Page 77

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2018 SHB không ngừng góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đất nước. SHB luôn luôn đồng hành cùng nhiều hội nghị xúc tiến thương mại lớn góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, An Giang, Quảng Bình…, hiện thực hóa cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của SHB trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

SHB đồng hành với CLB Manchester City đưa Cúp Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn Anh đến Việt Nam sự kiện đã góp phần tiếp lửa đam mê, lan tỏa niềm tin chiến thắng tới cộng đồng nói chung, người yêu bóng đá cả nước nói riêng, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

SHB tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ 26 với nhiều nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

SHB khởi động dự án “Hiện đại hóa ngân hàng” thông qua chiến lược CNTT tổng thể 5 năm do Tập đoàn IBM tư vấn, đón đầu xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm tăng trưởng bền vững, hiệu quả với những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng trọn gói, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và chất lượng cao.

SHB khởi động dự án “Đánh giá mức độ chênh lệch và xây dựng lộ trình triển khai tổng thể chương trình tuân thủ Basel II”, tiến gần hơn tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

77

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement