Page 31

 E S S AY

Waarde van dijk wordt bepaald door betrouwbaarheid. Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

tuur begint bij een netwerksysteem met in de kern vaste assets die een transportproces mogelijk maken. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop de waarde gerealiseerd wordt en dus ook gemeten. Ten eerste, het netwerkeffect zorgt ervoor dat de waarde van de infrastructuur toeneemt. Zo is de waarde van een telecommunicatienetwerk met veel aansluitingen groter dan een met weinig aansluitingen. Vervolgens kenmerken netwerken zich door verbindingen en knooppunten (links and nodes). De links vertegenwoordigen het tweede element dat waarde creĂŤert, die maken het transportproces mogelijk. De nodes zijn het derde element; knooppunten (denk aan stad, vliegveld, haven) hebben ook een intrinsieke waarde. Een vierde element is het transportproces dat stroomt door de verbindingen en opslag, soms productie en levering op de punten in het netwerk kent. Zonder dat proces heeft het netwerk alleen maar waarde in potentie. Een vijfde element, van een ander karakter, is dat veel infrastructuur een publiek karakter heeft, met een algemeen belang. Tegelijk spelen ook in publieke sectoren private partijen vaak een belangrijke rol in aanleg en onderhoud. In de meting van de waarde van

infrastructuur zullen deze vijf definiĂŤrende elementen de basis moeten zijn voor de selectie van aspecten om mee te nemen. Bestaande aanpakken De twee genoemde perspectieven in de inleiding leveren slechts de uitersten voor de analyse van de waarde van infrastructuur voor de samenleving. Als we vanuit die perspectieven zouden willen meten wat de waarde is, dan zouden we bij het eerste perspectief de waarde van de infrastructuur voor de samenleving vrijwel gelijk kunnen stellen aan het bruto nationaal product. En dat betreft dan alleen nog de economische waarde. Dit is een onhoudbaar perspectief omdat ook andere sectoren, zoals de voedselvoorziening, de gezondheidzorg, of het geldwezen een cruciale rol kunnen claimen. In het tweede perspectief is de economische waarde van de activiteit toch vooral toe te wijzen aan de activiteiten zelf, met een marginale rol voor de infrastructuur die het mogelijk maakt. Ook dit is een onhoudbaar perspectief omdat veel activiteiten, sociaal en economisch, niet plaats kunnen vinden zonder infrastructuren.

NGINFRAMAGAZINE31

NGinfraMagazine 2018 - #1 Waarde van Infrastructuur  
NGinfraMagazine 2018 - #1 Waarde van Infrastructuur  
Advertisement