Page 1

n e l o h c S e air d i l o S A M PROGRAM dag Voormid

ulf n Luc Dew e s r e k l a a a m h e t het e Wag 8.30u On r ingen, op ge van Ing leiding a a v in t r r e n o e p n e e m R o ig elk tie’ – hun e 9.00u W Concentra en, vanuit r it e x g a ‘E e t r n n e agm actore 9.45u Fr chillende s r e V k e nelgespr e 10.15u Pa e repor tag d it u t en n e fragm rkshops: rgerschap o u b w ld e e d r n e e w lg g met uze uit vo deren DiCe nnismakin O e k e n 11.30u Ke ls ie ost-Vlaan e e O e o ) p r s S g D n p I e o K E ( g . ektoe ennen Meertali Kleur Bek 1. aar Timbo – n l g o e o w h c ieven e s t De korts las en op aho Sint-L n k K e – d 4 7 in 1 2. g b en Leren e Clu rmin it t o e c v it je s le r o r e ia p iv d o d n mo punt t – Muz l? – Steun evenwich o r o a h a c S n e n d e Zoek de Bre de 3. emaal in ll a r e incipes in t t r n r p e u e G e h t b c s e n is g t ie t Wa ocra ingsd 4. ent en dem e Begeleid m h e c g is a g g o n g e a Ped raak, ool? n van insp e ld e e r mijn sch b o r o o v o v n k e ij n t e n Prak tie’ betek olmodelle a r r 5. t e n n e o t c h n c o ol n allo ‘exit c nt basisscho uigenis va t elden uit e e g b r n o atent Tale e o L E v s r e ’ u d t e n n d e le a n s a Ambas atent T Wat kun 6. ad Gent – sadeurs L t s s a t b s n m ie ‘A d g gratie Voorstellin aan - Inte b p o 7. o ll o o ch over hun s

l ) – onthaa n e p re g e b (in odjeslunch 12.30u Bro

markt actieve info r te in e d s tijden rganisaties o e g s a r e d iv d d i Nam od van atieve aanb c u d e t e ject h ef van ducatief pro e : n s e p E o 13.15u Pro l. h s o k o r ste sch nde wo waterbewu e uit volge n z e u e e l K o o u h 0 c je s p?! Basis?! 14.0 m n a o v P k e a d a r a M oop na omp?! platform L t p naar de P e o ODiCe o H L – g n li 1. nderwijs– ikke ro tw te n u o le e k m t a e nt id in h rond duurz ) – Steunpu etrokkenhe n e rb e p e d u ro o g r e ulturele hool Ov n in multic Thuis op sc re le f e ti a 2. r (coöpe oedcursus p s n e e : erwijs M CLI d basisond 3. a a r n g re e e d L r e n e or de d Diversiteit schillen vo r e v n e n e eniss l over gelijk e Kruis p S 4. klas – Rode e Coron L je – in g n in e ll g te n luchteli Een voors chten en v lu v r e v O ent n gsdienst G in g je grenze S id O le r L le e V e V g n e e 5. iklaas ische B trum Sint-N l - Pedagog o n e o c h g c s n a p v een o p O rtaligheid eling Algem e fd e A m n n a e v jv uniteit ittenbli De opport ven voor z ie t a n r 6. e lt e meet – A erpen n tot aan d e m a S e stad Antw d n 7. a v id le e Onderwijsb ceptie 16.00 u Re


, BOEIENDE T E REPORTAGE E INFOMARK VERRUIMEND INTERACTIEV MET EEN BLIK KERS EN EEN NEL S & SPRE GESPREKSPA

Lieven, in Kaho Sint- 23, at Hospitaalstra s laa 9100 Sint-Nik

12 november 20 t 17 uur Woensdag 21 0 uur en / of 13.15 uur to 2.3 van 9 uur – 1

STUd gerschap er wereldbur Inspiratie ov erwijs nd in het basiso

irE SCHoLEN iEdag SoLida

H C S I T K A R P

t 16.30 uur o t 5 .1 3 1 n / of va .30 uur en 2 1 t o t r u u n9 ber 2012 va m e v o n 1 2 ag iklaas ER? Woensd et 9100 Sint-N , 3 • WANNE 2 t a a r t ctoren in h als a a e it r p e s d o n H a , n n ecties e int-Lieve rachten, dir AR? Kaho S

• WA

k tudent-leer s , n e t h c a r erk iE? Voor le ulier vanaf m r fo s g in v • Voor W wijs. chr ij t online ins e h ia v basisonder s p o worksh e keuze uit d

k een iJVEN? Maa r H C S N i ereld.be • w.bevr ijdew

begrepen) in d ij lt a a jesm euro (brood 0 ) 2 : g a d . e jesmaaltijd edig d ll o o o V r . b len’ + naam o r r o o u h o e c v s 0 e o 1 r : ir u a g e a d ht, 3 g soli Halve d ook verplic g ‘studieda n in e • PRIJS? v ld ij e r h m c r s e v Kids Oostgratis (in 7-53 met 4 5 r Bekennen 4 eu 6 Kl 7 , 3 en er 1 Leren Studenten: ersiteit en Oost-Vlaand or ten op 00 t s eunpunt Div r Bekennen St ld eu , de e e, Kl as m g n, la is s ik ve g ac nder R Sint-Lie ijs Sint-N , School zo Inschr ijvin urpel, Kaho asisonderw t-Vlaanderen De8, Den D laas, LOP B op ww september

nt-Nik Coron, pbouw Oos n de Stad Si e Wereld, Le enlevingso Onderwijs va t uit Bevrijd iklaas, Sam aa nd -N st re nt be ke Si n an m le Fl ru ho nt de dienst Solidaire Sc de Kruis Ce teund door Het platform cé, OVDS, PBD Gent, Ro ordt onders w en k di O an , pl Vlaanderen els De Spring elzijnsschak en VLOS, W en en DGD. er nd ost-Vlaa Provincie O

.be

voedsel & water,

voor nu en voor

later

V.U. Marc Joolen, Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas

Programma Studiedag Solidaire Scholen  
Programma Studiedag Solidaire Scholen  

Een studiedag voor iedereen met een hart voor gelijke onderwijskansen

Advertisement