Page 1

Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

THE WITCH’S FAMILIAR:

SPIRITUAL PARTNERSHIPS FOR SUCCESSFUL MAGIC TÁC GIẢ: RAVEN

GRIMASSI

Xuất bản lần đầu: 2003, tại Hoa Kỳ Nhà xuất bản: Llewellyn

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Giới thiệu về Raven Grimassi Raven Grimassi là phù thủy và tác giả của nhiều đầu sách về Wicca và Witchcraft, “Encyclopedia

bao of

gồm

quyển

Wicca

and

Witchcraft” – đầu sách đạt giải Best Non-Fiction của the Coalition of Visionary Retailers năm 2001, quyển “Wiccan Mysteries” đạt giải Book of the Year and Best Spirituality Book năm 1998. Trưởng thành trong một gia đình Ý có truyền thống phù thủy, Raven Grimassi sớm làm quen với nhiều tín ngưỡng Wiccan, gồm có Britic Wicca và the Pictish Gaelic Tradition. Ông ấy đã và đang giảng dạy và thực hành Wicca, Witchcraft hơn ba mươi năm, Scott Cunningham và Donald Michael Kraig từng là học trò của ông. Raven cũng là chuyên gia về thuật phù thủy Ý (Italian Witchcraft) và những công trình nghiên cứu của Charles Godfrey Leland. Ông ấy thường xuất hiện trên đài truyền hình Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

và radio, một nhà diễn thuyết nổi tiếng khắp quốc gia, ông cũng hay tổ chức những buổi nói chuyện (workshops) về pháp thuật, nghi lễ và sức mạnh cá nhân.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

In memory of Morgan, who soars now above the meadows, forests, hills, streams and lakes of the eternal Summerland

Thương nhớ Morgan, giờ đây cậu đang sải cánh khắp phương trời, trên những đồng cỏ, rừng rậm, núi đồi, sông suối ở Summerland vĩnh cửu1.

1

Trong giáo phái Wicca, Summerland là vùng đất bình yên mà những linh hồn sau khi chết sẽ chuyển đến đó để đợi tái sinh. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Những tựa sách khác của Raven Grimassi Beltane Encyclopedia of Wicca & Witchcraft Hereditary Witchcraft Italian Witchcraft Wiccan Magik The Wiccan Mysteries The Witches’ Craft

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Mục Lục Giới thiệu về Raven Grimassi.................................................... 3 Mục Lục .......................................................................................... 7 Lời Giới Thiệu ............................................................................. 13 Chương 1 – Lịch Sử Của Thú Nô ............................................ 28 Quan Niệm Về Thú Nô ............................................................................... 29 Nonphysical Familiar (Thú Nô Vô Hình)........................................... 35 Nhà Thờ Và Thú Nô..................................................................................... 39 Tòa Án Và Thú Nô........................................................................................ 42 Giới Phù Thủy Hiện Đại Và Thú Nô .................................................... 49 Chương 2 – Chọn Thú Nô ........................................................ 52 Phần 1: Hành Trình Chinh Phục (The Journey Quest) ............. 54 Phần 2: Tạo Liên Kết (Creating The Links).................................... 62 Sử Dụng Cuộn Dây Ma Thuật (Using The Magical Cord) ........ 72 Phần Ba: Điều Khiển Thú Nô (Controlling The Familiar) ........ 73 Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Genesis Seal – Ấn Sự Sống ........................................................ 75 The Seal Of Calling – Ấn Hiệu Triệu ............................................... 78 The Seal Of Departing – Ấn Rời Bỏ ................................................ 80 The Seal Of Protection – Ấn Bảo Vệ ............................................. 82 The Seal Of Dreaming – Ấn Giấc Mơ ............................................... 84 The Seal Of Carrying a Spell – Ấn Dẫn Chú................................ 86 The Seal Of Protection From Unwanted Familiar – Ấn Xua Đuổi Ác Linh.................................................................................................. 88 The Seal Of Severance – Ấn Chia Cắt ........................................... 90 The Seal Of Binding – Ấn Ràng Buộc ............................................ 92 The Seal Of Controlling An Errant Familiar – Ấn Chế Ngự 94 The Seal Of Vortext – Ấn Cơn Lốc .................................................. 96 Sử Dụng Các Ấn (Using The Magical Seals) .............................100 Những Nguyên Tắc Đạo Đức (Ethics) ........................................107 Chương 3 – Gây Dựng Mối Quan Hệ Với Thú Nô.............. 111 Hòa Nhập Với Thú Nô Vật Chất (Merging With The Familiar) ..............................................................................................................................114 Tương Tác Với Thú Nô Vô Hình (Working With The Nonphysical Familiar) ..............................................................................119 Triệu Hồi Thú Nô (Summoning The Familiar) ........................120 Liên Kết Với Thú Nô (Embracing The Familiar).....................121 Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Trục Xuất Thú Nô (License To Depart) .....................................122 Đặt Tên Cho Thú Nô (Naming The Familiar) ..........................123 Tương Tác Với Thú Nô (Working With The Familiar) ............126 Chữa Lành (Healing) ..............................................................................126 Phép Thuật (For Magic) ......................................................................128 Tạo Điểm Lưu Trú Cho Thú Nô (Housing The Familiar) ...131 Thú Nô Nhân Tạo (The Artificial Familiar) ...............................133 Dung Dịch Gốc (The Elemental Condensers) ..........................136 Sự Hấp Thụ Và Giải Phóng Của Dung Dịch (Absorption and Projection of Element) ........................................................................137 Chương 4 – Thú Nô Hộ Mệnh ............................................... 140 Phần Một ........................................................................................................142 Gia Vệ Binh (Home Guardian) ..........................................................142 Hộ Mệnh (Personal Protector) .......................................................146 Vệ Binh Mộng Mị (Dream Guardian) ............................................153 Thú Nô Thực Vật (The Plant Familiar) .......................................158 Phần Hai: Nạp Năng Lượng (Part Two: Magical Charge).....189 Hơi thở Odic (The Odic Breath) ......................................................190 Tạo Cầu Năng Lượng (Forming an Energy Sphere) ............192 Truyền tải (Informing) .........................................................................193 Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Thú Nô Tư Tưởng (Thought-Form Familiars) .........................194 Chương 5 – Tiễn Đưa Thú Nô ............................................... 198 Phần Một: Cơ Thể Năng Lượng (The Energy Bodies) ...........199 Cổng Tinh Tú (Astral Doorways) ...................................................218 Ký Sinh Trung Dĩ Thái (Etheric Parasites) ...............................222 Vật Chất Tinh Tú (The Astral Substance)................................225 Phần Hai ..........................................................................................................226 Nghi lễ tiễn đưa (Crossing over Ritual) ......................................227 Nghi lễ hủy bỏ mối quan hệ (Ritual of Dissolving) ..............230 Nghi lễ cơn lốc (The Vortex Ritual) .............................................234 Lời Cuối (Parting Word) .......................................................................239 Phụ Lục 1 - Từ Khóa: Liên Hệ Với Thú Nô ......................... 242 Thú Có Vú (Mammals) .............................................................................243 Chim (Bird) .....................................................................................................244 Bò Sát (Reptitles) ......................................................................................245 Côn Trùng (Insects) ..................................................................................246 Phụ Lục 2 – Các Thú Nô Điển Hình ..................................... 246 Lửng (Badger) ..............................................................................................247 Dơi (Bat) ..........................................................................................................248 Mèo (Cat) ........................................................................................................249 Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Rồng (Dragon) .............................................................................................256 Chồn Furo (Ferret) ....................................................................................257 Ếch (Frog) .......................................................................................................258 Gargoyles .......................................................................................................259 Yêu tinh (Goblin).........................................................................................260 Thỏ rừng (Hare) ..........................................................................................262 Tiểu tiên (Imps) ...........................................................................................265 Chuột (Mouse) .............................................................................................266 Cú (Owl) ...........................................................................................................267 Quạ (Raven) ..................................................................................................268 Rắn (Snake) ...................................................................................................269 Nhện (Spider) ...............................................................................................271 Thú Nô Siêu Nhiên (Supernatural Familiars) .............................272 Cóc (Toad) ......................................................................................................273 Phụ Lục 3 – Tên Thú Nô ........................................................................275 Phụ Lục 4 – Bảng Chữ Cái Phù Thủy.............................................278

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Một Ấn cổ xưa dùng để kêu gọi sự trợ giúp từ những thiện tinh thần (good spirits)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Lời Giới Thiệu Toàn bộ quyển sách này là những trải nghiệm thú vị của Raven, chỉ vài ngày trước khi ký hợp đồng viết sách Familiar Spirits, một chú quạ trưởng thành bị gãy cánh đã tìm đến tôi1. Tôi đang sống ở một nông trại mà có nhiều quạ (crow và raven) lui tới, giờ đây nơi này được gọi là Crow Haven Ranch. Vì thực sự lo lắng cho tình trạng của chú quạ đáng thương, tôi chủ động liên lạc với nhiều nhóm giải cứu động vật hoang dã. Nhưng cuối cùng tôi được bảo rằng nên tiêm mũi nhân đạo để giúp chú quạ ra đi nhẹ nhàng vì đôi cánh gãy không thể chữa được. Tuy nhiên, tôi quyết định tự tay chăm sóc “người bạn tình cờ” này, thay vì trao chú cho tử thần. Chẳng quan tâm đến vấn đề giới tính trống hay mái, thực ra là do tôi không biết xác định, tôi đặt tên cho chú quạ là Morgan, và gọi nó là “anh bạn”.

1

Bản dịch sẽ sử dụng đại từ “tôi” chỉ tác giả như bản gốc.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Quạ là vật tổ (totem animal) hoặc siêu thú (power animal) của tôi, tôi yêu thích quạ từ nhỏ. Vì thế, tôi cố gắng gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Morgan. Nhưng đối với tinh thần thú quạ, mọi chuyện khác hẳn với cách mà tôi hình dung. Trong một, hai tuần đầu, Morgan có những biểu hiện chấp nhận tôi. Tôi đoán chắc chú quạ đã yêu thích tôi nhiều như nó yêu thích bạn ngựa, bạn bò trên đồng cỏ. Tôi tiếp tục mang thức ăn, nước uống, và trò chuyện với Morgan mỗi ngày. Vào cuối tuần thứ hai, tôi đã có thể dễ dàng vuốt lông cho Morgan. Mặc dù không có ý định lảng tránh, nhưng có vẻ như Morgan đang cam chịu hơn là thích thú sự chăm sóc đến từ tôi. Thật là vui khi ngày nào cũng có nhiều chú quạ khác đến thăm Morgan, có con nán lại hai mươi, ba mươi phút, có con đến vài phút rồi đi, nhưng tất cả bọn chúng hình như đều lưu tâm đến thức ăn mà Morgan làm rơi vãi khỏi lồng. Nhưng như thế là niềm hạnh phúc đối với anh bạn tội nghiệp của tôi, vì Morgan không thể bay về đàn với đôi cánh bị thương. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Dần dần, Morgan đã bày tỏ cảm xúc mỗi khi tôi đến và đi. Morgan cũng có những biểu hiện ngôn ngữ (dùng miệng) trước sự xuất hiện của tôi cũng như giao tiếp bằng mắt trong khoảng thời gian dài với tôi. Bản thân tôi cảm thấy một mối liên kết đã được hình thành và tin rằng tôi khá là thành công với ý định ban đầu. Bài học tuyệt vời nhất mà Morgan dạy tôi là bài học về tính hoang dã và tính thuần chủng. Cậu ấy đã thích nghi với cuộc sống tự nhiên từ lâu, và không thể nào hoàn toàn trở thành thú nuôi. Bản năng vốn có của quạ luôn hiện hữu, luôn tinh nhạy và chi phối hành vi của Morgan. Morgan dạy tôi rằng nếu tôi muốn tạo dựng mối quan hệ, trước tiên tôi nhất định phải hiểu và sống theo cách hoang dã của chú. Morgan đã rất nhượng bộ, vì sự an toàn, cậu ấy chú ý đến từng khoảnh khắc giao tiếp, tương tác với tôi. Thực ra sẽ dễ dàng hơn cho tôi nếu đó là một con vật thuần chủng thay vì hoang dã.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Những tháng tiếp theo xảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Nhiều lần Morgan có vẻ như chú ý đến tôi và muốn kết giao quan hệ với tôi. Một lần khi đang dọn chuồng cho Morgan (chuồng vẹt) bằng ống mềm tưới vườn (garden hose), tôi thấy rằng cậu ta thích thú với những con mưa lất phất (tôi xịt nước). Ngoài ra, Morgan thích giấu thức ăn vào cành cây khô mà tôi đặt vào chuồng cho câu ấy chơi đùa. Ngôi nhà của cậu ấy được che phủ bởi một cây hồ tiêu California to lớn (California Peppertree), thứ mà Morgan luôn cố gắng chạm tới. Rồi ngày “giông bão” cũng đến khi tôi gần hoàn thành bản thảo này. Vào một đêm nọ, tôi thức khuya để viết một nghi lễ mai táng cho chương cuối cùng. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi nhìn ra cửa sổ và phát hiện Morgan đã biến mất. Tôi chạy ra chuồng và tìm thấy xác của cậu ta nằm trên đáy chuồng. Morgan đã bị giết sáng nay, lông quạ rơi tứ tung ngoài chuồng. Tôi ngay lập tức nhớ lại nghi lễ tang ma mà tôi đã viết tối qua. Nhưng điều làm tôi nghĩ ngợi đó là có thể một con chuột Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

đã lẻn vào chuồng của Morgan, nhưng tại sao xác của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn. Dù sao đi nữa, Morgan chắc hẳn đã bị tấn công và giết chết. Cửa chuồng vẫn được khóa chặt, kín bưng và không tìm thấy bất cứ dấu hiệu phá hủy thành chuồng. Tôi tạm gác lại những nghi vấn chưa có lời giải, chú tâm thực hiện nghi lễ tiễn đưa, ban phúc cho Morgan. Giống với những phương cách cổ xưa, tôi đặt chiếc lồng chứa xác Morgan trên một ụ kiến lửa (red ant mound). Kiến là con vật thiêng ở thế giới bên kia có liên hệ với Ceres, nữ thần của sự Huyền bí (bà là nữ thần bảo hộ của tôi). Vào thời cổ đại, kiến được dùng để “làm sạch” (cleaning – ăn hết thịt, chỉ chừa xương) phần thịt, còn bộ xương sẽ dùng cho các hoạt động pháp thuật. Tôi cố định chiếc lồng xuống bằng những viên đá Itali to, nặng, để quá trình “làm sạch” không bị bất kỳ loài thú nào phá hoại. Trưa ngày thứ hai sau khi giao phó xác Morgan cho đàn kiến lửa, tôi quay lại kiểm tra thì thấy rằng phần thịt đã gần bị ăn

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

hết, bộ xương hầu như lộ ra hoàn chỉnh. Hộp sọ, kích thước gần bằng quả bóng golf, là bộ phần đầu tiên được “làm sạch”. Sáng ngày thứ ba, tôi trở lại để kiểm tra xương cốt thì phát hiện ra không còn dấu vết gì của Morgan nữa. Cửa chuồng vẫn khóa kít, chuồng không có dấu hiệu bị xê dịch và bị phá hỏng, không có dấu vết đào bới của động vật, tuy nhiên mọi thứ đều biến mất, kiến chắc chắn không thể ăn xương rồi, vì thế phù thủy và pháp sư mới sử dụng chúng để “làm sạch” thịt. Không có gì tồn lại, ngoại trừ ba chiếc lông nhỏ, xơ xác. Nói thêm, khi xuất hiện, quạ luôn mang đến hỗn loạn và thách thức, quạ khiến ta cảm thấy bất mãn với thực tại bằng cách thử thách những thứ ta tin tưởng đã là của ta. Ở đây, có một nhân tố cần suy xét và việc này liên hệ đến những Thế giới-Thực tại khác (Otherworld realities). Quyển sách này sẽ giúp bạn tìm hiểu về nhiều hiện tượng khác nhau khi bạn tương tác với tinh thần Thú nô (Familiar spirit). Triệu hồi Thú nô không phải là một trò chơi trẻ con hay những hoạt Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

động mang tính “phù thủy” mà bạn có thể tùy tiện thực hiện đâu. Tương tác với Thú nô là cả một lĩnh vực cần sự am hiểu, và bạn cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với các hiện tượng kỳ bí trong quá trình này. Nguồn thông tin trong quyển sách được thiết kế trình bày để giúp bạn trải nghiệm tiến trình tâm linh trên một cách an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, sự chuẩn bị và bảo vệ bản thân là hết sức hết sức cần thiết. Với kinh nghiệm thực hành pháp thuật hơn ba mươi năm, xin hãy nhớ lấy lời này của tôi. Tôi đã thiết kế nhiều Ấn ký (seals) cũng như trình bày lượng thông tin hữu ích giúp bạn thông hiểu hơn về các hiện tượng tâm linh khi tương tác với tinh thần Thú nô. Nếu bạn thực sự tin tưởng làm theo những lời chỉ dẫn và kiến thức trong quyển sách này, bạn sẽ tiếp cận Thú nô một cách an toàn và hiệu quả. Những nguyên tắc làm việc với Thú nô sẽ được nói đến trong chương hai.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Mục đích chính khi viết quyển sách này là giới thiệu đến bạn đọc những chuỗi các ấn ký pháp thuật hữu ích cho mục đích tương tác với Thú nô. Có rất nhiều hiện tượng tâm linh thú vị đang chờ đón bạn trên con đường này, phải thú thật tôi có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi thực hiện quá trình thiết kế ấn ký tại các cánh cổng ma thuật (magical portals/doorways). Vì mỗi ấn ký đều có năng lượng khác nhau, cho nên khi tạo ra ấn ký cần phải tập trung và tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Ở tiến trình này, dòng năng lượng sẽ tự động phát ra, mặc dù tôi đã vẽ những hoa văn khác nhau cho mỗi ấn ký. Sự kiện đáng nhớ nhất xảy ra trước ba ngày hoàn thành quyển sách này. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện nào đó di chuyển xung quanh ngôi nhà, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhiều âm thanh nhỏ, trầm đục, càu nhàu có thể nghe được tại nhiều gian phòng ngay sau khi mặt trời lặn hoặc đêm muộn. Đỉnh điểm của sự hiện diện đó chính là những cú chạm sau lưng mà tôi cảm nhận được khi đi qua những căn phòng. Tôi mặc nhiên Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

xem việc hiện hữu của các thực thể (detities) không được chào đón là điều thô lỗ, khó chịu, song tôi vẫn duy trì hiện trạng này vài ngày, vì đấy là một trải nghiệm tâm linh đáng có. Những thực thể đó cứ tiếp tục gây ra các hiện tượng tâm linh có thể nghe và thấy được nhưng tuyệt nhiên không chịu giao tiếp với tôi. Sau vài ngày, tôi quyết định phải trục xuất các thực thể kia và đóng cánh cổng ma thuật đã được tôi mở khi khởi tạo ra các ấn ký. Trong suốt quá trình sử dụng ấn ký, bạn cần phải điều khiển được các hiện tượng kỳ bí xảy ra khi bắt đầu tương tác với tinh thần Thú nô. Trong quyển sách này, tôi đã tạo ra hệ thống các ấn ký được minh chứng hiệu quả và tuân theo các quy tắc pháp thuật. Bởi vì tôi muốn đồng bộ hệ thống này với thuật phù thủy (Craft), nên tôi dựa vào hình ảnh Pagan nhiều hơn là các biểu tượng Cabalistic – được sử dụng nhiều trong hầu hết các quyển sách phép (Grimoire) xuất bản từ thời Trung Cổ (Middle Ages). Ngôn ngữ xuất hiện xung quanh các ấn ký là hệ thống chữ cái Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Theban, được sử dụng phổ biến trong giới phù thủy trước những năm 1980. Ngôn ngữ Theban trên các ấn thực ra là tiếng Latin (Chữ cái Theban – Bảng chữ cái phù thủy được sử dụng để phiên âm tiếng Anh và tiếng Latinh, vì tính cổ xưa của nó nên nhiều người không thể đọc được cho nên rất thích hợp để lưu giữ các bí mật pháp thuật). Tôi đã chọn lọc những “từ khóa” để biểu lộ bản chất của các ấn. Từ xa xưa, các ấn ký được tạo ra để thỉnh nguyện (evoke) hoặc gọi ra (invoke) nguồn sức mạnh. Những hình ảnh vẽ trên ấn ký được đúc kết từ kinh nghiệm, ký ức của tổ tiên chúng ta, về cách họ nhìn nhận sức mạnh của Tự nhiên cũng như sự sinh diệt. Ví dụ, khi sấm chớp đánh xuống mặt đất, nó có thể làm ngã một cái cây hoặc tạo ra lửa, người xưa xem đấy là dấu hiệu siêu nhiên và liên quan đến các vị thần. Chúa tể các vị thần Hy Lạp, Zeus, nắm giữ sấm sét là hình ảnh biểu hiện cho các hiện tượng như thế.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Joseph Campbell (26/3/1904 – 30/10/1987, nhà thần thoại học, tác giả, giảng viên Hoa Kỳ, nổi tiếng với các câu truyện thần thoại, tôn giáo tán thành quan điểm: thần thoại bắt nguồn từ những trải nghiệm sinh học của con người với thế giới, được biết đến như là “form syndrome” (tạm dịch: hội chứng lòng tin). Hãy xem khi mặt trời mọc, con người thức giấc, màn đêm cũng như những giấc mơ bị đẩy lùi. Bóng đêm được xem là nguy hiểm và thường gây ra nỗi sợ cho con người. Ánh sáng mặt trời không chỉ xua đuổi bóng tối mà còn đem tới sự đe dọa, nỗi sợ. Vì thế ánh sáng là biểu tượng cho vị cứu tinh, người bảo hộ. Cứ như thế, con người tương tác và thấu hiểu các quy luật tự nhiên rồi hình thành nên những định dạng, cấu trúc tiêu chuẩn cho các biểu tượng trong đời sống thường nhật, cũng như những huyền thoại. Campbell khẳng định những bằng chứng trên cho thấy loài người không chỉ tiến hóa về mặt sinh học (tiêu biến đuôi, rụng lông, đi bằng hai chân,…) mà còn về mặt tinh thần (tạo ra các Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

câu truyện thần thoại, tín ngưỡng, lễ nghi,…). Vì thế tôi quyết định thiết kế ấn dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của tổ tiên, vì họ đã từng kinh qua những sự việc trong quá khứ một cách chân thực nhất. Trong quyển sách The World’s Rim (University of Nebraska Press, 1967), nhà nhân chủng học Hartley Burr Alexander nêu rõ quan điểm của mình: những nghi lễ và biểu tượng là một phần phổ biến trong đời sống của con người trên khắp thế giới. So sánh các nền văn hóa khác nhau tiết lộ những điểm chung trong vốn sống của nhân loại. Sự trải nghiệm giống nhau và sự tương tác giống nhau với các trải nghiệm là chìa khóa để phát triển, định dạng các biểu tượng cũng như văn hóa, thần thoại. Biểu tượng có vai trò biểu hiện những gì sâu thẳm bên trong lớp vỏ vật chất, hoặc liên quan đến thần thoại, truyền thuyết, nghi lễ. Nói cách khác, biểu tượng được cấu tạo như phần bên ngoài che đậy/tượng trưng cho những quá trình tâm linh diễn ra bên trong. (Biểu tượng là phần xác, quá trình tâm linh bên Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

trong là phần hồn). Tôi chọn lọc những biểu tượng cổ xưa nhất được tổ tiên chúng ta sử dụng. Nếu sử dụng đúng cách, tổ tiên ta có thể thực hiện quá trình “tiền lực – nhìn thấy kiếp trước” (the momentum of the past). Lý thuyết cơ bản về “tiền lực” là những chuỗi phản ứng được hình thành từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, dần dần hình thành “chuỗi liên kết các ký ức” (memory association chain). Sự kết nối giữa ngữ cảnh với biểu tượng và nguồn năng lượng của biểu tượng sẽ tạo ra các phản ứng năng lượng rõ ràng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ví dụ, nếu bạn đang lái xe và nhìn thấy đèn đỏ, trong đầu bạn sẽ nảy ra ý định dừng xe, biểu tượng đèn đỏ và tâm trí bạn có sự tương tác và cho ra kết quả dừng xe. Có rất nhiều biểu tượng đã hằn sâu vào tâm trí của con người từ rất lâu. Kết quả là, những trải nghiệm với biểu tượng từ nhiều thế hệ sẽ truyền sang các thế hệ sau này, và khiến con cháu phản ứng một cách tự nhiên với các biểu tượng mặc dù chưa Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

được học về chúng. Ví dụ, khi nhìn thấy một biểu tượng hình đầu lâu màu đỏ, dù không rõ bên trong có gì tâm trí bạn vẫn cảnh báo rằng không nên đụng vào thứ đó. Tôi hoàn toàn tin rằng những biểu tượng được giới thiệu trong quyển sách này có thể kết nối với tiền lực. Do đó, tôi cho rằng những ấn ký pháp thuật sẽ hiệu nghiệm nếu có sự luyện tập pháp thuật lâu dài. Giống như mọi thứ trong pháp thuật, người thực hiện nhất định phải tin vào hệ thống pháp thuật họ đang thực hiện và cả sức mạnh bản thân. Nguồn sức mạnh cốt lõi nhất đến từ liên kết giữa các thực thể và bản thân ta, được biết đến với cái tên “divine spark within” (tạm dịch: tia lửa thiêng nội tại) Kiến thức huyền học cho ta biết rằng linh hồn được tạo ra từ tia lửa thiêng sâu thẳm bên trong này. Nói dễ hiểu, một món trang sức tinh xảo sẽ phản ánh được tay nghề của người nghệ nhân. Do đó, tinh hoa của tạo hóa chính là tâm hồn của con người. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Bởi vì chúng ta thừa hưởng sự sáng tạo của Đấng tạo hóa (tâm hồn chúng ta), chúng ta có thể tạo ra, phát triển, và tăng cường sáng tạo. Bạn có thể tìm ra sức mạnh của pháp thuật, biểu tượng từ mối liên kết giữa bạn và các vị thần (nhờ vào năng lượng của tia lửa thiêng). Giờ đã đến lúc bắt đầu du hành vào thế giới của tinh thần Thú nô. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá lịch sử của Thú nô, bản chất của chúng và cách sử dụng chúng trong pháp thuật. Thần chú, nghi lễ, và mọi thứ liên quan đến Thú nô đang chờ đợi bạn đấy. Cùng đi thôi nào.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Chương 1 – Lịch Sử Của Thú Nô Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quan niệm huyền học về Thú nô trong Thuật phù thủy. Người xưa tin rằng linh hồn ở thế giới khác có thể cư ngụ bên trong thân xác của động vật như: chuột, mèo, chồn fu-rô, thỏ, dơi, rắn, chó săn, chim – tiêu biểu là quạ và cú. Phù thủy sẽ nhận được một tinh thần Thú nô khi bắt đầu bước chân vào con đường pháp thuật. Sự liên kết huyền bí giữa con người và động vật xuất hiện trong thời đồ đá cũ (Paleolithic) và đồ đá mới (Neolithic), được minh chứng rõ ràng trong giáo phái shaman cổ. Rất nhiều hình ảnh được vẽ khắc trên hang động tái hiện lại các nghi lễ pháp thuật. Một lượng lớn cổ vật trong hai thời kỳ này chạm khắc hình ảnh nhiều loài sinh vật mà phần lớn sau này trở thành tinh thần Thú nô của phù thủy. Những thông tin cổ xưa về các Phù thủy nói rằng các sinh thể liên quan đến thuật phù thủy đều có xuất xứ từ Âm giới, chúng Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thường sinh sống trong rừng, đầm lầy và hang động. Chính môi trường sống cũng đã nói lên mối liên kết giữa chúng với Âm giới và các vị thần âm ty như Hecate, Diana, Proserpina, Morrigan, Macha, Badb, Nemain. Đối với tổ tiên chúng ta, màn đêm và mặt trăng là biểu tượng liên hệ với thế giới khác (Otherworld) và thế giới Tinh thần (Spirit World). Dân gian tin rằng nhiều sinh vật siêu nhiên cư ngụ trong bóng đêm và rừng thẳm.

Quan Niệm Về Thú Nô Khái niệm tinh thần Thú nô xuất phát khi con người có nhu cầu muốn giao tiếp với thế giới linh hồn. Lúc đầu, tinh thần Thú nô đóng vai trò như cầu nối giữa hai thế giới. Về sau, vai trò của chúng dần phát triển thêm. Phần sau của chương này sẽ đề cập đến sự hùng thịnh của Cơ-đốc giáo, nhà thờ (tín ngưỡng JudeoChristian) xem những Thú nô là “món quà” của quỷ dữ (Devil) ban cho Phù thủy. Với những quan điểm bị xuyên tạc, tiêu cực hóa như thế, Thú nô được xem là “đồng minh tà ác” giúp Phù thủy thực hiện pháp thuật hại người. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Nền văn minh đã khiến loài người rời bỏ và đánh mất sự kết nối với tự nhiên. Thay vì sống chan hòa với thiên nhiên, chúng ta lại muốn chinh phục, chế ngự thiên nhiên. Mọi nguồn tài nguyên tự nhiên bị khai thác đến kiệt quệ để phục vụ nhân loại. Vì thế sẽ không khó hiểu khi những tinh thần của tự nhiên rời bỏ con người. Trái với số đông, Phù thủy cố gắng duy trì mối giao hòa với tự nhiên và muốn “làm bạn” hơn “làm chủ”. Động vật hoang dã và một số động vật thuần chủng như chó, mèo,… tương tác với thiên nhiên nhiều hơn phần lớn loài người. Thiết lập mối liên kết với những sinh vật đó mang con người đến gần hơn những nguồn năng lượng mà chúng thường tiếp xúc. Làm bạn với một tinh thần Thú nô cho phép Phù thủy thừa hưởng bản năng của loài vật đó, từ đó có thể tiếp cận trí tuệ của Thiên nhiên. (intelligence of Nature). Động vật có giác quan, cụ thể là thính giác và khướu giác tinh nhạy hơn chúng ta, điều này cũng diễn ra tương tự với khả năng Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

tâm linh. Thân thiết với tinh thần Thú nô khiến Phù thủy cải thiện khả năng tâm linh, và tinh thần Thú nô cũng được lợi từ mối quan hệ với Phù thủy. Hòa hợp với ý thức của con người giúp Thú nô mở rộng tầm nhìn về thế giới, cũng như cường hóa khuôn mẫu năng lượng của chúng. Thế giới từ nhận thức của con người kết hợp với thế giới tự nhiên tạo nên thế giới pháp thuật, Thú nô chính là cầu nối giữa hai thế giới đấy. Tâm thức phép thuật của Phù thủy và Thú nô có thể mở cổng sang địa hạt khác, cũng như có thể thực hiện pháp thuật ở địa hạt vật chất và cõi tinh tú (astral plane). Đây là cơ sở cho những câu chuyện huyền thoại chúng ta thường hay được nghe kể về một thú nô, hay là Phù thủy có thể biến hình. Nhưng thực tế, Thú nô là một đồng minh của Phù thủy trên con đường tâm linh và ngược lại, phù thủy cũng giúp đỡ, chăm sóc Thú nô của mình. Theo quan niệm cổ xưa nhất, Thú nô của Phù thủy là tinh thần thú thuộc về ý thức nhóm trong một loài vật cụ thể. Nói cách khác, nó chính là tinh thần của một loài được giới hạn trong một Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

hình thái duy nhất. Trong một số nền văn hóa, Thú nô chính là siêu thú (power animal) và thú dẫn đường (animal guide). Chúng được sử dụng như vật dẫn để kết nối với những tinh thần thú cấp cao hoặc Tự nhiên, trong trường hợp này, hình thái tinh tú của loài vật sẽ trở thành phương tiện để làm việc với các tầng cao hơn của Tâm thức. Trong nhiều nền văn hóa, Thú nô của Phù thủy có liên hệ đến thực hành ma thuật của Shaman và truyền thuyết về các sinh vật huyền bí. Một trong những dấu hiệu ban sơ và rõ ràng nhất về mối quan hệ giữa con người và tinh thần thú hộ vệ (guardian animal spirits) được phản ánh trong Ver Sacrum (“Sacred Srpingtime”), một nghi lễ cổ xưa của người Ý nhằm chống lại sự trỗi dậy của đế chế La Mã. Cứ vào mùa xuân, các bộ lạc Ý cổ tổ chức lễ hội để phân chia dân số và thành lập bộ lạc ở nơi khác. Vật tổ của bộ lạc chỉ dẫn họ tìm ra địa điểm định cư thích hợp. Người Sabellians có vật tổ là bò đực, người Piceni có vật tổ là chim gõ kiến, và người Lucani có vật tổ là chó sói, vv. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Nhiều loài động vật có liên hệ với các vị thần, có thể kể đến Diana với chó săn, Hecate và ếch, Proserpina và rắn, Pan cùng với dê, tất cả đều xuất hiện trong những ghi chép về thuật phù thủy với cụm từ “thú nô”. Có một điều rất đáng lưu ý là hầu hết những Thú nô xuất hiện trong các nghi lễ của phù thủy đều giống với các sinh vật thân cận với các nữ thần mặt trăng (moon goddesses), mẫu thần (mother goddesses - những vị nữ thần liên quan đến tính nữ, khả năng làm mẹ, sinh sản, tái sinh,..), và các thực thể Âm giới cổ xưa (chthonic detites). Tiêu biểu là cóc/ếch, chim, rắn, thằn lằn (rồng đất, kỳ tôm,…). Trên là ghi chép của tiền nhân về Thuật phù thủy vào giai đoạn trước Công nguyên, và cũng là bản mô tả cổ xưa về truyền thống thần bí. Theo dòng thời gian, con người nhân cách hóa nhiều tinh thần (spirit - tinh thần) và các nguồn lực tự nhiên (the forces of Nature). Những câu truyện xoay quanh các nàng tiên và thực thể siêu nhiên khác đã hòa quyện với nhau tạo nên các huyền Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thoại. Trong quyển sách Witchcraft in the Middle Ages (London: Cornell University, 1972), sử gia Jeffrey Burton Russell có viết: “Vào cuối thời Trung Cổ, Thú nô của Phù thủy là những tiểu quỷ như yêu tinh lùn, quỷ lùn, tiểu tiên, cựu nhân,… hoặc những tinh thần sinh sản được gọi là Green Men...” (“The small demons that became the Witches’ Familiars of the later Middle Ages were originally dwarves, trolls, fairies, elves, kobolds, or the fertility spirits called Green Men…”). Ông ấy cũng nói thêm: xanh lá cây và đen là hai màu yêu thích của Phù thủy, ngoài ra xanh lá cây cũng là màu sắc của tiểu tiên. Nhà sử học Diane Purkiss (The Witch in History, Lodon: Routledge, 1996) nói rằng các Thú nô là những tiểu tiên độc ác. Nhìn nhận Thú nô như những tàn dư của các tinh thần Pagan nguyên thủy đã gián tiếp chỉ ra rằng trước Công nguyên, đã có tín ngưỡng Phù thủy thuộc thời kỳ Trung Cổ và đầu Phục Hưng tồn tại trong văn học dân gian và pháp thuật dân gian.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Richard Baxter (1615-1619), là người đầu tiên xem các Thú nô như các Tinh thần Thiên nhiên (Nature spirits). Baxter là một tu sĩ thanh giáo (Puritan cleric) đã viết luận án mang tên “The Certainty of the World of Spirits”, được xuất bản cùng năm ông qua đời. Luận án bàn về “những sức mạnh và tinh thần vô hình” (“invisible powers and spirits”). Baxter tin rằng những thứ đấy đã giúp Phù thủy gọi được giông bão và thực hiện thần chú, ông cũng không rõ là các Thú nô phục dịch cho Phù thủy “không phải là Thiên thần, tốt hay xấu” hay “dù bị gọi là tiểu tiên và quỷ lùn, nhưng họ không thực sự là vậy”. Thực tế là khái niệm này về sau còn được xem xét, chứng tỏ đã có sự tồn tại của niềm tin Pagan như vậy cả về sau này.

Nonphysical Familiar (Tạm dịch: Thú Nô Vô Hình) Một trong những chủ đề được đề cập nhiều ở giới phù thủy là câu chuyện các Phù thủy đi đến những buổi lễ Sabbat (buổi tiệc của phù thủy) nhờ sự trợ giúp của tinh thần Thú nô. Tiên tộc Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

đã có nhiều ghi chép về việc con người được chuyển đến Tiên giới (Fairy Realm). Điều này liên quan đến trải nghiệm ở thế giới khác (Otherworld experience), trong đó các thực thể siêu nhiên đóng vai trò là cầu nối giữa cõi phàm trần (mortals) và cõi tinh thần (spirits). Người ta đồn rằng để tránh bị theo dõi, phát hiện, các phù thủy đã gặp nhau và tổ chức lễ Sabbat trong cõi giới tinh tú, họ dùng thuốc mỡ bay (Flying ointment) bôi lên da để đi đến đó. Trong truyền thuyết về Tiên, thì họ sử dụng bụi ma thuật (magical dusk) hoặc dung dịch ma thuật (potion). Theo ghi chép trong giới phù thủy, thuốc mỡ bay được làm từ: cây phụ tử (Aconite Wolf’s bane), cà độc dược (Belladonna), cây độc cần (Hemlock), cần tây (Smallage), cây ỷ lăng (Cinquefoil). Những nguyên liệu trên được hòa trộn với tinh bột lúa mì hoặc dầu hay mỡ. Để không gây chết người, công thức trên nên được pha chế dưới sự chỉ dẫn của một chuyên gia thảo dược, vì thành phần của thuốc hầu như là từ chất độc. Từ ngữ đầu tiên được

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

dùng để gọi các Phù thủy là một từ Hy Lạp pharmakis, nghĩa là người sở hữu kiến thức về các loại thảo mộc. Thực hiện xuất thần (Trance) , dù là thông qua thiền định, hóa chất, hay bất cứ phương tiện nào đi nữa cũng giúp Phù thủy liên kết với các cõi giới khác và thay đổi trạng thái ý thức. Một phương pháp cổ xưa là nghe tiếng ếch kêu làm phương tiện hỗ trợ để tiến vào trạng thái xuất thần, ở đây chúng ta có thể thấy được mối liên hệ giữa động vật và phù thủy, đặc tính di chuyển tự do giữa đất liền và mặt nước có thể là chìa khóa khiến loài ếch giúp Phù thủy du hành giữa các thế giới. Những nhà nghiên cứu văn học dân gian thế kỷ 19 như Charles Leland, Roma Lister và J.B Andrews đã đề cập đến việc các Phù thủy sử dụng tượng ếch nhỏ bằng đồng trong những thần chú và ma thuật của họ, điều đó có lẽ nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa ếch và các Phù thủy. Trong quan niệm huyền học, thì trạng thái xuất thần (trance – là một trạng thái thay đổi Ý thức) cho phép tâm thức kết nối Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

với các tầng ý thức cao hơn. Xuất thần1 liên quan đến xuất hồn – tâm thức rời khỏi thể xác đi đến những nơi khác. Thuật xuất hồn2 (Astral projection) là một chủ đề hiện hữu trong văn học phù thủy vào cuối thế kỷ 17 dưới những cái tên “du hành trong tinh thần” (traveling in spirit), hoặc “journeying without the body” (du hành thoát xác). Những mẩu truyện xuất hồn diễn ra trong các nghi lễ phù thủy lan truyền khắp Châu Âu. Trong một số ghi chép, Thú Nô của Phù thủy là tiên hoặc tiểu quỷ (imp) sinh sống tại các địa hạt tinh thần (spiritual realm) và tại những cánh cổng dẫn vào thế giới khác. Du hành “trong tinh thần” cho phép Phù thủy bước sang các thế giới khác mà không cần thể xác. Có lẽ đó là lý do vì sao tiên và Phù thủy thường gắn kết với nhau trong các câu truyện dân gian Châu Âu và tại Quần đảo Anh.

1 2

Xuất thần (trance): đứng và nhìn thấy. Nền tảng cơ bản của thoát xác. - ND Xuất hồn (Astral projection): đi và trải nghiệm. Cao hơn xuất thần. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Nhà Thờ Và Tinh Thần Thú Nô Năm 1318, Pope John XXII đã đưa chín người bị cho là Phù thủy ra xét xử với cáo buộc về việc sử dụng ma thuật, bao gồm liên hệ với tinh thần Thú nô thông qua một chiếc gương phẳng. Nhà thờ đã viện dẫn nhiều bản kinh trong Kinh Cựu Ước (Old Testament) có đề cập đến tinh thần Thú nô, mặc dù người Do Thái cổ không đưa ra quan điểm rõ ràng về chủ đề này so với nhà thờ Công giáo trong thời Trung Cổ và Phục Hưng. Nhiều người sử dụng câu truyện “Witch of Endor” từ Kinh Cựu Ước (1 Samuel 28:3-25) như một tiền đề để trình bày quan điểm của nhà thờ về Thú nô. Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin nào trong ngôn ngữ gốc đề cập rằng người phụ nữ đáng ngờ trong “Witch of Endor” là phù thủy. Cô ấy chỉ đơn thuần là một ba’alath ob – nữ chủ nhân của Âm giới (mistress of the Ob). Tiếng Latin mulierem habentem pythonem, nghĩa là “người phụ nữ có năng lực tiên đoán” (a woman possessing an orale spirit).

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Trong bản Kinh Thánh King James Version dịch ra từ tiếng Latin sau này, cụm từ trên có nghĩa “sở hữu tinh thần Thú nô”. Người Do Thái tin rằng Ma thuật gia (Sorcerer) và pháp sư gọi hồn (Necromancer) có thể thỉnh cầu (evoke) người chết để giải đáp thắc mắc như một ob. Một số nhà bình luận cho rằng ob giống như một vật chứa bọc da, và do đó người ta tin cơ thể của một ma thuật gia có thể trở thành vật chứa (vessel) cho một tinh thần đến từ thế giới khác. Họ cũng cho rằng từ Hy Lạp “pytho” được sử dụng nhiều vốn dĩ dề cập đến cả người và tinh thần trú ngụ trong ma thuật gia. Tuy nhiên, nhà sử học Frederick H.Ceyer, trong tài liệu: “Pháp thuật ở Syria-Palestine cổ đại – và trong kinh Cựu Ước” – “Magic in Ancient SyriaPalestines – and in the Old Testament” (Sách: Witchcraft and Magic in Europe: Biblical and Pagan Societies, Ankarloo and Stuart, University of Pennsylvania Press, 2001) đã khẳng định rằng ý nghĩa chính xác của ob vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta (eludes us). Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Kinh Thánh King James (The King James Bilble) đưa ra bản dịch để hiểu về “Familiaris”. Việc này đã thay đổi ý nghĩa của Kinh Thánh gốc, và giờ được hiểu là “người giúp việc nhà” (household servant), những tinh thần như thế được mô tả như bầy tôi của ma thuật gia. Bản dịch bằng chữ của Kinh Thánh thật sự không ám chỉ tinh thần Thú nô; Kinh Thánh chủ yếu nhắm vào những người nghiên cứu, thực hành nghệ thuật huyền bí (occult arts). The Book of Deuteronomy 18:10-11 cảnh báo những ai không có mối quan hệ xã hội hoặc với bất kỳ người nào thì có thể là nhà tiên tri, phù thủy, thầy đồng, … hay bất kỳ thể loại nào đó muốn tìm kiếm lời tiên tri từ người chết. The Book of Leviticus 20:27 đề nghị một hình phạt nghiêm khắc: “Nam hoặc nữ nếu có hành động như thể một người tiên tri, thầy đồng thì sẽ bị ném đá đến chết”. Kinh Thánh King James đã thay thế từ gốc và thay vào đó là từ “phù thủy (witch)”.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tòa Án Và Tinh Thần Thú Nô Vào năm 1563, Nữ hoàng Elizabeth đã ban hành một đạo luật về hình phạt dành cho những ai hiệu triệu hoặc gọi hồn “những tinh thần ma quỷ độc ác”. Đạo luật sau này do King James ban hành chi tiết hơn: Nếu cá nhân,tập thể thực hiện hoặc tập luyện bất kỳ lời triệu hồi hoặc gọi hồn bất cứ tinh thần tà ác, ma quỷ hoặc ký kết giao kèo với tinh thần tà ác, ma quỷ để trục lợi đều sẽ bị trừng phạt. (That if any person or persons ... shall use practise or exercise any Invocation or Conjuration of any evil and wicked Spirit, hoặc shall consult covenant with entertaine employ feede or rewarde any evil and wicked Spirit (they will be punished)). Quan tòa địa phương lo sợ nên đã ngụy tạo chứng cứ để kết tội những người bị nghi là phù thủy. Một đề tài thú vị xuất hiện trong toà án đó là “tinh thần Thú nô được truyền lại qua nhiều đời”. Hầu hết học giả đều cho rằng tinh thần Thú nô là một phần Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

cơ bản của thuật phù thủy Anh, mặc dù tinh thần Thú nô cũng xuất hiện trong ghi chép của những tòa án khác ở Châu Âu. Ví dụ, quan toàn Bắc Ý xét xử Elena Draga và Maddalena la Greca, cả hai người đều thừa hận có một fada trong một con gà. Fada là một sinh vật giống như tiên, xã hội hiện đại Ý gọi là fata. Tinh thần Thú nô cũng xuất hiện trong các phiên toàn dị giáo Salem ở New England. Trong phiên tòa ở Chelmsford (1556), bị cáo đã khai nhận có một con mèo đốm trắng tên Sathan được truyền từ phù thủy này sang phù thủy khác. Phiên tòa Chelmsford khác (1582), cô bé mười hai tuổi tên Elizabeth Frauncis đã nhận một con mèo từ người bà của mình, nhưng sau đó đã tặng con mèo đó cho một người phụ nữ tên là Agnes Waterhouse. Trong một phiên tòa ở St.Osyth (1582), Margerie Sammon khẳng định cô ấy được tặng một Thú nô từ thế hệ trước. Tòa án dị giáo Anh Quốc có nhiều ghi chép về vụ việc các bị cáo bị nghi là phù thủy có liên hệ với Thú nô động vật. Giai đoạn Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

chính yếu của những cáo buộc trên rơi vào khoảng 1550-1650. Matthew Hopkins, thợ săn phù thủy khét tiếng đã xem việc sở hữu một tinh thần Thú nô là tiêu chuẩn cơ bản để cáo buộc một người sử dụng Thuật phù thủy. Kết quả, có nhiều người bị xử tử bởi vì họ nuôi một con vật hoặc có một dấu vết lạ trên người – được xem như “núm vú” cho Thú nô ăn (thường là uống máu, sữa từ núm đó). Thomas A.Donaldson, trong bài luận văn 1995 “Vai trò của Thú nô trong tòa án dị giáo Anh Quốc” (The Role of the familiar in English Witch Trials) định nghĩa Thú nô như là “Tinh thần đầu tiên”. Ông ta nhận định: Những tinh thần đó thường có tên riêng, giao tiếp với con người bằng lời nói, và thỉnh thoảng thể hiện những đặc tính cá nhân cũng như chuyển động đặc biệt. Hầu hết các tinh thần đấy đều cư ngụ trong thân xác của động vật thuần chủng, thiết lập quan hệ với con người, chủ yếu là phụ nữ có tà tâm. Chúng giúp “phù thủy” thực hiện dã tâm, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

nhiều phiên tòa đã ghi nhận chúng có sức mạnh phi thường. Thú nô không phải kẻ tận tâm, trung thành giúp đỡ phù thủy mà không cầu mong nhận lại điều gì. Mối quan hệ giữa phù thủy và Thú nô là mối quan hệ giữa cho và nhận. Một số Thú nô là ma quỷ, chúng yêu cầu phù thủy ký khế ước (với Satan) trước khi chúng phục vụ họ. Ngoài ra, hầu hết chúng đều thèm khát dưỡng chất từ máu người. Thú nô sẽ bám vào một bộ phận của phù thủy và hút máu, điều này để lại một vết sẹo thâm tím, thứ mà thợ săn thùy thủy xem như dấu vết lạ. (“núm vú”, như đã đề cập ở trên, là bằng chứng buộc tội một người là phù thủy trong các phiên tòa dị giáo). Những phiên xử tại Chelmsford, St.Osyth, Warboys, và Lancaster tìm ra tổng cộng bốn mươi sáu (46) cá nhân có liên quan đến phép phù thủy. Donaldson nói rằng các tòa án có thể thay đổi cụm từ “tinh thần Thú nô” thành “quỷ lùn”, “ác quỷ”, hoặc “ma quỷ”. Do đó, định nghĩa cổ xưa nhất về tinh thần Thú Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

nô có nhiều dị bản xuất phát từ quan niệm dân gian và các tu sĩ. Tòa án đã khai thác “bằng chứng” về mối liên hệ giữa Thú nô và phù thủy. Một khi liên kết với Thú nô, phù thủy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “chăm sóc” nó. Một ghi chép thú vị xuất hiện trong các phiên tòa dị giáo đó là Thú nô đã có tên riêng trước khi xuất hiện. Nói cách khác, phù thủy không đặt tên cho Thú nô. Matthew Hopkins nhấn mạnh không có vật đã chết nào có thể tạo ra cái tên như vậy, điều này đưa ra một suy luận những cái tên đấy đến từ ma quỷ. Donaldson cho rằng những cái tên đã được đặt trước của Thú nô động vật phụ thuộc vào niềm tin ma thuật ở tại thời điểm nó xuất hiện. Những người ở thời đại đó tin rằng Thú nô đều có tên riêng, do đó chúng mặc nhiên có tên riêng. Khi đã giao kèo với phù thủy, Thú nô phục vụ họ ở nhiều vai trò khác nhau. Những phiên tòa dị giáo đã ghi nhận Thú nô có thể gây ra thương tổn hoặc giết chết con người và động vật. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ám ảnh hoặc thường quấy rối con người cũng là năng lực của Thú nô. Nói chung, Thú nô không dùng lời lẽ tấn công, sỉ nhục hoặc đe dọa con người. Có lẽ một số cá nhân thấp cổ bé họng thời đó, nhằm trút bỏ sự tức giận, căm phẫn của mình khi bị người khác đàn áp, đã tưởng tượng thái quá về sức mạnh của những tinh thần. Song, sự thực là có một số phù thủy đã triệu hồi Thú nô để tấn công kẻ thù. Donaldson chỉ ra rằng nếu dựa trên thông tin trong những bản ghi chép của tòa án dị giáo thì thật khó để xác định “ai là chủ nhân” trong mối quan hệ giữa thú nô và phù phủy. Mối quan hệ không thiết lập trên cơ sở chủ-tớ mà đó là cho-nhận. Mỗi cặp (phù thủy-Thú nô) sẽ có cách riêng để đạt được lợi ích trong mối quan hệ đó. Nhìn chung, trong sự liên hệ này, giữa phù thủy và thú nô đều phải có bản khế ước. Thú nô lấy nguồn dinh dưỡng từ máu hoặc sữa của phù thủy. Theo ghi nhận, phù thủy thỉnh thoảng cho Thú nô uống sữa động vật và ăn bánh mì, nhưng thứ chúng thèm khát là máu Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

người. Những lý thuyết huyền học thời bấy giờ cho rằng sở dĩ Thú nô cần máu người là để duy trì thân xác vật lý, bởi vì chúng thực chất là những tinh thần. Việc cho ăn đã để lại một dấu vết lạ trên người phù thủy, thứ mà các thợ săn phù thủy tin rằng là “Dấu ấn phù thủy” hoặc” Dấu ấn tà ác”. Thực tế, bất kể là dấu vết lạ, nốt ruồi, vết bầm hay một hình dạng bất thường trên da, cũng khiến các thợ săn phù thủy buộc tội người đó là phù thủy. Theo lẽ thường, khi con người già đi, sẽ xuất hiện các chấm đen, nốt ruồi hay sự biến đổi vật lý gì đó trên bề mặt da. Để phản bác sự thật đó, các thợ săn phù thủy tin tưởng “Dấu ấn phù thủy” xuất hiện ở “những chỗ hiếm”, như chỗ xương cụt hoặc vùng cơ quan sinh dục. Dấu ấn phù thủy rất nhỏ đến nỗi không cảm thấy đau khi dùng đinh, kim đâm vào. Donaldson lưu ý đến một bình luận tại phiên tòa dị giáo Lancaster được ghi chép bởi G.B.Harrison năm 1929. Tài liệu

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

cho thấy Thú nô không phải là những tinh thần, mà đơn thuần là phù thủy trong hình dạng động vật: Nhưng các tinh thần lúc thì xuất hiện dưới dạng đàn ông, động vật, ban đầu thật khó để giải thích cho đến khi nhớ ra rằng trong các nghi lễ ma thuật, các thành viên trong một hội phù thủy thường hóa trang thành con vật … [Thú nô] họ là những con người độc ác phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc đã gây ra.

Giới Phù Thủy Hiện Đại Và Thú Nô Hầu hết phù thủy hiện đại đều có quan điểm riêng về Thú nô. Không một phù phủy đương thời nào chấp nhận quan điểm về Thú nô của Judeo-Christian là hợp lý, đúng đắn (tín ngưỡng Judeo-Christian cho rằng Thú nô là “món quà” quỷ dữ ban cho phù thủy). Nhiều phù thủy tân thời lại có quan điểm về Thú nô giống với một số tín ngưỡng của thổ dân Châu Mỹ, tin rằng chúng giống với các tinh thần thú, hoặc những siêu thú. Theo Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

quan niệm đó, Thú nô là sứ giả giữa các thế giới và được trao tặng cho con người bởi Đại Tinh thần (the Great Spirit). Chúng cũng là người chữa lành (healers) và là những đồng minh hùng mạnh đối với người thành lập giao ước với chúng. Phù thủy hiện đại phân thú nô thành ba loại: vật chất (physical), tinh thần (astral/spirit), nhân tạo (artificial). Thú nô vật chất có thể là thú nuôi hoặc bất kỳ con vật nào mà bạn thích. Thú nô tinh thần là một thực thể có ý thức đã và đang tồn tại ở các thế giới khác thế giới của chúng ta. Thú nô nhân tạo được tạo ra bởi pháp thuật. Thú nô có thể giúp phù thủy tập hợp năng lượng để chữa lành, giao tiếp hoặc thực hiện thần chú, chúng cũng có thể bảo vệ gia đình và/hoặc tài sản cá nhân. Trong quá trình xuất hồn (astral projection) hoặc du hành giấc mơ (dream work), thú nô có thể giữ an toàn cho phù thủy ở nhiều mức độ khác nhau. Ngoài ra, chúng cũng có thể tìm kiếm những thông tin đã

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

mất/ẩn giấu trên thế giới, cả bên trong lẫn bên ngoài. Những năng lực này sẽ được trình bày rõ hơn ở các chương sau. Chúng ta hãy chuyển sang chương kế tiếp và khám phá cách có được một thú nô cũng như những năng lực tự nhiên của chúng.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Chương 2 – Chọn Thú Nô Cho Bạn Trên con đường tìm hiểu huyền học, cụ thể là thuật phù thủy, có thể bạn muốn làm bạn với một tinh thần Thú nô (hãy xem qua những lưu ý ở chương 5), lựa chọn tinh thần Thú nô tùy thuộc vào sở thích của từng người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hy hữu, Thú nô sẽ chọn phù thủy thay vì được phù thủy chọn. Hai phương pháp phổ biến nhất để “chiêu mộ” Thú nô là “bản năng tương đồng” (natural affinity) và “hành trình chinh phục” (journey quest). Nếu bạn yêu thích con vật nào đấy, đó có thể là tinh thần Thú nô của bạn. Trong suốt nhiều năm học tập, thực hành thuật phù thủy bạn có thể có được nhiều hơn một Thú nô theo cách trên. Song, một số phù thủy thích tìm kiếm tinh thần Thú nô của mình thông qua thiền định được chỉ dẫn – đây gọi là hành trình chinh phục. Hành trình này kết hợp các biểu tượng huyền học áp dụng vào một chuỗi các hành động hình dung cụ thể. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Trước khi thực hiện thiền định được chỉ dẫn, bạn nên đọc hết quyển sách này, khi đó bạn sẽ hiểu rõ bạn đang làm cái gì, mong đợi điều gì, và làm sao để tương tác một cách an toàn với Thú nô. Hãy đọc những bước chuẩn bị bên dưới và ghi chép lời khuyên cho “Hành trình Chinh phục”. Khi đọc hết và thấu hiểu nội dung trong quyển sách này, bạn có thể thực hiện thiền định được chỉ dẫn nếu bạn muốn. Bạn cũng nên đọc lại phần 1 và phần 2 của chương này (nằm bên dưới) trước khi thực hành thiền định tìm kiếm Thú nô cho riêng mình. Ở những phần trước, tôi đã giới thiệu những Thú nô điển hình trong các tòa án dị giáo. Tôi làm như thế với nhiều lý do khác nhau. Tôi muốn giúp người đọc làm quen với lượng kiến thức về Thú nô, và lý do khác là khơi gợi tâm trí của độc giả về thiền định được hướng dẫn. Bởi vì có nhiều thông tin cổ xưa về mối quan hệ giữa “động vật dẫn đường” và phù thủy đã bị bóp méo trong các phiên tòa dị giáo, vì thế thật hữu ích khi có được lượng kiến thức từ các cơ sở của thời kỳ trước công nguyên. Tôi Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

khuyên rằng bạn nên đọc hết quyển sách để hiểu rõ hơn về đề tài này trước khi bắt đầu làm việc với Thú nô và làm việc với một trong số họ. Phần 1: Hành Trình Chinh Phục (The Journey Quest) Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu hành trình chinh phục tinh thần Thú nô. Lúc bắt đầu hành trình, bạn có thể không biết rõ Thú nô cho đến khi bạn thực sự đối mặt với nó. Điều đầu tiên bạn nhất định phải làm là điều chỉnh nhận thức của mình. Nếu bạn biết cách vào thiền sâu thì quá tốt rồi. Nếu không biết, bạn cần một số thứ để thúc đẩy trạng thái xuất thần, đó có thể là ánh sáng nhấp nháy chầm chậm hoặc một điệu trống chậm đều. Bạn cũng có thể sử dụng thức uống có cồn (hoặc một số chất khác) nhưng với liều lượng vừa phải nhé. Nếu bạn thực hiện hành trình chinh phục một mình, hãy hẹn giờ đồng hồ báo thức và đặt nó gần bạn. Tiếp theo, bạn cần một máy thu âm hoặc một người bạn đọc cho bạn nghe hành trình tâm linh dưới đây. Trước khi bắt đầu, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

bạn cần định vị một hang động hoặc một thứ gì đó có lối đi dẫn vào lòng đất. Nếu bạn không thể, thì bạn nên tìm một bức tranh hoặc tờ áp phích (poster) có hình hang động. Bạn phải nhìn thấy lối vào và lối ra của vật thể. Hang động gần hồ Nemi, Italy, được dùng cho mục đích này hàng trăm năm nay. Thực ra, người ta nói rằng hang động huyền thoại này là lối vào dẫn đến âm giới của các vị thần. Lắng nghe đoạn băng thu âm bài viết bên dưới, hoặc nghe người bạn của bạn đọc nó thành tiếng trong khi bạn đang thiền định với hình ảnh của vật thể đã được miêu tả bên trên. Đoạn văn bản nên được đọc thật chậm với giọng đều đều. Chỗ dấu ba chấm (. . .) thì nên dừng một chút và chỗ dấu sáu chấm (. . . . . .) thì dừng lâu hơn. Điều này giúp bạn có thời gian hình dung. Tất cả những gì bạn cần cho quá trình này là một hòn đá mang quyền năng – tinh thể thạch anh trong là tốt nhất. Khi bạn sẵn sàng, hãy đặt viên đá lên tay trái. Dưới đây là đoạn văn bản:

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

“ Ngồi thoải mái và nhắm mắt lại. Hít thở thật sâu . . . giữ lại một chút . . . và rồi thở ra. Một lần nữa, Hít thở thật sâu . . . giữ một chút . . . và lại thở ra. Một lần cuối cùng, Hít thở thật sâu . . . giữ một chút . . . tiếp tục thở ra. Bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn . . . cơ thể bạn đang chầm chậm nổi lên . . . nổi lên và bay đi . . . bay khỏi không gian và thời gian. Bây giờ bạn đang bay . . . bay qua nhiều tòa nhà . . . . . . băng qua nhiều cánh đồng . . . . . . bạn có thể nhìn thấy tất cả bên dưới . . . . . . giờ đây bạn đã đang di chuyển rất xa khỏi địa điểm ban đầu rồi. Bên dưới bạn là đồng cỏ . . . và bạn cảm thấy bản thân nặng hơn . . . . . . bây giờ bạn từ từ đáp xuống . . . xuống . . . gần hơn . . . bạn tiếp đất . . . và giờ đây bàn chân bạn nhẹ nhàng chạm lên nền đất đầy cỏ mịn. Phía xa xa, bạn nhìn thấy một ngọn đồi lớn . . . . . . bạn đi về phía ngọn đồi . . . . . . bạn có thể thấy ngọn đồi được bao phủ bởi rất

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

nhiều rêu xanh . . . . . . bạn tiếp tục tiến gần ngọn đồi . . . . . . và giờ bạn thấy một lối vào trong ngọn đồi, một cái hang. Lối vào có hình tròn và to lớn. Bạn có thể thấy được lối vào rất sâu . . . nhưng không thể thấy được phía cuối đường hầm. Tuy nhiên, bạn nhận ra rằng hang động được thắp sáng bởi những ngọn lửa ma thuật trên thành hang . . . . . . do đó bạn hoàn toàn thấy rõ được lối đi trong hang. Bạn tiến vào đường hầm . . . . . . bạn có thể cảm thấy những bức tường bao xung quanh bạn . . . . . . Khi đang đi, bạn nhận thấy đường hầm bắt đầu chuyển hướng sang trái . . . . . . và rồi bạn cũng rẽ trái . . . Bạn cứ tiến vào hang động sâu hơn, sâu hơn. Và bạn nhận thấy điểm cuối đường hầm chỉ cách bạn vài bước chân . . . bạn tiến lại gần bức tường và chạm vào nó. Bạn nhận ra bức tường không phải dạng rắn . . . . . . và bạn bước qua nó một cách dễ dàng . . . Bây giờ bạn đang ở một khoảng rừng thưa quang đãng . . . vì lý do nào đó, bạn có vẻ như đang ở bên ngoài, mặc dù thực tế bạn Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

đang ở bên trong . . . . . . Khung cảnh sáng sủa tuyệt vời và không gian rất yên bình . . . Ngay giữa trung tâm, bạn thấy một hồ nước sâu . . . . . . bên cạnh đó là một hòn đá, đủ lớn để ngồi . . . . . . bạn ngồi lên hòn đá và nhìn xung quanh. Xung quanh bạn là rừng rậm, từng hàng cây nối tiếp nhau . . . . . . phía sau mảng rừng cây đó chỉ là một màu đen kịt . . . . . . Và bạn nghe thấy tiếng sột soạt trong đám cây rừng . . . . . . âm thanh xào xạc đấy đang tiến gần đến bạn. Từ mảng rừng rậm rạp trước mặt bạn, bỗng có thứ gì đó xuất hiện . . . . . . bạn ngồi yên lặng và ngắm nhìn nó . . . . . . bây giờ, thứ đó tiến về bạn với vẻ thân thiện . . . . . . nó tiến gần hơn . . . gần hơn nữa, chỉ còn cách bạn vài bước chân thôi . . . và nó dừng lại. Bạn chìa tay trái ra, lòng bàn tay ngửa lên. Đột nhiên, một hòn đá xuất hiện trên tay bạn với một biểu tượng cụ thể nổi trên bề mặt . . . bạn nhìn vào biểu tượng đó . . . . . . và bạn nhìn lại sinh vật trước mặt bạn. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Bạn hỏi tên nó và bạn lắng nghe câu trả lời . . . . . . sinh vật đó nhìn vào mặt hồ . . . bạn quay lại và cũng nhìn xuống mặt hồ. Bạn nhìn lại sinh vật đó, và nó bắt đầu rời đi . . . bạn quan sát nó mất hút trong bìa rừng . . . mất hút trong bóng đêm . . . . . . và giờ nó đã biến mất. Đã đến lúc bạn nên rời đi . . . đến lúc phải quay lại . . . vì thế bạn đứng lên và đi đến bức tường mà đã đưa bạn đến đây . . . . . . một lần nữa, bạn nhận ra bức tường không phải dạng rắn, bạn đi xuyên qua bức tường và trở về hang động ban đầu. Bạn men theo đường hầm ra khỏi hang động . . . đi theo con đường cũ . . . . . . và bạn nhận thấy đường hầm bắt đầu chuyển hướng sang phải . . . . . . bạn cứ thế mà đi . . . bạn có thể cảm nhận những bức tường vây quanh bạn . . . và bạn cứ đi đến lối ra. Bạn có thể ánh sáng phía trước . . . đó là lối ra của hang động . . . và bạn hướng về phía đó . . . ngày một gần hơn . . . và bạn bước ra khỏi hang động, trở lại cánh đồng cỏ. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Dạo bước trên đồng cỏ . . . trở lại nơi đáp xuống . . . . . . và bạn tiến lại điểm đến ban đầu . . . bạn ngồi xuống. Hít thở thật sâu . . . giữ một chút . . . thở ra. Một lần nữa, Hít thở thật sâu . . . giữ một chút . . . thở ra. Một lần cuối cùng, Hít thở thật sâu . . . giữ một chút . . . thở ra. Bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn . . . cơ thể bạn đang chầm chậm nổi lên . . . nổi lên và bay đi . . . khỏi địa điểm và thời gian hiện tại. Bây giờ bạn đang bay . . . bay qua nhiều tòa nhà . . . . . . băng qua nhiều cánh đồng . . . . . . bạn có thể nhìn thấy tất cả bên dưới . . . . . . giờ đây bạn đã đang di chuyển rất xa đồng cỏ. Bên dưới bạn là cảnh tượng thân thuộc, là nơi bắt đầu hành trình . . . bạn cảm thấy cơ thể nặng hơn . . . . . . bây giờ từ từ đáp xuống . . . đáp xuống . . . gần hơn . . . tiếp đất . . . và giờ đây bạn đang đứng trên mặt đất. Hít thở thật sâu . . . giữ một chút . . . thở ra. Một lần nữa, Hít thở thật sâu . . . giữ một chút . . . thở ra. Một lần cuối cùng, Hít thở Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thật sâu . . . giữ một chút . . . thở ra. Cảm nhận được mặt đất bên dưới bạn, cảm nhận nó, đu đưa nhẹ nhàng đến trước và sau. Đặt tay bạn lên mặt đất, ấn mạnh xuống, cảm nhận cảm giác vật lý này. . . bạn giờ đây đã trở lại hiện tại, trở lại không gian và thời gian lúc bạn bắt đầu hành trình.” Khi bạn kết thúc hoạt động này, hãy uống và ăn chút gì đó, điều này sẽ giúp bạn có năng lượng và giúp các giác quan hoạt động bình thường. Thực hiện phương pháp trên thành công là khi bạn gặp được Thú nô của mình. Nếu không thành công, sẽ chẳng có gì xảy ra cả, thì hãy thực hiện lại vào một ngày khác và đảm bảo rằng không bị phân tâm. Hình ảnh của sinh vật trong chuyến hành trình vừa rồi có liên kết mật thiết với phần bản ngã bên trong (inner self) của bạn theo những cách rất đặc biệt. Bạn có thể thích sinh vật đã xuất hiện hoặc bạn không thích. Điều đó giờ đây không quan trọng, đừng suy nghĩ về nó mà đâm ra bực dọc. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được tên của Thú nô khi Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

bạn hỏi nó hoặc không nhận được câu trả lời nào cả. Nếu bạn không nhận được tên của Thú nô, hãy xem chương 3 “Đặt tên cho Thú nô”. Một số người sẽ bảo rằng những gì đã gặp phải là “ý thức tập thể” của bạn về các sinh vật sống. Những người khác lại bảo rằng nó là “Tinh thần thiên nhiên”, hoặc “ Tinh linh”, hoặc có lẽ đó là một phần xa xôi nào đó trong tâm thức của bạn. Định nghĩa duy nhất cho vấn đề trên nằm ở bạn. Bất kể như thế nào đi nữa, đấy chính là Tinh thần Thú nô của bạn. Có nhiều quyển sách nói về hình dáng đa dạng của động vật, bạn có thể có thêm nhiều thông tin về Thú nô của mình. Tôi đã liệt kê danh mục tham khảo ở cuối quyển sách này. Phần 2: Tạo Liên Kết (Creating The Links) Phần này chỉ áp dụng với các Thú nô vô hình. Một khi bạn đã tìm ra được tinh thần Thú nô của mình rồi thì việc tiếp theo sẽ là tạo ra liên kết để kiểm soát Thú nô. Việc này đòi hỏi cần có những ấn (seal) riêng biệt để quản thúc Thú nô. Một pháp tự Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

(Sigil) khác với một biểu tượng (Symbol) ở chỗ, biểu tượng đại diện cho một thứ gì đó, còn pháp tự thì bản thân nó đại diện cho pháp thuật. Bạn có thể sử dụng một mảnh da nhỏ hoặc đất sét để khắc ấn. Huyền học cổ xưa tin rằng nếu biết danh xưng (tên gốc) cụ thể sẽ cho bạn nhiều sức mạnh hơn là liên kết đơn thuần với sinh vật hoặc người nào đó. Do đó, bạn cần chuyển tên Thú nô của bạn thành pháp tự. Để làm như thế, hãy viết cái tên đó vào một tờ giấy. Sau đó, gạch bỏ những chữ cái trùng lặp, và giữ những chữ cái còn lại. (Nếu không trùng thì thôi). Bước tiếp theo là gắn kết những chữ cái trên thành một kiểu mẫu. Bạn có thể xoay ngược ký tự, đổi chỗ, viết chồng lên nhau, làm bất kỳ cách nào mà bạn cảm thấy thích (hãy đảm bảo là những chữ cái được viết liền nhau). Đảm bảo thiết kế cuối cùng không còn giống một cấu trúc từ ngữ hoặc tên tuổi thông thường nữa. Thử nhiều cách khác nhau để tìm ra kiểu mẫu bạn thích nhất, tuy nhiên hãy thiết kế đơn giản nhất có thể nhé. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Khi bạn đã có mẫu riêng, bước tiếp theo là vẽ ra hình dạng của Thú nô hoặc tìm kiếm hình ảnh từ các hình mẫu có sẵn. Căn chỉnh hình ảnh vừa với trung tâm của ấn Genesis Seal (hình ảnh nằm phía dưới, trang 39). Bạn có thể photocopy ấn này vào một mảnh giấy (có thể là da thuộc), vẽ lại nó, hoặc thậm chí là khắc nó lên đất sét. Bên dưới hình ảnh của Thú nô (vẫn nằm trong phạm vi của ấn), bạn ghi tên của Thú nô vào. Nếu bạn có những thứ liên quan đến động vật như là lông vũ, nhúm lông, móng, vân vân, bạn có thể dùng keo dính chúng ở rìa của ấn. Khi bạn đã có được cấu trúc hoàn chỉnh của ấn Genesis Seal, bạn cần chuyển dòng năng lượng ma thuật vào nó. Hãy bắt đầu công việc này khi mặt trăng xuất hiện cùng với chòm sao Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư. Chuẩn bị: trầm hương tuyết tùng (cedar), trầm hương đàn hương (sandal-wood), trầm hương bách xù (juniper). Dùng muối biển (muối hột) tạo thành hình tam giác bao quanh lư đốt trầm hương. Đặt cây nến trắng ở ba

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

đỉnh của tam giác (thoa lên mỗi cây nến hỗn hợp tinh dầu tuyết tùng, đàn hương, bách xù). Vào đêm trăng tròn, đặt một ly nước sạch bên dưới ánh trăng. Đợi một chút để ánh sáng mặt trăng rọi vào ly, sau đó đặt bàn tay trái của bạn cách mặt ly vài cm. Mở lòng bàn tay phải ngửa lên mặt trăng, tạo hình chữ V (mở ngón cái và ngón trỏ ra, ba ngón kia co lại). Kế tiếp, di chuyển bàn tay trái trên miệng ly theo chiều kim đồng hồ và đọc1: By the Lady ------ (nữ thần mặt trăng, tùy ý bạn hoặc “mặt trăng”) May moonlight fall upon this glass, And thus into water thy magic pass. ( Hỡi nữ thần ---- / Hỡi Mặt trăng Hãy để ánh sáng mặt trăng hòa vào ly nước này, Và tạo ra dòng nước pháp thuật) 1

*Khi đọc thần chú, thực ra đọc bằng ngôn ngữ gì cũng được, miễn sao thành tâm, tin tưởng và thoải mái. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Giờ đây, bạn đã có được nước mặt trăng. Rót nó vào lọ kín, giữ tránh xa ánh mặt mặt trời. Trong lần trăng tròn tiếp theo, đổ một ly sữa tươi vào chảo và đun sôi. Thêm vào đó lần lượt theo thứ tự: chín (9) giọt nước mặt trăng, một (1) giọt máu từ đầu ngón tay của bạn, hoặc một ít chất dịch từ cơ quan sinh sản, để tạo ra liên kết cho “sự sống”. Trong khi chờ sữa sôi, hãy lấy ra ấn hoàn thiện (được hướng dẫn phía trên), một cái chén, một quả trứng. Khi sữa sôi, đập quả trứng vào chén, nhìn vào ấn và nói: Hãy đến với tôi vào thời khắc này, Hiện hữu trong pháp tự, hình dạng và ý chí. Bất cứ điều gì hiện ra đều là bạn, Mang hoặc không mang bản chất nhiệm màu. (Born to me this night, this hour, In sigil, form, and will’s desire. What becomes of this, becomes of you, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

To be, or not, by magic true.) Khi sữa đang sôi, hãy treo ấn phía trên chảo sao cho ấn tiếp cận với hơi nước thoát ra. Sau đó, nhìn ấn và nói: Được nuôi dưỡng, chăm sóc từ ngày ngươi sinh ra, Linh hồn ngươi trú ngụ trong pháp ấn này, Ngươi và pháp ấn, giờ là một, Ta có quyền trói buộc, hoặc giải phóng cho ngươi (Suckled, nurtured, on this day you are born, Your spirit now resides in this magical form, You and the seal, now one to be. Bound or released, as so willed by me.) Sau đó, lấy ấn xuống và bọc nó bằng một mảnh lụa. Lụa bảo vệ để ấn không bị thất thoát năng lượng cũng như hấp thụ nguồn năng lượng từ môi trường xung quanh. Đặt ấn ở nơi an toàn, tránh ánh sáng mặt trời. Về phương diện pháp thuật, ấn Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

chính là liên kết sự sống giữa “linh hồn và thể xác” của Tinh tú/Thú nô Tinh thần (Astral/Spirit Familiar). Ấn cho phép bạn điều khiển Thú nô cũng như cắt đứt mối liên kết với nó khi bạn muốn. Hủy bỏ liên kết sẽ mất vài ngày để khiến Thú nô quay về thế giới tinh tú (astral realm) của nó. Phương pháp hủy bỏ liên kết được đề cập trong chương năm. Để phòng ngừa rủi ro, bạn nên chuẩn bị một cây bút chì, loại có tẩy ở đầu kia. Phương pháp sử dụng bút chì sẽ được đề cập ở phần 3 của chương này. Lấy bút chì và quét lên phần thân giữa một giọt hỗn hợp dung dịch từ trứng và sữa. Lấy một mảnh lụa, nhúng nó vào nước mặt trăng, và quấn quanh phần thân giữa của bút chì. Bạn nên buộc chặt mảnh lụa lại. Sau đó, cầm bút chì bằng tay phải, nhìn bút chì và nói: Tinh thần nối kết tinh thần, thể xác nối kết thể xác, Sức mạnh ẩn tàng trong bút chì sẽ hoạt động, Tất cả mọi thứ được vẽ ra sẽ trở thành hiện thực.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Được giới hạn và biến hóa dưới dạng pháp tự (Spirit to spirit, flesh to flesh warm, The power resides here now to give form, All drawn with this tool then becomes real, And is bound and transformed under magical seal.) Khi đã hoàn thành ấn Genesis Seal và bút chì, giờ đến lúc để làm một chuỗi dây ma thuật (Witches’ Ladder)1. Dây ma thuật này dùng để truyền năng lượng pháp thuật vào chín nút thắt trên sợi dây thừng. Những dòng năng lượng pháp thuật này được dùng để bổ sung pháp thuật cho chín cái ấn trong quyển sách này. Chuẩn bị một sợi dây thừng dài 18 inch (~45 cm), làm ướt phần đuôi dây thừng bằng một ít nước mặt trăng, sau đó cuộn tròn nó lại. Đặt cuộn dây trên ấn Genesis Seal, không để nước mặt trăng từ cuộn dây rơi vãi lên ấn. Đặt cây bút chì lên cuộn dây,

1

Dây ma thuật- dây chuỗi được kết theo nhiều kiểu khác nhau, dùng cho pháp thuật, thiền định... - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

để nó nằm ngang so với tầm mắt bạn (đặt theo kiểu đường chân trời). Để nạp năng lượng cho cuộn dây, hãy đặt bàn tay trái phía trên cách cuộn dây vài cm, và hình dung rằng cuộn dây được bao bọc bởi một vòng tròn năng lượng tỏa ra từ ấn và bút chì. Sau đó, nhìn vào cuộn dây và nói: Tại nơi này, giữa những thế giới, Kể từ khoảnh khắc tôi thực hiện thần chú. Hai bên đã thỏa thuận đồng ý, Lời nói của tôi thực thi pháp thuật. (Between the worlds, here in this place, Upon thee now this spell I place, Receive from two all in accord. So be it done here by my word.)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Sau đó, cầm sợi dây lên và chuẩn bị thắt nút. Trước khi tạo một nút thắt, hãy đọc dòng chữ bên dưới. Khi đọc từ cuối cùng là lúc tạo xong một nút thắt. Mỗi nút thắt tôi tạo ra, Không có cái nào giống nhau. Khi cởi nút, sức mạnh và nhiệt huyết tuôn trào, Truyền năng lượng cho pháp tự. (With the knot I here do bind, Like unto like, each to its kind. Untied, the power flows great with zeal, Empowering and charging each magical seal.) Đặt cuộn dây, pháp tự (seal), bút chì vào tủ, hộp kín, tránh án sáng mặt trời để bảo toàn dòng năng lượng.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Sử Dụng Cuộn Dây Ma Thuật (Using The Magical Cord) Để nạp năng lượng hoặc đánh thức ma thuật của một trong chín ấn (được đề cập ở phần 3), hãy đốt trầm hương tuyết tùng (cedar), đàn hương (sandal-wood), bách xù (juniper). Dùng một sợi dây để treo ấn ngang tầm mắt của bạn (có thể dùng băng keo để dính mặt sau của ấn với sợi dây). Sau đó, cầm cuộn dây lên sao cho nút thắt chạm vào ấn. Tiếp đến, nhìn trực tiếp vào ấn trong khi tháo nút thắt đó. Buông lỏng sợi dây. Nhanh chóng dùng sợi dây buộc pháp tự lại (để pháp tự vào vị trí nút thắt vừa tháo ra). Khi buộc chặt thì đọc thần chú sau: Trong giây phút này, Ta truyền sức mạnh qua cho ngươi (At this time, and in this hour, Pass I now to thee power!) Lặp lại cách trên khi khai mở các pháp tự khác, cất cuộn dây đi khi không sử dụng. Khi mở hết chín nút thắt, nếu có ý định bỏ Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

đi hãy đốt cuộn dây, phần tro mang chôn xuống đất. (mỗi nút thắt sẽ cuộn 1 pháp tự. quy trình: mở ra, buộc pháp tự thật nhanh, đọc thần chú)

Phần Ba: Điều Khiển Thú nô (Controlling The Familiar) Có lẽ đã đến lúc bạn cần học cách chủ động kiểm soát Thú nô của mình. Không giống như đối phó với những đứa trẻ không ngoan, Thú nô là sinh vật có tri giác, hãy luôn luôn nhớ điều đó. Ban đầu, Thú nô sẽ phụ thuộc vào chủ nhân và tỏ ra dễ chịu. Dần dà, nó trở nên độc lập hơn và có thể không sẵn sàng tuân lệnh như trước. Thi thoảng, Thú nô trở nên bướng bỉnh và tự quyết. Để kiểm soát Thú nô, ta cần dùng đến một pháp ấn trong quyển sách này. Ấn đầu tiên dùng để kiểm soát loại Thú nô ngang tàng, loại này sẽ khiến Thú nô phục tùng và hiền dịu trở Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

lại. Nếu ấn đó không phát huy tác dụng thì bạn nên dùng ấn Genesis Seal (pháp tự lưu giữ nguồn sống của Thú nô) để khống chế tình hình. Thay đổi cấu trúc vật lý của pháp ấn sẽ tác động đến bản thể tâm linh của Thú nô. Đây là lúc bút chì phát huy tác dụng, dùng nó để vẽ thêm họa tiết lên hình ảnh của Thú nô trên ấn. Ví dụ: vẽ thêm dây xích, cũi,… sẽ tăng hiệu quả kiểm soát. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa đi họa tiết để loại bỏ tác dụng. Khi muốn hủy bỏ liên kết với Thú nô, hãy vô hiệu hóa pháp tự (cách thức nằm ở chương năm). Bên cạnh Genesis Seal, tôi cũng giới thiệu đến bạn Vortex Seal. Có ba cách khác nhau để tạo ra một pháp ấn. Cách tốt nhất là dùng mực máu rồng (Dragon’s blood) hoặc mực máu dơi (Bat’s blood) để vẽ ấn lên giấy. Những loại mực này không điều chế từ động vật nhé, các cửa hàng huyền học/shop phù thủy có bán. Cách dễ nhất để tạo ấn là sao chép (photocopy) ấn lên giấy. Cách khác là photocopy ấn lên giấy rồi dùng đũa phép Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

(wand) và dao athame như một đường dẫn và hình dung nguồn năng lượng chảy từ bạn sang ấn. Tự vẽ sẽ truyền sức mạnh cá nhân của bạn sang cho ấn. Bởi vì quy trình này đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như tỉ mỉ và do đó việc tự vẽ sẽ thiết lập liên kết pháp thuật mạnh mẽ hơn. Nếu bạn không có khiếu mỹ thuật, thì có thể in ấn ra và dùng bút chì than đồ lại. Sau đó, “in thủ công” hình vừa vẽ bằng bút chì lên mảnh giấy/mẩu da thuộc – úp ngược bức vẽ vào mảnh da rồi dùng vật gì đó chà mạnh lên mặt trước, mặt sau để lấy nét. Rồi vẽ lại cho rõ, viết thêm chữ vào ấn. Giờ thì hãy xem qua những ấn và đặc trưng của chúng nhé: The Genesis Seal – Ấn Sự Sống Mục đích của ấn Genesis Seal là giữ cho Thú nô tồn tại ở thế giới của chúng ta. Genesis Seal là hình ảnh một con rắn tự cắn đuôi của nó, biểu tượng của vòng tuần hoàn sinh tử. Ba vòng xoắn xung quanh con rắn tượng trưng cho sức mạnh của sự

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thay đổi. Số ba tượng trưng cho ba nguồn lực của sự biểu hiện1: thời gian, địa điểm và năng lượng. (time, place, energy). Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Thần chú của ấn này là: Được nuôi dưỡng, chăm sóc từ ngày ngươi sinh ra, Linh hồn ngươi trú ngụ trong ấn ma thuật này, Ngươi và ấn, giờ là một, Ta có quyền trói buộc hoặc giải phóng ngươi. (Suckled, nurtured, on this day you are born, Your spirit now resides in this magical form, You and the seal, now one to be, Bound or released, as so willed by me.)

1

Manifestation: biểu hiện có nghĩa là sự hiển lộ những gì bạn hình dung trong tâm trí ra thành sự thật ngoài đời.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ảnh: The Genesis Seal

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Calling – Ấn Hiệu Triệu Mục

đích

của

ấn

này

để

thỉnh/gọi

ra/triệu

hồi

(invoke/evoke/summon) Thú nô bất cứ khi nào bạn cần. Ấn hiệu triệu có hình một bàn tay thần thánh chìa ra từ đám mây. Mây tượng trưng sự biểu hiện của mãnh lực tâm linh bên trong không gian ma thuật. Ba vòng xoắn tượng trưng cho các cánh cổng ra vào các thế giới khác. Bàn tay biểu thị cho động tác như mở cổng ma thuật. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho các mãnh lực tinh tú (astral forces) trong thực hành. Thần chú của ấn là: (Tên Thú nô), Ta triệu hồi ngươi bằng sức mạnh của mặt trăng và thủy triều, Dù ngươi ở bất kể nơi đâu. (Familiar’s name), thee I call by moon and tide, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

From height and depth, both far and wide.

Hình ảnh: The Seal of calling

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Departing – Ấn Rời Bỏ Mục đích của ấn này là đưa Thú nô trở về thế giới của nó, hoặc giải phóng ràng buộc giữa nó và thế giới này. Pháp tự rời bỏ có hình lối vào một hang động. Bởi vì, thời cổ đại xem hang động là đường dẫn đến âm giới (Underworld). Ba vòng xoắn tượng trưng cho sự thay đổi. Số 3 là con số thần bí đại diện cho sự biểu hiện. Bốn phương đông, tây, nam, bắc có hình mũi tên cổ xưa (chevron symbol) tượng trưng cho vùng sinh sản hoặc cơ quan sinh dục, hay sự sinh nở và sự tái sinh. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho mãnh lực tinh tú. Thần chú của ấn là: Tên Thú nô - Hãy trở về vùng đất quê nhà của ngươi thông qua ô cửa phía tây (Familiar’s name), go thee now and take thy Rest, through the sacred doorway of the west. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ảnh: The seal of departing

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Protection – Ấn Bảo Vệ Mục đích của ấn này là thỉnh cầu/ gọi ra (evoke/invoke) sức mạnh bảo vệ của Thú nô bất cứ khi nào bạn cần. Nó phải được dùng cùng với ấn hiệu triệu (the seal of calling). Ấn bảo vệ có hình một bàn tay thần thánh chìa ra từ đám mây. Đám mây tượng trưng cho sự thể hiện của mãnh lực tâm linh bên trong không gian ma thuật. Bàn tay thần cầm ngôi sao năm cánh, biểu tượng của bốn nguyên tố mang đến sự hài hòa trong mãnh lực tâm linh. Ba vòng xoắn tượng trưng cho nguồn lực của sự thay đổi. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho các mãnh lực tinh tú. Thần chú của ấn là: Bất cứ thứ gì kẻ thù của ta mang đến, Đều bị các nguyên tố triệt tiêu (My foe, whatever to this place you send, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The elements do wholly rend.)

Ảnh: The seal of protection

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Dreaming – Ấn Giấc Mơ Mục đích của ấn này không chỉ giúp bạn gặp Thú nô trong mơ, tại đó bạn và Thú nô có thể trò chuyện trực tiếp với nhau, mà còn giúp bạn nhận được sự trợ giúp của Thú nô khi thực hiện các hoạt động liên quan đến giấc mơ (Dream Work). Nó nên được sử dụng cùng với ấn hiệu triệu (nếu cần thiết thì thêm ấn bảo vệ). Ấn giấc mơ có hình con mắt huyền bí nằm ngay đường tiếp xúc của hai tam giác. Tam giác nằm trên có đỉnh chỉ lên biểu trưng cho sự biểu hiện trong cõi tinh tú. Tam giác nằm dưới có đỉnh chỉ xuống biểu trưng cho sự biểu hiện trong thế giới vật chất. Bán nguyệt ở đỉnh của mỗi tam giác tượng trưng cho tác dụng của mặt trăng trong Mộng giới (Dream World). Vòng xoắn tượng trưng cho sự thay đổi. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho mãnh lực tinh tú trong thực hành. Thần chú của ấn là: Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Với pháp tự này, mọi điềm báo, dấu hiệu trong mơ sẽ cho tôi biết rõ sự thật. ( All signs and omens do dreams reveal, The truth to the sleeper beneath this seal.)

Ảnh: The seal of dream

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Carrying a Spell – Ấn Dẫn Chú Mục đích của ấn này là nhờ Thú nô truyền năng lượng ma thuật của thần chú sang mục tiêu nhất định. Nó phải sử dụng cùng với ấn hiệu triệu. Ấn dẫn chú có một hình cầu, phía trên có đôi cánh. Hình cầu tượng trưng cho hình-tư tưởng hoặc một sự kết dính chứa đựng ước muốn cụ thể của một người. Đôi cánh biểu trưng cho vật chất ở tinh tú (the astral substance), bao phủ năng lượng và mang đến sự biểu hiện. Ba vòng xoắn tượng trưng cho sức mạnh của sự thay đổi. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho các mãnh lực tinh tú trong thực hành. Thần chú của ấn là: Ước muốn của tôi bay theo đôi cánh, Và sẽ trở thành sự thật (Carry my wishes on wings breast, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

And thereby desire is made manifest.)

Ảnh: The seal of carrying a spell

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Protection From Unwanted Familiar – Ấn Bảo Vệ Khỏi Khách Không Mời Mục đích của ấn này là bỏ qua những Thú nô không như mong đợi, thường là những Thú nô mà kẻ khác gửi đến. Ấn có hình một bàn tay thần thánh chìa ra khỏi đám mây. Đám mây tượng trưng cho sự thể hiện của mãnh lực tâm linh bên trong không gian ma thuật. Ba vòng xoắn tượng trưng cho sự thay đổi. Bàn tay làm động tác ngăn cản mọi thứ tiếp cận. Chữ X trong vòng tròn chính giữa bàn tay tượng trưng cho sự kiểm soát sống và chết. Bàn tay khép chặt cảnh báo những ai muốn xâm phạm. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho mãnh lực tinh tú. Thần chú của ấn là: Đây là lệnh cấm được tuân thủ nghiêm ngặt, Ngươi sẽ không thể vượt qua! (Strict charge I give and do hold fast, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

For beyond this point you shall not pass!)

Ảnh: The seal of protecting against unwanted familiars

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Severance – Ấn Chia Cắt Mục đích của ấn này là hủy bỏ/cắt đứt tất cả liên kết giữa bạn và Thú nô. Ấn có hình một bàn tay thần thánh chìa ra khỏi một đám mây. Đám mây tượng trưng cho sự thể hiện của mãnh lực tâm linh bên trong không gian ma thuật. Ba vòng xoắn tượng trưng cho sự thay đổi. Bàn tay làm động tác ngăn cản mọi thứ tiếp cận. Bàn tay cầm một cái liềm dùng để cắt bỏ những thứ hoàn thiện – sự tồn tại ở thế giới vật chất. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho các mãnh lực tinh tú. Thần chú của ấn là: Lưỡi liềm này sẽ cắt bỏ mọi thứ giữa ta và ngươi (All things in their time must pass away, And for you the sickle comes today.)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ảnh: The seal of severance

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Binding – Ấn Ràng Buộc Mục đích của ấn này là cố định hoặc gán ghép Thú nô với một người, vật, nơi nào đó để kéo dài thời gian tồn tại của nó ở thế giới vật lý. Thú nô sẽ hình thành liên kết đặc trưng với một bức tượng. Ấn này nên được sử dụng cùng với Ấn Hiệu triệu. Ấn ràng buộc có hinh một con rắn quấn quanh hai tam giác, tượng trưng cho sự thể hiện huyền bí. Tam giác bên trên có đỉnh hướng lên biểu trưng cho cõi tinh tú (astral plane). Tam giác nằm dưới có đỉnh chỉ xuống biểu trưng cho cõi trần (material plane). Rắn là sinh vật của cõi Âm, thế giới của khởi nguồn sự sống. Ngoài ra, rắn cũng biểu trưng cho nguồn năng lượng tích cực, có định hướng tồn tại giữa/trong các thế giới. Ba vòng xoắn tượng trưng cho năng lượng ma thuật nhấn mạnh quy tắc ràng buộc trong huyền học. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho các lực tinh tú. Thần chú của ấn là: Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ràng buộc toàn diện, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Ràng buộc tất cả (Wrapped and tied from within and without, From head to toe and all about.)

Ảnh: The seal of binding

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal Of Controlling An Errant Familiar – Ấn Chế Ngự Mục đích của ấn này là khiến Thú nô hung hăng trở nên hiền hòa, dễ bảo. Nó nên được sử dụng với ấn hiệu triệu. Ấn chế ngự có hình một bàn tay thần thánh chìa ra khỏi một đám mây. Đám mây tượng trưng những lực tâm linh tồn tại trong không gian pháp thuật vũ trụ. Bàn tay cầm ba tia chớp của Chúa tể các vị thần, tương truyền tia chớp thứ nhất dùng để cảnh báo, thứ hai dùng để giết, thứ bai dùng để hủy diệt thế giới. Ba vòng xoắn tượng trưng cho sự thay đổi. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Mỗi cụm từ được chia tách bởi một ngôi sao, ngôi sao tượng trưng các lực vũ trụ. Thần chú của pháp tự là: Hãy chú ý lời cảnh báo từ sấm chớp, Để ngươi không bị xé ra từng mảnh vì bất tuân (Heed the gods’ warning of lightning and thunder, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Lest for your defiance they tear you asunder.)

Ảnh: The seal of controlling an errant familiar

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

The Seal of the Vortex – Ấn Cơn Lốc Mục đích của ấn này là hủy bỏ hiệu lực của các ấn bên trên hoặc ngăn chặn hậu quả tiêu cực từ những tình huống xấu. Ấn cơn lốc có hình một đôi cánh mang một lá bùa có khắc hình chữ X. Bên dưới là một hình cầu có vòng xoắn vào tâm. Hướng vào cơn lốc là bốn tam giác có biểu tượng tái sinh chữ V (chevron symbol), đó là bốn nguyên tố lửa, nước, khí, đất. Xung quanh là ba hình xoắn tượng trưng cho sự thay đổi. Những dòng chữ quyền năng ở rìa ngoài là ngôn ngữ phù thủy. Thần chú của pháp tự là: Tất cả nguyên tố đều tan biến, Ngươi chẳng còn gì cả. Tất cả chỉ là hư không, Ngươi bị xóa bỏ khỏi pháp thuật phù thủy (The elements all dissolve away, And leave you Nothing in which to stay. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

To the nothingness return, by moon and sun, Through Witches’ magic be you now undone! Ấn cơn lốc không phải là một trong chín ấn mà bạn đã nạp năng lượng từ cuộn dây. Để nạp năng lượng cho nó bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, đặt một cái ly kim loại chịu nhiệt dưới trăng tròn, khi mặt trăng xuất hiện cùng cung Bạch Dương, hoặc Sử Tử hoặc Nhân Mã. Rót ít nước hoa vào 1/3 ly. Bạn cũng có thể thay thế nước hoa bằng Everclear – thức uống có nồng độ cồn cao. Để ánh sáng mặt trăng rọi chiếu vào ly một lúc. Sau đó, dùng một que diêm dốt cháy bề mặt dung dịch. Ngửa lòng bàn tay phải hướng lên mặt trăng, hơi co lại thành hình chén (như đang hứng vật gì đó). Dùng ngòn tay trỏ của bàn tay trái chỉ vào ngọn lửa và đọc: Sigil, form, and will’s desire, Dissolve away in magic life, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

All I name is drawn into you, To pass away from this world’s view. (Rũ bỏ tất cả pháp thuật có trong pháp tự, hình dạng, ước muốn, Những thứ ta gọi tên sẽ biến mất khỏi thế giới này) Lấy pháp tự cơn lốc hơ nhanh qua ngọn lửa ba lần, mỗi lần đều đọc: By the Lady ---- may moonlight join with sacred Fame, and undo by magic all that I name. (Hỡi nữ thần -----/ Hỡi mặt trăng, xin hãy dùng ánh sáng linh thiêng của mặt trăng để xua tan pháp thuật từ những thứ tôi gọi tên) Khi không dùng đến, hãy dùng một mảnh lụa bọc ấn lại nhằm tránh thất thoát năng lượng cũng như hấp thụ năng lượng bên ngoài.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ảnh: The seal of the Vortex

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Sử Dụng Các Pháp Ấn (Using The Magical Seals) Ngoại trừ ấn sự sống (Genesis seal) và ấn dẫn chú (Seal for carrying a spell), những ấn còn lại có thể được bảo quản bằng keo Mod podge hoặc những chất liệu bảo quản khác. Ấn chất liệu đất sét nên đặt trong hộp/lọ kín để tránh bị va chạm trầy xước. Khi trăng tròn xuất hiện cùng với một trong ba chòm sao Cự giải, Bọ cạp, Song ngư, bạn có thể tái nạp năng lượng cho ấn giống cách làm của Ấn sự sống. Bạn có thể dùng nước mặt trăng, thoa lên ấn nếu có lớp bảo vệ bên ngoài. Nếu không có lớp bảo vệ, bạn có thể đun sôi nước (nước thường) và nhanh chóng hơ ấn qua lại trong làn hơi nước ba lần. Tùy theo mục đích là gì, một số ấn được dùng độc lập, số khác thì phải kết hợp với nhau để phát huy (tối đa) tác dụng. Trong một số tình huống nhất định, ấn được dùng để khắc chế lẫn nhau. Ví dụ, ấn ràng buộc (seal of binding) –đưa/chuyển Thú nô vào một vật. Để giải phóng Thú nô khỏi ràng buộc cần dùng đến ấn rời bỏ (Seal of departing) để cho phép Thú nô tự do Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thoát ra khỏi vật chứa. Trong trường hợp này, ấn ràng buộc bị hủy bỏ, và vật thể pháp thuật ràng buộc với Thú nô sẽ mất công dụng. Ấn ràng buộc (the seal of binding) có thể đặt trên một bức tượng, đây là cách phổ biến nhất. Thú nô được chỉ định sẽ cư ngụ trong vật thể (tượng). Hình dung một hình cầu di chuyển từ từ vào trong bức tượng. Sau đó, chỉ vào bức tượng và đọc thần chú của ấn ràng buộc. Để sử dụng ấn, cầm nó bằng tay trái (là tay nhận) và nhìn thẳng vào ấn. Chăm chú quan sát và tập trung vào biểu tượng của ấn khoảng vài giây, sau đó đọc thần chú. Phương pháp phối hợp sử dụng các ấn với nhau được đề cập ở chương 3. Mỗi ấn có tác dụng riêng, bạn nên tìm hiểu thêm về các biểu tượng được vẽ trên ấn để quyết định dùng nó vào mục đích gì, khi nào và như thế nào. Bản tóm tắt bên dưới có chỉ dẫn dành cho bạn, song để có được hiểu biết sâu rộng về công dụng của ấn thì bạn cần phải tự tìm tòi, học hỏi. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ấn hiệu triệu được dùng song song với các ấn khác để yêu cầu sự giúp sức từ Thú nô. Cùng với ấn bảo vệ, bạn có thể ra lệnh cho Thú nô trông chừng, canh gác. Ấn bảo vệ có thể đặt trong nhà khi bạn đi vắng, hoặc đặt trong tài sản mà bạn muốn bảo toàn, hay đặt trong ví để tránh bị trộm cắp. Đặt nó ở đầu giường để bảo vệ bạn trong giấc mơ hay khi xuất hồn. Ấn dẫn chú yêu cầu dùng bút chì than viết tên của Thú nô trong hình cầu, bên dưới đôi cánh. Bên dưới tên của Thú nô (vẫn nằm trong hình cầu), viết/vẽ về bản chất ma thuật bạn muốn. Ví dụ, bạn muốn truyền năng lượng chữa lành cho bạn bè, người thân,… thì bạn sẽ viết từ “heal/chữa lành” dưới tên của Thú nô. Nói chung, hình ảnh ma thuật/ chữ viết/ liên kết,…. mà bạn lập ra sẽ đưa Thú nô đến với mục tiêu thông qua năng lượng pháp thuật. Ấn giấc mơ có thể đặt ở đầu giường hoặc bạn có thể mang như một món trang sức, thời trang. Bạn nên mua một cái bảng tên da/nhựa (đồ đựng thẻ sinh viên/công chức,…), để ấn vào đó rồi Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

gắn bảng tên vào trang phục, hoặc gối, hoặc mền. Giới phù thủy tin rằng chủ nhân có thể trò chuyện trực tiếp với Thú nô trong mộng giới (the Dream World), tại đó Thú nô sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. Sử dụng ấn hiệu triệu, bạn có thể ra lệnh cho Thú nô quan sát một tình huống nào đó, tìm kiếm người/vật, hoặc thực hiện bất kỳ điều gì bạn muốn, hãy yêu cầu Thú nô báo lại kết quả với bạn trong giấc mơ. Tiếp đến,trước khi tiến vào cõi mộng, hãy dùng ấn giấc mơ và đọc rõ câu sau: “Tonight I will meet my Familiar and receive the information I requested. I will remember the dream and awake with full clarity and recollection” (Đêm nay, tôi sẽ gặp Thú nô và thu nhận thông tin về việc tôi đã yêu cầu. Tôi sẽ nhớ rõ từng chi tiết trong mơ khi tỉnh giấc). Nhìn vào ấn sau khi đọc rõ câu trên, nói tên của Thú nô và đi ngủ. Cố gắng chú tâm, vì những suy nghĩ lan man sẽ kiềm giữ năng lượng cần thiết để thực hiện quá trình này.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Bạn có thể tạo thêm các bản sao cho ấn xua đuổi ác linh (seal of protection against unwanted familiar) để có được sự bảo vệ tốt hơn. Hãy để các bản sao nằm chung với bản chính. Đây là nguyên lý pháp thuật có tên “ma thuật thuật lây lan”(contagion magic), có nghĩa là khi hai vật tác động lẫn nhau sẽ sinh ra một dòng năng lượng và cả hai vật đều sẽ nhận được nguồn năng lượng đó. Dùng một cái kẹp giấy bằng nhựa để kẹp/gắn các ấn lại với nhau (đừng dùng kẹp giấy bằng kim loại) và để chúng như thế trong khoảng hai mươi phút đến một giờ. Liên tục bảy đêm, đặt các ấn ở cửa sổ (ấn hướng ra ngoài) để xua đuổi ác linh. Sử dụng phương pháp này mỗi khi bạn cảm thấy bất an. Ấn chia cắt (the seal of severance) nên được sử dụng cùng với ấn rời bỏ (the seal of departing). Dùng pháp tự rời bỏ trước. Sau khi sử dụng pháp tự chia cắt, bạn nhất định phải tiêu hủy ấn sự sống (the genesis seal) để hoàn thành quy trình cắt đứt liên kết giữa bạn và Thú nô, hay nói đúng hơn là giữa Thú nô và thế giới vật chất. Phương pháp sử dụng ấn chia cắt sau khi hủy bỏ Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

giao kèo với Thú nô nhân tạo (artificial Familiars) và Thú nô tinh thần (thought-form Familiars) sẽ được đề cập trong chương ba và bốn. Khi bạn không còn muốn đồng hành cùng với Thú nô nữa thì hãy hủy bỏ giao kèo. Ấn rời bỏ (The seal of departing) được sử dụng để đưa Thú nô trở về thế giới của nó khi bạn không còn muốn chăm sóc nó nữa. Ấ này cũng có thể dùng để giải phóng linh hồn của thú nuôi đã chết. Về bản chất, ấn rời bỏ không chia cắt mối quan hệ giữa Thú nô và chủ nhân như ấn chia cắt (the seal of severance), nó mở ra một cánh cổng dẫn đến thế giới của Thú nô. Nói cách khác, ấn này giống như một buổi tiệc chia tay tạm thời “bye bye, mốt gặp lại”. Thứ tự thực hiện chuỗi pháp tự như sau: Ấn rời bỏ (the seal of departing) –> Ấn chia cắt (the seal of severance) –> Ấn sự sống. Đầu tiên hãy dùng ấn rời bỏ để giải phóng Thú nô, mở cánh cổng trở về cho nó. Sau đó, dùng ấn chia cắt để cắt bỏ mối liên kết giữa bạn và Thú nô, cho phép nó trở về quê hương. Cuối cùng, đốt hoặc chôn ấn sự sống để Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

cắt đứt mối liên hệ giữa Thú nô và thế giới vật chất. Đừng bao giờ đốt hoặc chôn ấn sự sống khi Thú nô còn liên kết với nó. Ấn cơn lốc (the seal of vortex) được dùng trong trường hợp khẩn cấp để “đóng” các ấn khác và hủy bỏ hiệu lực của chúng khi xảy ra chuyện không như ý muốn. Đầu tiên, hãy đặt ấn muốn hủy bỏ trước mặt bạn. Chăm chú nhìn vào ấn cơn lốc và nghĩ về các biểu tượng của nó. Tiếp đến, nhìn vào các ấn muốn hủy bỏ và hình dung một vòng năng lượng bao quanh nó. Sau đó, đọc thần chú của ấn cơn lốc, hình dung vòng năng lượng trên bị ấn cơn lốc hút vào, các vòng xoắn của ấn cơn lốc xoáy vào tâm cho đến khi biến mất. Khi sử dụng ấn cơn lốc nhằm hủy bỏ hiệu lực của ấn khác, dòng năng lượng ma thuật của ấn cơn lốc sẽ bị tiêu tan. Bạn cũng có thể sử dụng ấn cơn lốc để trục xuất những thực thể không được chào đón khi chúng xâm phạm ngôi nhà của bạn. Khi bạn cảm thấy được sự hiện hữu của chúng, hãy hình dung chúng bị nhốt trong một vòng năng lượng. Sau đó, đọc Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thần chú của ấn cơn lốc và hình dung vòng năng lượng trên bị ấn hút vào. Những Nguyên Tắc Đạo Đức (Ethics) Từ xa xưa, phù thủy luôn tuân theo những nguyên tắc sống nằm trong: ý thức trách nhiệm (self-reponsibility), quy luất pháp thuật (magical principle), trật tự thiên nhiên (the ways of Nature). Một phù thủy bình thường sống theo triết lý cổ xưa “dĩ hòa vi quý” (live and let live). Họ chấp nhận rằng mọi người đều có quyền tin tưởng vào những thứ họ muốn, và phù thủy luôn cố gắng sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Phù thủy cũng không gây hại cho người khác. Yêu thích sự cân bằng, cho nên phù thủy không có thiên hướng phá hoại cuộc sống của người khác cũng như mong ước hãm hại họ. Song, phù thủy không phải một kẻ cam chịu áp bức mà không vùng lên vì lẽ phải, công bằng. Chung quy lại, phù thủy sống hài hòa và sẽ thiết lập sự cân bằng khi có kẻ phá hoại.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Trước khi kết thúc chương hai, tôi muốn nói vài lời về những đạo đức, nguyên tắc khi sử dụng ấn và Thú nô. Thứ nhất, liệu có đúng đắn không khi triệu hồi một Thú nô? Thực ra kêu gọi sự trợ giúp của Thú nô cũng giống như việc thỉnh cầu các tinh linh (elementals) để giúp bạn mở vòng phép (cast your circle) hoặc cường hóa thần chú. Thứ hai, sử dụng Thú nô để tác động đến người khác. Nhiều người nghĩ rằng một cá nhân không nên thực hiện hoạt động chữa lành mà không có sự đồng thuận và biết trước từ chủ thể bị tác động. Biện giải cho vấn đề này: Nếu một người biết rằng bạn bè, người thân,… bị tấn công, hãm hại bởi thứ gì đó mà làm ngơ như không biết, thì việc không ngăn cản sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ. Lại nói, một số cá nhân cho rằng tấn công, đáp trả kẻ khác là không tốt, thậm chí trong trường hợp bản thân mình là người bị hại. Tuy nhiên, tác động đến cuộc sống/vấn đề của người khác là một hành động ít nhiều gây ra nghiệp báo. Ví dụ, giết Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

chết một binh sĩ trên chiến trường sẽ tạo ra nghiệp chướng khác so với giết chết một thủ kho. Kẻ sát nhân tạo ra các nguồn năng lượng khác nhau khi giết người, và trong tương lai, các nguồn năng lượng đấy sẽ “quay trở lại” với anh ta hoặc người thân của anh. Nếu dành thời gian suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng, trong xã hội loài người, chúng ta áp đặt ý định/suy nghĩ của ta lên người khác theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, một tội phạm giết người, hãm hiếp, cướp của, hắn ta gây ra nhiều chuyện trái với đạo lý. Song đấy là việc mà anh ta muốn làm, tự nguyện làm hay bắt buộc phải làm. Kết quả, chúng ta bắt giam kẻ phạm tội để ngăn cản hắn gây hại cho người khác. Cuộc sống lao tù đầy rẫy hiểm nguy, có thể giết chết anh ta bất kỳ lúc nào. Do đó, chúng ta thực ra đã và đang gây thương tổn cho tên sát nhân bằng việc bắt giam hắn trong ngục tối. Thỉnh thoảng, việc áp đặt suy nghĩ/tư tưởng của một cá nhân lên cá nhân khác là cần thiết, mặc dù không nên lạm dụng hành động này. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Một ngày nào đó, bạn sẽ phải bảo vệ người thân, bạn bè khỏi tác động của pháp thuật đến từ một người nào đó hoặc từ các thế giới khác. Cá nhân tôi cho rằng dùng khả năng pháp thuật của bạn để tự vệ là một lựa chọn đúng đắn hơn là trở thành nạn nhân, hứng chịu tổn thương. Tuy nhiên, bạn là người quyết định sống cam chịu hay làm chủ số phận. Bạn cần suy xét nhiều khi chọn phương án phòng vệ. Bạn phải nạp năng lượng liên tục để duy trì vòng bảo vệ, dần dần nguồn năng lượng sẽ cạn kiệt và gây cho bạn nhiều vấn đề như: suy nhược thể chất lẫn tinh thần. Trong trường hợp đối phương bền sức, tấn công dai dẳng thì bạn nên thay đổi phương án tối ưu hơn. Đôi khi cách phòng thủ tốt nhất là phản công. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá mối quan hệ giữa Thú nô và chủ nhân. Chúng ta sẽ thấy rằng Thú nô như một người bạn và đồng minh của ta trong thế giới pháp thuật.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Chương 3 – Gây Dựng Mối Quan Hệ Với Thú Nô Phù thủy luôn tôn trọng mọi sinh thể. Không mấy ngạc nhiên khi họ trò chuyện với thú nuôi như cách tán ngẫu với bạn bè. Phù thủy hiểu rõ mọi dạng sống đều ngang nhau, có liên kết với nhau trong vòng quay sinh tử. Vạn vật hữu linh – chúng sinh bình đẳng. Một người không phải phù thủy sẽ khó lòng hiểu rõ quan điểm này. Nếu bạn áp dụng lý lẽ trên vào thời kỳ mê tín của nhân loại (superstitious era), bạn có thể hiểu được các sự kiện trong quá khứ vào khoảng thời gian hoạt động của thanh giáo (the Inquisition). Ngày nay, nhiều cá nhân trong cộng đồng Witchcraft/Wiccan sở hữu thú nuôi vật chất (physical pets) và hình thành mối quan hệ tâm linh với chúng. Điều này thật thuyệt vời cũng như mang nhiều điểm đáng khen, song lại hơi khác với quan điểm cơ bản về Thú nô. Ở xã hội hiện đại, định nghĩa chuẩn xác về Thú nô thật khó khăn vì có quá nhiều quan điểm khác nhau, biến thể Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

theo thời gian. Trong quyển sách này, tôi sẽ tập trung vào quan điểm/kiến thức phù thủy xác tin về Thú nô, đối lặp với hình tượng Thú nô được miêu tả bởi nhà thờ trong thời kỳ Trung cổ và Phục hưng. Khi thực hành các kiến thức ở chương hai, bạn biết rằng thể xác/hình dạng vật chất mà Thú nô chọn (non-physical Familiar) chỉ là phương tiện giúp nó tồn tại, hòa nhập với thế giới này. Giờ là thời điểm bạn bắt đầu quá trình ràng buộc (bonding process). Bước đầu tiên, hãy tìm hiểu về hình dạng vật chất (hình dạng động vật) của Thú nô khi nó đến bên bạn (hoặc đến với người thân quen của bạn). Thú nô chọn xuất hiện trong hình dạng của một con vật nào đó là có lý do riêng. Bản chất tự nhiên của động vật đó có thể là chìa khóa giúp bạn khai mở sức mạnh, hay biểu tượng tự nhiên của động vật đó có tác động mạnh mẽ đến cuộc đời bạn. Hãy tìm hiểu và bạn sẽ có câu trả lời. Bước thứ hai, học cách triệu hồi Thú nô, sẽ được đề cập sau trong chương này. Bạn có thể chọn một Thú nô vật chất Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

(physical Familiar) để tạo ra liên kết vững chắc với tinh thần (Spirit) trong thế giới vật lý (Physical Plane). Đây là mối quan hệ căn bản của phù thủy và Thú nô. Nếu bạn không thể có được một sinh vật sống thực sự, thì hãy dùng một bức ảnh/tranh/bức tượng, chúng đóng vai trò là trung tâm giúp bạn tương tác với Thú nô trong phạm vi thế giới vật chất. Khi tiếp xúc với Thú nô vật chất, bạn thực ra đang tiếp xúc với dạng tinh thần, chỉ là dạng tinh thần ít phát tiết ra bên ngoài mà thôi, nên cái bạn nhìn thấy là hình ảnh hữu hình. Khi thân thiết, bạn có thể hòa nhập với Thú nô và giao tiếp trực diện với tinh thần bên trong Thú nô. Luôn nhớ rằng, đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, không nghiên hẳn về bên nào cả. Theo quan điểm huyền học, nhận thức của con người bị thay đổi rất nhiều trong quá trình hòa hợp. Phương pháp này giúp cả hai nhận được những ấn tượng tự nhiên khác nhau. Con người sẽ “chạm tới” tầng nhận thức nguyên thủy và bản chất cổ xưa sẽ thức tỉnh bên trong họ. Việc này tăng cường thể chất Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

lẫn tinh thần của cá nhân. Bên cạnh đó, Thú nô cũng hợp nhất với suy nghĩ và sự sáng tạo của chủ nhân. Tiến trình đấy giúp Thú nô mở rộng nhận thức và kích thích chúng quan sát, tư duy theo nhiều cách khác nhau. Hòa Nhập Với Thú Nô Vật Chất (Merging With The Familiar) Để bắt đầu quá trình hợp nhất với Thú nô vật chất (physical Familiar), bạn cần sử dụng một số thứ mà loài vật âys yêu thích để tạo liên kết với nó. Trong chương này, tôi sẽ lấy mèo làm ví dụ điển hình. Tất cả kỹ thuật, phương pháp đều có thể áp dụng cho các động vật khác. Bạn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với Thú nô của mình miễn là bạn hiểu rõ chúng. Không phải tất cả động vật đều thích giao tiếp trực tiếp bằng mắt, ví dụ: giao tiếp bằng mắt với chó là biểu hiện của giận dữ. Tuy nhiên, mắt là điểm tốt nhất để thâm nhập vào tâm thức. Một cách khác là sử dụng hơi thở. Hơi thở nhẹ, đều hướng vào mặt của Thú nô sẽ mang theo năng lượng và suy nghĩ của bạn.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Động vật giao tiếp bằng hình ảnh. Chúng sẽ nghĩ nhiều về hình ảnh hữu hình hơn là ngôn ngữ. Do đó, hình ảnh hình thành trong tâm trí có thể “gửi” cho Thú nô thông qua suy nghĩ. Hình tượng hóa rõ ràng những thứ bạn mong muốn sẽ giúp Thú nô hiểu rõ hơn về khao khát của bạn và thực hiện một cách dễ dàng. Hình ảnh phải đơn giản. Ví dụ: Suy nghĩ cảnh tượng chú mèo của bạn tiến đến gần và nhảy vào lòng bạn. Sau đó, nhìn chú mèo, tái hình dung cảnh tượng trên nhiều lần. Mỗi ngày đều tập luyện cách này, thử đi đi lại cho đến khi nào mèo có hành động đúng với những gì bạn suy nghĩ. Động vật không chỉ nhạy cảm với năng lượng mà còn với tiếng kêu. Mỗi loài vật đều có âm thanh riêng của mình. Cố gắng sử dụng nhiều âm sắc khác nhau với cường độ mạnh, và xem phản ứng của động vật. Bạn nên tìm một âm thanh dễ chịu, để không làm con vật hoảng sợ. Áp dụng âm thanh đó vào huấn luyện thường này nhằm khiến thú nuôi quen với nó. Hành động nuôi

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

dưỡng sẽ tạo ra sự giao hòa năng lượng giữa thú nuôi và chủ nhân. Nuôi dưỡng là một cách hữu hiệu để nạp pháp thuật vào bộ lông/da/vỏ của thú nuôi. Bạn thậm chí có thể dùng kỹ thuật này trên thú nuôi của người khác, ví dụ: đặt pháp thuật chữa lành, và khi chủ nhân tương tác với thú nuôi họ sẽ hấp thụ năng lượng chữa lành trên bộ lông/da/vỏ của chúng. Sử dụng phương pháp này sẽ giúp bạn “gắn” các pháp thuật khác nhau lên vật nuôi. Suy nghĩ tạo ra ước muốn, ước muốn tạo dòng năng lượng. Dòng năng lượng đấy được truyền trực tiếp vào một mục tiêu cụ thể, chờ đợi ngày giải phóng. Quá trình tạo ra hình tư tưởng (thought-form) sẽ được giới thiệu trong chương bốn. Một khi bạn cảm thấy sự giao tiếp tinh thần giữa bạn và Thú nô đã vững mạnh ở một chừng mực nào đó, sau đó bạn có thể bắt đầu quá trình hòa nhập (the merging process). Việc này yêu cầu sự tương tác vật lý với Thú nô. Trong khi nuôi dưỡng hoặc giữ một Thú nô, về mặt tinh thần bạn sẽ thấy Thú nô tách Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

ra thành tinh thần khác (spirit/astral double). Sau đó, dạng thức tinh thần đó sẽ hòa nhập với cơ thể của bạn. Hãy định hình rằng bạn đang chủ động điều khiển dạng thức đó mặc dù bản thân đang biến đổi (shapeshifting). Sau đó, hãy tạo ra một hành trình ma thuật và du hành dưới hình dạng một con vật và dùng pháp thuật để đạt được những ước muốn của bạn. Một khi hoàn thành, dạng thức tinh thần của Thú nô sẽ rời khỏi thân bạn và quay trở lại thân xác Thú nô. Khi Thú nô ngủ, dang thức tinh thần của nó sẽ thực hiện hành trình ma thuật giống hệt như hành trình mà bạn vừa nghĩ ra. Sau đây là một ví dụ cơ bản về hành trình ma thuật có thể minh họa nguyên lý làm việc với dạng thức tinh thần của Thú nô. Nếu bạn mong muốn một người bạn đã mất liên lạc từ lâu liên hệ lại với bạn, bạn có thể gửi Thú nô đến họ thông qua hình ảnh trực tiếp. Ví dụ với mèo, suy nghĩ chú mèo lẻn vào nhà của người đó, bạn không cần phải biết chính xác nơi người đó đang sống. Chú mèo có thể “meow” hoặc nói (bằng ngôn ngữ hai bên Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

cùng hiểu) trực tiếp tên bạn với họ. Bạn cũng có thể làm y như thế với chim và chó,… Lập lại quá trình này nhiều lần trong nhiều ngày. Thay vì sử dụng điện thoại bạn có thể suy nghĩ Thú nô mang một tờ giấy viết tên bạn. Chỉ với một sự tưởng tượng nho nhỏ bạn thậm chí có thể hy vọng nhận được một e-mail. Bởi vì giữa hai người có mối liên kết đặc biệt, bạn sẽ cần bổ sung pháp thuật vào thức ăn của Thú nô để củng cố liên kết. Việc này vô cùng đơn giản. Chuẩn bị thức ăn bình thường và tưởng tượng một vòng năng lượng xung quanh, chuyển vùng năng lượng đó vào thức ăn và thế là xong. Hướng dẫn tạo ra vùng năng lượng sẽ được đề cập trong chương bốn. Khi ăn, Thú nô sẽ hấp thụ năng lượng và giúp mối liên kết giữa bạn và Thú nô vững chắc hơn cũng như sự trung thành cũng tăng cao.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tương Tác Với Thú Nô Vô Hình (Working With The Nonphysical Familiar) Làm việc với Thú nô vô hình (nonphysical familiar) dễ hơn làm việc với Thú nô hữu hình (physical familiar) bởi vì bạn sẽ không cần phải giải quyết các vấn đề và luật lệ trần tục. Dù Thú nô là tinh thần (spirit), thực thể tâm linh (astral entity) hay nhân tạo (artificial), bạn sẽ cần một vật chứa để cho chúng cư ngụ trong chiều không gian vật chất (material dimension). Vấn đề này được đề cập trong phần tiếp theo ở chương này. Bài hướng dẫn tương tác với Thú nô trong chương này sẽ cần phối hợp với những bài tập được đề cập trong chương 2. Thực thể này có thể là ở dạng tinh tus (astral being) hoặc tinh thần (spirit) đến từ thế giới khác (the Otherworld). Tác dụng của những bài tập được đề cập ở chương này (chương 3) sẽ không bị tác động bởi bản năng tự nhiên của Thú nô.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Triệu Hồi Thú Nô (Summoning The Familiar) Kỹ thuật này sẽ có phần nâng cao hơn việc sử dụng Ấn hiệu triệu (THE SEAL OF CALLING). Khi bạn kêu gọi Thú nô theo hướng dẫn sử dụng ấn ở chương hai, và cầm viên đá sức mạnh (power stone) bằng tay trái và hình dung nó phát ra ánh sáng trắng. Hình dung cổng hang động trong hành trình chinh phục (chương 2, phần 1). Hang động đó dẫn đến thế giới nội tâm (the Inner World), nơi Thú nô đang trú ngụ. Chìa hai tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Dùng tinh thần hoặc ngôn ngữ trực tiếp nói tên của Thú nô, dùng giọng kính trọng: “Đến đây nhé, …… (tên Thú nô.” Sau đó, hình dung hình ảnh của Thú nô mà bạn nhìn thấy trong thế giới nội tâm (the Inner World), xuất hiện trong con mắt tâm trí của bạn (mind’s eye). Sau đó, hình dung thú nô phát ra ánh sáng trắng, và bạn hấp thụ thú nô vào trong cơ thể bạn, bạn và nó là một cùng nhau tỏa sáng.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Lúc này để điều khiển thú nô, bạn chỉ cần hình dung Thú nô nằm trong một vùng ánh sáng, vùng ánh sáng này được tạo ra từ vùng năng lượng bên dưới rốn của bạn và được chuyển ra khỏi cơ thể bằng phương pháp tâm linh, kỹ thuật này sẽ được đề cập ở chương 4. Bạn có thể chuyển vùng năng lượng vào một mẫu vật cụ thể như bức tượng, lá bùa,… hoặc bất cứ thứ gì bạn cảm thấy phù hợp. Thậm chí bạn còn có thể yêu cầu thú nô ở lại trong cơ thể bạn để trao quyền cho bản thân (personal empowerment). Hãy đảm bảo rằng giải phóng thú nô khi hoàn thành công việc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên giữ thú nô quá lâu trong cơ thể. Liên Kết Với Thú Nô (Embracing The Familiar) Sau khi triệu hồi Thú nô vào trong cơ thể bạn, bạn cần liên kết với nó. Không nhất thiết phải thực hiện liên kết mỗi khi triệu hồi, nhưng nhất định phải làm ít nhất một lần một tuần, nếu không liên kết của bạn và thú nô sẽ biến mất. Giai đoạn này rất cần thiết để quản chế Thú nô. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Đề bắt đầu, hãy hình dung thú nô trong hình dạng tương tự một bộ quần áo bạn mặc. Bắt đầu, hãy nghĩ về sinh vật đó. Sau đó, bạn hành động y như bản chất tự nhiên của con vật. Chuyển động như con vật chuyển động, hãy mô phỏng bản chất của con vật càng giống càng tốt. Bản chất của hành động này là giúp bạn trở thành “thú nô”, bạn và thú nô sẽ hòa thành một. Trục Xuất Thú Nô (License To Depart) Sau khi xong chuyện với thú nô, bạn nên gửi nó về thế giới của nó (the Otherworld). Hãy sử dụng Ấn Rời Bỏ (The Seal Of Departing – Chương 2) và hình dung cổng hang động đã dẫn bạn đến thú nô mở ra. Dùng tâm trí (mentally) gửi thú nô vào hang động đó, chỉ dẫn thú nô các trở về nhà. Sẽ hữu hiệu hơn nếu bạn sử dụng động tác bằng tay/tư thế để miêu tả điểm khởi đầu và kết thúc của hang động. Những động tác tay/tư thế nên được sử dụng mỗi khi hình dung về việc trở về. Bạn có thể đọc những từ sau đây bên cạnh hình dung. (Tên của thú nô), Cảm ơn bạn đã giúp tôi, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Bây giờ cậu hãy đi về thế giới của mình, Mối liên hệ giữa chúng ta sẽ mãi tốt đẹp nhé. Chào cậu. ( (Name), I thank you for your aid, And as you depart now unto your realm, May there always be peace between us. I bid thee now farewell). Đặt Tên Cho Thú Nô (Naming The Familiar) Nếu Thú nô không tiết lộ tên trong “hành trình chinh phục” (chương 1), có thể nó thích được bạn đặt tên. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với cái tên gốc của thú nô, thì bạn có thể thử cách sau: Chọn một vài hòn đó nhỏ và in chữ cái lên đó (a,b,c,d,e,f…). Bạn cũng có thể dùng Scrabble squares (trò chơi ghép chữ). Úp mặt có chữ cái xuống, để mặt không có chữ cái ngửa lên, sau đó xáo trộn các viên đá. Áp dụng bảng giá trị số bên dưới cho tên và

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

họ của bạn (first and last name) và đưa giá trị số về hàng đơn vị. Bảng giá trị số: A,J,S = 1 B,K,T = 2 C,L,U = 3 D,M,V = 4 E,N,W = 5 F,O,X = 6 G,P,Y = 7 H,Q,Z = 8 I,R = 9 Ví dụ với tên họ “Huỳnh Nguyễn Trung Quân”. Quân 8315

Huỳnh 83758

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Cộng các số ở “tên” và đưa kết quả về hàng đơn vị: Q u â n 8 + 3 +1 +5 = 17 17 = 1 +7 = 8 Tương tự với “họ”: H u ỳ n h 8 + 3 + 7 + 5 + 8 = 31 31 = 3 +1 = 4 Cộng hai số hàng đơn vị của họ và tên và cũng đưa kết quả về hàng đơn vị: 8 + 4 = 12 12 = 1 + 2 = 3 Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên ba hòn đá có kí tự, đặt chúng theo thứ tự từ trái sang phải. Nhìn vào dãy chứ cái, bạn sẽ tìm ra được cụm từ thích hợp. Nếu không có Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

tên hợp lý, hãy đặt ba hòn đá theo một trật tự khác. Tiếp tục cho đến khi bạn tìm ra cái tên có nghĩa hiện ra. Bạn cần vận dụng trí tưởng tượng và khả năng phát âm vào việc này. Tương Tác Với Thú Nô (Working With The Familiar) Có rất nhiều cách để phát huy tác dụng của Thú nô. Trong phần này, chúng ta sẽ thử nghiệm một vài kỹ thuật, tuy nhiên bạn vẫn thoải mái dùng cách riêng của mình nhé. Khi ở khoảng cách xa, bạn có thể sử dụng Ấn Dẫn Chú (Chương 2), để dịch chuyển Thú nô đến địa điểm mong muốn. Ấn này hữu ích khi Thú nô của bạn không có cánh hoặc di chuyển chậm, sức bền thấp. Để Chữa Lành (Healing) Hình dung hình ảnh thú nô mang năng lượng, tiếp theo dùng tâm trí điều khiển thú nô chui vào vùng cần được chữa trị, dùng hình ảnh trong tâm trí hoặc lời nói để chỉ dẫn thú nô làm việc. Sau đó, hình dung vùng chữa trị tỏa sáng với dòng năng lượng

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

chữa lành. Màu sắc của dòng năng lượng cũng có sự phân biệt rõ ràng, tùy thuộc vào mục đích. Thông thường, vàng là kích thích (stimulating), xanh lục là xoa dịu (soothing), xanh dương là làm sạch (cleansing), đỏ là tăng cường sinh lực (vitalizing). Sẽ mất ít nhất 15 phút để thú nô hoàn thành nhiệm vụ. Ban có thể dùng thêm bất kỳ phương pháp trị liệu khác khi thú nô đang làm việc. Khi xong việc, bạn nên gọi thú nô trở lại bằng cách hình dung nó thoát ra khỏi vùng chữa trị hoặc dùng Ấn Hiệu Triệu (The Seal Of Calling – Chương 2). Sau đó, đừng bắt thú nô làm việc nữa, hãy để cho nó nghỉ ngơi. Bạn nên truyền một ít năng lượng cho Thú nô bằng cách sử dụng hòn đá sức mạnh của bạn ( power stone) (hình dung một dòng năng lượng từ viên đá chuyển sang thú nô). Sau đó hãy gửi thú nô về thế giới của nó bằng cách dùng lệnh Trục Xuất (License to Depart, Tương tác với Thú nô vô hình). Có thể bạn cần triệu hồi Thú nô nhiều lần để hoàn thành việc chữa lành, tùy thuộc vào mức độ năng nhẹ của vết thương. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Làm Phép Thuật (For Magic) Có nhiều cách tận dụng thú nô để thi hành pháp thuật. Thú nô có thể mang nguồn năng lượng từ một thần chú đến một người hoặc một nơi bạn yêu cầu. Thú nô có thể cung cấp cho bạn thông tin từ nội giới (the inner planes) (tinh tú – astral plane, cõi trần – physical plane), hoặc bảo vệ bạn. Tôi sẽ giới thiệu phương cách cơ bản làm việc với thú nô, sau này bạn có thể mở rộng, chỉnh sửa nền tảng ấy để tạo ra cách riêng của mình. Đầu tiên, bạn nhất định phải triệu hồi thú nô, và dùng tâm trí hoặc ngôn ngữ thể hiện ước muốn của mình. Luôn luôn nhớ rằng Thú nô cũng là một thực thể tách biệt có sự sống đến từ thế giới khác. Mối quan hệ giữa bạn và Thú nô sẽ ảnh hưởng đến sự hiệu nghiệm của phép thuật. Sau khi triệu hồi, chuyển thú nô vào lòng bàn tay của bạn (cupped palm). Hình dung một vùng năng lượng được hình thành trong lòng bàn tay, sau đó nói lời chỉ dẫn (instruction) của bạn vào vùng năng lượng đó. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Sau đó, hình dung thú nô mọc ra một đôi cánh. Sao chép hình ảnh Cổng Tinh tú (Astral Gteway) bên dưới, đặt nó đứng ở phía tây bệ thờ của bạn. Tô màu tím cho viền ngoài của cổng, đó là sắc màu của mặt trăng. Cổng Tinh tú có vai trò như cánh cửa giúp thú nô rời khỏi chiều không gian hiện tại để tiến vào các nội giới khác để thực hiện yêu cầu của bạn. Bạn nên sử dụng Pháp Tự Dẫn Chú (The Seal Of Carrying A Spell – Chương 2) trong giai đoạn này.

Cổng Tinh Tú

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Thú nô có thể được hình dung là một vầng sáng có cánh hoặc sinh vật có cánh. Bạn sẽ biết hình dạng phù hợp, nếu thú nô phản đối thì sự tưởng tượng của bạn sẽ biến mất. Để gửi thú nô đi, hãy hình dung nó nằm ở trung tâm của Cổng Tinh tú và bay về hướng của mục tiêu mà bạn ước muốn. Bạn cần tưởng tượng hành trình của nó như thể bạn đi cùng thú nô, và trông thấy nó tiếp cận được mục tiêu. Dùng tâm trí hướng dẫn Thú nô thực hiện mục đích của bạn. Sau khi làm việc với Thú nô nhiều tháng, bạn không cần thực hiện giai đoạn này nữa, bởi vì Thú nô sẽ sớm làm quen với cách thức này. Để tăng tính hiệu quả, bạn nên dùng tâm trí để đưa một Pháp tự (Sigil) cho Thú nô mang theo, Pháp tự thể hiện đặc tính ma thuật hoặc thể hiện ước muốn của bạn. Thú nô sẽ đặt Pháp tự lên vật/nơi chốn để nó phát huy tác dụng. Cuối cùng, “thông tin” sẽ được “chuyển” đến bạn bởi thú nô thông qua giấc mơ hoặc “ấn tượng tâm linh” (psychic impression). Hãy sử dụng Pháp Tự Giấc Mơ (The Seal Of Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Dreaming – Chương 2) để tiếp cận thông tin từ thú nô. Chỉ khi thực hiện trải nghiệm này, bạn mới có thể khám phá được khả năng và hạn chế của thú nô. Tạo Điểm Lưu Trú Cho Thú Nô (Housing The Familiar) Kỹ thuật này dùng để “níu chân” thú nô lại thế giới vật chất (physical plane) trong thời gian dài để thực hiện các nhiệm vụ dài hơi. Thú nô có thể trợ giúp thực hiện liệu trình chữa lành lâu dài mà bạn không cần phải triệu hồi nó nhiều lần. Thú nô cũng có bảo vệ bạn trong khi bạn xuất hồn (astral projection), thiền sâu (deep meditation),… Điều đầu tiên bạn cần là một hòn đá sức mạnh (power stone) có kích thước tương tự như viên đá bạn dùng để triệu hồi Thú nô. Tiếp theo bạn cần tạo ra một bức tượng mang hình dáng của thú nô. Bức tượng nhất định rỗng ruột, ở dưới đáy có một lỗ để tiện cho việc rút ra sau này. Nếu bức tượng đặc bạn nên đục một lỗ cho nó. Lỗ sẽ được bịt kín cho đến khi giải phóng thú

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

nô. Bạn có thể dùng con heo đất (bỏ ống heo) cho tiện, nhớ dán kín lỗ bỏ tiền. Nên dán thật kín và chặt để đảm bảo an toàn. Đặt hòn đá sức mạnh (power stone) vào trong tượng, và lắp đầy khoảng 2/3 lòng tượng với bốn dung dịch gốc (four elemental condensers). Minh họa về dung dịch gốc sẽ được giới thiệu ở phần “Thú nô nhân tạo” (Artificial Familiar) trong chương này. Cần lấy một lượng bằng nhau cho mỗi dung dịch gốc. Tiếp theo, bạn cần nhỏ 3 giọt máu của bạn vào trong bức tượng. Máu sẽ cung cấp năng lượng sống để giúp thú nô tồn tại ở thế giới vật chất. Sức mạnh sẽ được tăng cường nếu bỏ thêm tinh dịch hoặc dịch âm đạo vào trong bức tượng. Nếu sử dụng những dịch ái dục này, bạn nên ghi nhớ mọi hình ảnh rung cảm trong khi quan hệ vì chúng lưu giữ năng lượng trong dung dịch. Những năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến thú nô ở nhiều cấp độ khác nhau, và có thể vận hành như những suy nghĩ tiềm thức của thú nô. Do đó

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

hãy thử và giữ tập trung vào mục đích sử dụng pháp thuật của bạn. Giờ đây, bức tượng đã sẵn sàng để đón nhận thú nô. Đảm bảo bức tượng được dán thật kín. Triệu hồi Thú nô, chuyển nó vào bức tượng bằng cách hình dung. Khi cần, bạn chỉ cần triệu hồi thú nô và hình dung nó thoát ra khỏi bức tượng, sau đó ra lệnh cho nó. Luôn luôn yêu cầu Thú nô trở về bức tượng vào thời gian ấn định mỗi đêm. Nhớ đưa ra đầy đủ chỉ dẫn cùng với ước muốn của bạn. Luôn luôn nói rõ mục tiêu, đối tượng, thời gian mà thú nô sẽ phải dành ra để thực hiện nhiệm vụ, lời hướng dẫn quay trở về bức tượng. Để đưa thú nô trở về thế giới của nó khi mối liên hệ giữa bạn và thú nô chấm dứt, sử dụng phương pháp rút bỏ dung dịch được đề cập trong phần tiếp theo “The artificial Familiar”. Thú Nô Nhân Tạo (The Artificial Familiar) Phương pháp tạo ra Thú nô nhân tạo tượng tự như “tạo điểm lưu trú cho Thú nô” ở phần trước, chỉ có vài thứ khác biệt. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Phương pháp này đơn giản, ít phức tạp khi tạo ra một thực thể tinh thần. Một khi bạn đã có được bức tượng thể hiện đặc tính tự nhiên của thú nô, bạn hãy làm theo các bước sau: Đứng trước bức tượng (đã được đổ dung dịch và dán kín – được đề cập ở phần trước) và bắt đầu tạo ra một hình cầu năng lượng giữa hai tay bạn. Rút nguồn năng lượng đó từ luân xa nền (base chakra) của bạn. Chuyển nguồn năng lượng lên trung tâm sức mạnh của bạn (phần dưới rốn), và đẩy nó ra, vào trong hai lòng bàn tay bạn. Hình dung hình ảnh thú nô hiện ra trong vòng năng lượng. Sau đó, dùng tâm trí chuyển vùng năng lượng vào trong bức tượng. Tiếp theo, mang nó ra và thổi vào nó 3 lần, nói rằng bạn ban hơi thở sự sống cho nó. Hình dung một dòng năng lượng xnh dương chạy qua bức tượng, bức tượng sau đó phát sáng. Giờ đây Thú nô đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ rồi. Về căn bản, một thú nô chỉ nên lưu lại thế giới vật chất trong 7 ngày. Nếu ở lại lâu hơn, Thú nô sẽ bắt đầu có xung đột ý chí Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

và hút nguồn năng lượng từ bạn để tồn tại. Do đó, bạn nên dùng lời nói để ra lệnh thú nô sẽ tan biến (chấm dứt sự tồn tại) trong ngày thứ 7. Sau bốn ngày kể từ ngày bạn triệu hồi thú nô, bạn nhất định phải thực hiện phương pháp sau: Mỗi ngày, trong vòng 3 ngày liên tiếp, bạn sẽ phải đổ một lượng nhỏ dung dịch ra khỏi bức tượng, đổ thẳng xuống đất. Đảm bảo rằng bạn để dành đủ lượng dung dịch cho ngày cuối cùng, ngày thứ bảy. Bạn liên kết với thú nô ở một cấp độ nhất định, và đổ dung dịch sẽ làm mất năng lượng của bạn. Cho nên đừng đổ hết một lần mà chia đều cho ba ngày. Sau khi xong việc, sử dụng Ấn Rời Bỏ (The Seal Of Departing) và Ấn Chia Cắt (The Seal Of Severance). Xem chương 5 để biết thêm thông tin và hướng dẫn.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Dung Dịch Gốc (The Elemental Condensers) Những dung dịch này được nạp năng lượng và dùng để tăng cường hiệu quả của thần chú và các hoạt động pháp thuật khác. Đầu tiên, bạn cần những thứ dưới đây: - Lửa: nước cốt ớt đỏ, hoặc nước sốt làm từ ớt. Nên dùng ớt đỏ. - Khí: trà bạc hà - Đất: dầu khoáng (mineral oil) - Nước: Nước cốt dưa leo hoặc dưa hấu (dưa lưới cũng được). Tiếp đến, đổ bốn dung dịch trên vào bốn lọ và dán nhãn cho từng lọ. Cho cho vào lọ những nguyên tố thích hợp ( xem Sự Hấp Thụ Và Giải Phóng Của Dung Dịch). Sau đó, bạn sẽ kết nối những nguyên tố trên với những vật chất tương đồng của chúng. - Dung dịch Lửa: hơ lọ qua ngọn lửa trong vài phút, tập trung vào ngọn lửa. (concentrating upon the element)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

- Dung dịch Gió: treo lọ trên cây (hoặc nơi cao) trong khoảng thời gian ngắn. Tập trung vào cơn gió. (concentrating upon the element) - Dung dịch Đất: chôn lọ xuống đất trong khoảng thời gian ngắn, tập trung vào khoảng đất. (concentrating upon the element). Sau đó, đào lọ lên. - Dung dịch Nước: đặt lọ trong hồ nước, biển, suối (nước từ tự nhiên), tập trung vào nguồn nước.(concentrating upon the element). Sau đó, đào lọ lên. Bởi phẩm chất tương quan của dung dịch, những lọ dung dịch này sẽ hấp thu và tích tụ tinh hoa của các nguyên tố. Đây chính là cách mà chất Ether (etheric materials) được cô đặc. Sự Hấp Thụ Và Giải Phóng Của Dung Dịch (Absorption and Projection of Element) Kỹ thuật, phương pháp này rất quan trọng trong nghệ thuật chi phối pháp thuật (the art of magical influence). Thông qua Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

quá trình hấp thụ (absorption) và giải phóng (projection) các nguyên tố từ dạng siêu hình, trừu tượng (metaphysical forces) sẽ được biểu lộ. Kỹ thuật/Phương Pháp: 1. Hấp thụ Lửa: Ngồi trong tư thế thoải mái và tưởng tượng bạn đang ở trung tâm của một vòng năng lượng đầy lửa (sphere of fire), chỉ có duy nhất bạn và vòng lửa mà thôi. Hít vào, tưởng tượng rằng ngọn lửa đó được truyền vào cơ thể bạn. Lắp đầy cơ thể bạn với ngọn lửa. Hình dung rằng cơ thể bạn trống rỗng và được lửa lấp đầy, cảm nhận sức nóng, năng lượng, sự tác động của lửa. Lần tràng hạt (xâu chuỗi) trong mỗi hơi thở, hãy nhớ tổng số lần bạn hít thở, cho đến khi cơ thể bạn đầy lửa. Trong khi bạn đang hấp thụ nguyên tố, hãy hình dung tính chất của nguyên tố đó. Chú tâm vào trạng thái tâm lý và tinh thần của bạn. Sau khi bạn hoàn thành bước này, hãy hình dung toàn thân bạn (từ trong ra ngoài) phát ra ánh sáng màu đỏ. Giờ Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

đây, bạn đã sẵn sàng để giải phóng nguyên tố. Thở ra vào đồ vật mà bạn muốn tích trữ nguyên tố, hình dung màu đỏ và sức nóng đang tràn ra và vật thể phát sáng. Bạn cũng lần tràng hạt như trên nhé. Bạn nhất định phải thở ra bằng với số lần bạn hít vào. 2. Hấp thụ Khí: Làm giống như làm với Lửa. Tuy nhiên, có vài điểm khác: thả lỏng mọi cảm xúc. Đừng chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ. Màu sắc cho nguyên tố này là xanh dương. 3. Hấp thụ Nước: Làm giống như làm với Lửa. Tuy nhiên, có vài điểm khác: hình dung cảm giác lạnh giá bao trùm bạn, dần dần trở nên nặng hơn nhưng linh động, cảm nhận sự chuyển động. (không cố định như đất). Màu sắc cho nguyên tố này là xanh lá cây. 4. Hấp thụ Đất: Làm giống như làm với Lửa. Tuy nhiên, có vài điểm khác: cảm nhận trọng lực, những viên đất nhẹ rơi vào bên trong cơ thể như thể cơ chế hoạt động của đồng hồ cát. Đừng

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

hình dung đất sét vì nó có nước. Đừng chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ. Màu sắc cho nguyên tố này là màu vàng. Chúng ta vừa tìm hiểu một vài kỹ thuật/phương pháp gây dựng quan hệ với thú nô, kế tiếp ta sẽ thử nghiệm các công dụng khác nhau của thú nô. Ở chương kế tiếp, bạn không chỉ tìm hiểu nhiều vai trò đa dạng của Thú nô mà còn được hướng dẫn các phương pháp chi tiết, nâng cao mà tác giả đã giới thiệu ở chương này (chương 3). Chương 4 – Thú Nô Hộ Mệnh The Guardian Famsiliar Khi thực hành thuật phù thủy có nghĩa là tương tác với pháp thuật, tương tác với pháp thuật sẽ thu hút các tinh thần (spirits) từ thế giới khác. Một vài tinh thần sẽ gắn bó với ngôi nhà của bạn và khu vực thực hiện nghi lễ thậm chí không muốn rời đi. Số khác sẽ rời đi khi chúng muốn. Nói chung, đó là những tình huống không tốt đẹp gì mà bạn cần chú ý đến. Thỉnh

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thoảng, phù thủy khác sẽ gửi đến bạn một vài thứ không dễ chịu chút nào. Mỗi tôn giáo đều có tín đồ tuân thủ đạo đức và giáo lý, nhưng cũng có người không. Khi phục vụ phù thủy, thú nô đóng vai trò là người cảnh báo (sound of warning) và là vệ binh (the guardian). Sự tinh nhạy của động vật thể hiện rõ ở việc chúng phản ứng lại với các cõi khác. Thú nô trợ giúp phù thủy bằng cách sử dụng các giác quan nhạy bén nhận biết sự hiện diện của pháp thuật chung quanh. Bất cứ ai có nuôi mèo, đôi lúc, sẽ thấy rằng chú mèo đuổi theo những thứ vô hình trên nền nhà hay trên tường. Theo góc nhìn huyền học, chú mèo đang tương tác với các thực thể đến từ thế giới tinh thần (spirit world) hay cõi tinh tú (astral realm). Một vài phù thủy có thú cưng là thú nô của mình, trong trường hợp này, thú cưng sẽ là người bảo vệ ngôi nhà. Để nâng cao sức mạnh của vệ binh vật chất (physical guardian), bạn có thể dùng một cây bút lông không phai/lâu phai vẽ một bùa chú ở mặt trong chiếc vòng cổ của thú cưng. Nên gắn thêm một viên tinh Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thể/pha lê (crystal) nhỏ lên vòng cổ để lưu giữ pháp thuật. Kỹ thuật nạp và cường hóa sẽ được giới thiệu tại phần hai của chương này. Nhiều phù thủy sử dụng Thú nô vô hình (spirit/astral Familiar), số khác dùng Thú nô nhân tạo (artificial Familiar). Những thực thể như thế cần một nơi lưu trú để tồn tại ở thế giới vật chất. Bạn có thể dùng một bức tượng hoặc các vật chứa khác. Nếu bạn muốn sử dụng một bức tranh, hãy tham khảo phần Vệ Binh Giấc Mơ (Dream Guardian) trong chương này. Phần Một Gia Vệ Binh (Home Guardian) Bảo vệ ngôi nhà rất quan trọng vì đó là nơi riêng tư của bạn, cho bạn cảm giác thoải mái, an toàn. Do đó, bạn nên ngăn chặn những tác động bên ngoài vào ngôi nhà của bạn. Bạn có thể tìm đọc quyển “The Wiches’ Craft (Llewellyn, 2002) để biết

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thêm nhiều thông tin chi tiết về cách bảo vệ ngôi nhà trước sự tấn công pháp thuật. Trên bình diện tâm linh, có hai cổng cơ bản dẫn vào nhà. Thứ nhất là cửa chính và cửa sổ. Thứ hai là ống khói và đường ống nước trong nhà. Những nơi đó nên được niêm phong bằng ấn. Ấn có thể được tạo ra trên một mảnh da (parchment) và dán vào kim loại, đất sét, gỗ hay các chất liệu khác. Cách bảo vệ cơ bản và hiệu quả là dùng ngôi sao năm cánh (pentagram). Ấn có thể tạo ra bằng cách suy nghĩ về hình ảnh của ấn, xem chúng đang treo lơ lửng trên vật thể hoặc dùng dao athame/ngón tay vẽ chúng lên vật thể (vẽ trong không khí). Lợi ích của việc vẽ hoặc khắc ấn bằng phương pháp vật lý là không cần nạp năng lượng thường xuyên cho nó. Pháp tự được vẽ bằng trí tưởng tượng sẽ mau tàn lụi vì nó không có hình dạng nhất định để liên kết với thế giới vật chất. Thần chú ngôi sao năm cánh bảo vệ ngôi nhà rất tốt. Bạn có thể sử dụng nó hoặc tìm ra một hình ảnh mang năng lượng Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

khác. Hình dung ngôi sao năm cánh in trên những cổng (cửa chính, cửa sổ, ống nước, ống khối,..) dẫn vào nhà bạn hoặc nơi bạn muốn đặt sự bảo hộ, hình dung một ngọn lửa xanh dương bao quanh ngôi sao, đọc: Hỡi những tinh thần, Tôi đặt bốn nguyên tố Nước, Lửa, Đất, Khí tại đây Hỡi những tinh thần nắm giữ sự cân bằng của các nguyên tố, Tôi bảo hộ và giám sát nơi đây, Không một thực thể tà ác nào có thể tiếp cận và xâm phạm nơi này. (By spirit over matter, I bind here the forces Of earth, air, fire and water. By spirit holding balance

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Over the four elements. Strict charge and watch I give, That through this opening No evil thing may approach Nor enter in) Hình dung ngôi sao theo cách này 3 lần, sau đó hình dung vòng tròn bao quanh ngôi sao cũng ba lần. Lặp lại câu thần chú trên ba lần để tăng cường sức mạnh cho ấn. Ngoài những ấn và bùa hộ mệnh, bạn có thể dán hình một Thú nô của bạn tại mỗi cổng vào. Gần cửa vào (hoặc phía trên cửa vào) đặt hình thú nô mà bạn nghĩ rằng nó phú hợp nhất với ước muốn pháp thuật của bạn. Bạn cũng có thể đặt một bức tượng nhỏ trên vành cửa sổ. Nếu không thích như trên, bạn có thể treo/đặt những bức Stained Glass (Tranh kính màu) tại cửa sổ. Để chắc chắn hơn, bạn có thể đặt hình thú nô trong nhà bếp và nhà tắm để tạo nên lớp bảo vệ thứ 2. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Những hình ảnh đại diện của thú nô nên được nạp năng lượng để tăng sức mạnh. Sau đó, chúng sẽ được tái nạp năng lượng vào mỗi đêm trăng tròn (trước khi bình minh). Cách thực hiện đơn giản nhất là thực hiện thoa dầu bảo vệ dưới trăng tròn, sau đó treo hình đại diện gần bệ thờ của bạn. Sử dụng thần chú giống như đã dùng với kỹ thuật ngọn lửa xanh bên trên. Phần 2 của chương này sẽ đề cập đến cách thức nạp năng lượng. Hộ Mệnh (Personal Protector) Nếu bạn muốn thú nô đồng hành cùng với bạn trong những chuyến đi xa, có nhiều cách để thực hiện điều đó. Bạn có thể đặt một lá bùa trong túi áo hoặc ví. Bạn nên dán hình của thú nô lên lá bùa đó. Bên cạnh đó, bạn có thể nạp năng lượng cho móc khóa, đồng hồ hoặc bất cứ vật dụng kim loại nào và hình dung hình ảnh Thú nô, dạng năng lượng, chui vào vật thể đó. Khi cần thiết, hãy gọi thú nô của bạn ra. Tôi có quen một nữ phù thủy có thú nô là một con sói. Vào một buổi chiều tối, khi cô ấy đang tiến về bãi xe hoang vắng có Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

hai người đàn ông theo sau. Lo lắng cho sự an toàn, cô ấy thỉnh nguyện chó sói, và hình dung thật rõ sói đang đi bên cạnh cô ấy. Khi hai người đàn ông tiến gần hơn, cô ấy nghe một người đàn ông nói: “Cô ta có một con chó bên cạnh” và họ bỏ đi. Từ khía cạnh huyền học, những gì hai người đàn ông nhìn thấy chính là hình tư tưởng được hình thành từ tâm trí của phù thủy. Một khả năng khác là thú nô đó vốn là một sinh vật có ý thức độc lập (conscious being) – giống như một sinh vật sống ở thế giới vật chất, hiện hình để bảo vật cô ấy. Không quan trọng nó là gì, điều tốt đẹp là nữ phù thủy đã trở về xe an toàn. Bạn có thể tránh mất trộm bằng cách yêu cầu thú nô trông coi tài sản cá nhân, bao gồm cả xe đạp, xe hơi. Thực hiện bằng cách đặt lên tài sản một pháp tự của thú nô đã nạp năng lượng. Trong trường hợp đồ vật bị mất, bạn có thể kêu gọi Thú nô lần theo dấu vết của vật bị thất lạc. Thú nô hầu như sẽ liên lạc với bạn qua giấc mơ. Tìm hiểu cách sử dụng Ấn giấc mơ ở chương 2. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Có một kỹ thuật dùng để tạo vòng năng lượng bảo vệ, nâng cao tính tự chủ và bảo vệ bản thân trước những tấn công vật lý cũng như vô hình. Nó được gọi là Tư thế sao năm cánh (Pentagram Posture). Để thực hiện,bạn hãy đứng trong tư thế được miêu tả bên dưới. Kết nối với tia lửa thần thánh (divine spark), hình dung một quả cầu màu trắng sáng rực rỡ trong trái tim bạn. Nói: Dù sinh ra ở thế giới vật chất, Tôi thuộc về những vì sao. (Though I am born of this world, My race is of the stars) Hình dung quả cầu ánh sáng trắng bao phủ đầu bạn, nói: Tôi kêu gọi tinh thần thuần khiết Những gì tôi nghĩ sẽ trở thành hiện thực. (I call upon pure Spirit,

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

As above, so below, As within, so without.)1

Sau đó, hình dung quả cầu màu xanh lá cây bao phủ tay trái bạn và nói:

1

As above, so below: thế giới tinh thần (cõi tinh tú, các thế giới khác,..) như thế nào thì thế giới vật chất (thế giới của chúng ta) sẽ như thế. As within, so without: Tâm trí như thế nào thì thực tại sẽ như thế ấy. Đại ý, những gì ta suy nghĩ sẽ phản ánh lên thực tại, khiến chúng thành hiện thực. Ở đây dịch thoát nghĩa. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hỡi tinh thần kiểm soát các nguyên tố, Tôi triệu hồi tinh chất của Nước (By the power of Spirit over the elements, I summon the pure essence of water) Sau đó, hình dung quả cầu màu đỏ bao phủ bàn chân trái của bạn và nói: Hỡi tinh thần kiểm soát các nguyên tố, Tôi triệu hồi tinh chất của Lửa (By the power of Spirit over the elements, I summon the pure essence of fire) Sau đó, hình dung quả cầu màu vàng bao phủ bàn chân phải của bạn và nói: Hỡi tinh thần kiểm soát các nguyên tố, Tôi triệu hồi tinh chất của Đất (By the power of Spirit over the elements, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

I summon the pure essence of earth) Sau đó, hình dung quả cầu màu xanh dương bao phủ tay phải của bạn và nói: Hỡi tinh thần kiểm soát các nguyên tố, Tôi triệu hồi tinh chất của Không Khí (By the power of Spirit over the elements, I summon the pure essence of air). Cuối cùng, hình dung bản thân bạn được bao bọc bởi một khối cầu to lớn phát sáng, màu sắc trùng với nguyên tố mà bạn thích (vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá cây – 1 trong 4). Tiếp đến, hình dung khối cầu đó chuyển sang màu trắng, nói: Hỡi tinh thần Hòa hợp cân bằng với những nguyên tố, Hãy thiết lập sự bảo hộ nghiêm ngặt, Đây chính là hiện thân của tôi Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Không một thực thể xấu xa nào có thể xâm phạm. (By the power of Spirit, Joined with elements in balance, Here strict charge is given, That in my presence No evil thing may approach Nor enter in.) Nếu muốn, bạn có thể mô tả thêm hoàn cảnh/tình huống bạn cần giải quyết (trước khi đọc “Nhân danh….” “By the power…”). Đây là một lời nguyện đầy sức mạnh, biểu trưng cho 4 dụng cụ của phù thủy gắn liền với 4 nguyên tố: ngôi sao năm cánh (the pentacle) (Đất), đũa phép (wand) (Khí), Athame (Lửa), Cốc (Nước). Mối liên kết này sẽ khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, truyền thống, cho nên không phải phù thủy nào cũng tuân theo mối liên hệ trên.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Vệ Binh Mộng Mị (Dream Guardian) Khi ngủ, con người dễ tiếp cận với năng lượng pháp thuật và các năng lượng tinh thần có thể được tạo ra bởi một ai đó. Do đó, bạn nên thiết lập sự bảo vệ tại giường ngủ của mình và thú nô sẽ là người trông chừng giấc ngủ của bạn. Bạn cần một tấm ảnh để giữ thú nô tại phòng ngủ, bạn cũng có thể dùng bức ảnh lồng kính. Đặt tấm ảnh đối diện khuôn mặt bạn khi bạn ngủ. Bạn nên kích hoạt nó trước khi đi ngủ (xem Nạp Năng Lượng trong chương này). Để kích hoạt tấm ảnh, chỉ cần thoa dầu bảo vệ lên nó và dẫn một ý nghĩ cụ thể vào nó. Thú nô sẽ được chỉ dẫn bảo vệ bạn trong khi bạn ngủ. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng một bức tranh vẽ hình vệ binh bạn mong muốn, thay vì sử dụng bức tượng chứa thú nô. Hãy lồng kính bức tranh vào ngày trăng non (new moon). Khi đến ngày trăng tròn (full moon), phủ lên bề mặt tấm kính một hoặc nhiều hơn các dung dịch gốc (elemental condensers): Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Earth: nước muối. Khí: trà pha bạc hà Lửa: nước cốt ớt đỏ Nước: nước cốt dưa hấu/dưa lưới. Để sử dụng các nguyên tố chỉ cần chọn nguyên tố phù hợp với mục đích của bạn. Ví dụ, tính tự nhiên của Đất phù hợp cho khiên bảo vệ, Lửa phù hợp cho hàng rào bảo vệ. Khi bạn đã chon được nguyên tố phù hợp, hãy cho nguyên tố đó vào một cái lọ. Đặt lọ trước mặt bạn và thở vào đó. Hãy tưởng tượng nguyên tố đang trong trạng thái hoạt động. Đất biểu hiện là động đất, Khí biểu hiện là gió mạnh, Lửa biểu hiện là lò lửa cháy cuồn cuộn (raging furnance), Nước biểu hiện là những cơn sóng hoặc thác nước mạnh. Sau khi đã hình dung trạng thái hoạt động của từng nguyên tố, hình dung các nguyên tố chuyển thành màu sắc: vàng là Đất, xanh dương là Khí, đỏ là Lửa, xanh lá cây là Nước. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tiếp đến, hình dung hơi thở của bạn mang màu sắc của nguyên tố và thổi nguyên tố vào lọ. Khi bạn thổi, hình dung bên trong lọ phát ra màu sắc tương ứng. Sau khi đã kích hoạt các nguyên tố, đổ các nguyên tố đã lựa chọn lên tấm kính và để đó khoảng 1 giờ. Tiếp theo, đặt đầu ngón tay lên mặt kính và vẽ hai đường chéo từ đỉnh này sang đỉnh kia, tạo thành hình chữ X. Sau đó, dùng cùng một đầu ngón tay gõ nhẹ lên 4 gốc của khung ảnh, đó sẽ là 4 đỉnh của chữ X bạn vừa vẽ. Kỹ thuật này sẽ tập hợp các phần của dung dịch gốc đang tồn tại ở các đỉnh/cạnh của khung kính. Tiếp theo, dùng một tấm vải thấm nước (hơi ướt) lau mặt kính, không lau 4 góc nơi mà bạn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ và là nơi đang tích trữ các dung dịch gốc. Làm khô phần kính vừa lau, tránh động vào các góc. Bây giờ, dùng dao athame hoặc ngón trỏ vẽ hình ngôi sao năm cánh (vẽ trong không trung), bắt đầu vẽ từ điểm giữa trên cùng kéo xuống điểm cuối cùng bên phải, vẽ theo chiều kim đồng hồ. Khi đang vẽ, hãy đọc: Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hỡi tinh thần thiêng liêng Tôi kết hợp bốn nguyên tố lại với nhau. Đất che chắn mọi sự tấn công, Khí trả lại mọi thứ được gửi đến. (nghĩa là phản lại mọi pháp thuật được người khác gửi đến khi bạn đang ngủ) Nước thanh tẩy mọi ngóc ngách, Lửa cường hóa sức mạnh. (By spirit light as a magic feather, I bring the four elements together. Earth to the shield from all attack, Air to the sender carries back. Water to cleanse the depth and height, Fire empower it great with might.) Dùng tâm trí vẽ vòng tròn quanh ngôi sao, khi vẽ hãy nói: Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tôi thiết lập sự bảo hộ vững chắc nhất, Không thế lực tà ác nào có thể xâm phạm. (Strict charge and watch I give, as I begin. No evil thing may approach nor enter it!) Để hoàn thành thần chú, nhìn vào hình của thú nô và nói: Hỡi thú nô Bạn sẽ liên kết với ngôi sao này Các nguyên tố sẽ trở thành bùa phép Bảo vệ tôi trong đêm nay. (Familiar spirit in the glass, With the star I bind you fast. The elements now do make the charm, Protect me all this night from harm). Đặt bức ảnh sao cho bạn có thể nhìn thấy nó một cách dễ dàng. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Thú Nô Thực Vật (The Plant Familiar) Phù thủy tin rằng mọi sinh vật đều có ý thức. Theo văn hóa cổ xưa, ý thức có tên là numen. Numen tạo ra một lực giúp tinh thần tương tác với các vấn đề xung quanh. Numen sinh ra cảm giác hấp dẫn hoặc xua đuổi chúng ta. Theo huyền học, numen là một năng lượng tinh tú và pháp thuật ẩn sâu bên trong chúng ta. Nó là sự tương phản ở cõi tinh tú so với thế giới vật chất. Nói cách khác nó vừa là siêu hình lẫn hữu hình, vừa siêu nhiên lẫn tự nhiên. Trong nhiều thế kỷ, phù thủy đã tận dụng ý thức (numen) của thực vật và thảo dược. Tính dược lý của thảo dược là năng lượng siêu hình của thực vật. Trước kia, người ta cho là phù thủy dùng thảo dược trong pháp thuật, bao gồm: liên kết với thực vật, liên hệ với mùa màng, thực thể tối cao, tinh thần bạn hữu, và quyền năng pháp thuật. Loài thực vật nào cũng có thể trở thành thú nô, nhưng thực vật phát triển từ hạt giống sẽ trở thành thú nô hoàn hảo nhất. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Kỹ thuật được giới thiệu sau đây sẽ áp dụng để cấy ghép loài thực vật mà bạn muốn nuôi dưỡng thành thú nô của mình. Chuẩn bị đất phù hợp với loại cây và khu vực trồng. Xếp một vòng tròn đá nhỏ xung quanh gốc cây để cố định ý thức (numen) của nó. Đào lỗ khoảng 15cm, đặt viên đá sức mạnh (power stone) của bạn hoặc tinh thể đá (crystal) bạn chọn vào để giúp cây có thêm năng lượng. Đặt cây vào lỗ, lấp đất, vòng đá xung quanh. Để yên trong vòng 24h. Bạn nên trồng nhiều loại cây hoặc nhiều cây cùng loại để đảm bảo chúng sống sót và phát triển tốt. Bạn có thể tạo ra nhiều thú nô thực vật từ cây gốc sinh trưởng trong vòng tròn đá pháp thuật này. Có hai cách để thực hiện kỹ thuật này. Nếu bạn đã có một cây rồi, hãy đào một cái lỗ gần gốc cây (độ sâu gần rễ) và đặt một viên đá thạch anh vào. Tạo một vòng tròn gồm 8 viên đá thạch anh xung quanh cây. Bạn nên làm vào buổi sáng của ngày trăng tròn.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Để tạo ra một khoảng đất ma thuật dùng để gieo trồng, vào buổi sáng trước ngày trăng tròn, xếp một vòng tròn đá gồm 8 viên đá và chôn một trụ thạch anh khoảng 15cm xuống đất ngay trung tâm của vòng tròn đá. Sau đó, trồng cây gốc trên trụ thạch anh đó và để qua đêm.

Cây khoai ma, bởi vì nó giống hình dạng con người, nên được sử dụng trong ma thuật và như một thú nô thực vật (mô tả này nằm trong một bản khắc gỗ từ thế kỷ XVI) Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Vào buổi sáng ngày trăng tròn, ở mỗi phương của vòng tròn đá hãy đặt một viên đá thạch anh để tạo thành 4 bốn hướng tây, bắc, đông, nam. Đá tạo thành vòng tròn có thể là thạch anh hoặc bất kỳ loại nào bạn thích, miễn là chúng tương thích/bổ trợ với nhau. Lưu ý về khoảng cách giữa các viên đá sao cho phù hợp với sự sinh trưởng của cây. Phương Pháp Thứ Nhất (Method One) Vào sáng ngày trăng non, bỏ vòng tròn đá đi, vẫn giữ nguyên vị trí của 4 viên đá ở bốn góc và gieo hạt giống xuống ngay tại đó. Chôn 4 viên đá xuống đất tại vị trí chúng nằm. Hạt giống phải cùng loại với cây gốc. Nếu có chuyện gì xảy ra với cây gốc, những cây phụ sẽ thay vị trí của nó. Để thiết lập liên kết ma thuật với thú nô tiềm năng, bạn cần phải truyền năng lượng xuống đất nơi cây phát triển. Mỗi ngày, đặt hai bàn tay (trên không trung) trên vòng tròn tạo thành hình tam giác bằng cách dùng ngón tay trỏ và tay ngón cái, sao cho thân của cây nằm ở trung tâm của hình tam giác. Hình dung Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

dòng năng lượng tuôn ra từ bàn tay chuyển vào tinh thể đá được chôn dưới đất. Nguồn sức mạnh bạn trao đi có thể xuất phát từ một hoặc nhiều trung tâm lưu trữ sức mạnh của bạn. Khi cây bắt đầu sinh trưởng, bạn nhất định phải nói chuyện và giao tiếp bằng tâm trí với nó. Hãy chăm sóc cây thật tốt: tưới nước, bón phân, xới đất,… Để tăng sự thân thiết với thú nô thực vật, bạn nên nhỏ ba giọt máu của mình vào khoảng 1 lít nước, dùng hỗn hợp nước này tưới cây khi cần thiết. Thực hiện kỹ thuật trên bạn sẽ nâng cao sức mạnh của numen (numen sẽ hấp thụ sức mạnh từ các tinh thể đá được chôn mà bạn đã truyền năng lượng cho chúng). Hơn nữa, những cây khác trong vòng tròn sẽ nhận được sức mạnh và sự tác động của cây gốc nằm ở trung tâm. Bước cuối cùng tạo ra một thú nô thực vật hoàn chỉnh là tạo liên kết và làm thân. Để tiến hành, bạn ngồi ở hướng Bắc của cái cây, đối diện hướng Nam. Nhìn thẳng vào cây, từ từ nheo mắt lại sao cho tầm nhìn của bạn bị mờ đi. Hãy giữ tâm trí trống Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

rỗng, đừng suy nghĩ điều gì. Tại một khoảnh khắc nào đó, tâm trí bạn sẽ hiện ra hình ảnh của cây, nó có thể là hình ảnh của một loài cây, đôi khi cũng là động vật, côn trùng,… Dù hình dạng là gì đi chăng nữa, đó là tinh thần của thú nô cư ngụ trong cái cây đó. Thú nô thực vật sẽ giúp bạn trong bất kỳ hoạt động pháp thuật nào khi bạn triệu hồi nó. Thông qua phương pháp trên, những cây trồng (khác với cây rừng, cây dại) ở nhà sẽ giúp bảo vệ nhà bạn, những cây mà bạn được tặng sẽ giúp ích cho hoạt động pháp thuật. Để triệu hồi thú nô, bạn chỉ cần hình dung dáng vẻ của thú nô, cho phép nó tiến gần và hòa hợp với suy nghĩ của bạn. Nghĩ rằng bạn chính là sinh vật đó, mang hình dáng đó, hành động như nó. Đây là cách để “trở thành” một tinh thần thú nô. Một khi bạn thành thạo phương pháp này, bạn có thể triệu hồi thú nô thực vật.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Phương Pháp Thứ Hai (Method Two) Vào sáng ngày trăng non, sau khi đã bỏ vòng tròn đá, chôn đá (giống phương pháp một), hãy gieo hạt giống tại nơi chôn những tinh thế đá. Mỗi ngày, sau khi mặt trời lặn, tập trung năng lượng vào bàn tay và thực hiện như phương pháp một. Bạn nhất định phải tập hợp nguồn năng lượng trước khi thực hiện kỹ thuật này. Khi đã sẵn sàng, bãn hãy ngồi ở hướng Tây của cây, đối diện hướng Đông. Nhắm mắt lại và hình dung bạn đang ngồi dưới ánh trăng tròn. Tưởng tượng mặt trăng “trơi” từ từ xuống gần đầu bạn. Mặt trăng tỏa sáng rực rỡ, từ từ di chuyển xuống khoang bụng của bạn (dạ dày). Cuối cùng, hình dung ánh trăng bao phủ bạn, giống như bạn ngồi trong một quả bóng khổng lồ phát sáng. Lúc này, bạn cần chuyển ánh sáng mặt trăng ra thông qua bàn tay. Bạn có thể trút hết ánh sáng hoặc chỉ một phần, sau đó giải phóng phần còn lại bằng cánh thở ra. Trong một vài tình

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

huống, bạn cần phải giải tỏa tất cả năng lượng ra khỏi cơ thể bạn. Giờ đây, bạn có thể dùng tâm trí giao tiếp với thú nô thực vật, cho nó biết ước muốn của bạn về nó. Phương pháp vô cùng hiệu quả nếu bạn chịu khó sáng tạo. Bạn hãy hình dung một chuỗi hình ảnh bao gồm triệu hồi thú nô, cho nó thấy ước muốn của bạn, cho nó thấy cách thực hiện ước muốn đó, cho nó thấy kết quả của những việc làm đó,… giống như bạn tạo ra một cuốn phim toàn hình ảnh và cho thú nô thực vật xem. Cũng giống như phương pháp một, bạn cần phải chăm sóc, bảo vệ, và đặc biệt là trò chuyện để thắt chặt mối quan hệ giữa bạn và thú nô. Để Tăng Cường Hiệu Quả (For Extra Potency) Vào đêm trước ngày trăng tròn, đặt bình tưới cây có chứa nước, mở nắp bình sao cho ánh trăng rọi trực tiếp vào bình. Tốt nhất nên dùng bình màu xanh lá cây hoặc đầu lọc (filter) màu xanh lá cây. Để nó ngoài trời qua đêm và mang nó vào nhà trước khi bình minh. Vào đêm trăng tròn, dùng nước đó tưới cây Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

và xung quanh vòng tròn đá. Dùng bọt màu trắng tạo hình chữ X bên trong vòng tròn đá sao cho cây nằm giữa chữ X. Chữ X được các viên đá bao quanh. Nếu muốn, bạn có thể đặt những viên đá thạch anh ở 4 đỉnh của chữ X nhằm tăng cường sức mạnh cho cây. Giúp cây trồng hòa hợp với mặt trăng sẽ khiến các hợp chất hóa học của cây hoạt động tốt hơn cũng như tăng cường khả năng ma thuật của nó. Năng lượng mặt trăng cho phép cây trồng hoạt động tốt ở cõi tinh tú và phạm vi mà tiềm thức ảnh hưởng tới. Tương Tác Với Thú Nô Thực Vật (Working With Plant Familiar) Chúng ta hãy tìm hiểu một vài kỹ thuật shaman tác động đến thú nô thực vật nhé. Biệt dược (Potion): Bạn có thể dùng thú nô để tăng cường hiệu quả của thảo dược hoặc các dung dịch khác. Đặt dung dịch trước Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

mắt bạn. Triệu hồi thú nô và điều khiển nó đi vào trong lọ dung dịch. Hình dung Thú nô bơi, lặn trong dung dịch. Khi Thú nô đang hành động, bạn hãy tưởng tượng dung dịch phát ra màu sắc tương thích với ước muốn của mình. Nhang (Incense): Triệu hồi thú nô đứng trên đống bột, bó thảo dược, trầm hương,…. Hình dung nó di chuyển trên bề mặt của chất liệu, thỉnh thoảng chui vào vật liệu và lại hiện ra. Bạn hãy tưởng tượng vật liệu phát ra màu sắc tương thích với ước muốn của mình cho đến khi toàn bộ vật liệu phát sáng. Sau đó, thu hồi thú nô và cho nó trở về cây. Chữa lành (Healing): Triệu hồi thú nô và điều khiển nó nhập vào thân xác của sinh vật bạn chỉ định. Trước tiên, hình dung thú nô có kích thước lớn như cơ thể mà nó nhập vào, tỏa ra ánh sáng mà bạn mong muốn. Sau đó, tùy thuộc vào kích cỡ của vết thương, thú nô sẽ thu nhỏ lại vừa với vùng cần chữa lành. Tưởng tượng thú nô chui ra chui vào vết thương, loại bỏ căn bệnh. Bạn có thể hình dung Thú nô tiêu trừ các vật chất đen Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

tối, nói chung là tiêu cực. Hình dung màu sắc ở vùng đang điều trị phát sáng rực rỡ. Sau khi xong việc, hãy thu hồi thú nô và cho nó trở về cây. Bùa hộ mệnh (Amulet và Talisman1): Thú nô thực vật có thể giúp tăng cường sức mạnh cho bùa hộ mệnh. Đầu tiên, triệu hồi thú nô và điều khiển nó tiếp cận bùa hộ mệnh. Hình dung Thú nô bám chặt vào các cạnh của bùa, đồng thời tỏa ra màu sắc tương ứng với ước muốn của bạn. Mang theo/đeo bùa hộ mệnh đã được thú nô bám vào. Tuy nhiên, cách ít ngày hãy cho thú nô trở về cây chủ. Tâm trí (Minds): Thú nô thực vật có thể dùng để tác động đến suy nghĩa và cảm xúc của con người. Với sự trợ giúp của Thú nô, bạn có thể truyền cho người khác sự sáng tạo, cảm hứng, động lực,… Thông thường, hiệu quả sẽ phát huy rất tốt khi đối

1

Có nhiều tiêu chí khác nhau dùng để phân biệt Amulet và Talisman. Ở đây, người dịch xin đưa ra hai tiêu chí đơn giản nhất. Amulet là loại bùa dùng để xua đuổi năng lượng tiêu cực, tà ác, bệnh tật,… Talisman là loại bùa dùng để tăng cường năng lượng tích cực, sức mạnh nội tại. Amulet thường có nguồn gốc từ tự nhiên: đất, lá cây, xương, đá… hoặc phần lớn nguyên liệu tạo nên nó ở dạng thô. Talisman thường là do con người tạo ra: dây chuyền, kim loại chạm khắc, vũ khí,… Trong đoạn này tác giả đề cập đến Amulet và Talisman như là một. Cho nên người dịch sẽ dùng cụm từ “bùa hộ mệnh” cho cả hai.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

phương đang ngủ hoặc chịu tác động của thuốc. Thậm chí khi người đó đang tỉnh táo, phương pháp này vẫn phát huy hiệu quả. Đầu tiên, triệu hồi thú nô và điều khiển nó nhập vào tâm trí của người bạn muốn. Hình dung Thú nô đứng trên đỉnh đầu và từ từ đi vào tâm trí thông qua vị trí con mắt thứ 3. Để thú nô trong tâm trí họ khi họ ngủ hoặc vài tiếng nếu họ còn thức và sau đó gọi thú nô trở về cây chủ. Như đã đề cập, bạn nhất định phải chỉ dẫn thú nô (bằng tâm trí hoặc lời nói) cách thực hiện ước muốn của bạn. Cây Pháp Thuật (Magical Plants) Từ Hy Lạp dùng để ám chỉ phù thủy là pharmakis, chỉ người có khả năng sử dụng chất chiết xuất từ thảo dược. Từ Latin dùng để chỉ phù thủy là venefica, chỉ người có kiến thức về độc tố của thảo dược và thực hiện pháp thuật. Phù thủy và thuật phù thủy đã gắn liền với sự am hiểu thảo dược hơn 2,500 năm. Nhiều loại cây liên hệ với phù thủy đều có độc chết người,

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

không thể ăn hoặc ngửi, cũng không được tiếp xúc với vết thương hở, chảy máu. Nếu bạn muốn tương tác tốt với thú nô thực vật, bạn nên tìm hiểu về tính chất ma thuật của các loại cây liên quan đến thuật phù thủy. Những giá trị vô hình này có thể chuyển thành một một quả cầu năng lượng bằng cách hình dung cụ thể ước muốn của bạn. Ví dụ, bạn có thể nhờ thú nô thực vật chuyển đặc tính an thần của một loại thảo dược nào đó đến một người bị mất ngủ. Thú nô cũng có thể chuyển đặc tính trị đau nhức xương khớp đến người bị gut. Thú nô thực vật sẽ xâm nhập vào hào quang của mục tiêu và truyền năng lượng. Hào quang sẽ được nạp năng lương cùng với đặc tính ước muốn của bạn. Sau đó, suy nghĩ và cảm xúc của mục tiêu sẽ chịu tác động của nguồn năng lượng được truyền. Để khám phá bản chất của các dạng thú nô, hãy xem qua một vài loài cây truyền thống trong thuật phù thủy. Những đặc tính Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

chúng có thể được chuyển hóa thành một dạng năng lượng vô hình và được thú nô chuyển đi. Cà độc dược (Belladonna, Atropa belladonna) Một trong những cây cổ nhất trong thuật phù thủy. Tên nó có nghĩa là “quý cô xinh đẹp”(beautiful lady) và nổi tiếng với danh hiệu “bóng đêm chết chóc” (deadly nightshade1). Cà độc dược là cây bản địa của Trung và Nam Âu, được trồng chủ yếu ở England. Sử dụng một lượng nhỏ chất độc của cây sẽ kích thích quá trình xuất hồn (astral projection) và sự thay đổi tâm thức trong các nghi lễ pháp thuật.

1

Nightshade cũng thường dùng để chỉ cây cà độc dược - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình ảnh: Cà độc dược (nguồn:Internet)

Thiết khoái tử/Cây trị điên/Cây lê tư/Hoa hồng tuyết (Hellebore, Helleborus niger) Cây có độc được tiền nhân sử dụng như một loại thuốc độc. Nó là cây bản địa của Trung và Nam Âu, Hy Lạp, một vài khu vực Châu Á. Cây lê tư được dùng để trị rối loạn lo âu (nervous Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

disorders) và kích động thái quá (hysteria). Trong pháp thuật, nó dùng để giúp một người tránh được sự chú ý của người khác và có phá hủy thần chú.

Hình ảnh: Hoa Hồng Tuyết (Nguồn: Internet)

Sâm độc (Hemlock, Conium maculatum) Cây có độc tính rất mạnh, được sử dụng để tử hình phạm nhân trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Nó sinh trưởng khắp Châu Âu, trừ vùng cực Bắc Châu Âu. Sâm độc có tính an thần (sedative) và trị co thắt (antispasmodic). Tiền nhân tin rằng loài cây này có

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

thể trị bệnh điên, như bệnh sợ nước. Người ta cho rằng sâm độc trị được khối ung và ung thư.

Hình ảnh: Sâm độc và trái sâm độc (Nguồn: Internet)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Kỳ nham/ Phỉ ốc đen (Henbane, Hyoscyamus niger) Loài cây cổ xưa liên quan đến pháp thuật. Nó sinh trưởng ở Trung và Nam Âu, nhưng cũng được tìm thấy ở England, Scotland, Wales, Ireland. Nó là một trong những nguyên liệu cơ bản được sử dụng trong thuốc mỡ bay của phù thủy (flying ointment). Theo truyền thuyết, những linh hồn sẽ được trao một vòng lá kỳ nham khi họ tiến vào Âm giới (Underworld). Trong pháp thuật, kỳ nham được dùng để giúp linh hồn trải nghiệm cái chết cũng như liên hệ với các linh hồn ở cõi âm.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình ảnh: Hoa, hạt, trái của cây Kỳ Nham (Nguồn: Internet)

Mao địa hoàng/Chuông tím/Dương địa đàng (Foxglove, Digitalis Purpurea) Loài cây gắn liền với truyền thống phù thủy. Nó sinh trưởng khắp thuộc lục địa Châu Âu (continental Europe) và Quần đảo Anh (British Isles). Mao địa hoàng dùng trong pháp thuật tình yêu (love spell) và trong y học nó là nguyên liệu bào chế thuốc chữa suy tim. Loài cây này có liên hệ mật thiết với tiên và các câu truyện kể Châu Âu.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình ảnh: Hoa Mao địa hoàng (Nguồn: Internet)

Khoai ma (Mandrake, Atropa mandragora) Loài cây nổi tiếng trong giới phù thủy. Thời xưa, người ta dùng rễ cây khoai ma để kích thích trạng thái xuất thần (trance state). Nó sinh trưởng ở Nam Âu và được trồng lần đầu ở England bởi William Turner (1510-1568), ông là “cha đẻ của ngành thực vật học nước Anh”. Cây khoai ma nước Anh (Bryonia dioica) là cây leo Bryony trắng, khác với cây khoai ma bản địa. Rễ cây khoai ma cứng, lớn, có dạng hình người, do đó nó thường Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

được dùng trong pháp thuật hình nộm (poppet magic) và được cho rằng có thể điều khiển thân xác con người.

Hình ảnh: Cây khoai ma (Nguồn: Internet)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Phụ tử/Ô đầu (Wolfsbane/Monkshood, Aconite napellus) Loài cây độc nhất trong thuật phù thủy. Cái tên wolfbane (từ Hy Lạp – lycotonum) bắt nguồn từ phương pháp dùng mũi tên có tẩm độc chiết xuất từ cây aconite để giết sói. Cây phụ tử có nguồn gốc từ Đông Âu, tuy nhiên lại được trồng ở Hy Lạp cổ đại và lan rộng sang Ý. Thời nay, nó cũng được tìm thấy ở những quốc gia phía Đông England và Nam Wales. Cây phụ tử có thể thúc đẩy rất tốt cho trạng thái xuất thần (altered state) và dùng nhiều trong pháp thuật biến hình (shapeshifting magic).

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình ảnh: Cây phụ tử (Nguồn: Internet)

Bạc hà hăng (Pennyroyal, Mentha pulegium) Loại cây liên kết với ma thuật và sự huyền bí. Tinh dầu bạc hà hăng được dùng trong thời cổ xưa để chế luyện dầu khai tâm (Initiation oil). Bạc hà hăng sinh trưởng ở khắp Châu Âu và một Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

phần Châu Á. Trong huyền học, cây bạc hà hăng được gắn liền với sự thấu suốt và thông tuệ.

Hình ảnh: Cây bạc hà hăng (Nguồn: Internet)

Vân hương (Rue, Ruta graveolens) Loài cây liên hệ với pháp thuật và sự bảo vệ kể từ thời đại Etruria (văn minh Etrusca). Bùa chú (amulet) có hình dạng cây vân hương xuất hiện phổ biến khắp vùng Etruscans, và trong các bức họa thần linh cũng như huyền học. Có một loại bùa chú của phù thủy Ý mang tên cimaruta, cách điệu hình ảnh một cây Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

vân hương có những biểu tượng khác nhau ở phần nụ. Cây vân hương dùng trong thuật bảo vệ, khai mở thể giới bị che khuất và kêu gọi ân huệ của nữ thần mặt trăng.

Hình ảnh: Vân hương và bùa cimaruta (Nguồn: Internet)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tiểu hồi hương (Fennel, Foeniculum vulgare) Loài cây liên hệ với ánh sáng và sự khai sáng. Nó là cây bản địa ở Địa Trung Hải nhưng được trồng khắp Châu Âu. Trong một truyền thuyết kể lại con người dùng cây tiểu hồi để đánh cắp lửa từ các vị thần. Những trận xung đột mùa màng thường xoay quanh cây cao lương (sorghum) và tiều hồi. Cây tiểu hồi đại diện cho sức mạnh ánh sáng chống lại bóng tối, và mang sức mạnh tẩy rửa vào thời kỳ trăn khuyết (wanning). Một vài nhà huyền học cho rằng cây tiểu hồi có khả năng cường hóa thị lực vào ban đêm giúp họ nhìn thấy những thứ bị che khuất.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình ảnh: Cây tiểu hồi hương (Nguồn: Internet)

Hương thảo (Rosemary, Rosemarinus officinalis) Loài cây liên hệ với khả năng tâm linh, kí ức, thấu suốt, và khỏe mạnh. Nó là cây bản địa của Nam Âu. Cây hương thảo có tác dụng bảo vệ và có thể tác động đến tình yêu. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình ảnh: Cây hương thảo (Nguồn: Internet)

Cỏ roi ngựa (Vervain, Verbena officinalis) Loài cây liên quan đến tiên. Nó sinh trưởng khắp Châu Âu. Cỏ roi ngựa có sức sức mạnh trục xuất các tinh thần tà ác cũng như khả năng chữa lành các căn bệnh lạ thường.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình ảnh: Cỏ roi ngựa (Nguồn: Internet)

Dừa cạn Châu Âu/ Dừa cạn lớn (Periwinkle, Vinca major) Loài cây có nhiều công dụng ma thuật. Nó đã từng được gọi với cái tên “sắc tím của nữ phù thủy” (sorcerer’s violet) và trong thuật phù thủy Ý nó có tên centocchio (trăm mắt). Trong những Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

ghi chép cổ xưa, dừa cạn lớn thường dùng làm bùa chú và độc dược tình yêu.

Hình ảnh: Dừa cạn lớn (Nguồn: Internet)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Anh thảo (Primrose, Primula vulgaris) Là loài cây liên hệ đến sự khởi đầu và thực hành pháp thuật. Nó sinh trưởng ở Tây Âu. Anh thảo có tác dụng an thần, giảm đau nên thường dùng để tạo sự sảng khoái, kích thích, vui vẻ.

Hình ảnh: Cây anh thảo (Nguồn: Internet) Trên đây chỉ là một vài loài cây thông dụng, để có thêm thông tin của những loài cây liên quan đến thuật phù thủy, mới bạn tìm đọc danh sách những quyển sách được đề cử ở cuối quyển sách.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Phần Hai: Nạp Năng Lượng (Part Two: Magical Charge) Có một loại năng lượng mà các nhà huyền học gọi là Lực Odic (Odic Force) (phát âm oh-dek). Người ta cho rằng nó là những nguyên lý cơ bản (the underlying principle) hoặc có mang tính siêu hình, đứng sau điện trường và từ trường (cũng như ánh sáng và nhiệt). Trên phương diện siêu hình, Od (phát âm như “owed”) là kết cấu của vũ trụ và hiện diện trong mọi thứ với nhiều cấp độ khác nhau. Nhìn chung, chất lỏng, kim loại, tinh thể đều là những vật dẫn rất dễ hấp thụ và lưu giữ năng lượng Od. Dầu là là một loại chất lỏng có thể sử dụng để nạp năng lượng Odic bởi vì nó không dễ bay hơi như nước. Điều này giúp cho việc lưu giữ pháp luật trong khoảng thời gian dài để sử dụng. Lực Odic là một chất dĩ thái (etheric) được tinh luyện. Có thể dùng tâm trí điều khiển và định hướng nó. Hình tư tưởng ma thuật (Magical thought-form) có thể cộng hưởng cùng với lực

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Odic và đặt vào trong một vật thể để thực hiện ước muốn cá nhân. Năng lượng Odic có thể tích tụ được thông qua cách thở sâu và thực hiện ước muốn bằng các hình ảnh tưởng tượng và cảm xúc. Dòng máu chảy qua phổi sẽ mang theo những hình ảnh được nạp điện từ từ trung tâm não bộ. Sau đó, dòng máu sẽ lần lượt chuyển những hình ảnh điện từ thành năng lượng Odic tích tụ trong phổi. Theo huyền học, đây được xem như một hành động ma thuật hòa quyện một vật thể/vật chất với một ý định cụ thể như chữa lành, triệu hồi,… có mặt trong điện tích (electromagnetic charge). Một khi nguồn năng lượng được tích tụ và nạp, nó có thể được định hình. Xem phần “Truyền tải” để biết thêm thông tin. Hơi thở Odic (The Odic Breath) Kỹ thuật để tích tụ năng lượng Odic rất đơn giản, thực hiện theo những bước sau: 1. Thả lỏng cơ thể và tâm trí. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

2. Tập trung hình dung ước muốn ma thuật hiện rõ trong tâm trí bạn. 3. Kích thích cảm xúc để giúp máu lưu thông nhanh hơn. Hình dung về ước muốn rõ hơn nữa. Nếu cần phải kích dục thì hãy làm trong bước này. 4. Dùng miệng hít vào và lần lượt thở ra 4 hơi thở, hơi co bóp bụng. Việc này sẽ giúp đẩy khí trong bụng ra và dẫn khí vào phổi. 5. Hít vào lần nữa nhưng giữ khí trong bụng và chuyển ước muốn của đến trung tâm của tim (heart area/chakra). 6. Từ từ thở vào vật thể bạn muốn nạp năng lượng. Hình dung ước muốn đi cùng với hơi thể đến vật thể. Ước muốn của bạn được chuyển đến vật thể và tương tác với dòng năng lượng trong đó.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tạo Cầu Năng Lượng (Forming an Energy Sphere) Để tạo ra một vòng sức mạnh, để tay trước mặt bạn khoảng 18cm, lòng bàn tay ngửa lên, từ từ đưa bàn tay về trước và thụt về phía sau. Cảm nhận sự ấm áp, áp lực, hiện tượng hút đẩy (magnestism). Một khi tạo ra được quả cầu năng lượng, bạn có thể chuyển pháp tự tâm linh hoặc một hình tư tưởng vào đó, để tạo ra tính chất của cầu năng lượng. Hình dung nó nhập vào vật thể bạn muốn. Để tăng cường năng lượng, hãy tập trung và mường tượng khi bạn hình dung năng lượng phát sáng. Đừng chạm vào bất cứ thể gì khi thực hiện phương pháp này. Sau khi hoàn thành, hãy đặt tay bạn xung quanh những đồ vật và cảm nhận nguồn năng lượng của chúng. Không lâu sau, bạn sẽ khám phá ra nhiều công dụng của năng lực này.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Truyền tải (Informing) Trong chương 3, chúng ta đã gặp khái niệm “truyền tải”, nhưng trong phần này sẽ đào sâu tiếp cận khái niệm này theo một cách khác. Truyền tải là một nghệ thuật dùng tâm trí để chuyển những hình ảnh tư duy vào mục tiêu/vật thể. Con người sở hữu khả năng sáng tạo (creative spark), do đó chúng ta cũng có thể sáng tạo bằng cách tận dụng khả năng tâm linh sâu thẳm bên trong chúng ta. Bạn chỉ cần làm chủ tâm trí và tưởng tượng thật rõ ràng, bổ sung nguồn năng lượng từ sự khao khát cháy bỏng của bạn để cường hóa hình tượng đó. Phương pháp tốt nhất để kích thích hơi thở và kích thích tình dục. Thông qua kích thích tình dục, trung tâm sức mạnh sẽ khai mở, tác động đến hệ thần kinh và các tuyến nội tiết. Máu sẽ được nạp từ tính bởi nhiệt lượng siêu hình được tạo ra sự kích thích và thở gấp. Máu chảy vào phổi và phổi giúp đẩy không khí ra ngoài tạo nên hơi thở ma thuật. Nhiều tài liệu pháp thuật cổ

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

xưa đã sử dụng hơi thở pháp thuật trong việc thực hiện pháp thuật và nghi lễ. Một khi máu được pháp thuật “đun nóng”, tâm trí sẽ dùng nó để hình thành một hình ảnh thể hiện kháo khát của bạn. Hình ảnh này cần phải được nạp ma thuật để có thể truyền ra ngoài thông qua hơi thở. Nguồn năng lượng này cần được pháp thuật đốt nóng trước. Sau đó, bạn hãy điều khiển hơi thở vào bùa chú (talisman) hoặc mục tiêu bạn muốn tác động. Để điều khiển dòng năng lượng thành công, bạn cần tập trung và điều khiển (điều chỉnh và định hướng) nguồn sức mạnh tâm trí. Thú Nô Tư Tưởng (Thought-Form Familiars) Hình tư tưởng được tạo ra từ tâm trí. Nó được truyền vào một chất liệu trong thể dĩ thái và được kích hoạt khi ta triệu hồi bản chất sâu thẩm của tư duy. Đây chính là cơ sở siêu hình của thú nô. Cụ thể, hình tư tưởng là sự kết hợp giữa nguồn năng lượng từ thể xác và hình ảnh trong tâm trí (tập trung/hình dung).

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình tư tưởng cần được nuôi dưỡng bằng năng lượng hàng ngày để duy trì sự tồn tại ở những giai đoạn đầu tiên. Mối nguy hiểm ở đây là hình tư tưởng không nhận năng lượng từ chủ nhân mà lại rút năng lượng từ các nguồn khác ở thế giới này. Chuyện này không hay bởi vì nó có thể bị các ý thức trong cùng thế giới chiếm hữu và trở thành ác thần (incubus – nam ác thần, succubus – nữ ác thần). Về sau, nó sẽ rút năng lượng từ chủ nhân và gây ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, khi tạo ra một hình tư tưởng, bạn nên quy định rõ về thời gian tồn tại và cách thức tàn hoại của nó. Một người có thể dùng hình tư tưởng để truyền tải sự ảnh hưởng, thiết lập sự bảo hộ tại một nơi, vật thể, người. Nói chung, hình tư tưởng có thể tạo ra một thú nô tinh thần hoặc thú nô tinh tú (phạm vi tiềm thức ảnh hưởng). Dưới đây là cách thức tạo ra một hình tu tưởng cơ bản: 1) Chọn một bức tượng liên quan đến mục đích của bạn để làm nơi trú ngụ cho hình tư tưởng (Ví dụ, tượng sói dành cho sự bảo Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

vệ). Làm rỗng và dùng cát hoặc dung dịch lấp đầy nó. Một cách khác, là bạn dùng một lọ dung dịch đặt dưới đáy của bức tượng. 2) Đặt bức tượng trước mắt, ngồi trong tư thế thoải mái. Hình dung một khối cầu ánh sáng bên trên đầu bạn. Màu sắc ánh sáng phải tương thích với ước muốn của bạn. 3) Dùng tâm trí chuyển khối cầu ánh sáng vào đầu và từ từ di chuyển đến trung điểm giữa hai chân mày. Tập trung cao độ vào bức tượng và bản chất của bức tượng. Sử dụng hơi thở Odic và kỹ thuật truyền tải được mô tả trong chương này để cường hóa sức mạnh cho hình ảnh tư duy. 4) Đặt tên cho hình ảnh tư duy, tên này phải phù hợp với công việc mà bạn muốn nó làm. Nói lớn: “Ta đặt tên cho ngươi …. “ (I name thee…) 5) Dùng lời nói để hướng dẫn hình tư tưởg, thời gian làm việc (cụ thể trong ban ngày và ban đêm), nơi làm việc, bao lâu, khi nào kết thúc. Chỉ nó cách tàn hoại trong một ngày cụ thể. Đừng để nó tồn tại quá 7 ngày. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

6) Hướng dẫn hình tư tưởng thoát ra khỏi bức tượng. Bảo nó quay về bức tượng khi nó cần thêm năng lượng hoặc không làm đúng chỉ dẫn. Mỗi ngày, bạn nên cho hình ảnh tư duy ăn năng lượng (xem Hơi thở Odic). 7) Khi đến ngày loại bỏ hình ảnh tư tưởng, bạn hãy từ từ chuyển dung dịch hoặc cát ra khỏi bức tượng vào một cái lỗ đào dưới đất. Khi bạn làm rỗng bức tượng, cảm nhận hình tư tưởng biến mất. Cuối cùng, dùng lời nói khẳng định xóa bỏ mối quan hệ và hình tư tưởng biến mất. Bước này rất cần thiết, đừng bỏ qua nó. Chúng ta vừa tìm hiểu vài khía cạnh của những dạng thú nô khác nhau cũng như ưu nhược điểm của chúng. Giờ đây, hãy tìm hiểu về cách đưa chúng về “quê nhà”. Trong chương tiếp theo, chúng ta bàn về phương phức đưa tiễn thú nô.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Chương 5 – Tiễn Đưa Thú Nô Parting With The Familiar Rồi sẽ đến ngày bạn và thú nô chia tay. Trong trường hợp của thú nô vật chất (Physical Familiar) đó là cái chết và bạn nên giải phóng tinh thần động vật bên trong cơ thể để nó có thể quay về thế giới linh hồ. Những thú nô trung thành có xu hướng trụ lại thế giới do lưu luyến chủ nhân và hậu quả là phải chịu tổn thương lớn, có thể dẫn đến bệnh tật hoặc cái chết. Bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi thu nhận một thú nô vật chất. Đối với thú nô nhân tạo, sự tồn tại của nó chỉ là tạm thời và nên được giải phóng trong thời gian hạn định, thậm chí tinh thần đó không được phép luu lại thế giới dưới sự cho phép của chủ nhân. Tinh thần này có thể nhanh chóng trở lại điểm bắt đầu dưới tác động của bất kỳ ma thuật nào. Có nhiều hiểm nguy khi tương tác vối thú nô. Mối liên kết giữa tâm trí, cơ thể và tinh thần rất sâu đậm, không phải một mối

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

liên hệ bình thường. Chia cắt với thú nô vật chất/thú cưng bởi cái chết của chúng quả thực khiến ta đau lòng. Kết thúc liên kết với thú nô tinh thần ảnh hưởng không chỉ đến cảm xúc mà còn là tinh thần và hào quang trong ta. Do đó phải rất thận trọng khi tương tác với Thú nô. Trước khi tìm hiểu về các nghi lễ và cách thức giải phóng Thú nô, chúng ta nên xem qua những quan điểm huyền học tại sao lại chia tách mối quan hệ với một thú nô. Bao gồm những bài hướng dẫn về hào quang (aura), thực thể tinh tú (astral beings) và trung tâm năng lượng cá nhân (personal energy centers). Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ hiểu hơn về cơ chế hoạt động của từ trường và sự liên kết. Vì thế, bạn có thể học cách giải quyết và phòng tránh các vấn đề. Phần Một: Cơ Thể Năng Lượng (The Energy Bodies) Con người được cấu thành từ tâm trí (mind), tinh thần (spirit), cơ thể (body). Theo huyền học, cơ thể (body) được chia làm hai phần khác nhau là thể xác (flesh vehicle) và thể tinh tú (astral Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

double). Vì thế, chúng ta có 4 yếu tố: tâm trí (mind), thể xác (body) thể tinh tú (astral double) và tinh thần (spirit). Tương tự, huyền học xác định bốn thế giới: tâm linh (spiritual), tinh thần (mental), tinh tú (astral), vật chất (physical). Mỗi dạng cơ thể sẽ tương ứng với một loại thế giới cũng như liên hệ mật thiết với thế giới đó (xem hình 15, trang 104). Sự tương tác giữa 4 cơ thể đó tạo ra một vùng năng lượng gọi là hào quang (aura). Hào quang thường là vòng sáng hình bầu dục bao quanh thể xác (physical body), đường kính gần bằng một cánh tay dang rộng. Bất cứ thứ gì trong hoặc gần hào quang sẽ sinh ra sự tác động năng lượng ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong huyền học phương Tây, có ba phạm trù (band) về hào quang. Trong huyền học phương Đông có bảy phạm trù. Phương Tây có sự kết hợp chặt chẽ giữa hào quang điện từ, hào quang tinh tú, hào quang tâm linh. Phương Đông thì bao gồm sức khỏe, cảm xúc, tinh thần, siêu linh, nhân quả, tâm linh, và

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

vũ trụ. Chương này sẽ tập trung vào hệ thống hào quang của phương Tây. 1. Dãy điện từ (magnetic band) của hào quang nằm gần nhất với thể xác, biểu hiện tình trạng sức khỏe. Trong một số định nghĩa huyền học, dãy điện từ chính là thể dĩ thái (etheric band). Năng lượng của dãy từ trường duy trì sự liên kết, thiết lập trật tự và cân bằng bên trong thể xác. Do tính liên kết, dãy điện từ có thể nhận lấy một số “ký sinh trùng dĩ thái” (etheric parasites) dưới sự tác động pháp thuật của thú nô vô hình. Ký sinh trùng dĩ thái và pháp thuật có liên hệ với các cổng (portal) hai chiều đến chiều không gian này, có thể gây ra tổn thương hào quang (auric wounds) khiến vòng hào quang thất thoát năng lượng, làm cho nạn nhân cảm thấy suy yếu trong đời sống hàng ngày. Ít nhân mỗi lần một tháng, bạn nên thanh tẩy vòng hào quang khỏi những thực thể tiêu cực. Để thực hiện, bạn nên Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

tắm nắng khoảng 20-30 phút và “ tẩy rửa năng lượng”, sử dụng nước sạch và cành thông tươi còn lá. Sau khi tắm nắng, nhúng cành thông vào nước sạch và rưới lên toàn cơ thể bạn, tốt nhất là bạn nên khỏa thân khi thực hiện hoạt động này.

Hình 15: Hào quang và vùng liên quan (The aura and Associations) Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Sau khi vòng hào quang được làm sạch, bạn cần tái nạp năng lượng cho nó. Dành ít nhất 30 phút tĩnh lặng dưới một gốc cây xanh mát. Để kết nối với cây, dang hai lòng bàn tay hướng về cây và nhắm mắt lại. Cố gắng cảm nhận tinh thần sâu thẳm bên trong cây. Khi đã cảm nhận được hãy ngồi dựa lưng vào gốc cây. Tập trung tâm trí vào cây và dùng tâm trí giao tiếp với cây. Cố gắng cảm nhận những cảm giác mà nó gửi đến bạn. Tiếp đến, hòa nhập với cây như thể bạn được một người bạn/ người tình được âu yếm sau lưng. Sau đó, từ từ hít sâu và thở ra 3 lần. Trong khoảng thời gian này, đặt lòng bàn tay xuống mặt đất. Hình dung bạn là một phần của đất, không khí, cây cối quanh bạn. Hơi đè lòng bàn xuống đất. Tưởng tượng bạn hòa nhập với mọi vật xung quanh, bạn liên kết chắc chắn với mọi vật như một cái cây liên kết với đất mẹ. Thực hiện cho đến khi bạn cảm nhận bản thân được “làm mới” bởi thiên nhiên. Một khi bạn nhận thấy rằng trong thực tế bạn Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

không tách rời khỏi tự nhiên, bạn và cây cối và không khí và mặt đất đều như nhau, thiên nhiên sẽ “rót” năng lượng vào bạn và giúp bạn tái sinh. Thiên nhiên cho bạn mọi thứ mà thiên nhiên cho những tạo vật khác.

Hình 16: Những trung tâm năng lượng căn bản (The primary chakra centers)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình 16b: Dãy hào quang (The aura band)

2. Dãy hào quang tinh tú nằm gần dãy hào quang điện từ, và nằm trong vùng chakra hay còn gọi là trung tâm sức mạnh (personal power center) (hình 16b). Những trung tâm này Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

cộng hưởng với nhau và làm tiếp nguồn sống cho vầng hào quang để sản sinh ra sinh lực cũng như sức mạnh tâm linh. Bởi vì dãy hào quang tinh tú bao bọc dãy hào quang điện từ, nên nó có tác dụng như một lá chắn bảo vệ dãy hào quang điện từ trước sự tiêu cực. Huyền học cho rằng trung tâm năng lượng (hình 16) được truyền năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Chính năng lượng dĩ thái của ánh sáng mặt trời đã nuôi dưỡng vòng hào quang và trung tâm sức mạnh. Chùm dây thần kinh ở bụng/ đám rối dương (the solar plexus) là cánh cổng thu nhận năng lượng. Để truyền năng lượng cho các trung tâm trong hào quang, bạn có thể thực hiện kỹ thuật Xâm nhập cốt lõi (The Elemental Centering). Đứng thẳng, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra trước (xem hình 17). Hình dung một quả cầu ánh sáng lơ lửng trên đầu bạn. Đọc những từ sau và hình dung quả cầu

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

ánh sáng từ từ “rơi” xuống vùng trán, quả cầu lúc này phát ra màu trắng: Tôi kêu gọi tinh thần trong vạn vật (I call upon Spirit, the source of all thing) Tiếp tục chuyển quả cầu xuống cổ, lúc này nó có màu xanh dương, đọc: Hỡi bốn nguyên tố, tôi gọi gió (By the power of Spirit over the four element, I invoke air) Tiếp tục chuyển quả cầu xuống vùng trái tim, lúc này nó có màu xanh lá cây, đọc: Hỡi bốn nguyên tố, tôi gọi nước (By the power of Spirit over the four element, I invoke water)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình 17: Vùng năng lượng gốc (The elemental charge)

Tiếp tục chuyển quả cầu xuống vùng sinh dục, lúc này nó có màu đỏ, đọc: Hỡi bốn nguyên tố, tôi gọi lửa

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

(By the power of Spirit over the four element, I invoke fire) Tiếp tục chuyển quả cầu xuống chân, lúc này nó có màu vàng, đọc: Hỡi bốn nguyên tố, tôi gọi đất (By the power of Spirit over the four element, I invoke earth) Sau một vài phút, hình dung tất cả các vùng trên, từng cái một, di chuyển vào khu vực rốn của bạn. Sau đó, hình dung khu vực này phát ra ánh sáng trắng, đọc: Hỡi tinh thần hòa cùng bốn nguyên tố, tôi tạo ra … (By Spirit joined with the four elements, This charge I give ….) Lúc này, hình dung quả cầu ánh sáng ở vùng rốn mở rộng hoàn toàn bao quanh cơ thể bạn, có hình dạng bầu dục (oval). Sau đó, đọc: Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hỡi bốn nguyên tố, Hỡi tinh thần hòa cùng bốn nguyên, Tôi gọi nguyên tố thứ năm, Thực thi mệnh lệnh. (By the power of Spirit over the four elements, By the power of Spirit joined with the four elements, I invoke now the quintessence: As above, so below, as within, so wihtout) Phương pháp Xâm nhập cốt lõi (The Elemental Centering) không chỉ cường hóa sức mạnh của hào quang mà còn được sử dụng trong pháp thuật cũng như vòng bảo vệ. Bạn đang tập hợp bốn nguyên tố vào trong vòng hào quang, việc này tạo ra sự sáng tạo cần thiết cho pháp thuật. Do đó, bạn có thể tạo ra vòng năng lượng và chuyển hình tư tưởng (thought-form) vào đó để khiến năng lượng mạnh hơn. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

3. Dãy hào quang tâm linh nằm ngoài cùng các dãy hào quang. Nó liên kết con người với phần Thượng ngã (Higherself) để giúp họ tiếp cận với các xung lực vũ trụ (cosmic forces). Theo huyền học,, con người gồm ba thể riêng biệt, hạ-trung-thượng. Phần Hạ ngã (the lower self) là phần căn bản nhất. Phần Trung ngã (the middle self) là phần tinh thần chứa đựng tư duy và cái tôi. Phần Thượng ngã (the higher self) là phần liên kết tâm thức (consciousness) với các thực thể thần thánh và bản chất linh thiêng của linh hồn. Phần thượng ngã truyền tải thông tin đến phần trung ngã và hạ ngã, được phản ánh vào tâm thức rồi được biểu hiện ra bên ngoài. Có một kỹ thuật dùng để tạo ra một hình tư tưởng ở dãy hào quang tâm linh, từ đó thiết lập một hình ảnh cấp cao (“high order” image) trong toàn bộ dãy hào quang. Khi thành công, nó cho con người một khả năng pháp thuật Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

nhất định dùng để bảo vệ, trục xuất hoặc tiêu hủy. Những nhà huyền học thường xem đấy là phẩm chất pháp thuật. (the magical personality). Để tạo ra một phẩm chất pháp thuật, bạn cần thiền định, tập trung vào Bộ ba sức mạnh (the Triad of Power): Thông tuệ (Wisdom), Lòng trắc ẩn (Compassion), Sức mạnh (Power). Để sử dụng an toàn sức mạnh ở phần Thượng ngã (của bạn và của những người xung quanh), bạn cần dùng lòng trắc ẩn để tạo sự cân bằng và dùng trí tuệ để quản chế. Để tiến hành, bạn cần một chiếc nhẫn hoặc bùa chú (amulet) mới tinh/chưa qua sử dụng. Chọn một cái có sức mạnh pháp thuật liên kết mạnh mẽ với bạn. Trong giới phù thủy, thường là sao năm cánh (Pentagram). Bạn cần tạo một cái tên ma thuật cho phẩm chất ma thuật. Tên có thể là bất cứ thứ gì bạn thích và nên thể hiện đặc tính cao hơn phần phàm trần (mundane personality). Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tiếp theo, bạn cần thiền định với mỗi đặc tính: trí tuệ, lòng trắc ẩn, sức mạnh. Tập trung vào từng cái và khám phá ý nghĩa của chúng với bạn. Bạn nên tham khảo từ điển để tìm ý nghĩa chuẩn xác, và đào sâu tìm hiểu những thông tin khác của mỗi từ. Hãy bắt đầu nào. Đứng thẳng, chân khép lại, tay áp sát cơ thể, lòng bàn tay hướng ra trước (hình 18). Đầu tiên là Sức mạnh, hình dung cụ thể sức mạnh bạn muốn. Sau đó, tưởng tượng một khung cảnh thật sống động (giống daydream) mà tại đó bạn có thể thi triển nguồn sức mạnh đấy một cách hợp lý nhất. Khi mọi thứ đã rõ ràng, đọc: Hỡi bốn nguyên tố hãy khai mở sức mạnh ma thuật trong tôi để tôi có thể sử dụng nó. ( I call upon Spirit over the four elements to invoke within me this power of magic through which I can manifest my desire in accordance with my will)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tiếp theo là lòng trắc ẩn. Hình dung một viễn cảnh mà bạn có thể dụng bày tỏ lòng trắc ẩn với những người thân quen. Sau khi đã mường tượng rõ ràng mọi chi tiết, hãy đọc: Hỡi bốn nguyên tố hãy làm lộ rõ lòng trắc ẩn trong tôi để giúp tôi cân bằng pháp thuật ( I call upon Spirit over the four elements to instill within me the compassion that is my higher nature, through which my magic shall be in balance)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình 18 – Cường hóa Bộ ba sức mạnh

Cuối cùng là thông tuệ (wisdom). Hãy hình dung một khung cảnh mà ở đấy bạn có thể đạt được trí tuệ mình muốn và dùng nó tác động đến mọi người. Sau đó, hãy đọc: Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hỡi bốn nguyên tố hãy khơi dậy trí khôn bên trong tôi, giúp tôi đạt được ước muốn, và xua đuổi cái ác. ( I call upon Spirit over the four elements to instill within me the wisdom that of the Higher Self, through which I accomplish my desire, and against whose light, no evil thing may prevail). Tiếp tục hình dung một màn sương bạc và một chiếc áo choàng trùm đầu sau lưng bạn. Cụ thể hóa nó thành một áo choàng trùm đầu. Sau khi hình ảnh đã rõ ràng, hãy đeo bùa chú hoặc chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước đó. Khi đó, hình dung tấm áo choàng kia nhập vào cơ thể bạn. Hãy đọc: Tôi là (tên pháp thuật) được sinh ra từ các vì sao với sức mạnh, lòng trắc ẩn và trí khôn. Tôi mang ánh sáng thiêng liêng của phần Thượng Ngã (Higher Self) và xua tan mọi cái ác. ( I am (magical name) born of power, compassion and wisdom. Though here in world, my race is of the Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

stars. I am the bearer of the divine light of the Higher Self, and in my presence may no evil thing remain) Trong trạng thái tâm thức này, bạn có thể thực hiện nhiều hoạt động pháp thuật. Bạn có thể thanh tẩy không gian, trục xuất các thực thể không mời mà đến hoặc ký sinh trùng dĩ thái, kiểm soát các thú nô hung dữ và xóa bỏ những pháp thuật khác. Sau khi đã hoàn thành mục đích, bạn nên dùng kỹ thuật sau đây để giải phóng. Hình dung màn sương bạc sau lưng bạn. Từ từ chậm rãi tháo bùa chú hoặc chiếc nhẫn ra, trong lúc đó, hình dung áo choáng trùm đầu tách ra khỏi cơ thể bạn và dần biến mất trong màn sương. Lúc tháo chiếc nhẫn/ bùa chú ra là lúc áo choàng biến mất hoàn toàn. Kế đó, màn sương cũng tan biến. Quan sát xung quanh để đảm bảo mọi thứ vẫn bình thường. Mỗi khi bạn cần đến trạng thái này, hãy đứng đúng tư thế (hình 18), hình dung màn sương bạc và áo choàng trùm đầu, Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

đọc câu thần chú về sức mạnh, lòng trắc ẩn và thông tuệ (không cần hình dung viễn cảnh, chỉ cần tập trung đọc). Sau đó là đeo bùa chú hoặc chiếc nhẫn, áo choàng nhập vào bạn. Luôn luôn thực hiện kỹ thuật giải phóng khi xong việc. Để tìm hiểu thêm về phương pháp này hãy tham khảo quyển sách “Wiccan Magick” của tác giả. Cổng Tinh Tú (Astral Doorways) Có một niềm tin cổ xưa cho rằng tồn tại một cõi khác với thế giới vật lý. Nó được gọi bằng nhiều cái tên: Otherworld, Spirit World, Fairy Realm, ngăn cách với thế giới vật chất bởi một cánh cổng, tấm màn che. Trong giới phù thủy hiện đại thường truyền nhau một cụm từ khá phổ biến “veil grows thin” (ranh giới đang mờ đi) vào thời điểm lễ hội Samhain hoặc All Hallow’s Eve (Halloween). Bất cứ khi nào một thú nô được gọi ra, thì bản nguyên giới (elemental plane) bị tác động. Bản nguyên giới giống như một

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

dòng sông chảy giữa thực giới và cõi trung giới. Khi nó bị tác động, năng lượng sẽ chảy đến các cánh cổng. Nếu dòng năng lượng có sự cộng hưởng vững mạnh, nó có thể mở cổng và truyền đến thế giới khác. Nó là một quá trình hoàn toàn tự nhiên giúp phát sinh pháp thuật. Tuy nhiên, khi những cánh cổng mở, nhiều thực thế khác sẽ nhân cơ hội lẻn ra. Do đó, phù thủy thường sử dụng vòng bảo vệ khi thực hiện pháp thuật hoặc hành lễ. Khi đối mặt với các thực thể không mời mà đến, nên sử dụng biểu tượng sao năm cánh (pentagram) để trục xuất chúng. Hình ảnh sao năm cánh rất hữu hiệu bởi nó tượng trưng cho sức mạnh của các nguyên tố Đất, Nước, Lửa, Khí. Bạn nên luôn mang/đeo nó khi tương tác với dòng năng lượng tinh tú hoặc triệu hồi tinh thần từ các thế giới/cõi khác. Thực ra, ngôi sao năm cánh đề cập đến câu chuyện về Tinh thần chế ngự sự hỗn loạn.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Nhiều câu truyện thần thoại kể rằng, trước khi thế giới được tạo ra, sự hỗn mang tồn tại trong vũ trụ vô tận. Các Tinh thần (các vị thần) đã tác bốn nguyên tố Đất, Nước, Lửa, Khí ra khỏi hỗn mang và hợp chúng lại với nhau. Khi 4 nguyên tố trở nên cân bằng, hài hòa, các thế giới được hình thành (functional realms). Khi các tinh thần nhìn thấy ngôi sao năm cánh, chúng biết rằng đấy là biểu tượng của sức mạnh thiết lập nên trật tự, liên kết, kiến tạo hiện thực cùng với ý chí của người mang nó, nói chung là thấy được sức mạnh của biểu tượng và chúng sẽ dè chừng, hành động cẩn thận hơn. Chúng ta sẽ hòa hợp với nguồn sức mạnh ẩn trong biểu tượng đó. Hãy nhớ rằng, các thực thể tinh tú có tư duy, suy nghĩ. Nếu muốn bạn có thể đóng cổng tinh tú bất kỳ lúc nào. Hãy quay mặt về hướng Đông và hình dung cánh cổng bị khép chặt trước mặt bạn. Dùng dao athame và vẽ trong không khí hình chữ X. Khi vẽ, đọc: Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tôi dùng con dao thần thánh để niêm phong cánh cửa. (By the powers of the sacred blade, I sealed the door and bar the way) Quay mặt về hướng Tây, làm tương tự. Sau đó, lần lượt quay về hướng Đông và hướng Tây lần nữa và vẽ hình ngôi sao năm cánh nằm trong vòng tròn. Khi thực hiện, đọc: Tôi dùng bốn nguyên tố phong ấn cánh cổng tuyệt đối. (By spirit over earth, air, water, and fire, Here none may enter against my desire.) Khi cần, bạn có thể mở cổng. Bắt chéo hai bàn tay lại (giống tạo hình con chim), lòng bàn tay hướng về mặt bạn, ngang tầm mắt. Quay về phướng Đông, hình dung cánh cửa có chữ X trên đó, chữ X này giống như là hai thanh gỗ được đóng lên cửa niêm phong. Sau đó, đọc thần chứ, vừa dứt lời thì đẩy hai bàn tay Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

sang hai phía (tay phải sang trái, tay tráo sang phải – giống tạo hình chữ X): Tôi dùng sức mạnh các nguyên tố để mở cửa. (By spirit over the elements, here on this day I unsealed the door and open the way) Lặp lại các bước trên với hướng Tây. Ký Sinh Trung Dĩ Thái (Etheric Parasites) Trong thế giới vật chất, có nhiều loài vật “sống bám” vào loài khác, chúng là một phần của tự nhiên. Ở cõi tinh tú cũng có những sinh vật như thế. Trong giới huyền học, có một câu nói như thế này “That which is above, is as that which is below, and that which is below, is as that which is above”1. Đó là cơ chế tác động lẫn nhau giữa các cõi, nhưng vì mỗi cõi là độc lập và khác nhau cho nên sự phản ứng có thể khác nhau.

1

Ở đây đề cập đến quy tắc tương ứng: phần Hạ ngã (vật chất) – Trung ngã (Tinh thần) – Thượng ngã (Tâm linh) có sự liên kết với nhau. Khi tác động vào tâm linh (above) sẽ tác động đến tinh thần rồi đến vật chất (below) và ngược lại. Đây là mối quan hệ hai chiều. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ví dụ, ở cõi trần, một cái cây là sinh vật bất động, cứng cáp, tuy nhiên ở cõi tinh tú giới, một cái cây là một dòng chảy năng lượng. Cái cây ở cõi trần là sự hiện hữu/biểu hiện/đại diện cơ bản/ ở dạng thấp nhất của cái cây ở cõi tinh tú. Như đã nói, khi bạn triệu hồi thực thể từ các thế giới khác sẽ có nhiều thực thể khác lẻn sang cõi trần thông qua các cánh cổng mở. Hơn nữa, những thực thể ở cõi trần cũng có thể bị thu hút bởi hoạt động triệu hồi. Chúng ta đã tìm hiểu về dãy hào quang điện từ (chương 5, phần một: cơ thể năng lượng), dãy hào quang này có thể thu hút nhiều thứ đến. Những chỉ dẫn trong chương này sẽ giúp bạn tạo ra một lá chắn năng lượng bao quanh dãy điện từ cản trở những ký sinh trùng dĩ thái bám vào. Ở cõi trần, các thực thể đó không có ý gây hại cho ai cả, chúng giống như bọ chét hay ve, chúng sống dựa vào loài khác. Đó là bản năng tự nhiên. Chúng ta, con người, cũng như thế. Cuộc sống vốn dĩ là sự cộng hưởng của tất cả sinh vật. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Thêm nữa, phương pháp trong chương này cũng giúp bạn loại bỏ những ký sinh trùng dĩ thái và các suy nghĩ tiêu cực thông qua việc tắm. Lúc xoa xà phòng hãy nói rõ bạn đang tẩy rửa bản thân khỏi mọi thứ tiêu cực khỏi tâm trí, cơ thể hoặc xua đuổi các tinh thần đang hút năng lượng, sức khỏe và thể lực của bạn. Khi xà phòng chảy khỏi cơ thể bạn, hãy hình dung mọi sự tiêu cực, nhơ bẩn và bệnh tật trôi theo nó. Nói rõ bạn đã được thanh tẩy. Khi bạn bị người khác làm buồn lòng, tổn thương, phương pháp này có thể giúp bạn. Khói của xô thơm (sage) và của tinh dầu huyết rồng (Dragon’s blood) là một cách thanh tẩy cơ thể, nhà ở và phòng ngủ. Tốt nhất là mở hết cửa sổ và xua làn khói từ khu vực thanh tẩy ra khỏi nhà thông qua cửa chính hoặc cửa sổ. Sau đó,trên đỉnh đầu, cầm bó xô thơm/huyết rồng xoay đều đều từ dưới lên trên, theo ngược chiều kim đồng hồ. Trong lúc đó, nói rằng bạn thanh tẩy cơ thể khỏi cái xấu, tiêu cực. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Vật Chất Tinh Tú (The Astral Substance) Trong huyền học có một cụm từ “Thoughts are things” (Tạm dịch: Sức mạnh của suy nghĩ). Cụm từ này đề cập đến năng lượng và vật chất tinh tú. Trong cõi tinh tú, năng lượng luôn bao quanh và tác động đến vật chất. Bạn có thể hình dung như thế này, bạn có một mẫu đất sét có thể tự thay đổi hình dạng theo ý nghĩ của bạn, nếu bạn nghĩ một con ngựa, nó sẽ biến thành một con ngựa bằng đất sét. Theo lối giải thích gần gũi này, bạn có thể hiểu được phần nào cách thực vật chất vận hành trong cõi tinh tú. Khi tạo ra một thú nô vô hình/nhân tạo tức là bạn đang dùng pháp thuật để tạo ra một thực thể tồn tại dưới dạng vật chất tinh tú, bởi vì những dạng thú nô như trên chỉ có thể tồn tại khi nó có một vật chứa, đóng vai trò như “ngôi nhà” tạm thời của chúng, mà “nhà” của chúng ở cõi tinh tú, nên bản chất là vật chất tinh tú. Cho nên bạn cần phải cẩn trọng và giám sát tình hình. Mặc dù bạn đã trả thú nô về thế giới của nó (cõi tinh tú), Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

tuy nhiên liên kết tâm linh (etheric bond) giữa bạn và thú nô vẫn còn hiệu lực. Cách duy nhất để cắt đứt sợi dây ràng buộc đó làm lễ hủy bỏ mối quan hệ. Sau khi thực hiện nghi lễ hủy bỏ mối quan hệ, bạn nên chôn hoặc đốt tất cả mọi thứ liên quan đến thú nô, bao gồm các bức tượng làm “nhà” cho thú nô, tinh dầu bạn sử dụng hoặc bùa chú bạn đeo trong khoảng thời gian tiếp xúc với thú nô. Nếu bạn bỏ sót bất cứ thứ gì có liên kết pháp thuật với thú nô tại thế giới này, rất có thể vật chất tinh tú sẽ liên kết với vật chất cõi trần do cùng dòng năng lượng. Phần Hai Chúng ta đã biết về những nguy hiểm cũng như lời khuyên khi tương tác với các thực thể từ thế giới khác. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số nghi lễ tiễn đưa thú nô. Một nghi lễ đàng hoàng, đúng đắn sẽ giúp bạn kết thúc mối quan hệ với thú nô đã chết.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Thực ra, bước cơ bản nhất là bạn phải chấp nhận thú nô đã CHẾT. Bản chất của loại nghi lễ này sẽ tác động vào các lực cho phép thú nô trở về thế giới của nó. Tiền nhân đã chôn cất người chết cùng vời vật dụng của họ khi còn sống. Nhiều người tin rằng hành động này giúp người chết sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế giới khác. Hiểu theo cách khác, đấy là lời chúc, niềm hy vọng về sự sung túc từ người còn sống dành cho người đã khuất. Nghi lễ tôi sắp giới thiệu có sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố thông dụng và huyền học thường thấy trong các lễ tang. Đây chỉ là một cấu trúc/khuôn khổ cơ bản nhất, tôi mong rằng độc giả sẽ dựa theo đó để sáng tạo ra một nghi lễ của riêng mình. Nghi lễ tiễn đưa dành cho cả người còn sống và cả người đã khuất. Nghi lễ tiễn đưa (Crossing-over Ritual) Nghi lễ này dành cho thú nô dạng thú cưng (pet Familiar) đã chết. Bàn thờ đặt ở phía Tây. Xếp nến thành một hình tam giác sao cho đỉnh hướng về phía Tây. Dùng vải đen trải bàn thờ và Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

3 cây nến màu đỏ. Màu đen là màu của Âm giới, màu đỏ là màu của sự sống, thể lực. Tam giác đại diện cho sự biểu hiện (manifestation)1, đỉnh biểu thị cho điểm trung tâm. Hướng Tây là hướng cửa dẫn đến âm giới. Ở hướng Tây của bàn thờ, đặt một vài tinh dầu mà bạn muốn. Đặt một bức ảnh của thú nô trong tam giác. Đặt thêm một cái chuông nhỏ trên bàn thờ. Đặt những vật dụng mà thú nô của bạn thích ở bất kỳ đâu trên bàn thờ. Những món đồ đấy sẽ được chôn hoặc thiêu cùng với thú nô của bạn. Hãy chuẩn bị Ấn Rời Bỏ (The Seal of Departing – Chương 2). Đặt ấn nằm trước hình của thú nô. Sau đó, bạn có thể bắt đầu nghi lễ. Ở đây tôi giới thiệu nghi lễ cho một chú chó. Bạn có thể điều chỉnh dựa trên khung sườn này sao cho phù hợp với thú nô của bạn. Thực hiện theo các bước: 1. Thắp nến và đốt tinh dầu.

1

Tam giác là hình tượng trưng cho 3 lực để khiến một điều gì đó hiện hữu, bao gồm: không gian, thời gian và năng lượng. Bản chất là số 3 chứ không phải tam giác, tam giác chỉ là một vô vàn đại diện của số 3. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

2. Rung chuông. 3. Đọc: Tôi thực hiện nghi lễ tiễn đưa cậu (tên thú nô). Tôi sẽ nhớ mãi khoảng thời gian bên nhau và tình cảm giữa hai ta. Hãy trở về quê nhà của cậu, tự do tự tại vui chơi. Mong cậu luôn hạnh phúc và vô tư. (With this ritual of release I bid farewell to you (name). I will remember the times we had together and the love we shared. Go now to the Summerland and run free where fields, and hills, and ponds await. Playful companions await you, and your days will be happy and carefree) 4. Thổi làn khói từ tinh dầu, nến về hướng Tây, hoặc dùng một cọng lông để quạt khói. Hình dung thú nô của bạn đang vui vẻ tiến về hướng Tây. 5. Cầm lên từng vật dụng yêu thích của thú nô (từng cái một), thổi khói của tinh dầu qua nó, hướng về phía Tây. Hình Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

dung hình ảnh tinh tú của món đồ đó bay về phía Tây. Như thế, bạn đã tạo ra bản sao của từng món đồ chơi ở quê nhà của thú nô. 6. Kết thúc nghi lễ bằng những lời cầu chúc tốt đẹp dành cho thú nô. 7. Cuối cùng là chôn các món đồ chơi xuống đất cùng với thú nô hoặc thiêu chúng cùng nhau. Tùy bạn thôi. Không được để chúng ở lại thế giới này.

Nghi lễ hủy bỏ mối quan hệ (Ritual of Dissolving) Mục đích của nghi lễ này là cắt đứt mọi liên hệ tâm linh (psychic) và tinh tú (astral) với thú nô. Bạn cần chuẩn bị chu đáo, bao gồm: Muối Vạc nhỏ hoặc tô kim loại nhỏ để đốt.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

1 thanh than dễ cháy (self-igniting charcoal block) (có thể dùng trầm hương) 4 tép tỏi. 4 đĩa nhỏ. 4 nến votive đen 2 nến đen (altar candle là loại nến đặt trên bàn thờ) 1 nến votive đỏ Hình ảnh/ bức tượng của thú nô Vật dụng liên quan đến thú nô Ấn Rời Bỏ (và những ấn khác mà bạn muốn) 1. Rải muối cục thành một vòng tròn trên nền nhà sao cho bạn ngồi thoải mái trong đó. Đặt bàn thờ trước mặt bạn. 2. Đặt 1 tép tỏi vào 1 đĩa, đặt 4 đĩa ở bốn phương của vòng tròn. Trong mỗi đĩa thêm một nến votive đen.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

3. Đặt vạc/tô kim loại trên bàn thờ, trong đó có than/trầm hương đã đốt. Đặt 1 nến votive đỏ trước vạc. 1 4. Trước ngọn nến votive đỏ, đặt những ấn mà bạn muốn hủy bỏ cùng với bất cứ thứ gì có liên hệ đến thú nô. 5. Thắp sáng tất cả nến, gồm: 4 nến votive đen, 1 nến votive đỏ, 2 nến thờ đen. 6. Ngồi trước bàn thờ và nhìn và ngọn nến votive đỏ đang cháy. Chỉ vào ấn và sau đó là các vật liên hệ với thú nô, chìa hai lòng bàn tay về phía bàn thờ (giống như truyền nội công trong phim Trung Quốc), đọc: Tôi từ bỏ những thứ tôi ao ước, mọi thứ tôi tạo ra sẽ tan biến vào bốn phương. (To the south, west, north, and east by all my magic do I release

1

Ở bước này, bản gốc ghi “On your alter place a small cauldron or burning bowl in the center. Place a charcoal block indise the cauldron/bowl and light it. Then set a black votive candle in front of the cauldron.” Nhưng phần nguyên liệu chỉ có 4 nến votive đen và đã sử dụng hết ở bước 2, chỉ còn 1 ngọn nến votive đỏ duy nhất, ở các bước sau cũng không đề cập đến nến votive đỏ. Nên người dịch hiểu là dùng nến votive đỏ hay vì nến votive đen.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

that which my will once did yearn, what I created here I now return.) 7. Bỏ những ấn mà bạn muốn hủy bỏ vào vạc/tô kim loại. Nếu hủy nhiều ấn, hãy đốt hết từng cái một, không đốt một lượt. Quan sát ngọn lửa thiêu rụi ấn, hình dung năng lượng tiêu tan. Nếu bạn dùng đất sét để tạo ấn thay vì giấy, bạn hãy nhào nặn mẫu đất sét đó để làm mất đi hình ảnh ấn. Đốt vài mảnh giấy trong vạc/tô kim loại, hơ nhanh mẫu đất sét qua ngọn lửa 3 lần. 8. Quan sát ấn Rời Bỏ vài phút để hiểu rõ những ký hiệu trên đó, đặt nó trước mặt bạn, đọc: Hỡi bốn nguyên tố của sự sống hãy tiêu trừ mọi nguồn năng lượng, gửi chúng theo bốn ngọn gió. (Carry these forces to the four winds,1

1

theo thần thoại Hy Lạp, có bốn ngọn gió quyền năng. Gió Đông (the East Wind), Eurus, kẻ mang mưa và hơi ấm. Gió Bắc (the North Wind), Boreas, kẻ mang gió lạnh và mùa đông. Gió Tây (the West Wind), Zephyrus, kẻ mang đến sự sống và dấu hiệu mùa xuân. Gió Nam (the South Wind), kẻ mang dấu hiệu cuối mùa hè và đầu thu. Bốn ngọn gió trong Kinh thánh lại có ý nghĩa khác. Xét trên khía cạnh ngôn ngữ thông dụng, “to the four winds” có nghĩa là đi khắp nơi, theo nhiều hướng khác nhau, vượt trùng dương. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

And all ebb away through widdershins,1 By air, eath, water, and fire, I declare this done as I desire.) Bạn có thể tăng cường hiệu quả của thần chú bằng cánh dùng một đũa phép (wand) chỉ vào ấ và xoay ngược chiều kim đồng hồ trong khi đọc thần chú. Đốt thêm tinh dầu huyết rồng (Dragon’s Blood incense) để tăng thêm hiệu quả. Như mọi nghi lễ, sau khi hoàn thành nghi lễ, hãy dọn dẹp sạch sẽ tất cả những nguyên vật liệu. Tốt nhất là chôn chúng xuống đất. Chọn một nơi vắng vẻ mà bạn không lui đến nữa. Điều đó đảm bảo không liên kết nào còn tồn tại. Chôn tất cả mọi thứ liên quan đến thú nô và được dùng trong ma thuật. Nghi lễ cơn lốc (The Vortex Ritual) Nghi lễ cơn lốc dùng để ngay lập tức loại bỏ mọi liên kết giữa thú nô và bạn. Ấn được sử dụng thay cho ấn Chia Cắt (The Seal 1

the widdershins: có nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ, ngược lại với quy luật. Do đó, thuật ngữ này có nghĩa là xua tan ma thuật, trục xuất. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

of Severance) hoặc ấn Rời Bỏ (The Seal of Departing) khi tình huống trở nên khẩn cấp. Chỉ sử dụng khi bạn không thể kiểm soát tình hình và lo sợ chuyện bất trắc có thể xảy ra. Bởi vì nghi lễ này sẽ hoàn toàn phá hủy ấn Sự Sống (the Genesis Seal) mà bỏ qua bước giải phóng cho thú nô, việc này khiến thú nô bị sốc ma thuật nặng, bị thương và bị trục xuất khỏi thế giới của nó. Nguyên liệu: Muối Vạc nhỏ hoặc tô kim loại 1 thanh than dễ cháy (self-igniting charcoal block) (có thể dùng trầm hương) 4 tép tỏi 4 đĩa nhỏ 4 cốc/tách 4 ounce giấm (~110g giấm, 1 ounce ~ 28g)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

4 nến votive đen 2 đến thờ đen (altar candle) 1 nến votive đỏ Hình ảnh/tưởng của thú nô Vật dụng liên quan đến thú nô Ấn Cơn Lốc Các ấn khác 1. Rải muối cục thành một vòng tròn trên nền nhà sao cho bạn ngồi thoải mái trong đó. Đặt bàn thờ trước mặt bạn. 2. Đặt 1 tép tỏi vào 1 đĩa, đặt 4 đĩa ở bốn phương của vòng tròn. Trong mỗi địa thêm một nến votive đen. Gần mỗi cây nến votive đen để một tách 1 ounce giấm (~28g) 3. Đặt vạc/tô kim loại trên bàn thờ, trong đó có than/trầm hương đã đốt. Đặt 1 nến votive đỏ trước vạc.* (* cách giải thích giống ở nghi lễ hủy bỏ mối quan hệ)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

4. Trước ngọn nến votive đỏ, đặt những ấn mà bạn muốn hủy bỏ cùng với bất cứ thừ gì có liên hệ đến thú nô. 5. Thắp sáng tất cả nến, gồm: 4 nến votive đen, 1 nến votive đỏ, 2 nến thờ đen. 6. Ngồi trước bàn thờ và nhìn và ngọn nến votive đỏ đang cháy. Chỉ vào ấn và sau đó là các vật liên hệ với thú nô, chìa hai lòng bàn tay về phía bàn thờ (giống như truyền nội công trong phim Trung Quốc), đọc: Tôi từ bỏ những thứ tôi ao ước, mọi thứ tôi tạo ra sẽ tan biến vào bốn phương. (To the south, west, north, and east by all my magic do I release that which my will once did yearn, what I created here I now return.) 7. Cho những ấn (ngoài trừ ấn Cơn Lốc) vào vạc/ tô kim loại. Nếu hủy nhiều ấn, hãy đốt hết từng cái một, không đốt một lượt. Quan sát ngọn lửa thiêu rụi ấn, hình dung năng Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

lượng tiêu tan. Nếu bạn dùng đất sét để tạo ấn thay vì giấy, bạn hãy nhào nặn mẫu đất sét đó để làm mất hình ảnh ấn. Đốt vài mảnh giấy trong vạc/tô kim loại, hơ nhanh mẫu đất sét qua ngọn lửa 3 lần. 8. Quan sát kỹ biểu tượng ấn Cơn Lốc, đặt nó trên bàn thờ trước vạc/tô kim loại. Dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chỉ thẳng vào ngọn lửa và đọc: Hỡi lửa thiêng hãy thiêu rụi các Pháp Tự và ước muốn. Mọi tinh thần sẽ tàn lụi trong lửa, biến mất khỏi thực giới. (Sigil, form, and will’s desire, Dissolve away in magc fire, All spirits of seals are drawn to you, And pass away from this world’s view. Chìa hai lòng bàn tay về phía vạc/tô kim loại, đọc: Hỡi Mặt trăng, hãy ban sức mạnh cho ngọn lửa và hủy bỏ mọi pháp thuật tôi tạo ra. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

(By the Lady (name) may moonlight join with sacred Flame, and undo by magic all that I made) Bạn có thể tăng cường hiệu quả của thần chú bằng cánh dùng một đũa phép (wand) chỉ vào ấn Cơn Lốc và xoay ngược chiều kim đồng hồ trong khi đọc thần chú. Đốt thêm tinh dầu huyết rồng (Dragon’s Blood incense) để tăng hiệu quả. Như mọi nghi lễ, sau khi hoàn thành nghi lễ, hãy dọn dẹp sạch sẽ tất cả những nguyên vật liệu. Tốt nhất là chôn chúng xuống đất. Chọn một nơi vắng vẻ mà bạn không lui đến nữa. Điều đó đảm bảo không liên kết nào còn tồn tại. Chôn tất cả mọi thứ liên quan đến thú nô và được dùng trong ma thuật. Lời Cuối (Parting Word) Đây là vài lời cuối cùng của quyển sách này. Bạn đã biết cách tương tác thân mật với thú nô cũng như thấy rõ những lợi ích mà thú nô mang lại. Thực tiễn ra sao phụ thuộc vào cách bạn

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

tiếp thu kiến thức trong quyển sách này và sự chú ý của bạn khi hành động. Tiếp xúc với các năng lượng huyền bí (occult energies) sẽ khiến hào quang và trung tâm năng lượng của bạn tích thêm năng lượng. Nguồn năng lượng đó sẽ làm đa dạng hóa những nguyên tố của bạn. Khi tác động đến, chúng sẽ khiến ưu nhược điểm của bạn hiện rõ. Năng lượng huyền bí tác động đến tâm trí tiềm thức (subconscious mind), từ đó tinh thần và cảm xúc trở nên sắc bén hơn. Do đó, bạn nên thực hành những phương pháp đề cập trong chương này để giúp bên trong bạn được cân bằng. Ngoài ra, bạn nên tương tác với thú nô thường xuyên. Mỗi cuối tháng, hãy xem xét lại những gì đã trải qua và ghi chú lại: khó khăn, lưu ý, cần quan tâm,… Thói quen này giúp bạn không tự phức tạp hóa những vấn đề mà thực ra chúng rất đỗi bình thường. Luôn nhớ rằng, một mối quan hệ lâu bền luôn luôn là

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

sự công bình giữa hai bên (50/50), đừng tham lam hoặc ích kỷ nhé. Luôn tin vào trực giác, bản năng và những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện khi bạn tiếp xúc với thú nô. Đừng làm hoặc để bất cứ chuyện gì làm bạn hoảng sợ. Nỗi sợ là một dạng năng lượng mà bạn nên tránh né. Bởi vì sợ hãi mang năng lượng rất lớn (như giận dữ) và nếu thú nô hấp thụ nguồn năng lượng đáng kể đó, nó sẽ có thể vượt tầm kiểm soát của bạn. Trước khi lão luyện, bạn nên tiếp xúc với thú nô nhân tạo (artificial familiar) hoặc thú nô vật chất (physical familiar), sau đó hãy triệu hồi các tinh thần thú nô từ thế giới khác. Bạn nên thu nhận thú nô vật chất là mèo, nó giúp bạn quan sát kỹ lưỡng trước sự xâm nhập của các thực thể khác. Khi bạn cảm thấy thoải mái, tự tin, hãy tương tác với các thực thể khác. Bạn là PHÙ THỦY. Nghĩa là bạn có thể kiểm soát tình hình và kết quả. PHÙ THỦY không bao giờ là nạn nhân, luôn làm chủ

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

cuộc sống của mình. Hãy cẩn thận, hãy tốt bụng và luôn đồng hành cùng thú nô. Phụ Lục 1 - Từ Khóa: Liên Hệ Với Thú Nô (Appendix 1 – Keyword Associations For Familiar) Những từ khóa sau đây đề cập đến các mối liên hệ đa dạng của nhiều loài sinh vật. Theo huyền học, khi một thú nô thể hiện bản thân, đấy là một món quà, sức mạnh hoặc năng lực mà nó muốn bạn thấu hiểu. Danh sách dưới đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh hơn. Thường thì những đặc tính của thú nô sẽ là các thông điệp đời thường dành cho bạn. Khi bạn gặp khó khăn, hãy quan sát những con vật xung quanh bạn để tìm kiếm hướng giải quyết (xem Hướng đạo tinh thần thú). Nếu chịu quan sát và thấu hiểu, bạn sẽ thấy tất cả chúng ta đều được các tinh thần (spirit) hướng dẫn.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Thú Có Vú (Mammals) Lửng (Badger): tự lực tự cường, bền bỉ, dũng cảm. Dơi (Bat): khởi đầu, đổi mới, khám phá. Gấu (Bear): sức mạnh, bền bỉ, thể lực, gan dạ. Linh miêu Bắc Mỹ (Bobcat): tĩnh lặng, kín đáo, đơn độc. Mèo nhà (Cat): bền bỉ, kiên trì, độc lập, huyền bí. Sói đồng cỏ (Coyote): thông thái, tinh nhạy, xảo quyệt. Nai, Hươu (Deer): ngây thơ, tao nhã, nhanh nhẹn. Chó (Dog): trung thành, bảo vệ. Chồn sương/furo (Ferret): lén lút, đơn độc. Cáo (Fox): nhanh nhạy, khôn ngoan, tinh ranh. Dê (Goat): khả năng sinh sản, quyết đoán, chân thật. Thỏ rừng (Hare): khả năng sinh sản, tái sinh, trực giác. Ngựa (Horse): tự do, sức mạnh trần trụi (raw power).

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Linh miêu (Lynx): khả năng nhìn thấy những điều ẩn giấu. Chuột (Mouse): tỉ mỉ, khó tính. Hải ly (Otter): niềm vui, chia sẻ, vui chơi. Nhím (Porcupine): phòng thủ, khéo léo. Báo đen (Panther): nhanh nhẹn, sắc đẹp, duyên dáng. Gấu trúc Mỹ (Raccoon): tò mò, khéo léo. Hổ (Tiger): sức mạnh, lòng trắc ẩn. Chồn (Weasel): tinh ranh. Sói (Wolf): trực giác, sự bảo hộ. Chim (Bird) Giẻ cùi lam (Blue Jay): quyết đoán. Quạ (Crow): cơ hội, khôn khéo. Đại bàng (Eagle): cao quý, sức mạnh. Diều hâu (Hawk): sứ giả đưa tin, tương trợ.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Chim ruồi (Hummingbird): nhanh nhẹn, độc lập. Chim nhại (Mocking Bird): bền bỉ, lầm đường lạc lối, thao túng. Cú (Owl): trí tuệ, điềm đạm. Quạ (Raven): kiến thức huyền bí, bảo vệ, chỉ dẫn huyền bí. Gà lôi đuôi dài (Roadrunner): nhanh nhẹn, tốc độ. Gà trống (Rooster): bảo vệ, cảnh giác, trách nhiệm. Kền kền (Vulture): thanh tẩy, tái sinh, bảo vệ. Gõ kiến (Woodpecker): kiên nhẫn. Hồng tước (Wren): có khả năng xoay sở. Bò Sát (Reptitles) Ếch (Frog): biến hóa. Thằn lằn (Lizard): tập trung. Rắn (Snake): khởi đầu, tái sinh, sáng suốt. Cóc (Toad): tiên tri, sức mạnh gốc.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Rùa (Turtle): trường thọ, thanh bình, cô lập. Côn Trùng (Insects) Ong (Bee): hợp tác, cộng đồng, tình bạn bè. Bọ cánh cứng (Beetle): tái sinh, tái sinh từ sự phân hủy. Bướm (Butterfly): thay đổi, tự do, sắc đẹp. Chuồn chuồn (Dragonfly): biến hóa, quan điểm mới, thay đổi. Nhện (Spider): giác quan nhạy bén, kiên nhẫn, sáng tạo, khéo léo.1 Phụ Lục 2 – Các Thú Nô Điển Hình (Appendix 2 – Concerning Classic Familiars) Phần này giới thiệu một vài nguồn tư liệu văn học cũng như tài liệu về lịch sử xét xử phù thủy mà có liên quan đến nhiều loài sinh vật trong thuật phù thủy. Tài liệu này minh họa cho cội nguồn của tín ngưỡng tiền-Kito giáo Châu Âu (pre-Christian

1

Tác giả sử dụng cụm từ “weaving patterns”: mạng nhện. Nghĩa đen có phần khó hiểu, nên người dịch dựa vào sự hiểu biết có giới hạn về Hướng đạo tinh thần thú Nhện để suy luận ra nghĩa bóng cho dễ hiểu. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

European religion), tín ngưỡng này đã đóng góp nhiều tri thức sâu rộng về thuật phù thủy trong thời kỳ Phục Hưng (the Renaissance period). Ngoài ra, còn có thêm kiến thức về phù thủy, ma thuật dân gian và những mẩu truyện dân gian phổ biến. Lửng (Badger) Lửng, như rắn và chồn furo, đều là những sinh vật liên quan đến đất, thấu hiểu những bí ẩn của Âm giới (the Underworld). Lửng biểu trưng cho lòng dũng cảm khi đối mặt với nghịch cảnh và sự ngoan cường để luôn theo đuổi mục tiêu cuối cùng mặc cho những khó khăn cản đường. Nhiều người bảo rằng, trong thời kỳ tòa án dị giáo hoạt động (the Inquisition), phù thủy đã sử dụng Lửng như biểu tượng của sự bền chí. Lửng Châu Âu là loài đào hang, sống về đêm. Sinh vật của màn đêm này là thú nô quen thuộc của nhiều phù thủy. Một vài bàn ghi chép về phiên tòa xét xử phù thủy ở Anh (England) đề cập đến thú nô là Lửng. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Dơi (Bat) Dơi sống về đêm, giống như phù thủy. Nó biểu tượng cho sức mạnh di chuyển trong màn đêm, do đó nó biểu tượng cho những người học tập nghệ thuật huyền bí. Dơi là loài sinh vật duy nhất có khả năng bay như chim. Thời xưa, người ta tin rằng dơi là biểu tượng của sự cảnh giác. Lính gác thường uống dung dịch được bào chế từ mắt dơi với hy vọng sẽ tỉnh táo, không ngủ gục. Trong những câu truyện ngụ ngôn về loài vật thuộc thời Trung cổ, dơi là biểu tượng của lòng đoàn kết, vì loài dơi thường tụ tập thành đàn trong hang động. Vào thế kỷ 17, nhiều người tin rằng dơi mang bản chất ma quỷ. Khi mà nhà thờ cứ một mực quy cho những điều ngoại giáo là ma quỷ, dơi cũng được xếp vào những con quỷ của đạo Ki-tô. Châu Âu cổ đại cho rằng dơi có liên quan đến loài rồng vì dơi có cánh và sống trong hang. Dơi cũng là dấu hiệu của cái chết và Âm giới. Tranh khắc gỗ ở thời Trung cổ và Phục Hưng mô tả Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

ác quỷ Satan có đôi cánh dơi. Trong truyện dân gian Châu Âu, phù thủy được cho là có thể biến thành dơi. Máu dơi bôi lên chổi được cho là có sức mạnh khiến chổi có thể bay. Mèo (Cat) Mèo được tôn kính hàng ngàn năm và có mối liên hệ với nữ thần Hy Lạp như Isis và Bast. Mèo đen đặc biệt linh thiêng gắn liền với các thực thể của trời đêm và Âm giới. Nhiều huyền sử kể rằng, nhiều nữ thần có thể hóa thành mèo. Các nhà văn cổ đại như Ovid, Lucian, nhà chép huyền sử Antoninus Liberalis đều đề cập đến chuyện nữ thần mặt trăng Diana/Artemis biến hóa thành mèo vào những dịp cụ thể. Trong quyển sách “the Cult of the Cat” của Patricia DaleGreen (New York: Weathervane Books, 1963) tác giả viết về mèo: “Tựa như ánh trăng, mèo tràn đầy sức sống vào ban đêm, thoát ly loài người, mèo dạo bước rên những mái nhà với đôi mắt sáng rực trong màn đêm tĩnh mịch.” (Like the moon it comes to life at night, escasping from humanity and wandering Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

over the house tops with its eyes beaming out through the darkness). Con ngươi của mèo có thể thay đổi từ dạng tròn sang dạng thon dài có liên quan đến sự thay đổi hình dạng của mặt trăng từ khuyết sang tròn. Mắt mèo phát sáng trong bòng đêm giống như hình ảnh của mặt trăng. Sự thay đổi hình dạng trong con ngươi của mèo liên quan đến các giai đoạn của mặt trăng, tượng trưng cho tầm nhìn tâm linh của mèo. Giáo sư Ronald Engels viết, trong quyển sách Classical Cat (London: Routledge, 1999), nhiều thần thoại có liên hệ với mặt trăng và mèo. Engels đề cập đến chuyện mặt trăng được sinh ra trước loài mèo, do đó loài mèo là con của mặt trăng. Theo Engels, lần đầu tiên hình ảnh mèo xuất hiện trong văn học là trong vở kịch của Plautus, ông sống cách đây 200 B.C.E (Before Common Era – Trước Công nguyên. Giống BC, tuy nhiên đây là lối viết của những người không theo đạo Ki-tô). Tuy vậy, hình ảnh mèo xuất hiện trong hội hoại trong nền văn minh vùng

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Etruscan khoảng đầu thế kỷ 6 B.C.E. Theo như Engels mô tả, mèo là “ kẻ cướp đoạt trinh tiết”. (despoilers of virgins) Biệt danh này xuất phát từ một huyền sử cổ xưa về nữ thần Diana và nam thần La Mã Lucifer – sứ giả của mặt trời: Diana là thực thể đầu tiên, sinh khởi trước mọi tạo vật; bên trong cô ấy là vạn vật; bên ngoài cô ấy là bóng tối; cô ấy phân tách cơ thể thành ánh sáng và bóng tối. Lucifer, em trai và con trai của Diana, bản thân và phân nửa cô ấy là ánh sáng. Và khi Diana trông lấy vẻ đẹp của ánh sáng, cô ấy vô cùng khao khát có được nó. Ao ước hòa quyện ánh sáng và bóng tối lần nữa, cô ấy sung sướng vô ngần. Sự khao khát đó chính là Bình minh. Nhưng Lucifer, ánh sáng, lại trốn chạy khỏi Diana, quyết không thành toàn nguyện ước đó; anh ấy là tia sáng trôi trong thiên đường vô tận, là chú chuột chạy trước miệng mèo. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Sau đó, Diana tìm đến Cha và Mẹ sáng thế, những tinh thần xuất hiện trước sinh thần đầu tiên, và than khóc rằng cô ấy không thể chiến thắng Lucifer. Thế rồi họ tán dương lòng dũng cảm của cô, bảo rằng để vươn cao cô nhất định phải vấp ngã, để trở thành thủ lĩnh nữ thần cô ấy nhất định phải là con người. Hàng tỷ năm sau đó, khi trái đất được hình thành, Diana xuống trần thế, Lucifer đã “ngã” khỏi thiên đường, và cô ấy dạy pháp thuật mà sau này trở thành Phù thủy, tiên và yêu tinh – tất cả sinh vật này cũng như con người lúc bấy giờ, đều bất tử. Và Diana đã có ý định hóa thân thành một con mèo. Em trai của cô ấy có một chú mèo mà anh ta vô cùng yêu quý, mỗi đêm đều ngủ chung một giường với chú mèo, chú mèo tuyệt đẹp vượt xa tất cả sinh vật sống khác, một vị tiên: anh ấy không biết rõ thân phận của chú mèo.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Diana đã thuyết phục chú mèo đấy để hoán đổi hình dạng với mình; vì thế cô ấy nằm cạnh em trai mình, trong màn đêm, hai người đã có quan hệ tình dục và sinh ra một cô côn gái tên Aradia. Nhưng lúc trời sáng, Lucifer phát hiện mình đã ăn nằm với chị gái, ánh sáng đã bị bóng tối chế ngự, Lucifer vô cùng tức giận; nhưng Diana đã hát ru anh ấy với giai điệu ma thuật của màn đêm, Lucifer chìm vào giấc ngủ; anh ấy đành câm nín. Vì thế, với những mưu chước ma thuật, Diana đã quyến rũ người kiên quyết chối từ tình yêu của cô. Cô ấy thỏa mãn; cô ấy ngân nga bài hát có giai điệu như tiếng ong suốt ngày suốt đêm. Cô ấy đam mê thuật phù thủy, và trở thành phù thủy hùng mạnh nhất, quyền năng hiển lộ vô ngần. Vào một đêm nọ, khi các nữ phù thủy và tiên gặp nhau, cô ấy quả quyết rằng mình sẽ nhấn chìm thiên đường trong bóng đêm và biến tất cả những vì sao thành chuột.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Mọi người cùng nhau lên tiếng: “Nếu cô có thể làm ra một việc thần kỳ như thế, thi triển sức mạnh lạ lùng như thế, cô sẽ là nữ hoàng của chúng tôi.” Diana thu lấy bàng quang của một con bò đực và một mẫu tiền phù thủy (Witch-money), tiền phù thủy có cạnh giống như con dao – với nó phù thủy có thể chia tách quả đất– Diana tách quả đất khỏi con người, cô ấy bỏ đầy chuột và quả đất bị cắt vào bàng quang bò đực, cô ấy thổi cho đến khi bàng quang bò đực nổ tung. Và thế một sự sáng thế đã xảy ra, phần đất trong bàng quang bò đực trở thành mặt đất và bầu trời, mưa tuôn rơi trong ba ngày liên tiếp; chuột trở thành tinh tú hoặc mưa. Và thế thiên đường, tinh tú và mưa hình thành, Diana trở thành nữ hoàng phù thủy; cô ấy là chú mèo trị vì những vì sao chuột, thiên đường và mưa.1

1

Charles Godfrey Leland, Aradia; Gospel of the Witches. London: David Nutt, 1899.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Thần thoại Bắc Âu kể về Freya, nữ thần tình yêu và sinh sản, có cỗ xe được kéo bởi hai con mèo đen. Một vài phiên bản kể rằng, hai con mèo đen trở thành hai con người đen có cánh, bị ác quỷ chiếm hữu. Sau bảy năm phục vụ Freya, hai chú mèo đen được biến thành phù thủy để làm quà tặng, tuy nhiên vẫn trong hình dạng mèo đen. Những đặc tính liên quan mèo gồm tinh khôn, khó đoán, chữa lành và thuật phù thủy, do đó từ xa xưa, con người tin rằng phù thủy có thể hóa thành mèo vào ban đêm. Thứ sáu là ngày linh thiêng gắn với nữ thần Freya. Trong thời kỷ Trung cổ, nhà thờ đã ban hành việc thiêu sống mèo vào thứ 6 tốt lành (Good Friday) và những ngày thánh khác (holy days) với niềm tin mèo là ác quỷ. Một số người cho rằng những tinh thần thoát ra khỏi lũ mèo trở thành thú nô của phù thủy ở khu vực đó. Thời đó, nhiều người tin rằng mèo đen có liên hệ với ác

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

quỷ. Bởi mèo là sinh vật hoạt động về đêm, nên chúng là hầu cận của phù thủy, thậm chí là phù thủy. Rồng (Dragon) Rồng là sinh vật của sự bảo vệ, khá giống với linh vật gargoyle (kiến trúc phương Tây), chúng bảo vệ các kho báu ẩn giấu. Trong các câu truyện thần tiên, rồng thường là liên hệ với trinh nữ như: Bạch Tuyết, Công chúa tóc mây. Thời nay, rồng có sức mạnh ma thuật và liên hệ đến phù thủy. Trong một huyền sử Hy Lạp về người anh hùng Jason và phù thủy Medea, có đề cập đến phù thủy và rồng. Medea đã hỗ trợ Jason trong hành trình tim kiếm bộ lông cừu vàng vốn được canh giữ bởi một con rồng. Trong thần thoại Hy Lạp, và huyền tích Cadmus thành Tyre, khi chàng dũng sĩ giết con rồng, một giọng nói vang lên trong nó bảo người dũng sĩ cắm răng của rồng xuống đất. Từ đó, mọc lên một đội binh hùng mạnh.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Chồn Furo (Ferret) Chồn sương là loài vật của đất mẹ, có khả năng khai phá những bí ẩn ở Âm giới. Trong phiên tòa dị giáo tại England có đề cập đến một phù thùy sở hữu thú nô là chồn sương. Trường hợp của Mother Waterhouse là một ví dụ, và các phù thủy Essex đã khai nhận họ có thú nô là chồn sương. Năm 1582, một phù thủy có biệt danh Mother Bennet bị tố giác có một thú nô giống với chồn furo. Năm 1589, phiên tòa xét xử Joan Prentice có đề cập đến một chú chồn sương tên Bidd. Theo tri thức cổ xưa, chồn sương là biểu tượng cho sự tò mò, đặc biệt là đối với các vật bị ẩn giấu, cũng như sự tĩnh lặng. Đấy là một trong những lý do vì sao chồn sương lại có liên quan đến thuật phù thủy. Ở đây, chồn sương đại diện cho những ai tìm kiếm tri thức huyền học một cách không ngừng nghỉ nhằm khám phá những khía cạnh uyên bác.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ếch (Frog) Ếch là sinh vật của sự biến hóa, điển hình là giai đoạn biến thái từ nòng nọc sang ếch. Nó sống trên cả đất liền và nước, biểu tượng của kẻ “chinh phục” cả hai thế giới. Trong thời đại đồ đá mới, hình ảnh ếch được miêu tả như đại diện cho tử cung. Trong các câu truyện dân gian Anh, ếch liên hệ với khả năng mang thai. Một số nhà nhân chủng học như Marija Gimbutas nối kết ếch/cóc với “tử cung lang thang” (wandering womb), xuất hiện trong các tư liệu Ai Cập xưa. Hình tượng “phụ nữ ếch” (frog women) và hình ảnh nhân hóa ếch với người xuất hiện cách đất khoảng 10.000 B.C.E. Hình ảnh ếch có cơ quan sinh dục của người xuất hiện cách đây 6.300 B.C.E. Theo đó, bài vị của Madonna năm 1811 mô tả cô ấy đi cùng một con ếch có cơ quan sinh dục của con người phơi ra ngoài. Bài vị có nguồn gốc từ vùng An-pơ bang Bavaria, và trong chương 23 trong quyển The Language of the Goddess (Marija Gimbutas). Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Ở nước Đức, nữ thần ếch Holla/Holle sống trong đầm lầy, ao, giếng, và hang động. Holla/Holle cũng có liên hệ với táo đỏ, biểu tượng của sự sống. Nữ thần Ai Cập Haquit (the Creatrix) có đầu ếch. Nữ thần Hy Lạp Hecate còn được gọi là Baubo, nghĩa là ếch. Ếch có thể lắng nghe những âm thanh trong màn đêm và tiết lộ nhiều bí mật cho phù thủy. Nhiều người cho rằng từ thời xa xưa, người ta đã dựa vào tiếng ếch kêu để tiếng vào trạng thái thiền định để tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi trong cuộc sống. Gargoyles Gargoyle là sinh vật của sự bảo vệ, canh gác. Bức tượng gargoyle thường được đặt ở cổng vào các nơi linh thiêng, quan trọng, thường được nhìn thấy trong các cột phụ của thánh đường. Hầu hết hình tượng gargoyle mang kiểu dáng Flo-renxơ, có đôi cánh dơi. Mặt có hình của sư tử, chó, sói hoặc yêu tinh. Gargoyle phong cách Tuscan có mặt giống chó bun Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

(bulldog) và cánh rồng. Gargoyle phong cách Gothic có niên đại muộn hơn hai loại hình trên thường tìm thấy ở Quần đảo Anh (British Isles). Nó có nhiều tạo hình khác nhau bao gồm hình mặt người ủ rũ, giống với ác quỷ trong đạo Ki-tô. Mối liên hệ giữa gargoyle với phù thủy phần lớn từ các nhà truyền giáo, không có nguồn gốc xa xưa. Vì nhà thờ đã từng quy cho tất cả những gì ngoại giáo đều thuộc về ác quỷ, cho nên phù thủy và gargoyle có cùng đặc tính như thế trong thời đại u mê. Yêu tinh (Goblin) Từ Goblin xuất phát từ cái tên Gob, vua của người lùn. Một yêu tinh có nghĩa là kẻ hầu cận của Gob. Theo dòng lịch sử, với sự phát triển của Ki-tô giáo, yêu tinh được hình tượng hóa là một sinh vật xấu xí, xảo quyệt. Nhiều người xem yêu tinh giống Puck hay Robin Goodfellow. Từ hobgoblin là biến thể của Robgoblin hoặc Robin goblin.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Dưới đây là câu truyện về mối liên hệ giữa yêu tinh và thuật phù thủy cổ xưa: Nhiều thế kỷ trước có một yêu tinh, hoặc một tinh thần hoặc một thiên thần sa ngã và Mercury, vị thần của tốc độ và sự lanh lợi, Ngài rất hài lòng về yêu tinh của mình nên đã ban cho yêu tinh khả năng chạy nhanh như gió, với quyền năng này, chàng yêu tinh có thể bắt kịp mọi thứ mà anh muốn. Chàng ta có một người chị gái, cũng làm việc đưa thư chạy vặt cho một nữ thần (trong thế giới thần thoại thường các nhân vật sẽ đi theo cặp). Ngày nọ, Diana đã ban tặng cho nữ yêu tinh đó một sức mạnh, hễ bất cứ ai đuổi theo cô ấy sẽ không bao giờ bắt kịp cô. Một ngày kia, người em trai nhìn thấy chị gái mình chạy vụt qua thiên đường, bỗng chàng nảy sinh ý định bắt kịp tốc độ của người chị. Anh ta ngay lặp tức đuổi theo người chị. Dù cho số mệnh của anh ta là bắt kịp người chị, nhưng Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

người chị lại mãi mãi không thể bị bắt kịp bởi bất kỳ ai, vì thế tâm ý của một vị thần quyền năng lại gặp phải tâm ý trái ngược của một vị thần quyền năng khác, và tạo nên sự cân bằng. Cứ thế, hai người cứ chạy vòng vòng quanh thiên đường dưới sự thích thú của các vị thần. Nhưng sau đó, họ đã hiểu vấn đề và cùng bàn nhau làm sao chấm dứt việc này. Cha của các vị thần nói, “Nhìn kìa, quả đất hiện đang chìm trong bóng tối lẫn ánh sáng!” Ta sẽ biến người chị thành Mặt trăng và người em trai thành Mặt trời. Do đó, hai người sẽ không bao giờ gặp nhau, dù người em trai có cố tình đuổi theo người chị gái, anh ấy sẽ cách cô ấy rất xa. Mặt trời sẽ xuất hiện trước, chiếu rọi ánh sáng khắp nơi. Thỏ rừng (Hare) Thỏ rừng có liên hệ rất mật thiết với phù thủy. Ghi chép của Giraldus Cambrensis vào thế kỷ hai mươi đã tiết lộ rằng việc một phù thủy có thể biến hình thành thỏ rừng là một niềm tin Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

cổ xưa. Năm 1662, Isobel Gowdic of Auldarne thú nhận cô ấy cùng với những thành viên khác trong hội thay đổi tâm trí của họ bằng cách đọc ba lần: I shall go into a hare, With sorrow and sych and meikle care; And I shall go in Devil’s name Ay while I come home again. Khi muốn trở lại hình dạng con người, họ nói: Hare, hare, God send the care. I am in a hare’s likeness just now, But I shall be in a woman’s likeness even now.* Phiên tòa dị giáo ở Trent xét xử một cô gái nói rằng bản thân đã nhận một “dây phù thủy” (witch’s thong) của bà cô ấy. Bất cứ khi nào cô ấy buộc dây đó quanh người, cô ấy biến thành thỏ

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

rừng. Trong bộ dạng đó, cô ấy thường trêu ghẹo những người kiểm lâm trong những vùng lân cận. Trong thời kỳ Pagan, thỏ rừng được cải biến thành sinh vật của sự sinh sản và mùa xuân. Ở Bắc Âu, thỏ rừng có liên kết với nữ thần mùa xuân Eostre hoặc Ostara. Lễ Phục Sinh đặt theo tên của nữ thần và truyền thống về “thỏ phục sinh” cũng xuất phát từ thời đó. Trong thời kỳ Ki-tô sơ khai Pagan giáo Châu Âu (pre-Christian European Paganism), thỏ rừng có liên hệ với nữ thần mặt trăng. Thỏ rừng cũng liên quan đến thời kỳ xuân phân và thu phân. Trong mối tương quan này, thỏ rừng tượng trưng cho khởi nguồn sự sống và lụi tàn sự sống dẫn đến tái sinh. Trong giới phù thủy truyền nhau, thỏ rừng sống trong hang có hình dạng giống tổ chim te te. Nhiều lời đồn đại bất minh đã khiến một số người tin rằng thỏ rừng đẻ trứng hoặc có liên hệ gì đó đến trứng. Có thể hình ảnh Thỏ Phục sinh và Trứng Phục sinh cũng xuất phát từ câu truyện dân gian này. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tiểu tiên (Imps) Kể từ thời Trung đại, tiểu tiên là một sinh vật cổ xưa có liên hệ với phù thủy. Theo huyền học, tiểu tiên là một dạng tinh thần (spirit) có ý thức thuộc về các tinh thần thiên nhiên (nature spirits). Cái têm Ipms xuất phát từ Latin cổ (thời kỳ Latin Trung Đại – Medieval Latin) impotus, có nghĩa là mô cây. Trong tiếng Anh cổ, đó là impa, nghĩa là mầm non. Trong tiếng Hy Lạp là emphuein, nghĩa là trồng cây (pluein có nghĩa là làm cho phát triển). Nhà thờ xem tiểu tiên là hầu cận của ác quỷ, xếp chúng vào hạng tiểu quỷ (minor demons). Những dân làng Canewdon, Anh thường truyền nhau những câu truyện về phù thủy ở địa phương này, George Pickingill. Theo đó, Pickingill chỉ nhởn nhơ ngồi hút thuốc trong khi những tiểu tiên sẽ làm việc đồng án cho hắn.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Chuột (Mouse) Xa xưa, phù thủy được tin là có thể biến thành chuột. Vài mẩu truyện còn nói rằng linh hồn của phù thủy có thể hóa thành chuột. Tại vùng thôn quê Suffolk, thị trấn Bury St.Edmonds, Margaret Wyard đã bị cáo buộc là phù thủy, cô đã khai nhận có thú nô là một con chuột. Những phù thủy khác trong vùng cũng thừa nhận rằng có hai thú nô là những con chuột to và rậm lông. Năm 1662, con gái nhỏ của Samuel Pacy bắt gặp “chuột vô hình” (invisible mice) bao gồm một con chuột “rít như chuột cống” và một con khác “lóe sáng như thuốc súng”, họ đã ném chúng vào lửa. Phiên tòa dị giáo thế kỷ 16 đã ghi nhận lời khai của một phụ nữ nói rằng cô có ba tiểu tiên (imps) trong hình dạng chuột tên Daynty, Prettyman và Littleman. Người phụ nữ khác có bốn con, tên Sparrow, Robyn, James, và Prickeare. Vào thế kỷ 17, phiên tòa dị giáo xét xử Ann Armstrong (phù thủy xứ Northumbrian, Anh), cô ấy thú nhận sau khi phản bội một thành Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

viên của hội (coven), cô ấy bị buộc hát trong khi mọi thành khác khác nhảy xung quanh cô ấy trong nhiều hình dạng khác nhau. Đầu tiên, họ trong hình dạng thỏ rừng, trở lại hình dạng con người, sau đó biến thành mèo và chuột. Cú (Owl) Từ thuở sơ khai, cú đã có liên hệ với phù thủy. Từ Latin của cụm từ screech owl là từ strigis, có nguồn gốc từ striga và strix. Sau này, tên đó dùng để đề cập đến các phù thủy. Âm thanh của chim cú trong màn đêm, khả năng chuyển động không phát ra tiếng động và ẩn hiện dưới ánh trăng đã khơi mào cho nhiều huyền thoại liên quan đến cú mèo. Khả năng nhìn rõ trong bóng đêm của chim cú trở thành phép ẩn dụ cho nhà tiên tri và khả năng tiên đoán của phù thủy. Cú là biểu tượng của trí tuệ, đồng minh có sức mạnh quan sát của phù thủy.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Quạ (Raven) Những câu truyền thần kỳ về phù thủy ở thế kỷ 15 đến 18 khắc họa phù thủy, vào buổi tối, thông qua ống khói, bay đến lễ Sabbat trong hình dạng một con quạ (raven, crow), cóc đầy lông (feathered toad), mèo đen, hoặc dê đực. Những người dân mê tín cho rằng quạ sẽ quan sát mọi chuyện vào buổi sáng và báo lại với phù thủy vào đêm tối. Quạ là sứ giả của các vị thần, hướng đạo tinh thần thú mang lại nhiều sự minh triết thông qua những nghi ngờ. Màu lông đen là dấu hiệu cho thấy quạ liên quan đến Âm giới và màn đêm. Cũng vì tập tính ăn xác thối, quạ thường liên hệ đến cái chết. Quạ là thú nô điển hình có thể đóng vai trò như một sứ giả chuyển pháp thuật đi xa. Màu lông đen hòa lẫn trong bóng đêm khiến nó khó bị phát hiện. Quạ cũng là một trong số ít loài chim vừa ăn xác vừa săn mồi.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Rắn (Snake) Cũng như chồn sương, rắn là sinh vật thuộc về đất và có khả năng khai phá những bí ẩn của Âm giới. Theo truyền thống xứ Basque (Tây Ban Nha), có một vương quốc phù thủy ẩn dưới lòng đất “Nơi mọi thứ đều dư thừa, phồn thịnh, đặc biệt là sữa và mật ong, chảy thành dòng sông vô tận”. Rắn liên hệ mật thiết với thuật phù thủy và các nữ thần của thuật phù thủy. Nhà thơ người La Mã. Horace, đã đặt mối liên hệ giữa nữ thần La Mã Proserpina với thuật phù thủy. Proserpina (Hy Lạp: Persephone) là nữ thần Âm giới và màn đêm. Tên của cô ấy xuất phát từ từ Latin serpere, nghĩa là bò, trườn, từ proserpere nghĩa là bò về phía trước. Cô ấy gắn liền với mặt trăng và rắn. Bùa chú cimaruta của phù thủy Ý có hình con rắng bò quanh cạnh của mặt trăng khuyết (hình minh họa). Như Hecate, con rắn, đuốc, và chìa khóa là những hình ảnh liên quan đến Proserpina.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Rắn là biểu tượng của sự biến đổi, vì trong tự nhiên nó có khả năng lột da để trưởng thành. Tập tính cuộn mình của rắn tương ứng như hình ảnh xoắn ốc cổ đại, thường xuất hiện trong các ngôi mộ thời đồ đá mới.

Hình: Bùa cimaruta (Nguồn: Internet)

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Hình: Mộ thời đồ đá mới (Nguồn: rschnaible, flickr)

Nhện (Spider) Khả năng đan lưới nhện khiến chúng có liện với pháp thuật và những câu truyện dân gian Châu Âu. Một số học giả gán tập tính đan mạng nhện với hoạt động làm phép, cụm từ “tơ ma thuật” (the thread of magic) và “mạng lưới ma thuật” (a web of magic) cũng chỉ khả năng trên.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Quay và dệt tơ từ lâu đã có liên hệ với số phận (Fate). Giáo sư Eva Pocs (Between the Living and the Death, Central European University Press, 1999) chỉ ra có 36 trường hợp ghi nhận trong hơn ba thế kỷ xét xử phù thủy, theo đó “nữ thần số phận” (fate goddess) xuất hiện trong thuật phù thủy Hungary. Pocs cũng cho rằng tất cả nữ thần trong thuật phù thủy đều có liên hệ đến vòng quay số phận. Cô ấy ghi nhận các phiên tòa xét xử phù thủy Hungary có nhắc đến phù thủy dệt, đan hoặc mang theo con quay. Các Thú Nô Siêu Nhiên (Supernatural Familiars) Một số sinh vật gắn kết với thuật phù thủy được xếp vào danh mục “thực thể siêu nhiên”. Mối quan hệ giữa phù thủy và Tiểu tiên (imps) và yêu tinh (goblin) trong bộ dạng của succubus và incubus được ghi nhận khoảng cuối thế kỷ 17. Mối quan hệ giữa phù thủy với gargoyle và rồng xuất hiện cuối thời Trung Cổ.

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Cóc (Toad) Giống như ếch, cóc là sinh vật của sự biến đổi, dựa trên quá trình chuyển từ nòng nọc sang cóc. Khác với ếch, cóc sống gần như trên cạn. Đó là biểu tượng của “kẻ bước qua ngưỡng cửa” (crosser of the threshold). Cóc liên hệ với Hecate, Ragana – nữ thần Lít-va (Lithuania), đại diện cho cái chết và sự tái sinh. Có ghi nhận rằng phù thủy dùng nước bọt của cóc làm thuốc mỡ. Một số loài cóc có khả năng tiết ra dung dịch hóa học gây ra hưng phấn hoặc ảo giác. Theo văn liệu cổ, phù thủy dùng cóc để triệu hồi người chết. Người ta tin rằng cóc có một viên đá nhỏ trong đầu chúng gọi là “đá cóc” (toad stone). Theo huyền học, viên đá đó có cả giá trị y học lẫn ma thuật. Có một giáo phải nổi tiếng ở England gọi là Toadmen, họ bị cáo buộc đã ám những con ngựa. Quyền năng của họ có được thông qua nghi thu nhận mảnh xương chìa khóa trong cơ thể cóc (key-shape bone). Người ta nói cóc có mảnh xương hình chìa khóa. Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Tòa án dị giáo Thụy Điển ghi nhận trong buỗi lễ Sabbat, trẻ con phù thủy chơi đùa dưới sự giám sát của một bầy cóc. Cóc cũng xuất hiện trong ghi chép tại các phiên tòa dị giáo Tây Ban Nha (khoảng 1610). Trong một phiên tòa, bị cáo khai nhận đã mang một miếng dán hình cóc trên mi mắt với mong muốn có được sức mạnh của cóc giúp anh ấy trở nên vô hình và dịch chuyển đến nhiều nơi khác nhau. Người Ba Tư cổ đại cũng đặt liên hệ giữa cóc và Ác vương Ahriman (Hiên giáo), mô tả toàn tùy tùng của ông ta là những con cóc. Trong lãnh thổ bang Tyrol (Áo), cóc là linh hồn tội nhân ăn năn. Vào thời Trung Cổ,, người ta cho rằng cóc là những cá nhân đã lập “lời thề hành hương” (pilgrimage vow)1, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã chết.

1

lời thề hành hương: với những tín đồ sùng đạo, họ sẽ thề trong đời ít nhất một lần hành hương đến các thánh tích, nơi thờ cúng tối cao của đạo. Ví dụ, những tín đồ Hồi giáo ít nhất một lần trong đời sẽ đến thánh địa Mecca (Ả Rập Xê-út) để hành hương. - ND

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Phụ Lục 3 – Tên Cho Các Thú Nô Appendix 3 – Names Of Familiars Một vài cái tên của thú nô được lấy từ các nguồn tư liệu phù thủy. Có thể bạn sẽ cần đến chúng. Abrahel

Blackman

Greednut

Hammerlein

Ball

Borrel

Griffart

Haussibut

Bara

Brunet

Grimalkin

Hiff Hiff

Barrabarri

Dandy

Grissel Greedigut

Hinkebein

Berit

Daynty

Guli

Holt

Bidd

Farmara

Guillaume

Ilemanzar

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Federwisch

Fucifel

Jacke

Robin Artisson

Galifas

Maitre

Jamara

Rutterkin

Gill

Mermet

James

Sackle & Sugar

Ginifert

Newes

Jezebel

Sathan

Juson

Oberycom

Revel

Sparrow

Krutli

Parsley

Robbin

Sucklin

Littleman

Pecke-in-the-

Robinet

Crown

Lizabet

Tartas

Robert Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Piggin

Pyewackett

Tibb

Verd-Joli

Prettyman

Ragot

Tiffin

Verdelet

Prickeare

Raphas

Tissy

Vinegar Tom

Puss Titty

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/


Bản dịch được thực hiện bởi Huỳnh Nguyễn Trung Quân. Fb: https://www.facebook.com/huynhguyentrungquan

Phụ Lục 4 – Bảng Chữ Cái Phù Thủy Appendix 4 – The Witches’ Alphabet

Bản dịch được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ https://www.facebook.com/OccultismVietnam/

Profile for Huyền Bí Học Việt Nam

Huyền học Việt nam - The Witch's Familiar (sách Việt dịch)  

Từ thời xa xưa, những phù thủy và pháp sư đã thực hành pháp thuật với sự trợ giúp của các thú nô (familiars), hoặc các tinh thần có ích. Thú...

Huyền học Việt nam - The Witch's Familiar (sách Việt dịch)  

Từ thời xa xưa, những phù thủy và pháp sư đã thực hành pháp thuật với sự trợ giúp của các thú nô (familiars), hoặc các tinh thần có ích. Thú...

Advertisement