Громадське здоров’я в Україні

Page 1

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ»

Грудень, 2015 рік


ЗМІСТ: 1. Методологія 2. Результати дослідження 3. Резюме


МЕТОДОЛОГІЯ


4

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

ОПИТАНО

3 000

ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

ВОЛИНСЬКА

2.3%

2.5%

особисте формалізоване інтерв'ю (Face-to-Face) ЛЬВІВСЬКА

5.8%

2.5% 2.7%

2.5% ЖИТОМИРСЬКА

КИЇВСЬКА

2.9%

4.0%

ХМЕЛЬНИЦЬКА

м. КИЇВ

3.0%

6.6%

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА

ОСІБ

ЧЕРНІГІВСЬКА

РІВНЕНСЬКА

3.1%

СУМСЬКА

2.3%

2.0%

7.7% ЗАПОРІЗЬКА

ОДЕСЬКА

5.5% 2.7%

16.8%

Мiсто бiльше 1млн.

9.4%

Мiсто 50-99 тис.

8.2%

Мiсто 500-999 тис.

19.7%

Мiсто до 50 тис.

15.2%

Мiсто 100-499 тис.

30.7%

Село

ЛУГАНСЬКА

5.4%

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

РОЗМIР НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

6.5%

3.4%

КІРОВОГРАДСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ХАРКІВСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

3.0%

3.7%

1,8%

2.7% ЧЕРКАСЬКА

ВIННИЦЬКА

Похибка вибірки не перевищує

ХЕРСОНСЬКА

2.5%

4.2%

ДОНЕЦЬКА

10.4%


5

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

СТАТЬ І ВІК РЕСПОНДЕНТІВ

СТАТЬ

ВІК

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

45.3%

54.7%

18-19

20.9%

20-39

18.8%

40-49

16.4%

50-59

17.8%

60+

26.1%


6

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

ОСВІТА І МОВА РЕСПОНДЕНТІВ ОСВІТА

РІДНА МОВА

УКРАЇНСЬКА

3.1%

28.1%

ПОЧАТКОВА, НЕПОВНА СЕРЕДНЯ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНА

І УКРАЇНСЬКА, І РОСІЙСЬКА

РОСІЙСЬКА

36.9%

31.9%

СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА

ВИЩА, НЕЗАКІНЧЕНА ВИЩА

ІНША

51.7%

22.9%

25.0%

0.4%


7

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

ЗАЙНЯТІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ЗАЙНЯТІСТЬ ДЕРЖСЛУЖБА

МАТЕРІАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ КОШТІВ ДО ЗАРПЛАТИ/ПЕНСІЇ НЕ ВИСТАЧАЄ, ЗМУШЕНІ ПОЗИЧАТИ

5.3%

НА ПОВСЯКДЕННI ВИТРАТИ ЙДЕ ВСЯ ЗАРПЛАТА/ПЕНСІЯ

НА ПОВСЯКДЕННІ ВИТРАТИ ВИСТАЧАЄ, АЛЕ КУПУВАТИ ОДЯГ ВЖЕ СКЛАДНО БЮДЖЕТНА СФЕРА

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

13.1% 36.9%

В ОСНОВНОМУ ВИСТАЧАЄ, АЛЕ ДЛЯ КУПІВЛІ ДОРОГИХ ПРЕДМЕТIВ ПОТРІБНО БРАТИ В БОРГ

МАЙЖЕ НА ВСЕ ВИСТАЧАЄ, АЛЕ НЕДОСТУПНА КУПІВЛЯ КВАРТИРИ, БУДИНКУ

ПРАКТИЧНО НІ В ЧОМУ СОБІ НЕ ВІДМОВЛЯЄМО НЕ ПРАЦЮЮ

44.7%

НЕМАЄ ВІДПОВІДІ/ ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

10.0% 38.9% 34.3% 13.7% 1.6% 0.1% 1.5%


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ


9

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

1.

Якi з цих чинникiв, на Вашу думку, найбiльше впливають на здоров’я суспiльства?

Наявний стан медицини в Україні і неякісні продукти найбільш негативно впливають на здоров’я суспільства. Третє місце за актуальністю посідає проблема зловживання алкоголем. Цікаво, що оцінка паління в якості фактора ризику є доволі неоднозначною. З одного боку, його не вважають пріоритетним чинником, що впливає на здоров’я суспільства (посідає лише 6-те місце у ієрархії). З іншого, - питома вага тих, хто його відзначив є доволі значною і складає понад чверть опитаних (26,7%).

Стан медицини Неякісні продукти Зловживання алкоголем Погана екологія Стреси через складну політичну і економічну ситуацію Куріння Вживання наркотичних речовин Нераціональне харчування Відсутність масової культури занять Важко відповісти

51.8% 43.2% 32.6% 27.9% 26.9% 26.7% 23.7% 19.9% 10.6% 2.9%


ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

2.

Наскiльки доступними для українцiв є продукти здорового харчування?

84% респондентів вважає, що продукти здорового харчування для українців є або малодоступними, або недоступними взагалі. При цьому, можна прослідкувати залежність між відповідями респондентів на це питання і рівнем їхнього добробуту. Чим вищим є достаток респондента, тим більш доступними він вважає продукти здорового харчування.

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

3.6% МАЛОДОСТУПНІ

48.7%

ЗОВСІМ НЕ ДОСТУПНІ

35.6%

В ЦІЛОМУ ДОСТУПНІ

12.1%


11

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

3.

Чи готовi Ви платити бiльше за продукти харчування, якщо вони будуть екологiчними?

Більшість респондентів усвідомлює важливість даної категорії продукції і готові за неї платити більше (53,8%). Проте благі наміри наштовхуються на фінансові обмеження українських родин. Тому реально екологічні продукти без оглядки на ціну купуватимуть не більше 7,5% респондентів. Зважаючи на те, що екологічні продукти, як правило у двічі дорожчі за масові, показник у 46% можна розглядати, лише як бажання не підкріплене можливостями.

7.5% ТАК, ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН

46.3% ТАК, АЛЕ НЕ НАБАГАТО БІЛЬШЕ

39.7% НІ

6.5% ВАЖКО ВІДПОВІСТИ


12

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

4.

Як Ви оцiнюєте стан проблеми алкоголiзму в Українi?

83,5% опитаних вважають проблему алкоголізму в Україні нагальною. В даному питанні респонденти практично одностайні незалежно від статі, освіти чи доходу, проте спостерігаються певні регіональні відмінності. Баланс актуальності проблеми, а саме різниця між часткою тих, хто вважає алкоголізм нагальною проблемою, і тих, хто вважає, що проблема не стоїть гостро, суттєво різниться в залежності від областей від 29% (Чернігівська) до 95% (Миколаївська).

37.9%

45.6% 12.2%

ДУЖЕ НАГАЛЬНА

ДЕЩО НАГАЛЬНА

ШВИДШЕ НЕ НАГАЛЬНА

2.1%

2.2%

ПРОБЛЕМИ НЕ ІСНУЄ

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ


13

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

5.

Чи змусить Вас пiдняття цiн на алкогольнi напої значно скоротити їх купiвлю?

Варто взяти до уваги, що скорочення кількості покупок алкоголю не має прямого зв’язку із обсягом його споживання. Матимемо натомість процес перетікання попиту на алкоголь кустарного виробництва. Це добре видно на прикладі того, що найбільше респондентів, які задекларували готовність зменшити кількість покупок алкоголю зафіксовано в Закарпатській області (81,7%), де велика кількість присадибних виноградників і розвинута культура виноробства.

46.6%

36.1%

ТАК

НІ

17.3% ВАЖКО ВІДПОВІСТИ


14

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

6.

Чи палите Ви?

В Україні палить трохи більше чверті населення, кожен шостий українець зумів позбавитись цієї шкідливої звички. Не курить і не курила більша частина дорослого населення України. На рівень куріння досить сильно впливає платоспроможність населення. Ця гіпотеза підкріплюється наявністю зв'язку тютюнопаління з рівнем достатку населення: із зростанням доходу, зростає частка курців.

55.9% 27.7% 15.2% 1.1%

ТАК

НІ, АЛЕ ПАЛИВ РАНІШЕ

НІ, І НЕ ПАЛИВ РАНІШЕ

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ


15

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

Чи палите Ви? ЧАСТКА КУРЦІВ, ЗАЛЕЖНО ВІД ДОХОДУ

35.3% 18.4% 30.4%

На повсякденні витрати вистачає, але купувати одяг вже складно В основному вистачає, але для купівлі дорогих предметів потрібно брати в борг Майже на все вистачає

Немає відповіді / Важко відповісти

18-29

30-39 40-49 50-59

15.2%

29.4%

На повсякденні витрати йде вся зарплата/пенсія

29.0%

25.3%

Коштів до зарплати/пенсії не вистачає, змушені позичати

28.3%

22.3%

ЧАСТКА КУРЦІВ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ 37.1%

Цікава тенденція, яка пов’язана із рівнем достатку респондентів, полягає у тому, що частка курців зростає із підвищенням рівня доходу лише до певної межі. Найменше курців у категорії, яка може купувати дорогі речі не позичаючи коштів. У цій же групі найбільше, тих хто покинув палити (23% проти 14-16% у бідніших співвітчизників). Отже, саме заможні українці найбільше орієнтовані на відхід від паління, здоровий спосіб життя.

33.4%

6.

60+

Найвищий відсоток курців спостерігаємо серед молодого, активного населення віком до 39 років, а найнижчий – серед осіб пенсійного віку. При цьому, частка тих, хто покинув палити, є майже однаковою серед різних вікових груп і становить – 14-16%.


16

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

7.

Що, на Вашу думку, є найбiльш шкiдливим пiд час процесу курiння:

Майже половина опитаних респондентів проінформовані про те, що саме смоли утворені під час горіння тютюну становлять найбільшу загрозу для здоров’я людини, тоді як нікотину відводиться друге місце у ієрархії. Варто взяти до уваги, що 55% опитаних не вважають смоли найбільш небезпечною складовою сигарети.

45.9%

Смоли, що утворюються в процесі горіння

34.2%

Нікотин, що виділяється

Продукти горіння паперу

Інше

Важко відповісти

4.5% 1.1% 14.3%


17

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

8.

Якi замiнники сигарет (продукти зниженого ризику), на Вашу думку, найменш шкiдливi?

Найменш шкідливою альтернативою тютюну, на думку кожного п’ятого українця, є електронні сигарети. Друге місце посідає нікотиновий пластир. Третє – нікотинова жувальна гумка. І курці, і ті хто не палять, відмітили, що саме електронні сигарети є найменш шкідливими замінниками сигарет. Однак, серед курців відсоток тих, хто вважає електронні сигарети найменш шкідливою альтернативою класичним, є суттєво вищим, ніж серед тих, хто ніколи не палив - 28 %, проти 17%.

21.4% 15.7%

Електронні сигарети Нікотиновий пластир

11.7%

Нікотинова жувальна гумка

7.4%

Системи нагріву тютюну (кальян)

3.6% 56.0%

Снус (різновид жувального тютюну) Важко відповісти


18

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

9.

Як Ви вважаєте, що потрiбно робити майже 9 млн. українських курцiв, яким не вдається кинути курити лише за допомогою сили волi?

Пройти медикаментозний курс лікування

24.7%

Не знаю Обрати альтернативний засіб куріння

Звернутися до психолога

19.2%

14.1%

Продовжувати курити

12.2%

31.4%

Вихід з ситуації, коли курець не може самостійно кинути палити, чверть опитаних респондентів вбачають у проходженні спеціального медикаментозного курсу лікування. Цінність продуктів зниженого ризику у цій ситуації бачить лише п’ята частина респондентів. Окремої уваги заслуговують відповіді курців на це питання. Вихід у вживанні продуктів зниженого ризику вбачають лише 19% курців. Таким чином, майже п’ята частина тютюнозалежних уже зараз схильна вважати продукти зниженого ризику достойною альтернативою сигаретам.


19

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

10.

Якi засоби масової iнформацiї або iншi джерела є для Вас найбiльш авторитетними в отриманнi iнформацiї про тютюновi вироби та їх альтернативу (продукти зниженого ризику)?

Авторитетність ЗМІ залежить від віку респондентів. Так, молодь 18-29 років більше прислухатиметься до ТБ (39%), електронних ЗМІ (34%) та форумів/ соціальних мереж (23%) – тобто максимальна роль інформації з мережі Інтернет. У групі 30-39 рр. – найбільшу повагу матимуть ТБ (42%), родина (22%) та електронні ЗМІ (30%) – інформація із ЗМІ вступає у конкуренцією з ТБ. Поглиблюється тенденція у групі 40-59 років, роль ТБ тут продовжує зростати (47-52%), а електронних ЗМІ - падати (14-21%).

ТБ Електронні ЗМІ, Інтернет Друкована преса Соціальні мережі, форуми Спеціальні медичні видання Родина, друзі, колеги Радіо Важко відповісти

47.5% 25.3% 21.2% 13.0% 11.6% 9.3% 3.8% 20.8%


20

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

11.

Чи вважаєте Ви електроннi сигарети менш шкiдливою альтернативою класичним сигаретам?

В Україні немає усталеної думки щодо того, чи можна вважати електронні сигарети продуктом зниженого ризику. Найбільш позитивно налаштована молодь; зі зростанням віку падає частка тих, хто вважає їх менш шкідливими. Тютюнозалежні українці оцінюють користь е-сигарет вище, ніж ті, хто не палить. Серед курців менш шкідливими їх вважає 41% (проти 27% у некурців). У той же час, майже чверть курців (24,6%) та половина некурців (47,3%) не мають сформованої думки щодо їх особливостей у порівнянні з класичними.

29.1%

32.7%

НІ

ТАК

38.2% ВАЖКО ВІДПОВІСТИ


21

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

12.

Чи вирiшують електроннi сигарети проблему пасивного курiння?

Слід зазначити, що більш позитивно користь електронних сигарет в цьому питанні оцінюють курці (проти некурців), люди з вищою освітою (проти осіб з нижчими рівнями освіти), молодь (проти осіб старшого віку), чоловіки (проти жінок) та мешканці міст (на противагу селянам).

26.7%

29.7%

34.3%

9.8% ТАК, ПОВНІСТЮ

ТАК, ЧАСТКОВО

НІ

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ


22

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

13.

В разi офiцiйного пiдтвердження меншої шкоди здоров’ю електронних сигарет, нiж класичних, чи вважаєте Ви за потрiбне рекомендувати курцям використовувати саме їх?

Низька поінформованість про переваги та недоліки електронних сигарет впливає на позицію про необхідність їх популяризації в Україні. Так 40% опитаних не знають чи варто їх рекомендувати курцям, навіть в разі офіційного підтвердження їх меншої шкідливості. Третина – не готова підтримати таку рекомендацію. Беззастережно «за» виступили лише трохи більше чверті респондентів.

32.1%

28.4%

НІ

ТАК

39.5% ВАЖКО ВІДПОВІСТИ


23

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

14.

Чи електроннi сигарети мають бути прирiвнянi до класичних на рiвнi законодавчого регулювання (тобто заборона реклами, вживання у громадських мiсцях, високi податки, спецiальна лiцензiя на продаж, тощо)

Неоднозначною є позиція громадськості з приводу того, чи варто прирівнювати електронні і класичні сигарети на рівні законодавчого регулювання. Відповідь на це питання теж значною мірою корелює із поінформованістю про електронні сигарети. Третина вважає, що для них мають діяти подібні обмеження (хоча б частково), чверть з цим не згодна. 40% опитаних не можуть визначитись із відповіддю.

ТАК, ПОВНІСТЮ

14.4% ТАК, ЧАСТКОВО ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

21.0%

40.2%

НІ

24.3%


24

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. Наявна ситуація та перспективи

15.

До чиєї думки Ви б прислухались у питаннях використання продуктiв зниженого ризику?

Безумовним авторитетом з цього питання для курців є найближче оточення, до нього прислухалися б майже половина опитаних. Доволі авторитетними є медики, їх послухали б понад чверть курців. Замикає трійку лідерів досвід користувачів продуктів зниженого ризику, до них дослухається кожен восьмий. Слабкою буде роль у пропаганді продуктів зниженого ризику спортсменів та НДО. Повністю неефективною в умовах тотальної недовіри до влади виявиться співпраця із посадовцями.

Родина, друзі, колеги Спеціалісти з охорони здоров’я Нічиїх Користувачів продуктів зниженого ризику Спортсмени Громадські організації Заяви головних посадовців України Інше Важко відповісти

43.9% 28.4% 21.5% 12.6% 8.1% 7.1% 2.9% 1.8% 5.4%


РЕЗЮМЕ


26

1.

2.

3.

Наявний стан медицини в Україні і неякісні продукти найбільш негативно впливають на здоров’я суспільства. Третє місце за актуальністю посідає проблема зловживання алкоголем. Куріння не вважають пріоритетним чинником, що впливає на здоров’я суспільства, але питома вага тих, хто його відзначив складає понад чверть опитаних (26,7%). 84% респондентів вважає, що продукти здорового харчування для українців є або малодоступними, або недоступними взагалі. Більшість респондентів усвідомлює важливість категорії продуктів здорового харчування і готові за неї платити більше (53,8%).

9.

Майже половина опитаних респондентів проінформовані про те, що саме смоли утворені під час горіння тютюну становлять найбільшу загрозу для здоров’я людини. Нікотину відводиться друге місце у ієрархії.

10. Найменш шкідливою альтернативою тютюну, на думку кожного п’ятого українця, є електронні сигарети. 11.

Якщо курець не може самостійно кинути палити, цінність продуктів зниженого ризику у цій ситуації бачить лише п’ята частина респондентів.

12. 19% курців схильні вважати продукти зниженого ризику достойною альтернативою сигаретам.

4.

83,5% опитаних вважають проблему алкоголізму в Україні нагальною.

5.

46% респондентів куплятимуть менше алкогольних напоїв за умови підняття цін на них. Але скорочення кількості покупок алкоголю не гарантує прямого зв’язку із обсягом його споживання.

14. Серед курців електронні сигарети вважають менш шкідливими 41% (проти 27% у некурців).

6.

В Україні палить трохи більше чверті населення, кожен шостий українець зумів позбавитись цієї шкідливої звички.

15. 37% мешканців країни вважає, що електронні сигарети вирішують проблему пасивного куріння.

7.

Заможні українці найбільше орієнтовані на відхід від паління, здоровий спосіб життя.

16. Низька поінформованість про переваги та недоліки електронних сигарет впливає на позицію про необхідність їх популяризації в Україні.

8.

Найвищий відсоток курців спостерігаємо серед молодого, активного населення віком до 39 років, а найнижчий – серед осіб пенсійного віку.

13. Телебачення, найближче оточення та електронні ЗМІ та соціальні мережі є найбільш авторитетним джерелом інформації про тютюнові вироби та їх альтернативу.


2015