Page 1

81. ĂĽrgang

4 2

August 2018

Racehunden Tidsskrift for Dansk Racehunde Union og dens specialklubber

Stemningsbillede fra Nyborg Fotograf Dennis Juhl Jensen

1


Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen

2 2

Formand Helle Øllgaard Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14 Formand Helle Øllgaard tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Formand Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14 Tlf. 76 24 02 62 Marianne Jæger tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Mail: helle@dru.dk Tlf: 4862 79 Tlf. 7631 245502 Telefontid: mandag og torsdag kl 17-20 Mail: helle@dru.dk Mail: marianne@dru.dk

2

Næstformand Michelle Paarup Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Næstformand Michelle Paarup Tlf. 51 85 97 04 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Mail: michelle@dru.dk Tlf. 51 85 97 04 Kasserer Mail: michelle@dru.dk Helle Søs Hansen mail: hellehansen@dru.dk Kasserer Jytte Dyrgaard Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19 Kasserer Jytte Dyrgaard Tlf. 51 85 97 03 Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19 Mail: jytte@dru.dk Tlf. 51 85 97 03 Mail: jytte@dru.dk Sekretær Sekretær Beate Feddersen Jytte Steensgård Mail: beate@dru.dk Sekretær Beate Feddersen Tlf: 28903483 Mail: beate@dru.dk Telefon tid: Mandag kl. 16-18

Best.-medlem Ove Jørgensen Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Næstformand Best.-medlem Ove Jørgensen Tlf. 51 85 96 98 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Oveove@dru.dk Jørgensen Mail: Tlf. 51 85 96 98 Telefontid: Mail: ove@dru.dk mandag - onsdag kl. 17.00 - 19.00 Tlf. 60 16 20 35 - Mail: ove@dru.dk

Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk

I øvrigt formand for: Kenneludvalg Best.-medlem Henriette H. Christensen Mail: henriette@dru.dk Best.-medlem Henriette H. Christensen Mail: henriette@dru.dk Bestyrelsesmedlem Ulla Sørensen Telefontid: Mandag: kl. 9-14. Tirsdag: kl. 19-21. Torsdag: kl. 9-14 Best.-medlem Tlf: 22 51 37 Ulla 87 Sørensen Mail: ulla@dru.dk Mail: ulla@dru.dk Best.-medlem Ulla Sørensen Mail: ulla@dru.dk

Bestyrelsesmedlem Tenna Nielsen Suppleant Jimmy Alfsen Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 mail: tenna@dru.dk Suppleant Jimmy Alfsen Tlf. 51 85 97 05 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Mail: jimmy@dru.dk Tlf. 51 85 97 05 Mail: jimmy@dru.dk

Suppleant Lone Smidt Jørgensen Mail: lone@dru.dk Suppleant Lone Smidt Jørgensen Mail: lone@dru.dk

Produktion: Nybæk Grafisk, 26 25 82 50 2

Kontakt Kontakt DRU DRU Al henvendelse til DRU skal ske til: Post skal sendes til: Al henvendelse til DRU skal ske til: DRU co Marianne Jæger Solbjergvej 9, 4400 Kalundborg eller pr. mail: marianne@dru.dk eller marianne-jaeger@outlook.dk Dansk Racehunde Union Vær opmærksom at25 anbefalede breve og pakker Jørgen Jensenspå Vej · 4700 Næstved Dansk Racehunde Union bliver sendt retur til afsender, ingen rekommanhelle@dru.dk · Telefon 24samt 02Næstved 62 Jørgen Jensens Vej 2576 · 4700 derede breve til bestyrelsens privat adresser. CVR: 221 72212 helle@dru.dk · Telefon 76 24 02 62 CVR: 221 72212 Telefontid: Mandag og onsdag kl. 13.00-14.00 Telefontid: Redaktionen: Tirsdag Mandagog ogtorsdag onsdag kl. 16.30-18.30 13.00-14.00 Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Webmaster : Racehunden:

Marianne Jæger

Redaktionen Indholdsfortegnelse: Redaktionen Hjemmesiden Racehunden Hjemmesiden Side 3 Racehunden

Redaktør Michelle Webmaster JimmyPaarup Alfsen Leder

Side 5-11

Henriette Helene Christensen Vedtægter

Webmaster Jimmy Alfsen Henriette Helene Christensen Redaktør Michelle Paarup

Kære læsere Side 12-13 Dejlige hundeportrætter Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billedKære læsere er til bladet. Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billedSide kun 14-15 Referat bestyrelsesmøde Helst 1 foto pr. mail - meget gerne med en lille er til bladet. billedtekst fotografens navn. gerne med en lille Helst kun 1og foto pr. mail - meget Sideopmærksom 16-19 Præsentation af Vær på, at omdøbe billedtekst og fotografens navn. filen til navnet på opstillede den der er på billedet! Værhund, opmærksom på, at omdøbe filen til navnet på Vær også opmærksom på, at kigge kritisk om foto den hund, der er på billedet! har format og skarp hedpå, tilat forstørrelse. Husk staSide 20 opmærksom Valghandling Vær også kigge kritisk om foto dig, at spørge tilladelse, hvis I tager billeder af har format og om skarp hed til forstørrelse. Husk staandre. dig, at21 spørge omKalender tilladelse, hvis I tager billeder af Side Og hvis I så også husker at sende direkte til redakandre. tionsudvalget. Og hvis I så også husker at sende direkte til redakSide 22-23 Hanhunde til avl tionsudvalget.

Hvalpe til salg Forsiden Forsiden


LEDER

Marianne Jæger, Formand DRU står foran den årlige ordinære generalforsamling og nyvalg til bestyrelsen. Dette blad er derfor afgrænset til mest at omhandle dette. Se kandidaternes opstilling senere, og husk nu at stemme. Omgangsform og samarbejdet i den nuværende bestyrelse er godt og der er oparbejdet mange kompetencer, som det er vigtigt at fastholde for at sikre den gode udvikling DRU er kommet ind i gennem det sidste ½ år. Bestyrelsen ønsker derfor et godt valg for de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Samtidig ser den nuværende bestyrelse frem til at blive suppleret til fuldtallig, for det er ingen hemmelighed at der er meget at se til og brug for flere hænder. Det er derfor rigtig dejligt at se, at der faktisk er opstillet kandidater nok til også at give 2 suppl. Vores udstillinger fungerer ret godt takket være rigtig mange frivillige hjælpere, som står parat til at give en hånd. Trods bestyrelsen har sat handling bag ordene: ”Frivilligt ulønnet arbejde”, og skåret voldsomt i de honorarer og kørepenge, der har

været standard tidligere, er skaren, der gerne vil hjælpe større end nogensinde tidligere. Tusind tak til jer alle. Den samme hårde hånd har ramt bestyrelsesarbejdet, der ydes alene refusion af bropenge, øvrige møde udgifter fordeles indbyrdes. Kørepenge er fortid. Blandt nye tiltag, som er på vej kan DRU snart udbyde Mentaltest. Medlemmer af Mentaltestudvalget har været til eksamen, - og de var til eksamen bestod med godt resultat og kan nu kalde sig Mentaltestdommere. Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og fremlægger nogle ændringsforslag, som fremgår af dette blad. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge begrundelserne for disse ændringer, der hovedsalig er præciseringer, og håber naturligvis på opbakning til at stemme dem igennem.

3


Tank billigt og støt Dansk Racehunde Union

4

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Racehunde Union med 6 øre hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får Dansk Racehunde Union en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale. Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk.

www.ok.dk 4


Vedtægter Dansk Racehunde Union Vedtægter Dansk Racehunde Union Gældende

Med ændringsforslag

§ 1 Foreningens navn Dansk Racehunde Union, DRU. Foreningen er stiftet i 1937. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 1 Foreningens navn Dansk Racehunde Union, DRU. Foreningen er stiftet i 1937. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 Foreningens formål At samle hundeejere, der gennem foreningen arbejder for at udbrede viden om og interesse for sunde og racetypiske hunde. At samle hundeejere, som gennem eget opdræt medvirker til avl af sunde og racetypiske hunde, der stambogsføres i DRU. DRU anerkender alene FCI-standarder.

§ 2 Foreningens formål At samle hundeejere, der gennem foreningen arbejder for at udbrede viden om og interesse for sunde og racetypiske hunde. At samle hundeejere, som gennem eget opdræt medvirker til avl af sunde og racetypiske hunde, der stambogsføres i DRU. DRU anerkender alene FCI-standarder.

§ 3 DRU´s samarbejde og organisering DRU kan samarbejde med andre interesseorganisationer inden for foreningens formål. Med reference til Bestyrelsen for DRU kan der etableres lokalafdelinger, der omfatter: Jylland, Fyn eller Sjælland Specialklubber for en race eller racegruppe.

§ 3 DRU´s samarbejde og organisering DRU kan samarbejde med andre interesseorganisationer inden for foreningens formål. Med reference til Bestyrelsen for DRU kan der etableres lokalafdelinger, der omfatter: Jylland, Fyn eller Sjælland Specialklubber for en race eller racegruppe.

Stk. 2 DRU´s bestyrelse, samt 2 deltagere fra hver Lokalafdeling og Specialklub udgør Samarbejdsforum.

Stk. 2 DRU´s bestyrelse, samt 2 deltagere fra hver Lokalafdeling og Specialklub udgør et Samarbejdsforum, der mødes min x 1 årligt.

Stk. 3 DRU´s bestyrelse kan nedlægge en Lokalafdeling eller Specialklub, der ikke overholder gældende retningslinjer

Stk. 3 DRU´s bestyrelse kan nedlægge en Lokalafdeling eller Specialklub, der ikke overholder gældende retningslinjer

§ 4 Medlemmer Som medlemmer kan optages hundeejere, som gennem medlemskabet forpligtiger sig til at overholde DRU´s vedtægter og retningslinjer, samt har indbetalt kontingent.

§ 4 Medlemmer Som medlemmer kan optages hundeejere, som gennem medlemskabet forpligtiger sig til at overholde DRU´s vedtægter og retningslinjer, samt har indbetalt kontingent.

Stk. 2 Medlemsrettigheder og forpligtigelser fremgår af DRU´s vedtægter og retningslinjer, Jvf. §5 stk. 4 og § 6 stk. 6.

Stk. 2 Medlemsrettigheder og forpligtigelser fremgår af DRU´s vedtægter og retningslinjer, Jvf. §5 stk. 4 og § 6 stk. 6.

Stk. 3 Medlemskab og medlemsnummer er personligt.

Stk. 3 Medlemskab og medlemsnummer er personligt. 5


6


A-medlemskab er 1 navngivet person i en husstand. (Alle i en husstand kan vælge Amedlemskab) B-medlemskaber kan tegnes for øvrige navngivne medlemmer af samme husstand. Støttemedlemskab Stk. 4 Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen. Stk. 5 Medlemskab ophører øjeblikkeligt ved kontingentrestance. Stk. 6 Bestyrelsen kan ved væsentlige overtrædelser af DRU’s vedtægter og retningslinjer beslutte, at et medlem og dennes husstand skal ekskluderes. Rejser bestyrelsen en eksklusionssag, har medlemmet ret til at fremstille sin sag på et bestyrelsesmøde, inden bestyrelsen træffer endelig beslutning. Stk. 7 Et udelukket medlem kan ansøge om medlemskab, som i så fald kan godkendes af bestyrelsen.

A-medlemskab er 1 navngivet person i en husstand. (Alle i en husstand kan vælge Amedlemskab) B-medlemskaber kan tegnes for øvrige navngivne medlemmer af samme husstand. B-medlem optjener selvstændig anciennitet Støttemedlemskab Stk. 4 Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen. Stk. 5 Medlemskab ophører øjeblikkeligt ved kontingentrestance. Stk. 6 Bestyrelsen kan ved væsentlige overtrædelser af DRU’s vedtægter og retningslinjer beslutte, at et medlem og dennes husstand skal ekskluderes. Rejser bestyrelsen en eksklusionssag, har medlemmet ret til at fremstille sin sag på et bestyrelsesmøde, inden bestyrelsen træffer endelig beslutning. Stk. 7 Et udelukket medlem kan, efter udløb af den varslede eksklusionsperiode, ansøge om medlemskab, som i så fald kan godkendes af bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i september måned.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i september måned.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med 12 ugers varsel ved opslag i Racehunden og på DRU´s hjemmeside. Dagsorden offentliggøres senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med 12 ugers varsel ved opslag i DRU-Nyt og på DRU´s hjemmeside. Dagsorden offentliggøres senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: o Valg af dirigent. o Valg af referent og stemmetællere. o Bestyrelsens beretning. o Fremlæggelse af regnskab. o Indkomne forslag. o Godkendelse af kommissorier for faste udvalg. o Fastsættelse af kontingent.

Stk. 4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: o Valg af dirigent. o Valg af referent og stemmetællere. o Bestyrelsens beretning. o Fremlæggelse af regnskab. o Indkomne forslag. o Godkendelse af kommissorier for faste udvalg. o Fastsættelse af kontingent. 7


o Fastsættelse af takster o Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse. o Valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret o Eventuelt.

o Fastsættelse af takster o Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse. o Valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret o Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftlig til Bestyrelsen senest 1. juli.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt eller pr mail inden 1. juli.

Stk. 5 Alle A og B medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Kontrol af gyldigt medlemskab sker inden generalforsamlingens start.

Stk. 5 Alle A og B medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Kontrol af gyldigt medlemskab sker inden generalforsamlingens start.

Stk. 6 Alle fremmødte A og B medlemmer har stemmeret.

Stk. 6 Alle fremmødte A og B medlemmer har stemmeret.

Stk. 7 Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 7 Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8 Dirigenten træffer afgørelse om afstemningsform, der dog skal være skriftlig, hvis 1 medlem ønsker dette. Medlemmet retter skriftlig henvendelse til dirigenten inden punktet sættes til behandling.

Stk. 8 Dirigenten træffer afgørelse om afstemningsform, der dog skal være skriftlig, hvis 1 medlem ønsker dette. Medlemmet retter skriftlig henvendelse til dirigenten inden punktet sættes til behandling.

§ 6 Bestyrelsen Valg til bestyrelsen sker ved Urafstemning i august måned. Stemmeret har alle A og B-medlemmer, efter 6 mdr.’s medlemskab.

§ 6 Bestyrelsen Valg til bestyrelsen sker ved Urafstemning i august måned. Stemmeret har alle A og B-medlemmer, med min 6 mdr.’s medlemskab inden 1. august.

Stk. 2 Alle A og B medlemmer kan efter 6 mdr.'s medlemskab opstille til valg som bestyrelsesmedlem i DRU. Alle A og B medlemmer kan efter 2 års medlemskab opstille til valg til kasser eller formand i DRU. Kandidater, der ønsker at opstille, fremsender senest 1. juli en motiveret opstilling til bestyrelsen. En kandidat kan udelukkende opstille til en post i bestyrelsen.

Stk. 2 Alle A og B medlemmer med 1 års medlemskab ved opstillingsfristens udløb, kan opstille til valg som bestyrelsesmedlem i DRU. Alle A og B medlemmer med 2 års medlemskab ved opstillingsfristens udløb, kan opstille til valg til kasserer eller formand i DRU. Kandidater, der ønsker at opstille, fremsender en motiveret opstilling til bestyrelsen. Opstillingen skal være påført medlemsnr og skal være bestyrelsen i hænde inden 1 juli. Der kan opstilles til flere poster. En kandidat kan udelukkende opstille til en post i bestyrelsen. Udgår

8


Stk. 3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år og Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år. Der vælges en 1. og 2. suppleant, så der altid er 2 suppleanter. Valg er for 1 år.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år og Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år. Der vælges en 1. og 2. suppleant, så der altid er 2 suppleanter. Valg er for 1 år.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden, dog har alle medlemmer ret til at overvære den del af et bestyrelsesmøde, der behandler spørgsmål af generel betydning for foreningens drift.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden, dog har alle medlemmer ret til at overvære den del af et bestyrelsesmøde, der behandler spørgsmål af generel betydning for foreningens drift.

Stk. 5 Bestyrelsen foretager en konkret vurdering af behov for at ansætte aflønnet medhjælp i det omfang, den findes det nødvendigt for at varetage den daglige drift.

Stk. 5 Bestyrelsen foretager en konkret vurdering af behov for at ansætte aflønnet medhjælp i det omfang, den findes det nødvendigt for at varetage den daglige drift.

Stk. 6 Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg og udarbejder kommissorier for udvalgenes arbejde, herunder udarbejdelse af DRU’s retningslinjer. Bestyrelsen kan bede medlemmer indtræde i de udvalg, hvor det findes hensigtsmæssigt for den daglige drift.

Stk. 6 Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg og udarbejder kommissorier for udvalgenes arbejde, herunder udarbejdelse af DRU’s retningslinjer. Bestyrelsen kan bede medlemmer indtræde i de udvalg, hvor det findes hensigtsmæssigt for den daglige drift.

Stk. 7 Bestyrelsen indhenter privat straffeattest på alle tillidsvalgte, udvalgsmedlemmer og ansatte.

Stk. 7 Bestyrelsen indhenter privat straffeattest på alle tillidsvalgte, udvalgsmedlemmer og ansatte.

Stk. 8 Udtræder formanden inden udløb af sin valgperiode, træder næstformanden i denne sted, og 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af min 4 bestyrelsesmedlemmer, for at være beslutningsdygtig. Består bestyrelsen pga. forfald ikke længere af min. 4 personer, skal den resterende bestyrelse foranledige at der snarest sker enten et ekstraordinært valg, eller at det ordinære valg fremrykkes.

Stk. 8 Udtræder formanden inden udløb af sin valgperiode, træder næstformanden i dennes sted, og 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af min 4 bestyrelsesmedlemmer, for at være beslutningsdygtig. Består bestyrelsen pga. forfald ikke længere af min. 4 personer, skal den resterende bestyrelse foranledige at der snarest sker enten et ekstraordinært valg, eller at det ordinære valg fremrykkes.

§ 7 Hæftelse Foreningen tegnes af Formand og kasserer. Ved disses forfald af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

§ 7 Hæftelse Foreningen tegnes af Formand og kasserer. Ved disses forfald af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

9


Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige økonomiske dispositioner vedr. daglige nødvendige økonomiske dispositioner vedr. daglige drift. drift. Stk. 3 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller obligationer kræver godkendelse af en generalforsamling og underskrift af den samlede bestyrelse

Stk. 3 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller obligationer kræver godkendelse af en generalforsamling og underskrift af den samlede bestyrelse

Stk. 4 DRU ejer ejendommen, Jørgen Jensens Vej 25, 4700 Næstved. Bestyrelsen skal sikre at ejendommen vedligeholdes forsvarligt.

Stk. 4 DRU ejer ejendommen, Jørgen Jensens Vej 25, 4700 Næstved. Bestyrelsen skal sikre at ejendommen vedligeholdes forsvarligt.

Stk. 5 Det enkelte medlem hæfter alene med sit kontingent.

Stk. 5 Det enkelte medlem hæfter alene med sit kontingent.

§ 8 Regnskab DRU’s regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2 Kassereren sikrer at der løbende føres et afstemt regnskab, som til enhver tid kan kræves kontrolleret af den eksterne revisor.

§ 8 Regnskab DRU’s regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2 Kassereren sikrer at der løbende føres et afstemt regnskab, som til enhver tid kan kræves kontrolleret af den eksterne revisor.

Stk. 3 Bestyrelsen sikrer at foreningens formue anbringes med hensyntagen til sikkerhed for at formuen bevares.

Stk. 3 Bestyrelsen sikrer at foreningens formue anbringes med hensyntagen til sikkerhed for at formuen bevares.

Stk. 4 Kassereren sørger for at øvrige medlemmer af bestyrelsen løbende godkender bilag, og der foretages signering efter følgende principper: Kassereren kan signere betalinger op til beløb på 2.000 kr. Kassereren og formanden skal signere beløb mellem 2.000 kr. og 10.000 kr. Et flertal i bestyrelsen skal signere beløb over 10.000 kr.

Stk. 4 Kassereren sørger for at øvrige medlemmer af bestyrelsen løbende godkender bilag, og der foretages signering efter følgende principper. Faste løbende driftsudgifter fremgår af budget og kan godkendes og konteres af kasserer. Øvrige betalinger op til beløb på 2.000 kr. kan godkendes og konteres af kasserer Beløb på 2000 kr-10.000kr skal godkendes og påtegnes af Kassereren og formanden.

Denne kontrol skal være afsluttet forud for aflevering af materiale til den eksterne revisor. Den eksterne revisor gennemgår foreningens bilag og bogføring og opstiller et årsregnskab i henhold til kravene i foreningens vedtægter og årsregnskabsloven for klasse A virksomheder. Årsregnskabet skal forsynes med revisors erklæring om assistance.

Beløb over 10.000 skal godkendes og påtegnes af et flertal i bestyrelsen.

Stk. 5 Senest ved udgangen af august fremlægges og godkendes årsregnskabet for bestyrelsen.

10

Denne kontrol skal være afsluttet forud for aflevering af materiale til den eksterne revisor. Den eksterne revisor gennemgår foreningens bilag og bogføring og opstiller et årsregnskab i henhold til kravene i foreningens vedtægter og årsregnskabsloven for klasse A virksomheder. Årsregnskabet skal forsynes med revisors erklæring om assistance.


Stk. 5 Senest ved udgangen af august fremlægges og godkendes årsregnskabet for bestyrelsen. § 9 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan indvarsle en ekstraordinær generalforsamling, hvis der findes behov for dette.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan indvarsle en ekstraordinær generalforsamling, hvis der findes behov for dette.

Stk. 2 Medlemmerne kan fremsende en motiveret begæring for en ekstraordinær generalforsamling underskrevet af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 Medlemmerne kan fremsende en motiveret begæring for en ekstraordinær generalforsamling underskrevet af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3 En ekstraordinær generalforsamling kan, hvis der findes behov for det, indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag eller, hvis forholdene taler for det, med 2 ugers varsel ved brev til alle stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3 Rejses der krav om ekstraordinær generalforsamling pba mistillid til den siddende bestyrelse, kan generalforsamlingen alene vedtage et mistillidsvotum. Det er bestyrelsens beslutning, om den træder tilbage og udskriver et nyvalg til bestyrelsen jvf § 6 stk 8. Stk. 4 En ekstraordinær generalforsamling kan, hvis der findes behov for det, indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag eller, hvis forholdene taler for det, med 2 ugers varsel ved brev eller mail til alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 Vedtægtsændringer En ændring af Dansk Racehunde Unions vedtægter kræver at 2/3 af alle fremmødte medlemmer stemmer for dette.

§ 10 Vedtægtsændringer En ændring af Dansk Racehunde Unions vedtægter kræver at 2/3 af alle fremmødte medlemmer stemmer for dette.

§ 11 Foreningens nedlæggelse Foreningens nedlæggelse besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette. Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan beslutning træffes med simpelt stemmeflertal.

§ 11 Foreningens nedlæggelse Foreningens nedlæggelse besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette. Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan beslutning træffes med simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning skal en evt. formue anvendes inden for foreningens formål. Generalforsamling beslutter hvordan dette sker.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning skal en evt. formue anvendes inden for foreningens formål. Generalforsamling beslutter hvordan dette sker.

11


Stemning fra N

Fotograf Denn

12


gsbilleder Nyborg

nis Juhl Jensen

13


Det er Bestyrelsens ønske at arbejde videre med større åbenhed omkring alle forhold, der vedrører medlemmerne og DRU’s drift. Denne linje vil vi på alle måder arbejde videre med. Det kan være i form af nyhedsbreve, eller som her et mødereferat skrevet til offentliggørelse:

Referat bestyrelsesmøde

den 5. august 2018 hos Marianne Jæger Deltagere: Formand: Marianne Jæger, Næstformand Ove Jørgensen, Kasserer Helle Søs Hansen, Bestyrelsesmedlem Ulla Sørensen. Bestyrelsesmedlem Jytte Stensgaard, Bestyrelsesmedlem Tenna Nielsen. Første møde efter sommerferien og sidste møde med den nuværende bestyrelse. Næste udstilling er Ejstrupholm den 18/19. august. Hjælpermøde fredag aften har ikke så mange nye tilmeldt, men et par stykker har meldt at de gerne vil hjælpe, men kan ikke lige komme fredag aften. Ulla skriver på FB, måske nogle er kommet fra ferie og gerne vil med. Hjælperplan for hele weekenden er næsten på plads. Vi skal lige se hvor mange som tilmelder inden vi booker 3. dommer om søndagen. Vi har mulighed for gensyn med tidligere DRU uddannede dommere. Udstillingskalender for 2019 er på plads i udkast. Ulla vil kontakte de forskellige haller for bekræftelse snarest. Traileren er lidt for lille til udendørs udstillinger, når vi både skal have borde, stole og telte med. Men hvis vi kunne flytte dette ned til Ove, som så kunne medbringe det til de udendørsudstillinger, så kan den nuværende trailer godt bruges. Bagklap14

pen skal dog skiftes. Vi skal også passe på at traileren ikke bliver for stor, så man ikke kan trække den med almindelig størrelse bil og lille kørekort. Ulla vil få traileren indleveret til ny bagklap snarest. Der er aftalt møde mellem vores og Helle Ø’s advokat primo august. Sagen starter 01.01.17 fordi alle regnskaber før er lukket af generalforsamlingen, som er DRU øverste myndighed. Vi ser alle frem til at få sagen lukket af, så vi kan komme videre. Vi er helt enige om, at det skal lukkes af nuværende bestyrelse, så den nye kan arbejde fri for forpligtelser og med en sund økonomi, -og så kan vi få gang i tiltrængt renovering af hjemmesiden og opdatering af databasen, så den bliver langt mere brugervenlig. Foreløbigt regnskab år 2017 gennemgås med de forskellige poster. Det afleveres til revision i næste uge. Ulla printer det færdige regnskab og tager med til generalforsamlingen. Forberedelse til Generalforsamling 22. september 2018. Vi går igennem de enkelte punkter som skal være på plads: Hallen er booket samt forplejning aftale. Dirigent og referent er booket. Dagsorden gennemgås og vedtages. Marianne udarbejder en forretningsorden som sen-


des rundt til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Der er kun indkommet et enkelt forslag plus bestyrelses forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen godkender samlet de enkelte forslag til vedtægtsændringer og håber generalforsamlingen vil bakke os op. Vi gennemgår taksbladet, hvor der som udgangspunkt ikke er ændringer ud over enkelte justeringer for mangler så som vores MobilePayValgmateriale er klar og skal med i august Racehunden. Stemmeseddel skal være selvstændigt på hjemmesiden så den kan printes uden at man skal printe hele Racehunden.

Hvert medlem har 3 stemmer og kan kun bruge en stemme pr kandidat. Stemmesedler skal sendes til advokaten individuelt. Vi har fået 5 nye kennelansøgninger i juli måned. Der er 3 nye i Jylland og 2 på Sjælland. Besøg fordeles. Vi har i dag et standard velkomstbrev som sendes til alle nye medlemmer. Vi enes om at dette også skal laves til vores nye kenneler. Ove vil som kennelansvarlig sende dette ud til dem, sammen med kennelprotokollen. Vi vil gerne gøre bedre reklame for vores kenneler og enes om at vedtage gratis hvalpeannoncer for kennelerne resten af 2018 som forsøgsordning. Næste møde er generalforsamlingen.

Urafstemning til Bestyrelsen i DRU, 2018 Bestyrelsen i DRU består af 1 formand og 1 kasserer, valgt direkte til posten, samt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Ved udløbet af fristen for opstillinger er der indkommet følgende kandidater:

15


Opstilling til Formandsposten i DRU Marianne Jæger, medlemsnr. A05080202 Hunde har altid været en del af mit og min families liv, lidt stueopdræt i perioder, men lige pt så er der kun 2 Westier, pensionistmodeller på knap 12 år i hjemmet. Retfærdighed, ordentlighed og ærlighed er nogle af de værdier, der kendetegner mig, og den måde jeg arbejder på både privat og i DRU. Gennem de sidste måneder har jeg sammen med resten af bestyrelsen varetaget et kæmpe arbejde med at gennemføre en revision og oprydning i DRU’s drift. Vi har skabt en bestyrelse, hvor alle holder private (hunde)-interesser skarp adskilt fra ansvaret som bestyrelsesmedlem. Vi løfter i flok og bidrager hver især på de områder, vi har særlig viden og indsigt. Det har gjort, at vi allerede nu ser, det igen går den rette vej. Det koster mange timer, er frivilligt og ulønnet, men det hele værd, når ting lykkes. Arbejdet er dog langt fra i mål. Skal vi lykkes, er det vigtigt at alle medlemmer bakker op om os, og giver os mandat til at fortsætte arbejdet. Vi har brug for ro, stabilitet og bestyrelsesmedlemmer, der har viden og erfaring nok til at skabe en stabil drift. DRU skal være for alle, der gerne vil have en hund med en troværdig stambog, udstille og hygge eller have opdræt under forsvarlige og ordentlige forhold, både som stueopdræt eller som registreret kennel. DRU skal arbejde for at skabe flere tilbud til medlemmerne. Det kunne være gennem et velfungerende samarbejde med andre klubber, også i udlandet om udstillinger, hundeholderuddannelse eller at kunne tilbyde mentaltest.

Genopstilling som kasserer i DRU Helle Søs Hansen, medlemsnr. A0305201401 Jeg genopstiller til posten som kasser, fordi jeg igennem de sidste par måneder har været med til at starte en lavine af ændringer, som jeg gerne vil følge til dørs. Jeg ønsker et DRU med åbenhed og muligheder for medlemmerne gennem samarbejde med andre klubber i ind- og udland. Jeg er jyde, selvstændig erhvervsdrivende med en lille landejendom, hvor jeg har 3 heste og 3 Broholmere. Det er vigtigt for mig som opdrætter, at der er tillid til vores stambøger og har brugt mange timer her i foråret på at være primus motor på en række DNA test, samt gennemtrævle stambogsdatabasen. Jeg tror på det projekt den nuværende bestyrelse har gang i, og vil gerne gøre mit til et mere økonomisk rentabelt DRU, hvor vi kan få et overskud, som kan bruges til gavn for os alle med udvikling og nye tiltag. 16


Opstillinger som bestyrelsesmedlemmer i DRU Ove Jørgensen, medlemsnr. A04010605 Genopstilling til bestyrelsen i DRU. Jeg heder Ove Jørgensen og er gift med Hanne. Sammen driver vi Kennel Blæsenborg, hvor vi opdrætter Labrador Retriever, West Highland White Terrier og Skotsk Terrier. Jeg har været i bestyrelsen i en længere periode, hvor jeg har været formand for kenneludvalget, jeg arbejder for at vi i klubben har gode opdrættere som tager deres opdræt alvorligt og hjælper gerne hvis der er brug for vejledning om opdræt. Jeg har selv opdrættet hunde siden 1982 og på den måde fået meget erfaring med hunde, deres sundhed og adfærd, det arbejde vil jeg gerne forsætte med en periode mere. Jeg er ikke så kendt fra udstillinger men kommer der da en gang i mellem. De sidste par år er gået med at uddanne mig til mentaltest dommer, som jeg håber klubben kan få meget gavn af.

Jytte Steensgård, medlemsnr. A05041303 Jeg genopstiller til en post i DRU`s bestyrelse, der er en masse ender som vi mangler at få afsluttet, dette vil jeg fortsat gerne være en del af. Jeg er en gammel kone på 60 år, jeg har ingen hjemmeboende børn, jeg har kennel Steensgård, som består af en lille flok Shih tzuèr. Min viden omkring hunde er stor, vi har haft en del forskellige racer gennem tiden, både Puddel, Cocker Spaniel, New Foundlænder, Westie, Papillon, Schæferhund og nu Shih tzu. Jeg har en del erfaring med bestyrelsesarbejde, jeg sidder som formand i vores personaleforening, og har haft den post i 12 år, og har i den samme periode været deres tillidsmand. Jeg har først været synlig som en del af DRU på udstillingerne siden april, men det var så ikke min plan at der skulle gå så længe, men jeg har ikke fået lov før. Jeg elsker at have noget at gå op i og fordybe mig ned i. Jeg har altid og er meget aktiv og er bestemt ikke bange for at lave noget. Jeg er gift og har 4 voksne børn og lige om lidt har jeg 6 børnebørn, 3 piger og 3 drenge. Jeg er formand for jyllandsafdelingen, og håber på 2 år mere for vores hovedafdeling. Jeg vil målrettet arbejde for sunde og racetypiske hunde, samt gøre mit til at vores medlemmer igen kan være stolte af at være med i vores allesammens hundeforening DRU.

17


Brian Nielsen, medlemsnr. A10111402. Jeg vil gerne stille op til DRU posten som bestyrelsesmedlem. Jeg er 42 år og har en datter på næsten 10 år. Vi bor på en nedlagt landejendom hvor vi har masse af dyr, æsler, geder, høns og ænder. Lidt katte hører også hjemme. Derudover har jeg altid haft hunde som mit favoritdyr. Har haft Siberian Husky i siden 1997, så med denne race har jeg over 20 års erfaring og generelt en god forståelse for en meget stædig hund, og hvordan de skal håndteres. Efter Tylstrup og flere opfordringer til at stille til bestyrelsen, og tænker jeg at på baggrund af det gode arbejde, som i har lavet det sidste tid med oprydning og andre gode tiltag, vil jeg gerne tilbyde min hjælp i det omfang jeg kan og passer ind i den nuværende bestyrelse. Jeg har lidt leder erfaring gennem mit job som produktionsleder og nu formand på Vestas i Hammel Er kendt for at sige min mening. Kender ikke så meget til bestyrelse arbejde, men vil gerne slå et slag for rene linjer og det som man siger også er det som vi gør. Har en sund tilgang til nye ting og mener, at jeg vil kunne give et bidrag til at være en god klub. Mener feks. kontrol af chip og vaccine skal ikke meldes ud på forhånd, men tages stik prøver uanmeldt.

Christina Sørensen, Medlemsnr. A04011701 Jeg stiller op til bestyrelsen på kommende generalforsamling. Jeg bliver 47 år. Jeg har nogen punkter, som jeg selv går meget op i og som jeg synes er vigtige mærkesager, men først og fremmest er jeg indstillet på at arbejde for at vi kan få en stærk og velfungerende klub. For mig er det vigtigt, at vi som klub arbejder for at klubbens regler/retningslinjer bliver overholdt, uanset hvad. Som klub er vi igennem en hård tid pga en række svære sager, som nuværende bestyrelse er i gang med at rydde op i, og de gør et stort stykke arbejde, samtidigt med at der skal arbejdes hårdt på at genoprette tilliden til DRU og hvad vi står for, både som stambogsførende klub og indenfor avl. Disse ting er jeg indstillet på at gå aktivt ind i og arbejde for. Det er også vigtigt at vi har en god kontrol med vores kenneler, men også dem som avler uden at være kennel, så vi er sikre på vi ikke løber ind i lignende sager igen. Jeg vil gerne gå aktivt ind i, at vi finder nogle klubber i udlandet vi kan samarbejde med, således vores medlemmer kan komme til udlandet og udstille og at man på sigt evt kan bruge certer i DRU. Da jeg er førtidspensionist efter en arbejdsskade, har jeg både tiden men så sandelig også lysten til at gå aktivt ind i bestyrelsen både i det daglige arbejde samt på udstillinger.

18


John Petersen, medlemsnr. A18101299 Nu er det tid til vores generalforsamling og der skal vi jo sammensætte vores bestyrelse på ny, og derfor genopstiller jeg til en post i DRU’s bestyrelse. Hvem er jeg så. Mit navn er John Petersen og jeg er 51 år gammel og gift. Jeg har store børn men ikke mindst har jeg 5 dejlige hunde. 3 Yorkshire Terriers, en Chinese Crested samt en Chinese Crested/Powder Puff. De 4 er/har været på udstillinger, som mange af jer sikkert ved. Jeg blev nødt til at træde ud af bestyrelsen i december 2017, efter nogle i min verden helt uholdbare beskyldninger fra den nu ekskluderede tidligere formand. Der er ingen grund til at rode op i de daværende forhold, da de er under kyndig behandling af bestyrelsen idag. Jeg har haft mange tilkendegivelser fra jer medlemmer om, at jeg skal fortsætte det arbejde med at gøre DRU til en klub vi kan være glade og ikke mindst stolte over at kalde for vores klub. Hvis nu der sidder en eller to der tænker hmm hvem F....n er ham der, jamen det er mig der solgte lodder og var ringsekretær og er udstillingsleder og altid i godt humør samt gør alt det jeg er blevet sat til. Ikke at jeg altid gør tingene rigtigt, Men jeg gør alt hvad jeg kan, ud fra de forudsætninger jeg har lært efter over 30 år i forskellige bestyrelser.

Bolette Hansen, medlemsnr. A26081601 Lidt om mig, jeg er 33 år og bor på en lille gård udenfor Middelfart sammen med min kæreste og mine 2 piger på 2 og 14 år. Vi har pt 2 hunde en blanding på 13 år og en Berner Sennen på 2 år. Jeg er selv opvokset med jagthunde (irsk sætter) som mine forældre avlede med. Jeg er stort hunde menneske og vil have hund, så længe det overhovedet er muligt. Jeg er stadig ny i DRU, men jeg fortryder på ingen måder jeg er kommet ind i den bedste hunde klub, hvor man bliver taget så godt imod og bare føler sig velkommen fra dag 1 og man får den hjælp man evt. har brug for. Det vil jeg gerne støtte godt op om, jeg er ringsekretær og ønsker og videre uddanne mig til dommer. Jeg vil gerne bruge mine kræfter på og bidrage til bestyrelsen for at holde vores klub med sunde og racetypiske hunde i en positiv retning.

19


Valghandling Jvf vedtægterne §6 skal der i august måned afvikles urafstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer af DRU.

Sådan stemmer du: Udskriv stemmesedlen og afgiv dine stemmer.

Stemmeberettigede er alle medlemmer med 6 mdrs anciennitet.

Du kan afgive max 3 stemmer.

På baggrund af Bestyrelsens aktuelle og konkrete sammensætning skal der således vælges følgende: Formand for 1 år Kasserer for 2 år 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 2 suppleanter for 1 år Valgt uden modkandidater er: Formand Marianne Jæger Kasserer Helle Søs Hansen Ikke på valg er Ulla Sørensen, bestyrelsesmedlem Øvrige poster fordeles efter stemmetal.

20

Der kan kun gives en stemme til samme kandidat. Afstemningen er hemmelig, men for kontrol af gyldighed af de afgivne stemmer, skal du påføre dit medlemsnr. på stemmesedlen og sende den med post til DRU’s advokat Kim Steen, der forestår kontrol og optælling for DRU. Advokatfirmaet Kim Steen Torvegade 4 4640 Faxe Stemmesedlen skal være Kim Steen i hænde senest 1/9-2018.


Kalender Dansk Racehunde Union 18.08.2018 09:45 Ejstrupholm hallen

National

Jyl. afd. Inde

19.08.2018 09:45 Ejstrupholm hallen

National

Jyl. afd. Inde

29.09.2018 09:45 Herlufmagle hallen

International

DRU

Inde

30.09.2018 09:45 Herlufmagle hallen

International

DRU

Inde

27.10.2018 09:45 Lem Hallen

National

Jyl. afd. Inde

02.12.2018 09:45 Medius Holsted Hallen National, Juleudstilling Jyl. afd. Inde

Udstillingskalender 2018. Tilmelding via DRU’s hjemmeside: http://dru.dk/dru-udstillinger

21


14

Hanhunde til avl Cavalier King King Charles Charles Spaniel Spaniel

Coton de Tuléar Chihuahua, korthåret

Snuggly Snuggly Icebreaker Icebreaker(Sylvester) (Sylvester) Fødselsdag: Fødselsdag:24.06.2013 24.06.2013 Dejlig han,tilbydes med et godt og roligtæver, sind oghan temperament. Sylvester til egnede er importeret fra DNA: Fri for Tyskland ogEFS har og FCICCS tavle. Hjertescanning: Mislyd 0 Mistral Prolaps 1 Han er fri for EFS og CCS Patella: 0/0 Hjertescannet 0/1 - patella 0/0 Stamtavle: Tysk import Sylvester har et dejligt sind og laver nogle skønne hvalp. Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup Han er National Champion Telefon: 22 51 37 87 Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com Telefon: 22 51 37 87 Website: www.kennelbundgaard.dk E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com Facebook: Kennel Bundgaard

Navn: Navn: Petit CocioClown´s Sidney Chanell Fødselsdag: Jun 2014 Fødselsdag: 28. 02.02.2009 DKK stamtavle, DNA Testet clear, Partella Øjenlyst. DejligPLUS rar han m/personlighed og intelligens, står 0/0, til rådighed for egnede tæver. Han har et fantastisk dejligt sind og en flot hvid meget Farve: Choko/Tan. Flot kropsbygning og proportioner. Vægt: 2,9 kraftig pels, samt sort pigmentering kg. Patella Laver super0/0. flotte hvalpe og er far til kuld på op til 7 Avlsgodkendt i DRU. Jeres tæve er velkommen til at bo hos os. Dorit Berg Telefon: 29Bonacci 23 47 08 8300 Odder E-mail: akevorkov@yahoo.dk Telefon: 1665 Website: 2033 http://akevorkov.wix.com/cocio E-mail: dorit66@live.dk

Cavalier Charles Coton deKing Tuléar Navn: Bundgaard´s Simba

West Highland White Terrier Navn: Paw Cavalier King Charles Spaniel Fødselsdag: 07.11.2009

Bobbi. Født 06.03.2009. Bobbi tilbydes til avl. Han har et godt Fødselsdag: 2015 lang blød pels, helt sort pigment på temperament17. og Nov en meget Simba tilbydesøjne til avl egnede tæver. næse, omkring ogfor mund. Simba er fri for EFS og CCS PL: 0/0. Øjenlysning: Fri. Avlgodkendt, DRU.stambog, Henvendelse tilHjertescannet Hanne Skare Henningsen PL testet 0/0. 0/1 4200 Slagelse, 500 21 420 Simba er en fin tlf. lille58 han på 585, 6,5 kg.han har585 et fantastisk sind mail:er skare-juel@mail.dk Han dansk champion

Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup Telefon: 22 51 37 87 E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com

Coton de Tuléar Cavalier King Charles Spaniel Navn: Anton

Navn: Bundgaard`s Dirch Fødselsdag: 08.03.2013 Fødselsdag: 12. Dec 2014(tilbage til oldeforældre) i DKK. Dejlig han; Stambogsført Dirch er en fantastisk Avlsgodkendt i DRU. han som er fra mit eget opdræt han er fri for EFS og CCS Kryptorchidattest, øjenundersøgelse og patellaundersøgelse ok. Anton PL 0/0 er foreløbig far til et kuld med tre hvalpe. Der er hvalpegaranti Hjertescannet 0/1 eller pengene retur. Henvendelse til: Tine Juhl Jørgensen, 5540 Ullerslev Dirch er national champion Telefon: 20 12 03 35 E-mail: tineogkenneth@hotmail.dk Henvendelse til: Ulla Sørensen Website: antoncoton.123hjemmeside.dk 7500 Holstebro

Telefon: 22513787 E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com

22

Bedste han i racen i åben klasse på udstilling i september 2015. Armenak Kevorkov, 2300 København S

Lange’s Nuno. Født 28.04.2013. er enkontrol meget kærlig han, Parring 1600kr, ved tom efterNuno dyrlæge og accept, legesyganden og med et dejligt mildt sind. Tilbydes til egnede tæver. gratis gang Farve: Ruby. Vægt: 7,4 kg. DNA: EFS og CCSfri. Hjertescanning: Mislyd 0 - Prolaps 1. PL: 0/0

Ejer information: Henvendelse: Anna og Thomas Pedersen Erik 8471Pedersen Sabro. Tlf. 30 11 70 31, 20 62 79 46 7200 Grind E-mail: annaogthomas@gmail.com Telefon: 42662113 E-mail: hoffmann@kunstsnedkeren.dk

Tibetansk Spaniel Navn: Bounty Fødselsdag: 20.10.2013 Bounty er en kærlig og opmærksom hanhund fra 2013 med racetypiske præg, der er vurderet til at være en god racerepræsentant ved sin avlsgodkendelse. Bounty er far til 2 sunde og flotte hvalpe fra 2017. Mere info ved henvendelse. Elias Madsen 7830 Vinderup Telefon: 26785326 E-mail: eliashaunstrupmadsen@gmail.com


Hvalpe til salg 23

Berner Sennen

Navn: Rico Fødselsdag: 25. Feb 2016 Race: Berner Sennen Fantastisk dejlig og med perfekt temperment tilbydes Rico til avl. Rico er den sporty type og ikke stor og tung. Han føre sig flot frem til udstilling og passer godt på familien. HD-A AD-0 OCD ikke på vist Rico er fra 25/2-2016 Steffen Gynthersen, 5500 Middelfart Telefon: 27578308 E-mail: highcarat@live.dk

Shih tzu - skønneste uldtotter • Chippet • Ormekur

• Stambog • Vaccineret

• Øremærket • Pris 12

6 skønne hvalpe efter Kennel ShihTzu Paradis Stoffer og Kennel ShihTzu Paradis Vila (Molly i daglig tale). Begge hunde med fine stambøger hos DRU. Der er 3 smukke hunner og 3 lækre hanner. Hvalpene er klar til at flytte hjemmefra medio maj 2018 Tanja Ramgil 4070 Kirke Hyllinge Telefon: 40444290 E-mail: tanjaramgil@hotmail.com

23


Det rigtige valg

til sensitive hunde Nu også i praktisk serveringsskål.

Prøv SELECT GOLD Sensitive vådfoder til hunde med tendens til sensitiv fordøjelse. SELECT GOLD Sensitive fås i varianterne Junior, Adult og Senior - til alle stadier af et godt hundeliv. Fås i følgende varianter: Kylling med ris, Okse med ris, Vildt med kartoffel og And med kartoffel.

www.select-gold.com/dk

24

LOVE IS WORTH ITS WEIGHT IN GOLD. SELECT GOLD.

Eksklusivt i


Stemmeseddel Urafstemning til Bestyrelsen i DRU, 2018 Max. 3 krydser og max. ét kryds på hver kandidat

Ove Jørgensen Jytte Steensgård Brian Nielsen Christina Sørensen John Petersen

Sæt

X

Bolette Hansen

Mit medlemsnummer:

Sendes til: Advokatfirmaet Kim Steen, Torvegade 4, 4640 Faxe. Stemmesedlen skal være Kim Steen i hænde senest 1/9-2018. 25

Racehunden august 2018  
Racehunden august 2018