Page 1

80. ĂĽrgang

4 2

August 2017

Racehunden Tidsskrift for Dansk Racehunde Union og dens specialklubber

Ferie-

tid

1


Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen

22 2

Formand Helle Øllgaard Formand Helle Øllgaard Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14 Formand Helle og Øllgaard Telefontid: mandag onsdag kl. 13-14 tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14 tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Tlf. 76 24 02 62 Øllgaard Formand Helle tirsdag og62 torsdag kl. 16.30-18.30 Tlf. 76 24 02 Telefontid: Mail: helle@dru.dk 76 24 02 62 kl. 13.00 - 14.00 Mail:Tlf. helle@dru.dk mandag - onsdag Mail: helle@dru.dk tirsdag - torsdag kl. 17.00 - 18.30 Tlf. 7624 0262. Mail: helle@dru.dk Næstformand Michelle Paarup Næstformand Michelle Paarup I øvrigt formand for: Udstillingsudvalg, Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Forretningsog Lovudvalg, Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Næstformand Michelle Paarup Tlf. 51 85 97 04 Stambogsudvalg, Dommerudvalg Tlf. 51 85 97 04mandag-onsdag Telefontid: kl. 17-19 Mail: michelle@dru.dk Mail:Tlf. michelle@dru.dk 51 85 97 04 Mail: michelle@dru.dk Næstformand Beate Feddersen Tlf: 51859701 Telefontid: MandagJytte - onsdag kl. 16.30 - 18.30 Kasserer Dyrgaard Kasserer Jytte Dyrgaard Mail: beate@dru.dk Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19 Kasserer Jytte Dyrgaard Tlf. 51 85 97 03 Tlf. 51 85 97 03Mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: Mail: jytte@dru.dk Mail:Tlf. jytte@dru.dk 51 85 97 03 Mail: jytte@dru.dk

2

Konstitueret kasserer Sekretær Beate Feddersen UllaBeate Bundgaard Sørensen Sekretær Feddersen Mail: ulla@dru.dk beate@dru.dk Mail:Mail: beate@dru.dk Sekretær Beate Feddersen Mail: beate@dru.dk Telefon: 22513787

Kontakt DRU Kontakt KontaktDRU DRU Al henvendelse til DRU Al henvendelse til til: DRU skalskal ske ske til: til: Post skal sendes Al henvendelse til DRU skal ske til:

Postboks 83, 6950 Ringkøbing Vær opmærksom på at anbefalede breve og pakker bliver sendt retur til afsender, samt ingen rekommanderede breve til bestyrelsens privat adresser. Dansk Racehunde Union Dansk Racehunde Union Jørgen Jensens Vej · 4700 Næstved Dansk Racehunde Jørgen Jensens Vej 25Union ·25 4700 Næstved helle@dru.dk · Telefon 76 24 62 02Næstved 62 Jørgen Jensens Vej7625 · 4700 helle@dru.dk · Telefon 24 02 CVR: 72212 helle@dru.dk · Telefon 76 24 02 62 CVR: 221 221 72212 CVR: 221 72212 Telefontid: Redaktionen: Telefontid: Mandag og onsdag kl. 13.00-14.00 Telefontid: Mandag og onsdag kl. 13.00-14.00 Webmaster : onsdag Allan Tirsdag og kl. Laursen 16.30-18.30 Mandag ogtorsdag 13.00-14.00 Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 Racehunden: Henriette H. Christensen

Telefontid: hverdage 9.30 - 13.00

Best.-medlem Ove Jørgensen Best.-medlem Ove Jørgensen Sekretær John Petersen Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: kl. 17-19 Mail:mandag-onsdag johnpapir@dru.dk@dru.dk Best.-medlem Ove Jørgensen Tlf.85 5196 8598 96 98 Tlf. 51 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 ove@dru.dk Mail:Mail: ove@dru.dk Tlf. 51 85 96 98 Mail: ove@dru.dk

I øvrigt formand for: Best.-medlem Sørensen Best.-medlem Ulla Ulla Sørensen Kenneludvalg ulla@dru.dk Mail:Mail: ulla@dru.dk Best.-medlem Ulla Sørensen Mail: ulla@dru.dk Bestyrelsesmedlem Tina Christensen

Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk

Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk

Best.-medlem Henriette H. Christensen Best.-medlem Henriette H. Christensen henriette@dru.dk Mail:Mail: henriette@dru.dk Best.-medlem Henriette H. Christensen Bestyrelsesmedlem Ove Jørgensen Mail: henriette@dru.dk Telefontid: mandag - onsdag kl. 17.00 - 19.00 Tlf. 5185 9698 Mail: ove@dru.dk

Suppleant Jimmy Alfsen Suppleant Jimmy Alfsen Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 Suppleant Jimmy Alfsen Tlf.85 5197 8505 97 05 Tlf. 51 Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19 jimmy@dru.dk Mail:Mail: jimmy@dru.dk Tlf. 51 85 97 05 Mail: jimmy@dru.dk

Suppleant Smidt Jørgensen Suppleant LoneLone Smidt Jørgensen lone@dru.dk Mail:Mail: lone@dru.dk Suppleant Lone Smidt Jørgensen Mail: lone@dru.dk

Produktion: Nybæk Grafisk 26 25 82 50 2

Redaktionen Redaktionen Redaktionen Indholdsfortegnelse:

Hjemmesiden Webmaster Webmaster Jimmy Alfsen Hjemmesiden Jimmy Alfsen Racehunden Redaktør Michelle Paarup Hjemmesiden Redaktør Webmaster Jimmy Alfsen Racehunden Michelle Paarup S.3 Leder Henriette Helene Christensen Racehunden Redaktør Michelle Paarup Henriette Helene Christensen Henriette Helene Christensen S.4 Annonce S.5 Dagsorden til generalforsamling 2017 Kære læsere Kære læsere S.6 – 7 Opstillinger og stemmeseddel Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billedKære læsere Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billedtil bladet. Vi vil stadig meget gerne modtage er tiler bladet. S.8 – 9 Ringtræning i DRU indlæg og billedHelst kun 1 foto pr. mail - meget gerne en lille erkun til bladet. Helst 1 foto pr. mail - meget gerne medmed en lille S.10 – kun 11 1og Kalender og oversigtover billedtekst fotografens navn. Helst foto pr. mail - meget gerne med en lille billedtekst og fotografens navn. adresser DRU udstillinger opmærksom på,omdøbe attilomdøbe til navnet billedtekst og fotografens navn. VærVær opmærksom på, at filenfilen til navnet på på hund, erbilledet! på billedet! Vær opmærksom på, at omdøbe filen til navnet på S.12 Annonce denden hund, der der er på også opmærksom på,kigge at kigge kritisk om foto den hund, der er på på, billedet! VærVær også opmærksom at kritisk om foto S.13 Indkomne forslag til format og skarp tilat forstørrelse. Husk staVær også kigge kritisk om har har format ogopmærksom skarp hedhed til på, forstørrelse. Husk sta-foto ændring af vedtægter at spørge tilladelse, hvis I tager billeder af har format og om skarp hed hvis til forstørrelse. Husk dig,dig, at spørge om tilladelse, I tager billeder af staS.14 at – 15 til avlhvis I tager billeder af andre. dig, spørge Hanhunde om tilladelse, andre. Og så også husker at sende direkte til redakandre. Og hvis I16 så Iogså husker at sende direkte til redakSidehvis Annonce tionsudvalget. Og hvis I så også husker at sende direkte til redaktionsudvalget. tionsudvalget.

ForsidenForsiden: Fjordlykkes Forsiden Birla Lille Bjørn Forsiden Ejer:

Martin Kaae Hansen

Fotograf: Dorte Guldbech Pedersen


LEDER

Beate takker for 2 år i bestyrelsen Jeg har valgt at give ordet videre til en anden i denne udgave, nemlig bestyrelsesmedlem Beate Feddersen: Kære medlemmer i DRU Jeg vil gerne sige tak for den tillid jeg har fået af medlemmerne. Jeg stiller ikke op til hovedbestyrelsen grundet sygdom. Det har været to lærerige og spændene år og jeg kan kun opfordre jer til at prøve at

springe ud i bestyrelsesarbejdet og se tingene fra den anden side af bordet. Min sidste bøn til jer er at i husker at komme og stemme til generalforsamlingen, det er meget vigtigt for bestyrelsen og igen, her kan man komme med sin stemme og blande sig .

Tak for denne gang Beate Feddersen 3


Tank billigt og støt Dansk Racehunde Union

4

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Racehunde Union med 6 øre hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får Dansk Racehunde Union en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale. Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk.

www.ok.dk 4


Dagsorden til ordinær generalforsamling i DRU Nyborg Idrætscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg. den 30. september 2017 kl. 14.00. Dagsorden jf. vedtægterne: - Valg af dirigent. - Valg af referent og stemmetællere - Bestyrelsens beretning. - Fremlæggelse af regnskab. - Indkomne forslag (Forslags stiller skal være tilstede på generalforsamlingen, ellers forkastes forslaget)

Tilmelding senest den 15. september 2017 på mail til helle@dru.dk af hensyn til bestilling af kaffe og franskbrød.

- Godkendelse af kommissorier for faste udvalg. - Fastsættelse af kontingent. - Forslag til kontingent stigning fra bestyrelsen, fremlægges på generalforsamlingen. - Fastsættelse af takster - Forslag til ændring af takster fra bestyrelsen, fremlægges på generalforsamlingen. - Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse. - Valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret - Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen 1 Ændring af §6 stk 2: Stk. 2 Alle A og B medlemmer kan efter 6 mdr. medlemskab opstille til valg som bestyrelsesmedlem i DRU. Alle A og B medlemmer kan efter 2 års medlemskab opstille til valg til kasserer eller formand i DRU. Kandidater, der ønsker at opstille, fremsender senest 1. juli en motiveret opstilling til bestyrelsen. En kandidat kan udelukkende opstille til en post i bestyrelsen. 2 Ændring af § 1 Dansk Racehunde Union, DRU. Foreningen er stiftet i 1937. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse. 5


6

Opstillinger til bestyrelsen i DRU:

6

De fleste kender mig nok som ’Kage-Foto-Tenna’, men tro det eller ej, jeg kan andet end at spise kage og fotografere på udstillingerne. Jeg er udlært indenfor Telebranchen, og kender til at have kontakt med mennesker, også på travle dage. Mit kendskab til DRU startede med at jeg som 16-årig købte min første egne hund, en collie, som havde DRU stamtavle. Derfor var det også naturligt for mig, at fortsætte i DRU da jeg skulle have en ny hund senere. Der lavede jeg dog et drastisk race-skift, eftersom jeg gik fra 30 kg., til 2 kg. Min efterfølgende hund blev nemlig en chihuahua, som jeg stadig har. Udover racen chihuahua, er også sheltie stødt til med tiden. Det startede egentlig med en mindre redningsaktion, da jeg af omveje hørte, at en sheltie ikke havde det godt. For at gøre en lang historie kort; Ja, så endte han hos mig, og de fleste kender ham fra udstillingerne. Til dagligt, administrerer jeg bla. en stor hundegruppe, på knap 14.000 medlemmer, så jeg har min hobby meget tæt inde på livet. I 2014, kunne jeg så tilføje Hundeholder-uddannelsen til hunde-CV’et, som er en interessant og lærerig uddannelse, jeg varmt kan anbefale til alle med interesse for hunde. Yderligere har jeg tidligere prøvet kræfter med bestyrelses-arbejde, men tiden var da ikke til det, det er den nu! Jeg mener selv at jeg har meget konstruktivt at bidrage med, i vejen mod et endnu større og stærkere DRU.

Jeg ønsker at genopstille til bestyrelsen i DRU, jeg har de sidste 2 år været en del af DRU`s bestyrelse, jeg elsker bestyrelsesarbejdet, og jeg føler slet ikke at jeg er færdig med mit arbejde i DRU, de fleste kender mig fra udstillingerne hvor jeg udstiller mine Cavalier og en enkelt Phaléne. Jeg er førtidspensionist og bruger meget tid på at træne mine hunde samt løbe agility med flere af dem. Jeg er gift med Martin og sammen har vi vores datter Natascha, vi er alle tre aktive i DRU, hvor udstilling er blevet vores fælles hobby. Jeg ser mig selv som en arbejdsbi, der elsker nye udfordringer og jeg er ikke bange for at tage fat eller prøve noget nyt. Jeg vil fortsætte det arbejde som vi i bestyrelsen er i fuld gang med, jeg vil fortsat arbejde for racetypiske og sunde racehunde sammen med den øvrige bestyrelse.

Tenna Nielsen Medlemsnummer: A27031201

Jytte Steensgård Medlemsnummer: A05041303

Ulla Sørensen Bestyrelsesmedlem - A28091101

Jeg stiller hermed op til bestyrelsen i DRU. Jeg har en del erfaring med bestyrelses arbejde Jeg er tillidsrepresentant og har været i 12 år på mit job. De samme 12 år har jeg siddet som formand for personaleforening Derudover er jeg suppleant til 3F bestyrelse, men jeg brænder for mine hunde og vores klub. Om 3 1/2 år går jeg på efterløn, jeg stiller derfor kun op som almindelig bestyrelsesmedlem


Opstillinger til bestyrelsen i DRU: Jeg vil gerne opstille som bestyrelsesmedlem i DRU. Mine prioriteter er at støtte at DRU fortsat arbejder for avl af sunde og racetypiske hunde, opfostret i sunde miljøer i såvel stue som kennelopdræt. Den anerkendelse DRU har opnået, såvel ift avlsarbejde, som de gode udstillinger, der er rare for medlemmerne at komme på, kræver meget arbejde. Der er derfor brug for en fuldtallig bestyrelse, så bestyrelsesarbejdet kan fordeles på flere hænder. Jeg er parat til at støtte op om dette arbejde. Marianne Jæger, Kalundborg Medlemsnummer: A05080202

Jeg hedder Kurt Friedrichsen. Jeg opstiller gerne som bestyrelses medlem for DRU. Jeg er 37 år og bor i Sønderjylland, jeg bor sammen med min kæreste på en et nedlagt landbrug vi har to hunde, og jeg har haft West Highland White Terrier siden 1998. Jeg søger denne post i bestyrelsen da jeg jeg brænder meget for DRU i helhed, men også fordi det kunne være rigtig spændene at være med til at man kunne bidrage med noget positivt til nok DK’s mest seriøse hundeklub. Lidt om mig selv så er jeg lidt af en arbejdshet. Jeg er gerne på 100%, jeg er arbejdsvillig også har jeg jo selvfølgelig også lidt en mening. Jeg er en rigtig god lytter..... og jeg hører alt... jeg deltager gerne i en fantastisk god debat, og så er mit motto der findes altid en løsning. Jeg syntes at det kunne være spænende at beskæftige sig med DRU også fordi der er så mange medlemmer der ser DRU som en meget vigtig del af deres hverdag, det vil jeg rigtig gerne være med til, at de fortsat syntes det er en meget vigtig del af deres liv. Jeg ønsker at arbejde for en stærk og troværdig forening, som er til for vores fantastiske hunde og DRU’s medlemmer. Kurt Friedrichsen Medlemsnummer: A15040801

7


Opstilling til formandsposten i DRU: Jeg genopstiller hermed, til posten som formand for DRU. Jeg er 40 år og bor i Vestjylland, sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg har siddet i bestyrelsen i DRU I 6,5 år. Det sidste 2,5 år som formand. Jeg besidder en masse viden inden for, og om DRU. Viden som jeg fortsat ønsker at bidrage med i den daglige drift af foreningen. Jeg er arbejdsom, og jeg er ikke bange for at tage fat. Jeg er positiv af natur, og så elsker jeg arbejdet for sunde og racetypiske hunde af alle racer. Jeg er ikke bange for at sige min mening, og jeg står fast på mine holdninger. Jeg elsker at have mange bolde i luften, og så banker mit hjerte for DRU. Siden jeg er tiltrådt som formand har bestyrelsen forestået mange tiltag til bedring af DRU´s økonomi, vi har sammen formået, at ændre retning og dermed bedre DRU´s fremtid. DRU skal fortsat være en positiv forening, hvor nye udstillere og medlemmer føler sig velkomne. Jeg ønsker fortsat at stå i spidsen for at gennemfører, flere tiltag og bedre fremtiden i en positiv ånd for DRU. Jeg ønsker at arbejde for, at DRU også i fremtiden, forbliver en stærk og troværdig forening, som er til for vores hunde og vores medlemmer. Helle Dalby Øllgaard Jensen Medlemsnummer: A22040804

Opstilling til kasserer i DRU: Jeg opstiller til posten som kasserer. Jeg bor på en nedlagt landejendom udenfor Juelsminde med 3 heste og 3 Broholmere. Derudover er jeg hundetræner i min fritid. Jeg har en bred baggrund med kasser posten både fra den lokale Rideklub, Borgerforeningen, og jeg er i øjeblikket kasser i foreningen Den Gamle Broholmer. Jeg ønsker at være med til at bevare DRU fremover og arbejde for at sikre sundheden hos vores hunde uanset race. Helle Hansen Medlemsnr. A5031401

8


Valg til bestyrelsen i DRU: Medlemsnummer: Påfør dit medlemsnummer her over

KLIP UD

Tenna Nielsen Ulla Sørensen Jytte Steensgård Marianne Jæger

Sæt

X

Kurt Friedrichsen

KLIP UD

Der må sættes 3 x på stemmesedlen. Alle A og B medlemmer har stemmeret, stemmesedlen må gerne kopieres. Der må kun indsendes 1 stemmeseddel pr. medlem. Men gerne flere stemmesedler i samme kuvert. Stemmesedlen indsendes til: Advokatfirmaet Kim Steen, Torvegade 4, 4640 Faxe. Stemmesedlen skal være Advokaten i hænde senest den 10. september 2017 kl. 13.00. 9


RINGTRÆN

10


NING DRU

11


Kalender

Dansk Racehunde Union Husk altid at holde dig opdateret om vores udstillinger, arrangementer, lovstof og øvrige informationer pü vores hjemmeside: www.dru.dk

12

19.08.2017 Lem Hallen

National

Jyllandsafdelingen

20.08.2017 Lem Hallen

National

Jyllandsafdelingen

16.09.2017 Herlufmagle hallen

International DRU

17.09.2017 Herlufmagle hallen

International DRU

21.10.2017 Helle Hallen

National

DRU

03.12.2017 Medius Holsted

National

Juleudstilling, Jyllandsafdelingen


Oversigt over adresser til DRU udstillinger

Lillebælts hallen

Færøvej 74-76

5500 Middelfart

Helle Hallen

Vrenderupvej 40 C 6818 Årre

Grønbrohallen

Grønbrovej 1

4262 Sandved

Ejstrupholm Hallen Vestergade 38 B

7361 Ejstrupholm

Nyborg Hallen

Storebæltsvej 13

5800 Nyborg

Lem Hallen

Skolebakken 20

6940 Lem

Herlufmagle Hallen Ravnstrupvej 1

4160 Herlufmagle

Medius Holsted

6670 Holsted

Højmarksvej 18

13


Ny reklame fra Avifauna

Ny reklame fra Avifauna

14


Indkomne forslag til ændring af vedtægter FORSLAG FRA CHRISTEL SEJER CLAUSEN: 1. Jeg vil gerne at vi ikke avler mere end 2 gange i streg på en tæve. sker dette, kommer der ikke stambog på hvalpe. 2. Hanner med tavle i DRU ikke bruges til tavleløs avl og sker dette får du en løftet pegefinger, sker dette igen er det slut med at bruge ham i DRU . 3. Matador avl, hvis vi måske kunne snakke om hvor mange gange hanner højst må bruges. jeg synes det er et emne som skal op. (Bestyrelsens kommentar, fint at få det diskuteret og få en holdning frem, dog hører forslagene ikke til på generalforsamling, men skal fremsendes til bestyrelsen som tager stilling på bestyrelsesmøde) FORSLAG FRA KJELD DUEHOLM HANSEN: 1. Årets hund I DRU For at blive årets hund skal hundens ejer være medlem af DRU Point til årets hund opnås på følgende måde - 2 point for SL/ CAC - 1 Point for 1 præmie

- 4 Point for BIS 1 - 3 Point for BIS 2

- 2 Point for BIS 3 - 1 Point for BIS 4

Hvis der er mindre end 4 der får BIS uddeles pointen derefter altså ved 3 BIS præmier starter BIS 1 med 3 point og ved eks. 1 hund gives der så 1 point. Senest 2 uger efter sidst udstilling skal ejeren indsende (hvis man er interesseret) til DRU hvor mange point vedkommende hund har opnået med oplysninger om tid, sted og point udfyldt i et EXEL ark hentet ved DRU (jeg har tænkt på a DRU laver en formular som er udfyldt med årets udstillinger) som så kan downloades og fylde point ind. Så vil DRU kontrollere dem som kan blive relevant og invitere de 10 bedste til presentation og for deling af rækkefølgen med den som har opnået fleste point så bliver årets hund så på dagen vil man starte med at lykønske fra nr. 10 og op til Årets hund så er der stadigvæk spænding om hvem der bliver årets hund og så bliver den hund som har været bedst over hele året ÅRETSHUND. PS. Det skal også være gratis at være nomineret og hund skal være tilstede på dagen Som jeg ser det vil det gøre arbejdet meget lettere for DRU og også animere folk til at stille op til så mange udstillinger som muligt. (Bestyrelsens kommentar, fint at få det diskuteret og få en holdning frem, dog hører forslagene ikke til på generalforsamling, men skal fremsendes til bestyrelsen som tager stilling på bestyrelsesmøde. Det påpeges at der ikke i dette forslag er taget højde for den væsentlige udgift der er forbundet med at afholde ”årets hund”) 15


14

Hanhunde til avl Cavalier King King Charles Charles Spaniel Spaniel Snuggly Snuggly Icebreaker Icebreaker(Sylvester) (Sylvester) Fødselsdag: Fødselsdag:24.06.2013 24.06.2013 Dejlig han,tilbydes med et godt og roligtæver, sind oghan temperament. Sylvester til egnede er importeret fra DNA: Fri for Tyskland ogEFS har og FCICCS tavle. Hjertescanning: Mislyd 0 Mistral Prolaps 1 Han er fri for EFS og CCS Patella: 0/0 Hjertescannet 0/1 - patella 0/0 Stamtavle: Tysk import Sylvester har et dejligt sind og laver nogle skønne hvalp. Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup Han er National Champion Telefon: 22 51 37 87 Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com Telefon: 22 51 37 87 Website: www.kennelbundgaard.dk E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com Facebook: Kennel Bundgaard

Coton de Tuléar Bobbi. avl. Han har et et godt Bobbi.Født Født06.03.2009. 06.03.2009.Bobbi Bobbitilbydes tilbydestiltil avl. Han har godt temperament lang blød pels, helthelt sortsort pigment på temperamentog ogenenmeget meget lang blød pels, pigment næse, omkring øjne og mund. på næse, omkring øjne og mund. Avlgodkendt, DRU.stambog, PL: 0/0. Øjenlysning: Fri. Avlgodkendt, DRU.stambog, PL: 0/0. Øjenlysning: Fri. Henvendelse til Hanne Skare Henningsen Henvendelse tiltlf. Hanne Skare Henningsen 4200 Slagelse, 58 500 585, 21 420 585 4200 skare-juel@mail.dk Slagelse, tlf. 58 500 585, 21 420 585 mail: mail: skare-juel@mail.dk

Coton de Tuléar Cavalier King Charles Spaniel Navn: Anton

Navn: Bundgaard`s Dirch Fødselsdag: 08.03.2013 Fødselsdag: 12. Dec 2014(tilbage til oldeforældre) i DKK. Dejlig han; Stambogsført Dirch tilbydesitil avl for egnede tæver, han er udstillet og har Avlsgodkendt DRU. opnået flere titler,øjenundersøgelse hans mor og far bor hos os, de er begge ok. Kryptorchidattest, og patellaundersøgelse Anton er foreløbig far til etflere kuldtitler. med tre hvalpe. udstillede og har opnået Der er EFS hvalpegaranti Fri for og CCS eller pengene retur. Henvendelse hjertescannettil: 0/1Tine Juhl Jørgensen, 5540 Ullerslev Telefon: 20 Patella 0/0 12 03 35 E-mail: tineogkenneth@hotmail.dk Henvendelse til: Ulla Sørensen Website: antoncoton.123hjemmeside.dk 7830 Vinderup Telefon: 22513787 E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com facebook: Kennel Bundgaard

16

Petit Clown korthåret Sidney Chanell Chihuahua, Navn: Petit Clown Sidney Chanell

Navn: Cocio Fødselsdag: 28.06.2014 Fødselsdag: 02.02.2009 Race: Coton de Tuléar Dejlig rar han m/personlighed og intelligens, står til rådighed for med DKK stamtavle Han har lang,kraftig hvid pels og et egnede tæver. dejligt sind. Farve: Choko/Tan. Flot kropsbygning og proportioner. Vægt: 2,9 Far kuld 0/0. på 7 og part.0/0.Højt præmieret/godkendt til avl kg. til Patella hos DRU og DKK. Jeres tæve er velkommen til at bo hos os Avlsgodkendt i DRU. eller vi kan jer hvis detpåerudstilling bedst fori september jeres tæve2015. Bedste hankomme i racen itil åben klasse Henvendelse til: Dorit Berg Bonacci, S 8300 Odder, Armenak Kevorkov, 2300 København Telefon: 29 231665, 47 08 Telefon: 2033 E-mail: dorit66@live.dk E-mail: akevorkov@yahoo.dk Website: http://akevorkov.wix.com/cocio

Cavalier King Charles Spaniel Navn: Rex Cavalier King Charles Spaniel Fødselsdag: 17.04.2014

Lange’s Nuno. Født 28.04.2013. Nuno en meget kærlig Så er Rex godkendt til avl - han harer vundet en del 1. han, legesyg ogpå med et dejligt mildt sind. Tilbydes til egnede tæver. præmier udst. samt SL unghund. Senest certifikat i åben Farve: Ruby. Vægt: 7,4 kg. DNA: EFS og CCSfri. Hjertescanning: klasse samt 1. præmie. Er EFS- og CCS-fri, patella lux. 0/0 og Mislyd 0 - Prolaps 1. PL: 0/0 hjertescanningen 0/1 i mislyd/prolabs. En glad charmetrold Henvendelse: Anna og Thomas Pedersen og godt sind.Tlf. 30 11 70 31, 20 62 79 46 8471 Sabro. Henvendelse til: Kirsten Holmgaard Nielsen E-mail: annaogthomas@gmail.com 8850 Bjerringbro Telefon: 86131460 E-mail: holmgaard61@outlook.com

Phalene Navn: Frk. Friis`Toulouse Fødselsdag: 12.12.2014 Toulouse tilbydes til egnede Papillon og Phaléne tæver, han har et lækkers sind og elsker at arbejde, han løber agility og går til lydighedstræning. Højde 30 cm. vægt 4,8 kg. PL 0/0 Toulouse er National Champion Henvendelse til: Ulla sørensen, 7830 Vinderup Telefon: 22513787 E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com


Cavalier King Charles Special

Navn: Kalle Fødselsdag: 23.03.2015 Kalle er godkendt til avl. Senest 1. præmie og champion certifikat i åben klasse. Er EFS- og CCS-fri, patella lux. 1/0 og hjertescanningen 0/1 i mislyd/prolabs. En rigtig charmør med et super godt sind. Henvendelse til: Jette Holm, 7730 Hanstholm Telefon: 61621114 E-mail: jette@clausogjette.dk

17

Rottweiler hvalpe

Pris: 12. Antal: 6 Chippet, Ormekur, Stambog, Vaccineret. Af den ”Gamle Type”. Store og brede, med store flotte hoveder. Vi forventer disse hvalpe vil blive store, smukke og kraftfulde. Med et super godt sind og temperement, velegnene til Udstilling og som smukke familiehunde. www.VomHauseDesteny.com Henvendelse til: Villy Bernhard Pedersen 9631 Gedsted, Telefon: 86637880 E-mail: vomhausedesteny@hotmail.com

Anerkendte klubber i DRU: FCI relaterede klubber www.den-danske-hundeforening.com/ Svensk SHK http://www.svenskahundklubben.se/ Norge, NHL http://www.norgeshunder.no/ DRC, Tyskland http://www.drc-soltau.de/ Link til international organisation EKN: http://european-kennel-network.jimdo.com

17


Er du opdrætter? Kingsmoor er det naturlige valg for den kvalitetsbevidste opdrætter. Som medlem af Kingsmoor Breeder Club kan du bl.a. købe hunde- og kattemad i breeder-sække til attraktive priser. Du handler på webshoppen, hvor du f.eks. også kan bestille hvalpepakker. Vi leverer selvfølgelig til døren.

Din kontakt hos Kingsmoor er Henrik Høybye, der har mere end 10 års brancheerfaring som konsulent overfor de danske hunde- og katteopdrættere og pensioner. Henrik har selv fire hunde, en Griffon Belge, en Griffon Bruxellois, en 18 Tervueren samt en Groenendael.

Kontakt Henrik Høybye på telefon 5051 7808 eller e-mail hh@kingsmoor.dk Du kan også tilmelde dig opdrætterordningen på kingsmoorpetfood.dk

Racehunden 0817 low  
Advertisement