Page 1

80. ĂĽrgang

5 2

Oktober 2017

Racehunden Tidsskrift for Dansk Racehunde Union og dens specialklubber

The winners takes it all

1


Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen

22 2

Formand Helle Øllgaard Formand Helle Øllgaard Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14 Formand Helle Øllgaard Formand Helle Øllgaard Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14 tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Telefontid: Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14 tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Tlf. 76 24 02 62 kl. 13.00 - 14.00 mandag - onsdag tirsdag og62 torsdag kl. 16.30-18.30 Tlf. 76 24 02 tirsdag - torsdag kl. 17.00 - 18.30 Mail: helle@dru.dk 767624 24 02 62 Mail: helle@dru.dk Mail:Tlf. helle@dru.dk Tlf. 0262. Mail: helle@dru.dk I øvrigt formand for: Udstillingsudvalg, Forretnings-Michelle og Lovudvalg, Næstformand Paarup Næstformand Michelle Paarup Stambogsudvalg Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: mandag-onsdag 17-19 Næstformand Michelle kl. Paarup Tlf. 51 85 97 04 Tlf. 51 85 97 04mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: Næstformand Mail: michelle@dru.dk Mail:Tlf. michelle@dru.dk 51 85 97 04 Marianne Jæger Mail: michelle@dru.dk Tlf: 31 55 48 79

2

Kasserer Jytte Dyrgaard Kasserer Jytte Dyrgaard Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19 Kasserer Jytte Dyrgaard Tlf. 51 85 97 03 Tlf. 51 85 97 03Mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: Mail: jytte@dru.dk Mail:Tlf. jytte@dru.dk 51 85 97 03 Mail: jytte@dru.dk Kasserer Helle Søs Hansen Sekretær Beate Feddersen Sekretær Beate Feddersen beate@dru.dk Mail:Mail: beate@dru.dk Sekretær Beate Feddersen Mail: beate@dru.dk

Sekretær John Petersen Best.-medlem Jørgensen Best.-medlem Ove Ove Jørgensen Telefontid: kl. 17-19 Tlf: 31 13mandag-onsdag 29 Ove 69 Jørgensen Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Best.-medlem Tlf. 5196 85 96 98 Mail: johnpapir@dru.dk Tlf. 51 85 98 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 ove@dru.dk Mail:Mail: ove@dru.dk Tlf. 51 85 96 98 Mail: ove@dru.dk

I øvrigt formand for: Kenneludvalg Best.-medlem Sørensen Best.-medlem Ulla Ulla Sørensen ulla@dru.dk Mail:Mail: ulla@dru.dk Best.-medlem Ulla Sørensen Bestyrelsesmedlem Mail: Ullaulla@dru.dk Sørensen

Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk

Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk

Best.-medlem Henriette H. Jørgensen Christensen Bestyrelsesmedlem Best.-medlem Henriette H. Ove Christensen henriette@dru.dk Telefontid: Mail:Mail: henriette@dru.dk Best.-medlem Henriette H. Christensen mandag - onsdag kl. 17.00 - 19.00 Mail: henriette@dru.dk Tlf. 60 16 20 35 Mail: ove@dru.dk

Tlf: 22 51 37 87 Mail: ulla@dru.dk Suppleant Jimmy Alfsen Suppleant Jimmy Alfsen Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Suppleant Jimmy Alfsen Tlf.85 5197 8505 97 05 Tlf. 51 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Bestyrelsesmedlem jimmy@dru.dk Mail:Mail: jimmy@dru.dk Tlf. 51 85 97 05 Kurtjimmy@dru.dk Friedrichsen Mail: Tlf: 61 46 95 41 Suppleant Smidt Jørgensen Suppleant LoneLone Smidt Jørgensen lone@dru.dk Mail:Mail: lone@dru.dk Suppleant Lone Smidt Jørgensen Mail: lone@dru.dk 1. Suppleant: Jytte Steensgaard 2. Suppleant: Tenna Nielsen

Produktion: Nybæk Grafisk, 26 25 82 50 2

Kontakt DRU Kontakt KontaktDRU DRU Al henvendelse til DRU Al henvendelse til til: DRU skalskal ske ske til: til: Post skal sendes Al henvendelse til DRU skal ske til:

Postboks 83, 6950 Ringkøbing Vær opmærksom på at anbefalede breve og pakker bliver sendt retur til afsender, samt ingen rekommanderede breve til bestyrelsens privat adresser. Dansk Racehunde Union Dansk Racehunde Union Jørgen Jensens Vej · 4700 Næstved Dansk Racehunde Jørgen Jensens Vej 25Union ·25 4700 Næstved helle@dru.dk · Telefon 76 24 62 02Næstved 62 Jørgen Jensens Vej7625 · 4700 helle@dru.dk · Telefon 24 02 CVR: 72212 helle@dru.dk · Telefon 76 24 02 62 CVR: 221 221 72212 CVR: 221 72212 Telefontid: Redaktionen: Telefontid: Mandag og onsdag kl. 13.00-14.00 Telefontid: Mandag og onsdag kl. 13.00-14.00 Webmaster : onsdag Allan Tirsdag og kl. Laursen 16.30-18.30 Mandag ogtorsdag 13.00-14.00 Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Racehunden: Henriette H. Christensen

Redaktionen Redaktionen Redaktionen Indholdsfortegnelse:

Hjemmesiden Webmaster Webmaster Jimmy Alfsen Hjemmesiden Jimmy Alfsen Racehunden Redaktør Michelle Paarup Hjemmesiden Redaktør Webmaster Jimmy Alfsen Racehunden Michelle Paarup Side 3 Leder Henriette Helene Christensen Racehunden Redaktør Michelle Paarup Henriette Helene Christensen Henriette Helene Christensen Side 4 Annonce Kære læsere Beretning Side 5-6 Kære læsere Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billedKære læsere Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billedSide 7-8 DRUs ordinære generalforsamling til bladet. Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billeder tiler bladet. Helst kun 1 foto pr. mail - meget gerne en lille er til 9-11 bladet. Helst kun 1 foto pr.Takstblad mail - meget gerne medmed en lille Side billedtekst og fotografens navn. gerne med en lille Helst kun foto pr. mail - meget billedtekst og 1fotografens navn. Side 12-13 og fotografens Kalender ognavn. oversigtover opmærksom på,omdøbe at omdøbe til navnet billedtekst VærVær opmærksom på, at filenfilen til navnet på på hund, adresser DRU udstillinger hund, er på billedet! Vær opmærksom på, at til omdøbe filen til navnet på denden der der er på billedet! også opmærksom på,kigge at kigge kritisk om foto den hund, der er på på, billedet! VærVær også opmærksom at kritisk om foto Side 14 Annonce format og skarp tilat forstørrelse. Husk staVær også kigge kritisk om har har format ogopmærksom skarp hedhed til på, forstørrelse. Husk sta-foto at spørge om tilladelse, I tager billeder af har format ogRingtræning skarp hed hvis til forstørrelse. Husk dig,dig, at spørge om tilladelse, I tager billeder af staSide 15 Ihvis DRU andre. dig, at spørge om tilladelse, hvis I tager billeder af andre. Side Hanhunde tilsende avl Og hvis så også husker at direkte til redakandre. Og hvis I 16-17 så Iogså husker at sende direkte til redaktionsudvalget. Og hvis husker at sende direkte til redaktionsudvalget. Side 18 I så også Annonce tionsudvalget.

Forsiden Forsiden Forsiden


LEDER

Velkommen til de nye i bestyrelsen Jeg vil ønske de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i bestyrelsen.

flere og flere der hjælper til gør en rigtig glad.

Jeg personligt syntes det er en god fornemmelse, der igen er fuldtal. Det giver en kampgejst når man er flere om arbejdet.

Så en stor tak skal der lyde herfra og på bestyrelsen vegne

Hermed ikke sagt, at ufrivillige medlemmer ikke stiller op, for det ved jeg der er mange som gør og følelsen af, at vi bliver 3


Tank billigt og støt Dansk Racehunde Union

4

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Racehunde Union med 6 øre hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får Dansk Racehunde Union en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale. Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk.

www.ok.dk 4


Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen lørdag d. 30 september 2017 Bestyrelsen byder velkommen til vores ordinære generalforsamling. Det har været et hårdt år på mange områder, men vi er kommet nogenlunde godt igennem og vi har heldigvis stadig kampånden til at fortsætte. Økonomi: Det er ingen hemmelighed at DRU har været og fortsat er igennem en meget svær tid økonomisk, de tunge poster fra tidligere år er reduceret, men det tager lang tid at vende den negative spiral til noget positivt. Vi har og vi vil fortsat i bestyrelsen, bruge mange timer og kræfter, på at få rettet op på økonomien. Derfor skal vi i dag også tage stilling til en del prisstigninger. Vi har ikke haft betydelige stigninger i flere år, så vi trænger til, at det hele får et hug opad. Et vigtigt omdrejningspunkt i bestyrelsen og i driften er kassererposten. Sidste år sagde jeg at jeg håbede vi fik valgt en kasserer ind som kunne løfte opgaven. Det samme vil jeg sige i år, men Helle med din uddannelse og erfaring er jeg sikker på at vi får et stærkt samarbejde og at DU kan løfte opgaven. Kasserer posten er en post der indebærer et stort ansvar. Der skal løbende holdes overblik og der skal være en god bestyrelsesorientering om økonomien. Desværre rakte evnerne ikke til forventningerne. Så revisor har til det regnskab i skal se om lidt, måttet lavet rigtig mange rettelser. Det er desværre en omkostning vi godt kunne være foruden, men kassereren trådte ud i utide, og ingen uden regnskabs teknisk uddannelse kunne rede trådene ud. Momsen var der katastrofalt store fejl i, så vi får igen i år en efterregulering på momsen, ud over en stor revisor regning. Ulla har fungeret som konstitueret kasserer siden januar og med Jyttes hjælp har vi klaret os igennem. Desværre fik vi også lige en freelance bogholder ind over, som heller ikke havde evnerne, til

at få overblikket over DRU regnskab, løn, skat, moms osv. så hende måtte vi opsige samarbejdet med. Bestyrelsen: Vi har igen siddet i undertal i bestyrelsen, de arbejdstunge poster har lagt meget på få bestyrelsesmedlemmer, nogle af os har været igennem nogen personlige kriser i det forgangne år så vi træn-ger meget til at få nogle mennesker i bestyrelsen som kan ligge nogle timer i at aflaste os. Helt uden at lyve kan jeg sige, at jeg selv har været ved at give op mange gange det sidste år. Det har til tider været hårdt. Medlemstal: Medlemstallet er nogenlunde stabilt, vi har pt. ca. 580 a og b medlemmer. Vi valgte i foråret at fjerne K medlemskabet. Vi havde i længere tid overvejet alternativer, og der var alt for få K medlem-mer der reelt fornyede deres medlemskab efter endt prøvemedlemsskab. Det sammenholdt med at K medlemsskabet gav rigtig meget arbejde, med at registrerer både i databasen og i economic for så at bruge tid på at slette folk igen. Gjorde at vi valgte at fjerne det, i stedet får man, når man melder sig ind som A medlem en gratis udstilling, det har vi endnu kun fået positive tilbagemeldinger omkring. Vi ser igen i år en tilgang af medlemmer og kenneler fra andre klubber, det er vi selvfølgelig meget stolte af. Kenneler: Vi ser en lille fremgang i kenneler, dette er vi også rigtig glade for. Det skulle også gerne være attraktivt at have kennelmærke, især er prisen for stambogsføring betydelig billigere. Hundeholder uddannelsen: Vi afholdt en Hundeholder uddannelse i samarbejde med DDH i foråret. Om der kommer flere er endnu uvist, men hvis der er interesse gør vi det gerne. Dog skal der være op mod 5


6

25 deltagere før det kan gennemføres, det er meget omkostnings fyldt at afholde sådan en uddannelse. IT/Database og Post Nord Databasen kører helt som den skal, der er fortsat små rettelser men hen ad vejen bliver det helt perfekt. Det er et nemt program at arbejde i, og stambogsføringen er blevet betydeligt lettere. Post Nord…… hmm jeg ved ikke helt hvad jeg skal sige om det! Jeg er opdraget til at lade være med at sige noget hvis ikke jeg har noget postivt at sige så jeg burde holde mund! Men jeg siger så i stedet! Vi sender helst ikke mere med post nord! Alt stambogsføring sendes med GLS, det er lidt dyrere men tingene kommer frem. Jeg overtog selv stambogsføringen efter Anni, der er i perioder rigtig meget arbejde og det er meget svært at planlægge arbejdsgangen i det job. Mine to døtre hjælper mig derfor og det er en rigtig god hjælp. Man kan jo nu sende alle sine papirer til stambogsføring via mail, det gør at alting går meget hurtigere, de få der stadig sender med post oplever at det tager op til 14 dage 3 uger inden jeg mod-tager papirerne, også selv om de er sendt som Quick post med post nord. Betalings delen på hjemmesiden kører super optimalt og inden længe vil man også kunne bruge mobil pay igen. Vi har valgt at lave en My Shop ordning med mobil pay ligesom vi har i jyllandsaf-delingen. Klubånd og hvordan klubben hjælper medlemmer Som alle ved havnede en af vores opdrættere i udsendelsen KONTANT. Om det var det rigtige billede der blev tegnet, har vi alle vores egne meninger om. Men man må når man er medlem af en klub/forening stole at bestyrelsen tager hånd om sådanne sager. Omvendt må man også regne med at evt. sanktioner mod medlemmer, kenneler ol. I sådanne sager, IKKE offentlig gøres for de resterende medlemmer. Har man ikke tiltro til at bestyrelsen handler på sådanne noget, bør man melde sig ud, eller endnu bedre stille op til 6

bestyrelsen og gøre tingene anderledes! Vi så en hel masse som havde behov for at ytre sig og jagte ”likes” på bla. Facebook, men slet ikke den samme interesse da der var opstilling til bestyrelsen. Når så klubben alligevel vælger at udtale sig om, at vi ikke vil udtale os, så må man også som voksent fornuftigt individ kunne regne ud, at det ikke er det enkelte bestyrelsesmedlems egen mening, men en samlet bestyrelse. Klubber Vores special klub ”den gamle Broholmer” kører rigtig fint, de har nu hvert år fast deres egen eksteriør udstilling og jeg syntes personligt at vores broholmere er både rigtig flotte, super sunde og meget rolige. Udstillinger Udstillingskalenderen for 2018 er netop offentlig gjort, vi forsøger på opfordring fra medlemmerne at afholde en udstilling i Nord Jylland. Denne udstilling bliver Sankt Hans aften og der vil være mulighed for at have campingvogne med og holde fælles Sankt Hans om aftenen. Udstillingen bliver holdt på privat grund, og vi er dybt taknemlige over at vi har medlemmer som tilbyder sig på den måde. Vi glæder os til at besøge jer i det Nordjyske. Samarbejde EKN samarbejdet kører rigtig fint, både Beate og jeg sidder i bestyrelsen i EKN. Beate fortsætter i EKN selvom hun nu træder ud af hovedbestyrelsen, hun fortsætter også i jyllandsafdelingen. Og vi vil fortsat se hende og hendes familie på udstillingerne så let slipper de ikke. Mit håb er at DRU går en lys fremtid i møde, en ny bestyrelse skal konstituere sig efter generalforsamlingen idag og jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle. Nye kræfter, nye tanker og ideer jeg er sikker på vi når i mål.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens godkendelse. Formand Helle Øllgaard Jensen


Dru`s Generalforsamling lørdag den 30 september 2017 1) Valg af dirigent Kim Steen er foreslået. Kim Steen blev valgt. 2) Referent Forslag er John B Petersen og Dorte Guldbech Pedersen som referent, De blev valgt. Stemmetællere er Annelise Hjorth og Susanne Madsen. 3) Bestyrelsens beretning Helle fremlagde beretningen. Spørgsmål og svar. Er enstemmigt taget til efterretning. Uden spørgsmål eller kommentarer 4) Regnskab Regnskabet bliver forelagt af Jytte. Jytte fremlagde regnskabet på vegne af revisor, jytte har hjulpet med at færdiggøre regnskabet da tidligere kasserer og bogholder ikke har gjort deres job.

gefinger, sker dette igen er det slut med at bruge ham i DRU . 3. Matador avl, hvis vi måske kunne snakke om hvor mange gange hanner højst må bruges. jeg synes det er et emne som skal op. (Bestyrelsens kommentar, fint at få det diskuteret og få en holdning frem, dog hører forslagene ikke til på generalforsamling, men skal fremsendes til bestyrelsen som tager stilling på bestyrelsesmøde) Forslaget trækkes. Forslagene blev diskuteret frem og tilbage, bestyrelsen tager forslagene op på bestyrelsesmøde, der opfordres til at lave etiske avls anbefalinger.

Spørgsmål til regnskab. Hvad er de 300.000 kr til (lønnet) personale. Helle svarer at det er Anni´s lønnede fuldtids stilling. Anni stoppede i september 2016. Der er stadig en lønnet stilling som stambogsfører med men den er ikke fuldtids. Transport udgifter, Helle forklarer at de ligger på andre poster, derfor ser det større ud end det er Hal udgifter, Helle/Jytte ligger ligeledes andre steder da, hal udgifterne i 2016 er retvisende. 5) Indkomne forslag Christel Sejer Clausen: 1. Jeg vil gerne at vi ikke avler mere end 2 gange i streg på en tæve. sker dette, kommer der ikke stambog på hvalpe. 2. Hanner med tavle i DRU ikke bruges til tavleløs avl og sker dette får du en løftet pe7


Forslag fra bestyrelsen Ændring af §6 stk 2 Stk. 2 Alle A og B medlemmer kan efter 6 mdr medlemskab opstille til valg som bestyrelsesmedlem i DRU. Alle A-B medlemmer kan efter 2 års medlemskab opstille til valg til kasserer eller formand i DRU. Kandidater der ønsker at opstille, fremsender senest 1 juli en motiveret opstilling til bestyrelsen. En kandidat kan udelukkende opstille til en post i DRU. 34 for 0 imod Ændring af §1 Dansk Racehunde union, DRU Foreningen er stiftet i 1937. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse. Enstemmigt vedtaget 6) Godkendelse af kommissorier for faste udvalg. Ingen ændringer. Godkendt. 7) Fastsættelse af kontingent/samt takster Forslag til kontingent stigning fra bestyrelsen, fremlægges på generalforsamlingen. Takstbladet bilagt. 4 imod resten for. 8) Offentliggørelse af resultatet af urafstemningen til bestyrelsen. Helle Øllgaard genvalgt formand Helle Hansen valgt Kasserer. Ulla Sørensen 52 stemmer valgt til bestyrelsen Marianne Jæger 45 stemmer valgt til bestyrelsen 8

Kurt Fridrichsen 37 stemmer valgt til bestyrelsen Tenna 27 stemmer valgt til suppleant Jytte 27 stemmer valgt til suppleant 9) Valg af en ekstern revisor. Nuværende er genvalgt 10) Eventuelt. Problematikken ang. store kontra små hunde. forskellige forslag blev diskuteret. De store hunde vil have et bord til dem selv, hvilket vi er åbne over for. Der opfordres STÆRKT til at de melder sig til udstillingsudvalget. Skal der holdes et bord skal der være en representant kl. 7.00 Hvis der kan, bliver ringene større til de store hunde. Capingudvalget kom også med et indlæg ang. betalingerne. Der opfordres til at overholde camping rådets regler. Valdemarslot bliver en dobbelt udstilling. Generalforsamlingen sluttede kl. 17.


Takstblad gældende fra 15 oktober 2017. Kontingenter: A medlem

400 kr.

B medlem (Fælles husstand med A medlem)

200 kr.

Støttemedlem (Kan ej stambogsføre)

150 kr.

Kennelkontingent

300 kr.

Kontingent løber fra den dato man indmelder sig og et år frem, der fremsendes kontingent måneden inden man skal forny sit kontingent. Manglende eller for sen betaling medfører tab af anciennitet. Kennelmærke oprettelse forudsætter A medlemskab: Kennelmærke oprettelse

600 kr.

Stambogsføring I DRU kræver medlemskab af DRU og prisen beregnes efter medlemstid. Alle priser beregnes ud fra medlemsstatus for den ejer, som er anført i stambogen, jfr. Retningslinjer for medlemskab af DRU. Prisen udregnes jfr. nedenstående tabel. A medlem under

A medlem over

B medlem over

Antal hvalpe

6 mdr. Anciennitet

6 mdr. Anciennitet

6 mdr. Anciennitet

Medlem med kennelmærke

1

500

400

450

300

2

1000

800

900

600

3

1500

1200

1350

900

4

2000

1600

1800

1200

5

2500

2000

2250

1500

6

3000

2400

2700

1800

7

3500

2800

3150

2100

8

4000

3200

3600

2400

9

4500

3600

4050

2700

10

5000

4000

4500

3000

11

5500

4400

4950

3300

12

6000

4800

5400

3600

Hertil lægges et ekspeditions gebyr på kr. 100,00 pr. kuld. HUSK: Stambøger skal være bestilt senest når hvalpene er 6 uger (betalingen skal være registreret den dag hvalpene er 6 uger). Bestilling senere end dette medfører et gebyr på kr. 1.000,00 pr. kuld.

9


Ejerskifte/Flere navne/Navneændring: Ejerskifte af nye stambøger

Gratis

Ejerskifte af gamle stambøger til nye stambøger

200 kr.

Ændring af navn i stambog (Efter skriftlig godkendelse af opdrætter)

550 kr.

Navne ud over 1. navn uanset bindestreg (Gælder ikke kennelmærke indehaver)

100 kr.

Omregistrering af stambog/overflyttelse: Omregistrering af Dansk stambog (efter godkendelse)

550 kr.

Omregistrering af udenlandsk stambog (efter godkendelse)

650 kr.

Kopi af bortkommen stambog

550 kr.

Sundhedsattester: Indskrivning af sundhedsoplysninger i stambogs databasen

Gratis

Graduering af HD/AA/OCD

600 kr.

Hertil ligges et ekspeditions gebyr på 100 kr. Udstillinger: Til alle udstillinger skal tilmelding ske via formular på hjemmesiden. Ved alle udstillinger skal betaling ske til den anførte afdeling´s/klub´s konto.

Priser udstilling: Medlem af DRU

Ikke medlem af DRU

National

225 kr. for første hund, 200 kr. for efterfølgende hunde

275 kr. pr hund

International

275 kr. for første hund, 250 kr. for efterfølgende hunde

325 kr. pr. hund

Avls/Opdræts og kobbel klasse.

150 kr. pr. gruppe

150 kr. pr. gruppe

Barn og hund/Junior og hund

50 kr. pr. barn/junior

50 kr. pr. barn/junior

Eftertilmeldinger uanset klasse

+ 100 kr.

+ 100 kr.

225 kr.

275 kr.

Avlsgodkendelse, pr. hund (bedømmes godkendt/ikke godkendt)

10


Reg. Af champion titler/champion rosetter

Medlem

Ikke medlem

Registrering af Champion titel I databasen

50 kr.

150 kr.

Champion roset (kun i samtidig reg. I databasen)

100 kr.

100 kr.

Annoncer: Hvalpeannoncer på DRU’s hjemmeside m/2 billeder i 8 uger.

150 kr.

Avlsannoncer på DRU´s hjemmeside og Racehunden m/2 billeder i 1 år

350 kr.

Reklame stande på en udstilling, 300 kr. for 1 dag, 500 kr. for 2 dage eller sponsor gaver til BIS for tilsvarende beløb.

Annonce i Racehunden, på DRU´s hjemmeside og i Katalog til udstilling, gældende 1 år (banner med logo fremsendes til redaktions udvalget)

3000 kr. + moms.

Gældende for alle: Der skal altid betales forud; ekspedition sker når betaling er registreret modtaget. Husk tydelig angivelse af indbetaler og ydelse i meddelelsesfeltet. Al betaling skal foregå ved bankoverførsel, eller efter aftale ved udsendelse af faktura/girokort. DRU Reg. nr. 6060 kontonr. 4576078 Bemærk kontonr. Der indbetales til den afdeling der står for udstillingen. Bemærk… Nedenstående gælder kun udstillinger Til alle udstillinger skal tilmelding ske via formularer på hjemmesiden. Tilmelding bekræftes når betaling er modtaget. DRU udstillinger

Reg. nr. 6060 kontonr. 4576078

Jyllandsafdelingen udstillinger

Reg. nr. 8133 kontonr. 6580592994

11


Kalender

Dansk Racehunde Union Husk altid at holde dig opdateret om vores udstillinger, arrangementer, lovstof og øvrige informationer pü vores hjemmeside: www.dru.dk

12

21.10.2017 Helle Hallen

National

DRU

03.12.2017 Medius Holsted

National

Juleudstilling, Jyllandsafdelingen


Oversigt over adresser til DRU udstillinger

Lillebælts hallen

Færøvej 74-76

5500 Middelfart

Helle Hallen

Vrenderupvej 40 C 6818 Årre

Grønbrohallen

Grønbrovej 1

4262 Sandved

Ejstrupholm Hallen Vestergade 38 B

7361 Ejstrupholm

Nyborg Hallen

Storebæltsvej 13

5800 Nyborg

Lem Hallen

Skolebakken 20

6940 Lem

Herlufmagle Hallen Ravnstrupvej 1

4160 Herlufmagle

Medius Holsted

6670 Holsted

Højmarksvej 18

13


Ringtræning i DRU Der er stadig gang i ringtræningen i DRU: I finder torvholderne i Gruppen på Facebook Dansk Racehunde Union

14

Af Ole Lundgaard Christensen; Uge 42 holder vi fri, så ingen træning der. Træning starter op igen i uge 43 i MAXIZOO i Ringkøbing, så kom i go tid hvis du skal handle først. Der bliver lukket i butikken kl. 19.00. Så kom frisk


Af Charlotte Hansen; Så er der mulighed for indendørs ringtræning for små hunde under 45 cm tæt på Ruds Vedby. Vi starter mandag den 9. oktober kl. 19-20.

Er du interesseret så send mig en pb for yderligere oplysninger. Vi kan desværre ikke tilbyde til store hunde, da lokalet ikke er stort nok til, at man kan løbe med sin hund.

15


14

Hanhunde til avl Cavalier King King Charles Charles Spaniel Spaniel

Mopse hvalpe Chihuahua, korthåret

Snuggly Snuggly Icebreaker Icebreaker(Sylvester) (Sylvester) Fødselsdag: Fødselsdag:24.06.2013 24.06.2013 Dejlig han,tilbydes med et godt og roligtæver, sind oghan temperament. Sylvester til egnede er importeret fra DNA: Fri for Tyskland ogEFS har og FCICCS tavle. Hjertescanning: Mislyd 0 Mistral Prolaps 1 Han er fri for EFS og CCS Patella: 0/0 Hjertescannet 0/1 - patella 0/0 Stamtavle: Tysk import Sylvester har et dejligt sind og laver nogle skønne hvalp. Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup Han er National Champion Telefon: 22 51 37 87 Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com Telefon: 22 51 37 87 Website: www.kennelbundgaard.dk E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com Facebook: Kennel Bundgaard

Pris: 000 Navn:10. Cocio Antal: 4 Fødselsdag: 02.02.2009 Race: Mops Dejlig rar han m/personlighed og intelligens, står til rådighed for Opvækst: egnede tæver. Chippet, Ormekur,Flot Stambog, Vaccineret Farve: Choko/Tan. kropsbygning og proportioner. Vægt: 2,9 4kg. sunde og0/0. dejlige drenge Patella Avlsgodkendt i DRU. Må rejse hjemme fra d 15/10-2017 Armenak Kevorkov, 2300 København S Bente Starcke Telefon: 29 23 47 08 9382 Tylstrup E-mail: akevorkov@yahoo.dk Telefon: 60142382 Website:bentestarcke@gmail.com http://akevorkov.wix.com/cocio E-mail:

Cavalier Charles Coton deKing Tuléar Navn: Bundgaard´s Simba

Cavalier King Charles Spaniel Navn: Rex Cavalier King Charles Spaniel Fødselsdag: 17.04.2014

Bobbi. Født 06.03.2009. Bobbi tilbydes til avl. Han har et godt Fødselsdag: 2015 lang blød pels, helt sort pigment på temperament17. og Nov en meget Simba tilbydesøjne til avl egnede tæver. næse, omkring ogfor mund. Simba er fri for EFS og CCS PL: 0/0. Øjenlysning: Fri. Avlgodkendt, DRU.stambog, Henvendelse tilHjertescannet Hanne Skare Henningsen PL testet 0/0. 0/1 4200 Slagelse, 500 21 420 Simba er en fin tlf. lille58 han på 585, 6,5 kg.han har585 et fantastisk sind mail:er skare-juel@mail.dk Han dansk champion

Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup Telefon: 22 51 37 87 E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com Facebook: Kennel Bundgaard

Coton de Tuléar Cavalier King Charles Spaniel Navn: Anton

Navn: Bundgaard`s Dirch Fødselsdag: 08.03.2013 Fødselsdag: 12. Dec 2014(tilbage til oldeforældre) i DKK. Dejlig han; Stambogsført Dirch tilbydesitil avl for egnede tæver, han er udstillet og har Avlsgodkendt DRU. opnået flere titler,øjenundersøgelse hans mor og far bor hos os, de er begge ok. Kryptorchidattest, og patellaundersøgelse Anton er foreløbig far til etflere kuldtitler. med tre hvalpe. udstillede og har opnået Der er EFS hvalpegaranti Fri for og CCS eller pengene retur. Henvendelse hjertescannettil: 0/1Tine Juhl Jørgensen, 5540 Ullerslev Telefon: 20 Patella 0/0 12 03 35 E-mail: tineogkenneth@hotmail.dk Henvendelse til: Ulla Sørensen Website: antoncoton.123hjemmeside.dk 7830 Vinderup Telefon: 22513787 E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com facebook: Kennel Bundgaard

16

Bedste han i racen i åben klasse på udstilling i september 2015.

Lange’s Nuno. Født 28.04.2013. Nuno en meget kærlig han, Så er Rex godkendt til avl - han harer vundet en del 1. præmilegesyg og med etSL dejligt mildt sind. Tilbydes til egnede tæver. er på udst. samt unghund. Senest certifikat i åben klasse Farve: Ruby. Vægt: 7,4 kg. DNA: EFS og CCSfri. Hjertescanning: samt 1. præmie. Er EFS- og CCS-fri, patella lux. 0/0 og hjerMislyd 0 - Prolaps 1. PL: 0/0 tescanningen 0/1 i mislyd/prolabSide En glad charmetrold Henvendelse: Anna og Thomas Pedersen og godt sind.Tlf. 30 11 70 31, 20 62 79 46 8471 Sabro. Henvendelse til: Kirsten Holmgaard Nielsen E-mail: annaogthomas@gmail.com 8850 Bjerringbro Telefon: 86131460 E-mail: holmgaard61@outlook.com

Phalene Navn: Frk. Friis`Toulouse Fødselsdag: 12.12.2014 Toulouse tilbydes til egnede Papillon og Phaléne tæver, han har et lækkers sind og elsker at arbejde, han løber agility og går til lydighedstræning. Højde 30 cm. vægt 4,8 kg. PL 0/0 Toulouse er National Champion Henvendelse til: Ulla sørensen, 7830 Vinderup Telefon: 22513787 E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com


Cavalier King Charles Special

Navn: Kalle Fødselsdag: 23.03.2015 Kalle er godkendt til avl. Senest 1. præmie og champion certifikat i åben klasse. Er EFS- og CCS-fri, patella lux. 1/0 og hjertescanningen 0/1 i mislyd/prolabSide En rigtig charmør med et super godt sind. Henvendelse til: Jette Holm, 7730 Hanstholm Telefon: 61621114 E-mail: jette@clausogjette.dk

17

Berner Sennen

Navn: Rico Fødselsdag: 25. Feb 2016 Race: Berner Sennen Fantastisk dejlig og med perfekt temperment tilbydes Rico til avl. Rico er den sporty type og ikke stor og tung. Han føre sig flot frem til udstilling og passer godt på familien. HD-A AD-0 OCD ikke på vist Rico er fra 25/2-2016 Steffen Gynthersen, 5500 Middelfart Telefon: 27578308 E-mail: highcarat@live.dk

Anerkendte klubber i DRU: FCI relaterede klubber www.den-danske-hundeforening.com/ Svensk SHK http://www.svenskahundklubben.se/ Norge, NHL http://www.norgeshunder.no/ DRC, Tyskland http://www.drc-soltau.de/ Link til international organisation EKN: http://european-kennel-network.jimdo.com

17


Er du opdrætter? Kingsmoor er det naturlige valg for den kvalitetsbevidste opdrætter. Som medlem af Kingsmoor Breeder Club kan du bl.a. købe hunde- og kattemad i breeder-sække til attraktive priser. Du handler på webshoppen, hvor du f.ekSide også kan bestille hvalpepakker. Vi leverer selvfølgelig til døren.

Din kontakt hos Kingsmoor er Henrik Høybye, der har mere end 10 års brancheerfaring som konsulent overfor de danske hunde- og katteopdrættere og pensioner. Henrik har selv fire hunde, en Griffon Belge, en Griffon Bruxellois, en 18 Tervueren samt en Groenendael.

Kontakt Henrik Høybye på telefon 5051 7808 eller e-mail hh@kingsmoor.dk Du kan også tilmelde dig opdrætterordningen på kingsmoorpetfood.dk

Racehunden oktober 17  
Advertisement