Page 28

28

SHB - Báo cáo thường niên 2018

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh Năm 2018, SHB tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam với việc hoàn thành và đạt các mục tiêu, bước ngoặt quan trọng: Tổng tài sản của ngân hàng đạt 323.276 tỷ đồng, tăng 13,03% so với năm 2017, đạt 102,5% kế hoạch. Vốn tự có đạt 22.011 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 16.333 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2017. Với mục tiêu đặt trọng tâm thị trường I, tổng nguồn vốn huy động đạt 300.565 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 243.420 tỷ đồng, tăng 15,41% so với năm 2017, hoàn thành kế hoạch. . Nguồn vốn huy động dồi dào, dài hạn là điều kiện quan trọng để SHB giải ngân cho vay nhiều lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ và NHNN. Dư nợ cấp tín dụng đạt 231.498 tỷ đồng, tăng 15%, trong đó, dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 216.989 tỷ đồng. Mạng lưới và nhân sự tiếp tục được đầu tư, mở rộng với việc khai trương thêm nhiều chi nhánh mới trong và ngoài nước, nâng tổng sổ điểm giao dịch lên 525 điểm trong và ngoài nước. Trong đó, 1 ngân hàng con 100% vốn, 2 chi nhánh tại Lào; 1 ngân hàng con 100% vốn, 4 chi nhánh tại Campuchia, văn phòng đại diện tại Myanmar và 2 công ty con (Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản – SHAMC, Công ty tài chính TNHH MTV SHB – SHB FC). Với 7.600 cán bộ nhân viên và mạng lưới trải rộng tại 44 tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài, SHB đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 400 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục. Công tác mở rộng đi cùng với việc chú trọng sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức mạng lưới, tổ chức chi nhánh và phòng giao dịch tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với khả năng quản trị điều hành. Với kết quả đạt được, SHB hiện nằm trong nhóm 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Năm 2018, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của SHB đạt gần 25.000 tỷ đồng, tăng 17,96% so với 2017. Trong đó, thu nhập lãi tăng 24%. SHB đã từng bước dịch chuyển cơ cấu thu nhập theo hướng đa dạng hóa thu nhập, giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Bên cạnh tăng trưởng quy mô, thu nhập, SHB kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm tăng hiệu quả hoạt động. Chi phí hoạt động năm 2018 tăng 593 tỷ đồng so với năm 2017 do ngân hàng tiếp tục đầu tư cho các hoạt động mở rộng mạng lưới, nhân sự, công nghệ. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động ở mức thấp 47%. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.094 tỷ đồng, tăng trưởng 8,75%, hoàn thành kế hoạch 2018 Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các tỷ lệ an toàn vốn, an toàn về thanh khoản luôn đảm bảo đạt và vượt so với quy định của Ngân hàng nhà nước, trong đó, tỷ lệ an toàn vốn đạt 11,79% (đảm bảo quy định của NHNN ≥9%), tỷ lệ dự nợ/tiền gửi đạt 75,89% (QĐ của NHNN ≤ 80%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 29,30% (QĐ của NHNN ≤ 45%). Trong năm 2018, SHB đã chính thức khai trương và ra mắt thị trường cho vay tài chính với các gói sản phẩm cho vay tiền mặt tín chấp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong tháng đầu ra mắt dịch vụ, công ty tài chính TNHH MTV TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance) đã đạt trên 1.000 khoản vay. Bên cạnh đó, các sản phẩm bảo hiểm đa dạng được SHB ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Bảo hiểm Hàng Không (VNI), Bảo hiểm PVI và Bảo hiểm Bảo Việt đem đến sự lựa chọn đa dạng, tiện ích nhất cho khách hàng. Nhiều dự án công nghệ hiện đại hướng tới nâng cao năng lực phục vụ khách hàng đã được SHB khởi động như dự án “Hiện đại hóa ngân hàng” thông qua chiến lược công nghệ thông tin tổng thể 5 năm do Tập đoàn IBM tư vấn, đón đầu xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công tác nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo Basel 2 đang được SHB triển khai đúng lộ trình, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế theo định hướng của NHNN

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement