Page 26

T H E M A : V E R VA N G I N G 

Circulair inkopen wordt langzaam volwassen

‘Wetgeving is minder beperkend dan op het eerste gezicht lijkt’ Aanbestedende diensten kunnen hun ambities voor duurzaamheid en circulariteit beter realiseren als ze slimmere vragen stellen en afstappen van het traditionele wij-zij-denken van opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook juridische belemmeringen zouden dan weleens een stuk kleiner kunnen zijn dan veel partijen denken. AUTEUR ERIK VERHEGGEN 26NGINFRAMAGAZINE

Profile for Lisette van Beusekom

NGinfraMagazine 2019 #1 Vervangingsopgave  

NGinfraMagazine 2019 #1 Vervangingsopgave  

Advertisement