__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 30

T H E M A : V E R VA N G I N G 

Pratende bruggen en andere slimme onderhoudsoplossingen: wat houdt ons tegen? Big data is een belangrijke drijfveer voor innovatie en heeft de potentie om een ​​ positieve impact te hebben op economische en sociale uitdagingen. De relevantie van datagedreven innovatie zoals Data-Driven Innovations (hierna DDI) is erkend door beleidsmakers, waaronder de Europese Commissie (met de strategie voor de digitale interne markt) en de OESO. Infrastructuur is een van de sectoren die baat kan hebben bij DDI. Hoe draagt DDI bij aan de samenwerking tussen verschillende infrastructuursectoren? Welke obstakels gelden er voor toepassing van DDI? En hoe banen we de weg vrij voor een betere toepassing van DDI? Deze en andere vragen staan centraal in het onderzoeksproject LONGA VIA. AUTEURS TOM ABEN, BRENDA ESPINOSA, SASKIA LAVRIJSSEN EN WENDY VAN DER VALK

M

et behulp van technologische ontwikkelingen zoals sensoren, smart grids, artificial intelligence, virtual reality en data-analysetechnieken kunnen infrastructuurbeheerders verbeterde en realtime informatie verkrijgen over de toestand en de werking van de netwerken die zij beheren. Deze ‘smartification’ van de infrastructuren maakt een betere monitoring van de assets mogelijk, draagt bij ​​ aan het verbeteren van onderhoudstechnieken en maakt conditiegestuurd of zelfs voorspellend onderhoud mogelijk.

De voordelen van het gebruik van DDI in infrastructuurbeheer kunnen worden verbeterd door samenwerking tussen verschillende infrastructuursectoren, bijvoorbeeld door het delen van gegevens over de conditie en beschikbaarheid van infrastructuur en onderhoudsplannen. Het resultaat: meer gerichte en tijdiger interventies die bijdragen aan de veiligheid, veerkracht en beschikbaarheid van infrastructuren. Data-afhankelijkheid NGinfra-partners zijn zich goed bewust van deze kansen en werken hard om datagedreven organisa-

ties te worden en te streven naar sectoroverschrijdende samenwerking. De implementatie van DDI brengt in de praktijk echter uitdagingen met zich. Ten eerste: omdat infrastructuurbeheerders steeds af hankelijker zijn van data moeten ze over voldoende middelen beschikken om grote datasets te verzamelen, te verzenden, op te slaan en te analyseren. Dat vereist investeringen in ICT en andere minderconventionele middelen (waaronder ‘smart’ apparaten, ‘datalabs’ en experts in ICT en data science), naast de investeringen in traditionele fysieke structuren. Ten tweede hebben infrastructuur-

30NGINFRAMAGAZINE

Profile for Lisette van Beusekom

NGinfraMagazine 2019 #1 Vervangingsopgave  

NGinfraMagazine 2019 #1 Vervangingsopgave  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded