Page 34

THEMA SMART

Risico’s van digitalisering Eind juni werd Nederland opgeschrikt door een grote landelijke telefoonstoring, waardoor 112 grotendeels onbereikbaar was. Het gevolg: ernstige vertragingen in de hulpverlening en zelfs enkele slachtoffers. Zo overleed een vrouw uit Breda doordat 112 niet te bereiken was en hulp te laat kwam. Deze storing drukte heel Nederland met de neus op de feiten. Al snel ontstonden er vragen: zijn we niet té afhankelijk van communicatietechnieken en digitale netwerken? En hoe zorgen we ervoor dat we de risico’s van digitalisering beperken? AUTEUR DEWI VAN DEURZEN

O

nze samenleving verandert steeds meer in een netwerksamenleving. Netwerken en infrastructuren worden meer en meer digitaal aangestuurd en zijn ook meer met elkaar verbonden. Het internet heeft duidelijk twee kanten: enerzijds maakt digitalisering futuristische dromen mogelijk en heeft het internet ons veel gebracht. Initiatiefnemers en gelijkgestemden uit de hele wereld kunnen bijvoorbeeld makkelijk contact met elkaar leggen en samenwerken. Kennis kunnen we eenvoudig delen en uitwisselen en door technologische ontwikkelingen en moderne communicatietechnieken is het steeds minder vaak noodzakelijk om fysiek aanwezig te zijn. Digitalisering heeft de wereld dus relatief kleiner gemaakt en mensen over de hele wereld digitaal met elkaar verbonden. Aan de andere kant worden we steeds af hankelijker van digi-

tale netwerken. Dit maakt ons kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan gegevensdiefstal, het platleggen van infrastructurele netwerken of aanvallen in bedrijfsprocessen. Doordat steeds meer apparaten met elkaar verbonden zijn, zijn er niet alleen risico’s voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel. Waarschuwing Twee weken vóór de grote telefoonstoring die 112 onbereikbaar maakte, waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor de risico’s van digitalisering. Volgens de NCTV wordt een samenleving, die steeds af hankelijker is van digitale processen ook steeds kwetsbaarder: “Onze samenleving is vrijwel volledig af hankelijk geworden van gedigitaliseerde processen en systemen. Dat maakt digitale veiligheid essentieel om maatschappelijke en economische groei mogelijk te maken en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen1 .”

Als communicatietechnieken uitvallen of cybercriminelen aanvallen uitvoeren zijn we als samenleving plotseling heel kwetsbaar. De storing bij KPN toonde aan dat de waarschuwingen van de NCTV geen loze kreten zijn. De vraag is nu hoe we dit soort incidenten in de toekomst kunnen voorkomen en hoe we de samenleving kunnen beschermen tegen de risico’s van digitalisering. Segmenteren en back-ups Om grote landelijke storingen in netwerken te voorkomen is het in ieder geval van belang om een digitaal netwerk zo te ontwerpen dat je kunt segmenteren. Zo voorkom je dat als er één stukje in het netwerk uitvalt, de storing zich als een olievlek over het land verspreidt. “Als je het spoor als netwerk bekijkt, heeft natuurlijk een storing op Utrecht Centraal een andere impact dan een storing elders. Daar moet je extra scherp op zijn”, vertelt Arjen Boersma, manager CIO Office bij

34NGINFRAMAGAZINE

Profile for Lisette van Beusekom

NGinfraMagazine 2019 #3 SMART  

NGinfraMagazine 2019 #3 SMART  

Advertisement