Page 11

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày thành lập

Thời điểm niêm yết

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập ngày 13/11/1993 theo Quyết định số 214/QD-NH5 và Giấy phép hoạt động số 0041-NH/GP của Ngân hàng nhà nước Việt Nam với tên gọi ban đầu là Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Nhơn Ái. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800278630 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 8/3/2017.

SHB niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 399/QD-SGDHN, ngày bắt đầu giao dịch 20/04/2009.

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

11

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement