Page 35

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 3.1 Tình hình thực hiện đầu tư các dự án Xác định mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng hiện đại hàng đầu Việt Nam, SHB đã xây dựng lộ trình chuyển đổi trở thành một ngân hàng số toàn diện, hiệu quả và năng động. Theo lộ trình này, trong vòng 05 năm, SHB sẽ tập trung vào triển khai các dự án theo các nhóm lĩnh vực Hướng tới khách hàng (Customer Centricity), Dữ liệu lớn (Big Data), Số hóa (Digital), Tối ưu hóa quy trình (Process Optimization), Hạ tầng công nghệ (Technology), Mô hình quản trị Công nghệ thông tin (IT Operating model). Để thực thi lộ trình chiến lược CNTT, ngay trong 2018, SHB đã bắt đầu khởi động các dự án trải đều ở các nhóm lĩnh vực. Một số dự án tiêu biểu như sau: Dự án Dữ liệu lớn (Big Data): Như chúng ta đều biết dữ liệu chính là nguồn nguyên liệu cực kỳ quan trọng của cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, SHB coi dữ liệu là tài sản quý giá và là một yếu tố cốt lõi trong hành trình chuyển đổi số. Do vậy, trong năm 2018 SHB bắt đầu tập trung nguồn lực vào triển khai dự án Big data, Data warehouse và Data analytic. Nguồn dữ liệu tốt, đáng tin cậy, hệ thống công cụ phân tích hiện đại sẽ giúp SHB: (i) Thấu hiểu khách hàng để đưa ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng; (ii) Phân tích, dự báo các xu hướng kinh doanh; (iii) Phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro dựa trên dữ liệu; (iv) Cung cấp các số liệu xác thực hỗ trợ ra quyết định kinh doanh, điều hành; (v) Từng bước ứng dụng AI và Machine Learning vào các hoạt động kinh doanh cũng như quản trị; …Một số hạng mục của dự án sẽ đưa vào vận hành cuối năm 2019 và hoàn thiện vào năm 2020. Dự án Số hóa (Digital): Một số dự án đầu tiên trong nhóm số hóa (Digital) đã bắt đầu khởi động như: (1) ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử để số hóa hoạt động văn phòng, áp dụng chữ ký số thay thế ký tay, quản lý, lưu trữ công văn giấy tờ xuyên suốt trong toàn hệ thống; (2) Dự án tư vấn tái cấu trúc quy trình kinh doanh (Business re-engineering) giúp chuẩn hóa, đơn giản hóa, tối ưu hóa quy trình nhằm xác định quy trình thừa cần loại bỏ, quy trình nào có thể số hóa được; (3) Dự án tự động hóa các quy trình thông qua robot ảo (RPA – Robotic Process Automation). Dự án sẽ hoàn thành đưa vào vận hành cuối năm 2019, đầu năm 2020 theo kế hoạch. Dự án Tối ưu hóa quy trình (Process Optimization): Trong nhóm các dự án tối ưu hóa về quy trình, SHB tập trung mạnh vào triển khai các dự án liên quan đến Quản lý tài chính, Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ. Trong dự án về tài chính, SHB đã triển khai các giải pháp phần mềm như ERP, Planning & Bugetting, Profitability, ALM, FTP. Việc triển khai dự án Finance Transformation giúp SHB áp dụng những tiêu chuẩn, thông lệ tiên tiến nhất trong công tác Quản trị tài nhằm nâng cao và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Một số hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2018 theo đúng kế hoạch, còn lại sẽ hoàn thiện vào quý 4 năm 2019. Về dự án QLRR, SHB đã và đang hợp tác với KPMG xây dựng lộ trình triển khai Basel II. Song song với đó, SHB vừa lựa chọn liên danh nhà thầu EY-FPT-Oracle để triển khai hệ thống tính toán vốn theo Basel II (RWA). Hiện tại, SHB cũng đang xúc tiến lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp Quản lý kiểm toán nội bộ (Internal Audit). Dự án Hướng tới khách hàng (Customer Centricity) Xác định mục tiêu hướng đến khách hàng, mang lại những giá tốt nhất cho khách hàng, SHB đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và đặt khách hàng vào trọng tâm của mọi hành động, suy nghĩ của ngân hàng. Dự án đầu tiên trong nhóm Customer centricity đang được khởi động là hệ thống CRM hiện đại. Dự án mô hình tổ chức về Công nghệ thông tin (IT Operating Model) Năm 2018, SHB đã bắt đầu xúc tiến làm việc với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để hỗ trợ xây dựng mô hình tổ chức về CNTT (IT Operating Model) và nguồn lực CNTT phù hợp để triển khai lộ trình nói trên. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để SHB thực thành công chiến lược chuyển đổi thành ngân hàng số toàn diện.

35

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement