Page 1

Sondag 20 Mei

Dat die Here Jesus op Pinksterdag sy Gees kom uitstort het op sy gemeente en op elkeen van ons, beteken dat ons nie alleen op ons paadjie is nie... Hy het vir ons ‘n Helper gegee om ons by te staan en te dra. -Coenie Burger-


Wanneer ontvang jy die Heilige Gees

Skriflesing: Handelinge 10 & 11 (verskeie verse)

Ons verwelkom graag nuwe lidmate na die erediens. Ons ontmoet jou onder die afdak.

Kom geniet gratis tee of koffie na die oggenddiens, by die Koffie Oase. Almal welkom!

Babas, Peuters, Kleuters, Kinders en Tieners is belangrik vir ons in die gemeente... Ouers met babas geniet die Ouers met peuters, kom erediens vanuit die Moederskamer. sluit aan in die konsistorie, die diens word daarheen uitgesaai.

Stad op die berg erediens Alle kleuters is welkom om hierdie interaktiewe erediens by te woon. ‘n Unieke bediening vir kleuters word deur ‘n toegewyde span ouers onder leiding van Christine in die Bovertrek aangebied. Bring jou kleuter en sit gerus eers by totdat hy/sy op hul gemak is.

Laerskoolbediening Laerskoolkinders (Gr. 1-6) verdaag nie vandag na hul groepies toe nie.

VANMIDDAG 17:00 Van askete wat alleen wil wees tot versorgers wat die seer genees. Kom groei en ontdek saam tydens Stad op die Berg erediens.

Die Nagmaal is ‘n fisiese teken wat ons herinner aan God se ewigdurende, onvoorwaardelike liefde vir ons. Wanneer ons die brood eet en wyn/sap drink, herinner dit ons dat Christus sy liggaam (brood) en sy bloed (wyn/sap) gegee het sodat ALMAL vergewe kan word en ALMAL mag deel in sy liefde. Dis ‘n geleentheid waar ons vir ‘n oomblik nadink oor sy lyding, maar dit is ook ‘n fees wat ons vier saam met ander, juis sodat ons kan onthou dat Jesus ons almal liefhet en dat ons mekaar ook só moet liefhê.


Maandag 21 Mei 18:00 Kreatiewe vers GriefShare

Donderdag 24 Mei Bovertrek Sitkamer

Dinsdag 22 Mei

18:00 Bluetooth Ouerskap

Saal

Vrydag 25 Mei 18:00 Bluetooth Ouerskap

08:00 Gebedsbyeenkoms 17:00 Lofdans 18:00 Karnavalvergadering DivorceCare

Konsistorie Kerk 18:00 Bovertrek Sitkamer 08:00 Woensdag 23 Mei 17:00 10:00 Kreatiewe vers Bovertrek 18:00

Voorportaal

Maandag 28 Mei GriefShare

Sitkamer

Dinsdag 29 Mei Gebedsbyeenkoms Lofdans DivorceCare

Konsistorie Kerk Sitkamer

Ontwikkelingsfases en seksvoorligting Wanneer: Donderdag 24 Mei

Tyd:

18:00 - 20:00

Witrivier Karnaval 3 & 4 Augustus by Laerskool se sportgronde

C

Sport

nuus

Volleyball naweek 15-17 Junie oor weke by Ella Combrink kampterrein! Inligting en inskrywingsvorms is by kantoor.

bVermaaknuus Vrydag 3 Augustus tree Robbie Wessels op! Kaartjies by die kantoor. Nooi jou vriende en kom kuier saam. Daar is heerlike eetgoed en koeldrank te koop. Volwassenes @ R100 per persoon & Skoliere @ R70 elk.

Gaan toets jou

Karnaval-persoonlikheid op NG Gemeente Witrivier

t FinansiĂŤle nuus Klop inflasie met basaarbesparings... Goeie beplanning is van kardinale belang!

Handwerktafel,

benodig

â˜ş

kreatiewe vlytige hande wat nou reeds begin om artikels te maak!


"En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is daar tonge gesien soos van vuur wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek". (Handelinge 2:1- 4)

Pinksterfees

Die Pinksterfees was oorspronklik ‘n Joodse fees, een van die drie groot feeste wat volwasse mans moes bywoon in Jerusalem: Paasfees, Pinksterfees en Huttefees. Pinkster was die naam wat Griekssprekende Jode gegee het aan die Dag van die Eerste Vrugte of Fees van die Weke (Shabuoth), die oesfees waarvan Levitikus 23:16 praat. Gedurende die eerste eeu nC het die Jode hierdie fees begin assosieer met die ontvangs van die Wet op die berg Sinai. Christene het die parallel getrek tussen die Jode se ontvangs van die wet en hulle ontvangs van die Gees. Dit kan selfs moontlik wees dat Paulus na hierdie kontras verwys in 2 Korintiërs 3:7-8: "Die wet ... het in heerlikheid gekom ... Hoeveel groter sal die heerlikheid van die

bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?". Dit is belangrik om te onthou dat die 50 dae tussen Paasfees en Pinksterdag, dan ook nie net oor Jesus en meer spesifiek oor sy opstanding handel nie. Dit is ‘n tyd waar die werk van al drie Persone in die Godheid gevier word. Dit gaan oor God as Vader, Skepper en Herskepper wie se verlossingsplan deur Christus en die Gees waar word. Dit gaan oor Christus wat opgestaan en so die oorwinning oor die dood bekragtig het. Dit gaan ook oor die Heilige Gees wat aan ons geloof skenk en wat die koninkryk van God deur ons laat kom. Die Gees skakel ons by God se plan in: as ontvangers én verspreiders van die Nuwe Lewe in Christus.

Uit dankbare hande vloei muntstukke vir die koninkryk.

Die God wat selfs sy mossies voed sal nie sy kinders verwaarloos nie. -Matthew HenryTOTALE DANKOFFERS PER MAAND

Werklik Begroot

850 800

750 700

650 600 550

500 R,000

450 400

350 300

250 200 150

100 50 0

Kontak gerus vir Louis Marais 082 893 1518 met enige navrae rakende die gemeente se finansies.


Fokus op GEBED r

r

r r

r r r r r

bid vir

Nel Claassen (en saam met haar), nadat ons die e-pos van haar in die week ontvang het: “I am on internet – do not know for how long. Things are going fine, but do not stop praying. I am working with three teams on Genesis. My mom is not well, I think she is ready to go ‘home’, but it makes for a stressful time for me. Pray for peace and grace for all of us.” Mag die Here hier Sy vrede bring, wat alle verstand te bowe gaan, mag Nel en haar Moeder beleef hoe Hy hulle vashou en voorberei vir elke detail en mag Hy hulle voorgaan in elke detail. Die Willemse-gesin, na die tragiese afsterwe van Danie (vader, eggenoot en onderhoof by Laerskool Witrivier) Sondagoggend in ‘n motorongeluk (foto regs). Mag die Here hierdie gesin troos in hierdie hartseer tyd, mag hulle beleef hoe Hy voorsien en sorg. Adante Steyn vra dat ons vir haar Oupa sal bid, wat weer hospitaal toe moet gaan vir ‘n knieg wat nie wil genees nie. Raak hom na liggaam en gees aan, Here en gee dat die knieg volkome sal herstel. Bid vir die veiligheid van ons mense hier in die dorp, veral na een van ons gemeentelede laas naweek amper gekaap is op die hoek van Henry Moray en Impalastraat. Ons bid dat almal paraat sal wees en die engeleskare ons sal beskerm. Cas Strydom, wat in die naweek per ambulans Witbank toe is vir ‘n pankreas-operasie. Ons glo dat die operasie ‘n sukses was en bid vir volkome herstel en vir rustigheid vir sy familie. Zandré (J.C. en Larissa de Kock se seun), na ‘n nekbesering. Ons bid vir die Spesialiste in besluite wat geneem moet word, behandeling wat gedoen moet word en vir volkome herstel. Charlotte van der Berg, wat aansterk na ‘n operasie. Ons is dankbaar saam haar dat sit goed gaan en dat sy al met krukke loop, mag die Here haar aanraak en versterk. Petro, wat hierdie week met chemo begin het, ons bid vir krag en die minimum newe-effekte tydens die behandeling. Marlene (Pieter en Lizette Slabbert se dogter), wat goed aansterk na die motorongeluk, wat haar verlam gelaat het in haar onderlyf. Ons bid vir die klein en groot detail en vir wonder-

GAAN JY OF IEMAND WAT JY KEN HOSPITAAL TOE? IS DIE HOSPITAAL IN NELSPRUIT EN SAL HULLE ‘N AAND OF MEER DAAR WEES? Ons wil jou graag besoek as jy in die hospitaal is, maar jy moet ons daarvan laat weet! Indien jy dit op die GEBEDSBRIEFIE (WAT IN DIE BANKE HANG) skryf, meld ook asb. die hospitaal waar besoek afgelê kan word en ‘n KONTAKNOMMER! Stuur SMS/WhatsApp na gemeente se nommer (079 223 8321)


r

r r

werke wat Sy naam verheerlik in haar herstelproses. Die kerkleiers van Alfred se kerk (noord van Lichinga): Mario, Noit, Shaibu en Stonald, wat moet aangaan met hierdie belangrike werk wat Alfred en Belinda daar begin het. Spencer-hulle se seuns se visum vir Kanada, sodat hulle kan aanmeld by hul sendingorganisasie. Arrie Muller, wat in die week in Johannesburg opgeneem is met ‘n gewas op sy lewer wat gebars het, nadat hy 3x inmekaar gesak is en deur Paramedici gestabiliseer moes word en Millpark toe geneem is. Ons bid vir sy geliefdes en dat die Here wysheid sal gee aan die medici en herstel sal bring. WAS JY OF IEMAND WAT JY KEN IN DIE HOSPITAAL EN OP ONS GEBEDSLYS / BESOEKLYS? Ons wil graag weet hoe dit met hul gaan. Laat weet ons asb. Sodat ons kan aanhou bid of “dankie” sê. E-pos ons: nuus@ngwitrivier.co.za of SMS/WhatsApp 079 223 8321

Dankie Heer vir Ons Moeders, wat ons laas Sondag kon vier. Wat ‘n voorreg om ons Ma’s te kan eer en te kan bederf. Mag die Here hulle lei en seën en ons help om hulle te help om hul waarde te ken en hul take met vreugde en in liefde te doen.

Die voertuig mét petrol wat geborg is, reguit uit die Here se hand, vir ons Mosambiek uitreik. Ons bid vir die verdere reëlings wat nog in plek moet val en elke detail om ons Mosambiek uitreik ‘n sukses te maak en die Here se koninkryk daar te laat kom.

‘n Geseënde en besondere Pinkster reeks saam met ds. Jaco Strydom. Dankie vir elke detail en reëling van die sop tot die broodjies tot die klank... Mag die Here die saadjies wat geplant is laat groei op goeie grond en mag ons Sy gewoontes aanleer en ‘n suiwer instrument in Sy koninkryk wees.

Liefie Briefie Matthew & Louisa

Dear Friends in Prayer… In the previous “Liefie Briefie” we mentioned that we spent a month waiting on a near-appointment with a South African N.G.O, which fell through, and that this was a very disappointing time. However, in hindsight it has become clear that the purpose of this time was to build a vision in our hearts, for staying in South Africa for a while. We believe our calling is to all people - that’s who Jesus came to save. Our calling to create community, make people feel loved, accepted and welcome, practice hospitality, pray for the sick, and intentionally choose to be the hands and feet of Jesus, remains intact. Thus, whether we are based in our home country or any other country, we will continue to do what God has called us to do. We are very aware that God has given us the ability to connect with Asian and Middle Eastern people very easily, and we have already made several friends from India, Pakistan, Afghanistan, Iran and Turkey these past 2 weeks. We are also praying and looking for an Arabic tutor, as we believe the ability to speak Arabic would aid us in achieving our long term vision of living and working in the Middle East. As we continue striving to introduce people to Jesus, we would appreciate your continuous prayer support. We also plan to continue sending the “Liefie Briefie”. Being in South Africa for this next chapter enables us to build deep connections with friends and family before setting off again in a couple of years - so we ask all of our South African supporters (and non-South Africans passing through) to please come visit us in Johannesburg - we have a lovely


guest room just for you! We hope you sit down as you read this - as you might just be blown away by everything that has taken place in the past month! In our endeavours to go live in the Middle East, a few things became clear. Bear with us as we explain these factors, as it is important to understand what led to the decisions of where we are now. As mentioned in the previous “Liefie Briefie”, our desire to live in the Middle East and be amongst Middle Eastern people has been constant and increasing in intensity these past 7 years. In order to be able to live in the Middle East, there were a few options. Firstly, we could go through a church or with YWAM. However, in order to go long term, we would need a solid funding and financial support base. Considering the economic climate and strength of currency in South Africa, this is unfortunately not very feasible. Secondly, we could go as English Teachers or Matthew as a diving instructor, and we did explore this option. However, the reality is that it does not open doors for other positions in the work we wish to do in future. Also, these kind of contracts are generally for a maximum of 2 years, and we are aware that it would take at least 2 years to get a decent handle on the Arabic language, thus we would prefer to go with the option of a much longer tenure. Thirdly, and our preferred option, is to go and work with an N.G.O. This is the most beneficial as we would earn salaries while are applying our skills and energy to help others, and it’s generally long term. Both of us applied to several positions, but with no success. During these countless tedious application processes it became clear that N.G.O’s in the Middle East only appoint foreigners in higher managerial positions, as they use local people for the more entry level positions. Thus, due to our level of education and experience, no opportunities realized in this sphere. We would like to add here that we know with God anything is possible, and none of the hurdles mentioned above are too big for Him to overcome, however we had to be aware of the realities and trust God to open a door somewhere. The conclusion regarding the requirements for working with an N.G.O in the Middle East led us to make this a long term goal, and start working toward that goal. This in turn led us to start applying for a variety of jobs in South Africa, in an effort to gain more experience and build up our C.V.’s. Soon after we started doing job applications in South Africa, Louisa got asked to attend two interviews in Johannesburg. The first job she got a call for, was a simple one click application for a job that she didn’t really want to do, as it was for a financial assistant, and she didn’t feel this would be a stimulating nor satisfying level of work. However, she felt that it’s good to build up some experience in interviewing, and decided to attend the interview. During the interview, the H.R. department kept on calling more senior people into the room, and Louisa ended up having a long chat with 2 of the directors. During the interview the directors mentioned that Louisa is overqualified for the assistant role, but that they are sure her talents and skills would be an asset for the company, and they do not wish to let her leave the interview without an appointment. They then proceeded to offer her the position of head of the department in which she applied to be an assistant. Only God can orchestrate meetings such as these! We urgently looked for an apartment to rent, as we were still living with Louisa’s parents in Potchefstroom at that point. Many local friends warned us that finding a proper apartment to rent in Johannesburg is hard, and usually takes a couple of weeks. We prayed and trusted in God, and the fourth place that we saw on Friday we fell in love with. God also gave us many signs that this is the place He has for us, and we signed the contract straight away. (Coincidentally, our landlord is an Indian and speaking some Hindi with the family helped ;) On Saturday we went to Potchefstroom to get our few boxes of belongings, and on Sunday we moved into our new place. Monday was Louisa’s first day of work. It has been incredible to see God’s hand in the practical as well - tomorrow marks 2 weeks since we moved into our home, and it’s fully set up and we have everything we need, despite having left most of our furniture in India. God provided through family members’ excess furniture, sales going on and good second hand deals. During the waiting period, God often told us that we should enjoy the rest because once things start happening it was going to be all at once - He was not joking. During that same week Louisa’s MBA commitments also increased, and she was juggling the new job, new house, studies and the excitement of a new adventure. Matthew has been occupied with setting up our home and applying for jobs. We trust God will provide an amazing opportunity for him. We have also found a church where we can see ourselves serving in, learning from and forming a part of, which is a great blessing.


Die volgende herdenkings... 20 Mei Bokkie Geldenhuys Japie Burger 21 Mei Bets Otté Paul Meyer 24 Mei Ria Beyers Britz 25 Mei Rina Raath 26 Mei Vanessa Muller

78 Verjaar 73 Verjaar 78 Verjaar 72 Verjaar 75 Verjaar 70 Verjaar 73 Verjaar 71 Verjaar

se maandelikse

Hospice ondersteun pasiënte gediagnoseer met ‘n terminale siekte en hul families. As jy wonder wat doen hulle, kom haal hulle nuusbrief in die kantoor of kontak hulle.

Tel: 013 750 3044 / www.hospicewr.co.za

Berading in gevreesde siektes Moenie dat hierdie trauma jou oorrompel nie, gesels met Magda 082 498

GriefShare is ’n groep wat omgee en jou help deur die rouproses. Navrae: Annalise 082 958 3874

Kom stap ‘n pad van herstel na egskeiding. Skakel gerus in.

is

Navrae: Wilna 082 335 5295

om

in die

Kontak Adri 082 464 1889 vir die benodighede.

Kom deel met ons jou lewensreis en struikelblokke. Saam vind ons oplossings vir al die uitdagings. Kontak Klara 082 693 6596 vir ʼn afspraak

Hierdie groep toegewyde persone bedien die bejaardes in ons gemeenskap. Sluit gerus aan. KONTAK ONS OM MEER UIT TE VIND. YVONNE 076 903 0660

Like” ons by

www.ngwitrivier.co.za

NAVRAE: Kerkkantoor (013) 751 1644 074 163 1816 Ds. Nati Stander 082 216 3710 Ds. Eddie le Roux 082 322 3393 Ds. Jurgens de Jager 079 292 9545

NG Gemeente Witrivier Jeug@NGWitrivier Bluetooth Ouerskap

BANKBESONDERHEDE ABSA Witrivier • Tjekrekening 1370 580 002 Verwysing: Naam en van / lidmaatnr.

Kaartfasiliteit beskikbaar by kantoor. Koevertjies by deure.

079 223 8321

OaseNuus 20 Mei  

Pinksterfees! Die Gees is uitgestort. Saam as geestelike familie sit ons Sondag aan by die nagmaaltafel. Lees wat gebeur en wat word beplan....

OaseNuus 20 Mei  

Pinksterfees! Die Gees is uitgestort. Saam as geestelike familie sit ons Sondag aan by die nagmaaltafel. Lees wat gebeur en wat word beplan....

Advertisement