Page 86

86

SHB - Báo cáo thường niên 2018

1. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG SHB có nguồn nhân lực trẻ với độ tuổi bình quân dao động trong khoảng 29 – 31 tuổi, là độ tuổi giàu nhiệt huyết, đam mê cống hiến phát triển với hơn 92% có trình độ đại học và trên đại học. 1.1. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động Tổng số cán bộ nhân viên của SHB đến 31/12/2018 là 7.546 người, tăng 22,0% so với 2017. Năm 2018 là năm SHB cơ cấu lại chế độ tiền lương, nâng mức thu nhập trung bình của người lao động đạt 18 triệu đồng/người/tháng. Cơ cấu nhân sự năm 2018 Cơ cấu nhân sự theo giới tính

60,13%

Nam

Cơ cấu nhân sự theo trình độ

CĐ 2.91%

TC 4.98%

TS 0,1% ThS 6.04%

Nữ ĐH 86.06%

39,87%

Cơ cấu nhân sự theo thâm niên công tác

5-10 năm 41.78%

3-5 năm 18.04%

Hơn 10 năm 8.80% 0-1 năm 14.37%

1-3 năm 17%

1.2. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. Với mục tiêu xây dựng lực lượng lao động có kinh nghiệm, tâm huyết và trình độ đáp ứng được những yêu cầu của một ngân hàng hiện đại, SHB tiếp tục nhiều chính sách nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. Chế độ lương và khen thưởng “Sống nhờ lương, giàu nhờ thưởng” là phương châm SHB luôn nỗ lực thực hiện để người lao động yên tâm gắn bó với ngân hàng. Năm 2018, SHB sắp xếp lại toàn bộ chức danh và mức lương theo chức danh cho người lao động. Đồng thời, ngân hàng áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPIs)

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement