Page 1

OaseNuus

Sondag 12 Augustus

Jesus het gebid ! Skriflesing: Matteus 6:5-15


Gasvryheid is een van ons gemeente se waardes en kan op verskeie maniere uitgeleef word. Sondae is een daarvan die geur van vars koffie wat reeds van vroeg die KoffieOase vul met die aroma en vriendelikheid van die span wat dit bedien. Koffie en kuier is sinoniem en veral na die erediens is dit die plek waar almal saamkom. Kom kuier, ontmoet nuwe mense of gesels sommer oor die wel en wee saam met ou bekendes. Ook hier ontvang ons graag nuwe lidmate na die erediens. Kom skakel in, vertel ons waar jy woon en waar jy jou passie wil uitleef in die gemeente.

Babas, Peuters, Kleuters, Kinders en Tieners is belangrik vir ons in die gemeente... Ouers met babas geniet die erediens vanuit die Moederskamer.

Ouers met peuters, kom sluit aan in die konsistorie, die diens word daarheen uitgesaai.

“There is something in you that the world needs.”

Laerskoolkinders Geen byeenkoms

Stad op die berg erediens VANMIDDAG 17:00 Daar is wel vanmiddag erediens vir die tieners as daar gesels word oor die lui wees sonde. Ouers ook welkom! Tema: “Maar ek het niks eers gedoen nie!” Skriflesing: Matteus 25:14-30

Rustig kollekte by die deure

Sondag 19 Augustus 2018, reik Stad op die Berg weer uit na ons gemeenskap! Kom skakel gerus in, raak betrokke, wees deel van iets groter as onsself. ALMAL WELKOM!! Al die projekte vertrek van die Gemeentesentrum, saam met wie gaan jy? WITRIVIER POLISIESTASIE Vertrek 14:00 Die Gr. 10’s gaan vir die mense wat die vrede om ons probeer bewaar ‘n bederfie vat en ook hul voertuie was. THEMBA HOSPITAAL Vertrek 15:30 Die Gr. 9’s gaan vir die kinders en personeel in Themba hospitaal kuier. Hul gaan weer beertjies uitdeel. Ons benodig nog mense om beertjies op te stop en gesiggies aan te werk. Hou ook asb aan met beertjies brei, dit maak ‘n reuse verskil in ‘n siek kind se lewe.

MICHAELS CHILDRENS VILLAGE Vertrek 14:00 Die Gr. 8’s gaan tyd saam met die kinders van Michaels Childrens Village spandeer, speletjies speel en net lekker kuier.

Kom en wees saam met ons die verskil wat ons in die wêreld wil sien ! Vir enige navrae kontak gerus vir Wanika 083 296 0806


Die doop as sakrament: ‘n Sakrament is ‘n fisiese teken wat deur Jesus self aan ons gegee is om ons aan ‘n geestelike waarheid te herinner. Jesus het net twee sulke sakramente ingestel. Die eerste is die nagmaal (Matt 26:26-28) en die tweede is die Doop.

Hand 22:16 En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het.

Baie welkom aan die nuwe dooplidmate. Veels geluk aan die ouers met hierdie mylpaal, mag julle elke dag die koestering en vreugde van ouerskap beleef.

Gebedsbediening Gebed vorm die basis van enige bediening en aksie of aktiwiteit in ons gemeente. Projekte moet in gebed “gemarineer” word. Gebedsaktiwiteite E Weeklikse bidure, kom op Dinsdae 08:00 tot 09:00 in die konsistorie bymekaar. Tydens hierdie geleenthede word alle gebedsversoeke wat Sondag ontvang is, intensief aan die Here opgedra. E Spesiale gebedsversoeke. Briefies waarop gebedsversoeke ingevul kan word, is tydens die erediens in die banke beskikbaar en word in die kollektebordjies Bluetooth Ouerskap bied aan: gegooi. Tydens die erediens word die gebedsversoeke dan spesiaal aan die Here opgedra. E Gedurende die week word dringende gebedsversoeke gestuur na 079 223 8321 (gemeente se SMS/ WhatsApp) of na leraars. Hierdie versoeke word dan deurgestuur vir voorbidding. Indien jy ook deel van die gebedsondersteunersgroep wil wees, kontak Chris. E In die Oase-Nuus is die gebedsbrief waarin alle gebedsversoeke opgeneem word. E ’n Gebedsgroep kom weekliks bymekaar by die Geestelike dissiplines is oor en oor bewys as Laerskool om spesifiek vir die kinders, onderwysers ʼn belangrike sleutel wat geloofsgroei onten die skool te bid. sluit. In hierdie kursus gaan jy bekendgestel BETROKKE word aan klassieke 10 dissiplines wat jou TE RAAK geestelike lewe gaan verryk. Die gebedsaksie wil graag sien dat alle lidmate op die een Daar is slegs plek vir 12 persone in dié kursus of ander vlak deel word van die bediening. Enige persoon wat wil saambid is welkom om Chris Venter te kontak op 23 Augustus om 18:00 in die sitkamer. 062 948 9771.

Geestelike dissipline-kursus

HOE OM


Maandag 13 Augustus

Donderdag 16 Augustus

08:00 Koskas & Judea Hope pak Saal 15:30 Dagbestuurvergadering 11:00 Koskasvergadering Konsistorie 18:00 Kerkraadsvergadering 17:30 Kom word nuutverg. Konsistorie

Dinsdag 14 Augustus

Dinsdag 21 Augustus

08:00 Gebedsbyeenkoms 08:00 Gebedsbyeenkoms Konsistorie 17:00 Lofdans 17:00 Lofdans Kerk 18:00 Bluetooth Ouerskap 18:00 DivorceCare Sitkamer DivorceCare FinansiĂŤle Bedieningverg. Konferensie

Woensdag 15 Augustus 10:00 Kreatiewe vers 18:00 GriefShare

Bovertrek Sitkamer

Konsistorie Konsistorie Konsistorie Kerk Bovertrek Sitkamer

Woensdag 22 Augustus

10:00 Kreatiewe vers 18:00 GriefShare

Bovertrek Sitkamer

Donderdag 23 Augustus 18:00 Geestelike Dissiplinekursus Sitkamer

Uit dankbare hande vloei muntstukke vir die koninkryk.

R,000

TOTALE DANKOFFERS PER MAAND

Werklik

850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Kontak gerus vir Louis Marais 082 893 1518 met enige navrae rakende die gemeente se finansies

Baie geluk aan elkeen wat hierdie mylpaal bereik! 12 Aug. Chris Duminy Martie Freysen 13 Aug. Jeanette Beauzec 14 Aug. Rita van Wyk

83 Verjaar 83 Verjaar 78 Verjaar 82 Verjaar

16 Aug. Fanie & Dinelia Brink Carel & Elize Nel 18 Aug. Wim van Aardt Annamarie Viljoen

43 Huwelik 43 Huwelik 86 Verjaar 72 Verjaar


Ons bid vir r

r r

r

r

r r

r

r

Ria Smit, wat ‘n pen in haar heup moes kry, ons bid dat sy spoedig en volkome sal herstel. Die Stad op die Berg se kabaretoefening en almal wat betrokke is, dat hul sal opdaag en “commit”. Alfred Peatzhold, wat steeds verswak a.g.v. die Motoroneuronsiekte, ons bid vir Belinda wat hom moet bystaan en versorg, vir baie wysheid en geestelike sowel as fisiese krag. Asook die res van die gesin en Bernard in besonder, wat laas week bronchitis gehad het. ‘n Anonieme briefie vra: “Here, ek smeek vir versoening tussen my man en kinders, dat die diep wonde wat gemaak is, sal genees en my hart sal ophou bloei...” Mag die Here tog gou en in detail hierdie smeekgebed verhoor! My seun het ernstige nierprobleme, bid asb. vir hom! Ons eer ons groot Geneesheer God, vir Wie niks onmoontlik is nie! Cilla Beale... “Here, genees die wond waarmee hul sukkel, sodat dit volkome sal herstel! Amen” Al ons kankerpasiënte dra ons aan die Here op. Here, ook hul gesinne wat hul dra, mag U wonderwerke doen in liggame en harte en God verheerlik en grootgemaak word ten spyte van die uitdagings. Erna Dreyer se pa, oom Jack van Wyk, wat in die week opgeneem is vir ‘n bloedoortapping. Ons glo dat die oortapping ‘n sukses was en ‘n groot verskil gemaak het en dat hy spoedig sal herstel. Ons dra in die besonder die besighede van ons dorp aan die Here op, die land se ekonomie het ʼn rimpeling. Mag die sakemanne en -vroue van ons gemeente aanhou om te vertrou en hul sakeonderneming op Bybelse beginsels hanteer, mag hul seën beleef.

Dankie Heer 

Gerda Oosthuizen dank die Heer vir nuwe energie en die krag van die Heilige Gees wat Hy vir ons gee om deur en in ons te werk.

GAAN JY OF IEMAND WAT JY KEN HOSPITAAL TOE? IS DIE HOSPITAAL IN NELSPRUIT EN SAL HULLE ‘N AAND OF MEER DAAR WEES? Ons wil jou graag besoek as jy in die hospitaal is, maar jy moet ons daarvan laat weet! Indien jy dit op die GEBEDSBRIEFIE (WAT IN DIE BANKE HANG) skryf, meld ook asb. die hospitaal waar besoek afgelê kan word en ‘n KONTAKNOMMER! Stuur SMS/WhatsApp na gemeente se nommer (079 223 8321)


Nellie Roux skryf: “Dankie aan ons Liewe Heer, vir ‘n suksesvolle opvolg operasie van Frikkie se wang. Die swelsel neem vinnig af en hy het geen pyn nie!” Ons dien ‘n groot Geneesheer God!

t t

Danielle Mulder skryf: “Ek is “bakbaar” wat God vir ons doen, soos liefde...”

Simoné skryf: “ek hou van Jesus en ek is dankbaar wat Jesus gegee het...” Dankie Heer, dat Gert Coetzee uit die hospitaal is na hy gesukkel het met ‘n bloeiende maagseer. Ons bid vir die kortasem en swakheid wat hy steeds ervaar en bid dat hy spoedig sal aansterk by die huis. Ons dank die Heer vir ‘n voorspoedige en geseënde en prettige Karnaval. Ons bid vir die fondse wat ingesamel is en die gebruik en verspreiding daarvan - dat dit volkome in die Here se wil sal geskied! Dankie, Heer vir elkeen wat bygedra het en gehelp het en bygewoon het en deel was - ons vind ons vreugde in U! Rina Raath van Malelane stuur vir ons hierdie e-pos: Met my gaan dit regtig baie beter. Dit is juis hoekom ek vir jou skryf. Ma Miems Raath van Rustig Ouetehuis het vir my gesê dat my naam ook daar by julle op die gebedslys was, gedurende my hartomleidingsoperasie. Ons was mos jare gelede lidmate daar by julle. Ek wil nou net vra dat julle asb. ‘n dankie brief vir die gemeente deurgee. Ons belewenis was dat ons regtig gedra is deur almal rondom ons se gebede. Toe ek nie kon bid nie het ander geliefdes vir ons ingetree en ons op die hande gedra. Daar is geen manier hoe ons sonder God se hulp hierdie krisis kon oorleef nie. Hierdie operasie was groot en die tyd by die huis het sy kwota moeilikheid opgelewer, maar deur die genade van God is ek soveel beter. Ek hardloop nog nie maar ek kan al lekker vinnig loop. Baie dankie weereens!

Sendeling Nuus Van Colin July 31st 2018 Dear, dear Brothers and Sisters in Christ, Wednesday 25th: What a busy time we’re having! We don‘t want to bore you with details, but we DO want to assure you that the Lord is enabling us to serve Him and others and that your prayers and investments in the ministry and in us - your representatives - are being answered. It’s good to feel we’re not yet passed our “Use-bydate”! Nevertheless, our service is not without some frustrations, attacks from the evil one or because of signs of “old-age” setting in… We had the privilege of having our missionary friend (“A”) (who had gone home to Australia) come back to South Africa very suddenly as a dear friend of his (“E”) (who had just been visiting him there for a month,) suffered a brain hemorrhage and was in a very serious condition. He stayed with us for a month. During that time “E” recovered in a miraculous way and he returned to Australia. Shortly after that “E” was released from a Step-down Center and has come to stay with us until well enough to return home and live alone again. As I write this, I, Colin, have just returned from a visit to the doctor. He treated 8 spots for skin cancer, diagnosed “Pink eye” (very contagious) and gave me medication for it.


He also arranged for me to have a colonoscopy (supposed to be done regularly because of family history!) and he prescribed tablets for my sore back. After that, he sent me home, telling me that I’ll last for a good few years yet! Many of you, our dear partners in the work, are in the same age bracket as us and so you understand all about these aches and pains. Well, we do pray for y’all and thank you for your prayers for us. It is a joy to be a part of the Missions Committee of the church we attend and we have contact with missionaries in Peru, Bulgaria as well as the many in Mozambique, Malawi, Zambia and South Africa. Pat is helping to care for our neighbor (“R”) who was diagnosed with a small cancerous growth in the brain and also lung cancer. “R” needs much prayer as she is not a strong believer and her husband has been bitter towards Christians for many years. We have a good relationship with them and are able to pray with them as well as give a “word is season” quite often. We so long for “M” (her husband) to accept Jesus as his Savior and to stop looking at so called “Christians” who have disappointed him. As I reminded him, people say they are Christians but are not – just as I could say “I’m a Moslem” but I am definitely NOT! Pat has also had opportunity to draw a little closer to our Indian Moslem neighbors: The mother-in-law married a short while ago and after her new husband came back from doing the Haj, he divorced her. Her opening up to Pat gave opportunity for a few words about Christianity. Pray with us that the Lord will give more opportunities to witness in this mission-field around us! Thursday 26th: This morning I’ll be working on the book-keeping for our complex. A job I don’t enjoy, but it too, gives opportunity to be a Christian witness as I handle the finances and seek to do everything properly and have everything in good order. Quite a task and I sometimes have to call (phone!) my brother who is 1,100 miles away and via “TeamViewer” get his help. He has used the book-keeping program for years and now I’m slowly getting the idea. Very slowly! All for now with no pictures but lots of love and gratitude to you…

Die van Niekerks kuier nog lekker in Bangkok

Colin & Pat A

A

Bestel by kantoor: 1kg gedroogde pynappels @ R130/pak 1 liter kokosneutolie @ R80 elk

Skryf jou bestelling op in die kantoor OF SMS/WhatsApp stuur bestelling na gemeente nr. 079 223 8321.


Ons gemeente missie

GriefShare is ’n groep wat omgee en jou help deur die rouproses.

Om as liggaam van Christus ‘n oase te wees wat God vereer, vir mekaar omgee en versorg en in ons samelewing hulp en hoop bring.

Navrae: Annalise 082 958 3874

SOEK WERK Dame is op soek na algemene kantoor werk of enige werk. Kontak: Annemarie 076 193 0230 Afgetrede Boekhouer met nog baie energie soek werk. Kontak: Antoinette by kantoor Jong man met ondervinding in restaurantwese soek dringend werk Kontak: Ryno 079 180 1150 BEHUISING BESKIKBAAR Enkel woonstel vir enkellopende persoon te huur. Kontak: Pulaan 083 449 1259 Eenmanswoonstel buite Witrivier beskikbaar. Geskik vir 1 persoon, ongelukkig geen diere. Kontak: Magda 084 588 1114 Eenmanswoonstel in Witrivier beskikbaar. Slegs enkellopendes, ongelukkig geen kinders en diere. Kontak: Tokkie 082 826 1099 Groot eenslaapkamer woonstel in Bon Accord beskikbaar 1 September. Sluit water en elektrisiteit in. Kontak: Bertie 083 628 0209 Elsabé 013 750 1811 SOEK BEHUISING Jongman soek dringend ʼn Eenmanswoonstel,. Kontak: Ryno 079 180 1150

Kom stap ‘n pad van herstel na egskeiding. Skakel gerus in.

Navrae: Wilna 082 335 5295 Kom deel met ons jou lewensreis en struikelblokke. Saam vind ons oplossings vir al die uitdagings. Kontak Klara 082 693 6596 vir ʼn afspraak

Hierdie groep toegewyde persone bedien die bejaardes in ons gemeenskap. Sluit gerus aan. KONTAK YVONNE 076 903 0660 OM MEER UIT TE VIND. Berading in gevreesde siektes Moenie dat hierdie trauma jou oorrompel nie, gesels met Magda 082 498 4256

Hospice ondersteun pasiënte gediagnoseer met ‘n terminale siekte en hul families. As jy wonder wat doen hulle,

kom haal hulle nuusbrief in die kantoor of kontak hulle.

Tel: 013 750 3044 / www.hospicewr.co.za

www.ngwitrivier.co.za

NAVRAE: Kerkkantoor (013) 751 1644 074 163 1816 Ds. Nati Stander 082 216 3710 Ds. Eddie le Roux 082 322 3393 Ds. Jurgens de Jager 079 292 9545

Like” ons by NG Gemeente Witrivier Witrivier gemeente Jeug@NGWitrivier Bluetooth Ouerskap Kersmark NG Witrivier

BANKBESONDERHEDE ABSA Witrivier • Tjekrekening 1370 580 002 Verwysing: Naam en van / lidmaatnr.

Kaartfasiliteit beskikbaar by kantoor. Koevertjies by deure.

079 223 8321

OaseNuus Sondag 12 Augustus 2018  

Wat 'n vreugde om Ds Gerrie Doyer Sondag in ons gemeente te verwelkom. Die tema is: "Jesus het gebid!", dit is week 2 van ons 6 weke in Jesu...

OaseNuus Sondag 12 Augustus 2018  

Wat 'n vreugde om Ds Gerrie Doyer Sondag in ons gemeente te verwelkom. Die tema is: "Jesus het gebid!", dit is week 2 van ons 6 weke in Jesu...

Advertisement