivar dhe Ulqin - Njësia Rajonale Ulqin. Botimin e këtij...

FUQIZIMI I KOMPETENCAVE PRINDËRORE  

Ky publikim është përgatitur në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale për komunat Tivar dhe Ulqin - Njësia Rajonale Ulqin. Botimin e këtij...

Advertisement