Page 1

\

«Գյումրու բնապահպանական ճամբար, սովորենք մեր միջավայրի մասին» ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՑԱՆՑ-ՊԼԱՆ Արդյունք Բարձրացնել Գյումրու հասարակայնության իրազեկվածությունը բնապահպանության խնդիրների վերաբերյալ և կոչ անել բոլորին մաքուր պահել քաղաքը

«Էկո ճամբար»-ի շրջանակներում անցկացվելիք ուսուցողական դասընթացների անցկացում

Խնդիր

Երկուշաբթի

Երեքշաբթի

Չորեքշաբթի

Հինգշաբթի

Ուրբաթ 1

Շաբաթ

Կիրակի

2

3

9

10

16

17

23

24

"Էկո" ճամբար Ստորագրահավաք 4

5

6

7

8

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

Ստորագրահավաք

Ստորագրահավաք

Ստորագրահավաք

Կանաչ տան կառուցում

Կանաչ տան կառուցում

1-ին հանրային քննարկում

Կանաչ տան կառուցում

Կանաչ տան կառուցում

Ծրագրի մոնիթորինգ

Ցուցահանդես Գյումրիում առկա աղբահանության քաղաքակնության վերաբերյալ հասարակության կարծիքների վերլուծություն

Վերամշակման ենթակա աղբի արժեքավորում

11

12

13

14

15

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

18

19

20

21

22

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

"Էկո" ճամբար

26 2րդ ուսումնասիրու թյան անցկացում

27 2րդ ուսումնասիրու թյան անցկացում

28 2րդ ուսումնասիրու թյան անցկացում

Ծրագրի մոնիթորինգ

Ծրագրի մոնիթորինգ 25 2րդ ուսումնասիրու թյան անցկացում Ծրագրի մոնիթորինգ

29 2րդ ուսումնասիրու թյան անցկացում

july scedule  
july scedule  

july scedule of new generation ngo's eco camp in gyumri