Page 35

INGEZONDEN

Pas op de bodem

De bodem staat onder druk. Het is er al overvol en de komende 30 jaar zorgen vier ingrijpende ontwikkelingen voor nóg meer impact, met grote gevolgen. Adviesbureau Over Morgen stelt dat we onze leefwereld alleen duurzaam kunnen inrichten en problemen kunnen voorkomen als wij voldoende aandacht hebben voor de boven- én de ondergrond. ‘Pas op de bodem’, stellen Coen Bernoster, Co Verdaas en Marloes van Kleef, alle drie werkzaam bij Over Morgen. AUTEURS COEN BERNOSTER, CO VERDAAS EN MARLOES VAN KLEEF

V

anuit een vliegtuig ziet Nederland eruit als een lappendeken van steden, dorpen, weilanden, parken, natuurgebieden, bedrijventerreinen en infrastructuur. Het is een efficiënte en praktische indeling van de ruimte in ons land, met ruimte voor kwaliteit en beleving. We kunnen er fijn wonen, op een goede plek werken, makkelijk van A naar B komen en in onze vrije tijd is er genoeg ruimte om te ontspannen en te recreëren. Boven de grond ziet alles er netjes en gestructureerd uit. We zijn gewend dat te regelen in structuurvisies en bestemmingsplannen. In de ondergrond komt het echter allemaal samen

in een wirwar van draden, pijpen, kabels, grondtypen, waterstanden, archeologische resten en nog veel meer. Naast de bestaande drukte onder onze voeten, vragen de volgende vier ingrijpende ontwikkelingen de komende 30 jaar om nog meer ruimte onder de grond.

01

Energietransitie Coen Bernoster, adviseur Energietransitie bij adviesbureau Over Morgen, stelt dat ten eerste de transitie naar een duurzaam fossielvrij energiesysteem invloed heeft op Tekst gaan verder op pagina 38

NGINFRAMAGAZINE35

Profile for Lisette van Beusekom

NGinfraMagazine 2019 #2 DRUKTE  

NGinfraMagazine 2019 #2 DRUKTE  

Advertisement