Page 71

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông PHẠM HOÀ BÌNH Trưởng Ban Kiểm soát Ông Phạm Hòa Bình tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, Học viện Ngân hàng; Ông có 35 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chức vụ công tác đã qua: Ông công tác tại SHB từ năm 2006 đến nay

Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Ông Nguyễn Hữu Đức tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính Mátxcơva – Liên bang Nga; Ông có 45 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; Chức vụ công tác đã qua: Ông công tác tại SHB từ năm 2008 đến nay.

Bà PHẠM THỊ BÍCH HỒNG Thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát Bà Phạm Thị Bích Hồng tốt nghiệp Cử nhân kinh tế , Trường ĐH Thương Mại Hà Nội; Bà có 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chức vụ công tác đã qua: Bà công tác tại SHB từ năm 2017 đến nay.

71

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement