Page 31THEMA SMART

Slim energienetwerk ‘spitsstrook’ van elektriciteitsnet

Energie-uitwisseling begint met smart grid Decentrale stroomopwekking in de buurt, thuisbatterijen in de meterkast die stroom leveren aan de buren en industriepartijen die hun productie een paar uur uitstellen om te profiteren van lagere elektriciteitsprijzen. Smart grids zijn het middel om vraag en aanbod op het complexe energienet van de toekomst bij elkaar te brengen. ‘Een regelrechte paradigmaverschuiving’, zegt Han Slootweg, die naast directeur Asset Management bij Enexis Netbeheer ook hoogleraar Smart Grids is aan de TU Eindhoven. AUTEUR ERIK VERHEGGEN

E

lektrische auto’s, de warmtetransitie en de elektrificering van de industrie: als gevolg van de energietransitie zullen we op de korte termijn niet minder maar juist meer stroom gaan verbruiken. Duurzame stroom, want die stroom wordt opgewekt door een toenemend aantal decentraal opgestelde bronnen zoals wind- en zonneparken. Voor de netbeheerders ligt er een grote uitdaging in het samenbrengen van de veranderende vraag en het veranderende aanbod van elektriciteit. ‘Het systeem is op dit moment nog grotendeels top-down ingericht’, zegt Slootweg. ‘Grote elektriciteitscentrales produceren stroom. Die wordt ingevoed op het

hoogspanningsnet, waarna het verder omlaag sijpelt naar individuele afnemers. Zo fungeren distributienetten al honderd jaar als een passief doorgeef luik: de klant vraagt en marktpartijen leveren. De opdracht voor de netbeheerders is om die stroom op een betrouwbare manier van A naar B te brengen.’ Ter discussie Door de energietransitie is de bestaande netplanning ter discussie komen te staan. Grootschalige decentralisatie van de stroomvoorziening vraagt om slimme inpassing en meer f lexibiliteit in de aansturing van de infrastructuur. De opwek van duurzame stroom

is grillig en per definitie niet 100 procent te sturen. Woningen en bedrijfspanden wekken zelf stroom op. Die elektriciteit benutten ze zelf en overschotten worden met buurtgenoten uitgewisseld. ‘Het aantal vrijheidsgraden en afwegingen dat moeten worden gemaakt neemt enorm toe’, zegt Slootweg. ‘De verduurzaming van onze energievoorziening gaat samen met een andere manier van plannen en bedrijven van het stroomnet dan we tot nu toe gewend zijn.’ De grootste verandering ligt in een omdraaiing van het bestaande model om vraag en aanbod van elektriciteit lokaler te regelen.

NGINFRAMAGAZINE31

Profile for Lisette van Beusekom

NGinfraMagazine 2019 #3 SMART  

NGinfraMagazine 2019 #3 SMART  

Advertisement