Page 16

VERKENNING

Gedragsverandering is van de lange adem

Mag het een litertje minder? In het vorige nummer van NGinfraMagazine schreven we over het steeds drukker wordende Nederland. Wegen, spoorwegen, de ondergrond, het luchtruim, overal raakt het vol. Infrabedrijven rennen zich rot om de groeiende vraag bij te houden. Alles moet sneller, meer, beter en voor minder geld. En ze zorgen er ook altijd voor dat het lukt. Een ‘nee’ richting de klant bestaat niet. Maar zijn er grenzen aan de groei? Zorgen klimaatverandering, energievraagstukken en duurzaamheid ervoor dat de dienstverlening herzien AUTEUR RICHELLE RAAPHORST BEELD VITENS moet worden? Kan het niet allemaal ietsje minder?

I

n de zomer van 2018 kampte West-Europa met extreme droogte. Tegelijkertijd bleven meer Nederlanders thuis of gingen in Nederland op vakantie. De hittegolf van eind juli 2019 herinnerde ons nogmaals aan de weersextremen die volgens klimaatwetenschappers steeds normaler worden. In een artikel in Trouw begin augustus 2019 vertelde directievoorzitter Jelle Hannema van Vitens dat zij in juli, voor het tweede jaar op rij, op enkele locaties meer grondwater hebben moeten oppompen dan volgens de maandvergunning was toegestaan. Door het hete en droge weer gebruiken inwoners veel meer water dan anders, een probleem dat zich in meer delen van het land voordoet. Het drinkwaterverbruik in Twente lag in juli 2019 op piekmomenten ongeveer 30 tot 50 procent hoger dan normaal. Bewustwording van de consument Eerder in het jaar, op 17 april

2019, ging de campagne Zuinig op ons water van Vitens van start. Het doel: de consument bewust maken van hun watergebruik, wat tot vermindering van gebruik moet leiden. Nataša Krivokuća, Manager Communication en Corporate Affairs bij Vitens, licht de campagne toe: ‘De aanleiding gaat iets verder terug dan de droge zomer van 2018. We waren met Vitens al langer bezig de bewustwording van de consument te vergroten. Onze vorige campagne, Water uit lokale bron, richtte zich erop om de klant bewust te maken van waar hun water vandaan komt. De gedachte daarachter is, als je weet waar je water vandaan komt, zal je er beter voor gaan zorgen. Dit is ook gedaan om de bronnen te beschermen, om het hoge kwaliteitsniveau te kunnen handhaven.’ ‘De droogte vorig jaar was de aanleiding om de campagne een stap verder te brengen. Het is niet dat het water opraakte, maar het gebruik is wel zeer sterk aan het toenemen. Dit is mede een gevolg van de kleiner wordende huishoudens en de eco-

nomische vooruitgang. Kleinere huishoudens verbruiken minder, maar per persoon meer. Het gaat economisch hartstikke goed, wat er voor zorgt dat we onszelf meer veroorloven. Daarnaast brengt de huidige klimaatverandering drogere en warmere zomers met zich mee. Al deze factoren zetten ons aan tot de campagne Zuinig op ons water.’ 120 liter per persoon per dag Tijdens het ontwikkelen van de campagne heeft Vitens de partners in het watersysteem betrokken – waterschappen, gemeenten en provincies. Ook ondersteunen deze partners onze boodschap tijdens de campagne. Doordat Vitens al een lopende campagne had, konden ze daar op voortbouwen. ‘We zijn eens gaan onderzoeken wat onze klanten dachten te gebruiken. Gemiddeld werd het gebruik per dag op 60 liter geschat. In de praktijk is het gemiddeld 120 liter, twee keer zoveel als men denkt. Van daaruit zijn we verder gaan

16NGINFRAMAGAZINE

Profile for Lisette van Beusekom

NGinfraMagazine 2019 #3 SMART  

NGinfraMagazine 2019 #3 SMART  

Advertisement