Page 1

MY WORKS

PORTFOLIOby

TBN


TRUONG BAO NGOC 01

CONTACT ME

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

WORK EXPERIENCE

2014 SUNWOOD VINA Co.,Ltd 2017 Designer

2017 F.I.T CONSUMER JOINT STOCK COMPANY 2019 Senior Graphic Designer

Take for POSM, Digital Marketing (Banner website, update infomation & new image,...), Exhibition booth design,...

Take responsibility for New product design, Rebrand (logo, labels, packaging,...) Relaunch campaign, POSM for Sales & Trade Marketing, Digital Marketing (Banner ads FB, Banner website,...)

Add: Parkson Paragon Building, No. 3 Nguyen Luong Bang street, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

2018 BIO VIET PHAP Pharmaceutial 2019 Freelancer Designer

Add: F.I.T Building, No. 276 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, HCMC.

2018 DR.CINK Cosmetic 2019 Freelancer Designer

Take for POSM, Digital Marketing (Banner Ads FB), Rebrand (Logo, Labels, Packaging,...)

02

EMAIL ngoctruong10191@gmail.com PHONE (+84) 772 055 516

EDUCATION

Take for POSM, Digital Marketing (Banner Ads FB), Rebrand (Logo, Labels, Packaging,...)

03

PROFESSIONAL SKILLS

2010 HO CHI MINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2014 Interior Designer ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

SKETCHUP 3D

AUTOCAD


BEVERAGE

POSM & PACKAGING


1

POSM COCO XIM


MOCKUP

2

POSM & PACKAGING ĐẢNH THẠNH SÁ XỊ


LEAFTLET

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI


Poster ngoài trời Cây dù

Carton 12 lon

Dummy carton


Áo thun

Cẩm nang bán hàng


3

PACKAGING SKUL ĐẢNH THẠNH

LABEL KHOÁNG CHANH THUỶ TINH


LABEL ĐẢNH THẠNH CHANH MUỐI


LABEL ĐẢNH THẠNH KHOÁNG GA


4

PACKAGING NEW PROJECT - IDEA


PROJECT ĐẢNH THẠNH PH8


PHÁC THẢO

PROJECT TRÀ VITEA


MOCKUP


PROJECT NƯỚC TĂNG LỰC


HOME CARE

POSM & PACKAGING


1

PACKAGING & POSM TERO

RENEW NHÃN TERO


LAYOUT - HỘP QUÀ STICKER


MOCKUP HỘP QUÀ


POSTER


BANNER NGANG


BANNER


MINI GAME


2

POSM DR.KOOL


BACKDROP


BANNER

MINI GAME


MINI GAME

MINI GAME

MI


BANNER


BANNER


COSMETIC

POSM & PACKAGING


1

POSM NUWHITE

BANNER


MINI GAME


BACKDROP


2

POSM DR.CINK - PARCO


PROCHURE A5


LEAFLET A5


STANDEE


BANNER


BANNER


BANNER


VOUCHER

BANNER


3

POSM ELEMIS


BANNER


BANNER


BANNER


MEDICINE

POSM & PACKAGING


1

POSM BIO VIỆT PHÁP


BANNER


BANNER


POSTER


STANDEE


2

POSM SERENYS


BANNER


BANNER


LEAFLET


STANDEE


3

PACKAGING & POSM MEDICINE


LOGO


STICKER


N DŨNG TREK A K PH

TÀ NĂ NG

5KM G5 IN

-

STICKER

TRẠI Đ I KI U M U YÊN TH - 2017

YÊN THÊ TĐ.

MỪNG SINH NHẬT

26 TUỔI

5-1991 5-2017


BACKDROP

EVENT


THANK YOU

Profile for ngoctruong10191

Portfolio TBN 2019  

Portfolio TBN 2019  

Advertisement