Page 1

Razpisni pogoji Juniorjevega likovnega ekonate»aja 2010 Organizator Organizator likovnega ekonatečaja je založnik revije National Geographic Junior, Založba Rokus Klett, d. o. o.

Trajanje Likovni natečaj se začne 1. februarja 2010 in zaključi 31. marca 2010.

Sodelovanje na natečaju Na natečaju lahko sodelujejo vsi osnovnošolci, ki živijo v Republiki Sloveniji, so starejši od 6 in mlajši od 15 let in niso družinski člani zaposlenih pri organizatorju natečaja. Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo razpisnih pogojev natečaja. Udeleženec sprejme razpisne pogoje s tem, ko pošlje svoje likovno delo na natečaj.

Pogoji za uvrstitev na natečaj Udeleženci natečaja si za ustvarjanje lahko izberejo katero koli ogroženo živalsko vrsto, izbrano žival pa morajo oblikovati iz katerega koli odpadnega materiala (embalaže, plastenk, pločevink, papirja, kartona, lepenk, tkanine, plastičnih vrečk, žice, lesenih palčk … ali tudi kombinacije teh materialov). Lahko jo pobarvajo, polepijo z barvnim papirjem ali čim drugim. Lahko gre za samostojen kip ali za živalsko 3D-figuro, predstavljeno v določenem okolju (maketa). Sodelovanje na natečaju je veljavno zgolj s priloženim formularjem oziroma prijavnico, ki si jo lahko natisnejo s spletne strani www.junior.si. Prijavnica vsebuje naslednje podatke: • ime in priimek • naslov dela • telefonska številka • elektronski naslov • starost • šola, ki jo obiskuješ • mentor (če ga imaš) • podpis starša ali skrbnika Likovno delo je treba skupaj s prijavnico prinesti ali poslati na naslov National Geographic Junior, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, ali v Art Center, Komenskega 9, 1000 Ljubljana — s pripisom Za Juniorjev likovni ekonatečaj.

Izbor najboljših izdelkov Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenjevala natečajna komisija, ki jo sestavljajo: • Dr. Beatriz Čerkez Tomšič (likovna pedagoginja), • Iztok Amon (likovni pedagog), • Irena Cerar (odgovorna urednica izdaj National Geographic Junior). Med natečajnimi izdelki bo natečajna komisija upoštevala: • izvirnost likovnega motiva in • kakovost tehnične izvedbe.


Razpisni pogoji Juniorjevega likovnega ekonate»aja 2010 Nagrade Prva nagrada: zmagovalec natečaja prejme enotedenski paket za štiri osebe v luksuznem apartmaju Bohinj Park EKO Hotela Druga nagrada: skiro + obiskovanje likovne delavnice po izbiri v Art centru Pionirskega doma v Ljubljani Tretja nagrada: skiro Preostale nagrade: nagrajenci od 4. do 20. mesta bodo obiskali Gorniški doživljajski park Jezersko Prvih 20 bo prejelo tudi knjigo National Geographica o ekologiji za otroke, ki jo poklanja organizator natečaja, ter si v bližnjem Kindovoru skupaj s starši oziroma spremljevalci ogledalo film Želvino osupljivo potovanje. Nagrade za srečneže: med nenagrajenimi avtorji prispelih likovnih del bomo izžrebali 15 srečnežev, ki bodo prejeli plišaste igrače WWF (World Wildlife Foundation). Del izkupička od prodaje teh igrač gre za ohranitev ogroženih živalskih vrst. Nagrade za mentorje: mentorji najboljših treh izdelkov prejmejo knjižno nagrado. Izbrana likovna dela bomo razstavili v ART CENTRU Pionirskega doma v Ljubljani (Komenskega 9), kjer bo 22. aprila 2010, na dan Zemlje, odprtje razstave in podelitev nagrad. Najboljša likovna dela bomo objavili v reviji National Geographic Junior in na spletnih straneh revije. Organizator si pridružuje pravico, da se število razstavljenih del določi ob zaključku natečaja v skladu s kakovostjo prispelih likovnih del. Seznam nagrajencev natečaja in najboljša likovna dela bodo najkasneje maja 2010 objavljena tudi v reviji National Geographic Junior in na spletnih straneh www.junior.si.

Prevzem nagrad Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenci bodo o nagradah in načinu njihovega prevzema obveščeni najpozneje v 14 dneh po izboru, in sicer s pisnim sporočilom organizatorja. Vsi nagrajenci so dolžni na poziv organizatorjev posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno številko, davčno izpostavo) in v tednu dni po obvestilu, da so prejemniki nagrade, poslati organizatorjem podpisano potrdilo o prevzemu nagrade. Če nagrajenci zahteve ne izpolnijo, izgubijo pravico do nagrade, organizatorju pa nagrade tem nagrajencem ni treba podeliti. Nagrada se v takem primeru ne podeli.

Davki od nagrad Organizator bo pri nagradah obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.


Razpisni pogoji Juniorjevega likovnega ekonate»aja 2010 Zaključek natečaja Dokumentacijo o natečaju hrani uredništvo revije National Geographic Junior, in sicer: • dokumentacijo o organizaciji in izvedbi natečaja kakor tudi ta pravila natečaja se hrani v prostorih organizatorja natečaja, • dokumentacijo o nagrajencih (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Varstvo osebnih podatkov S podpisom staršev oziroma skrbnika na prijavnici organizator smatra, da lahko za izvedbo natečaja, obveščanje o svoji ponudbi, akcijah, ugodnostih in nagradnih natečajih shranjuje podatke udeleženca in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Udeleženec (oz. njegovi starši/skrbniki) ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno (po e-pošti: junior@ rokus-klett.si) ali na drug način (po telefonu: 080 1922) zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov za namen neposrednega trženja — v času trajanja natečaja in po njegovem zaključku. Starši oz. skrbniki soglašajo tudi, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh), če so nagrajeni. Organizatorja zagotavljata varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Končne določbe Pravila natečaja stopijo v veljavo 1. 2. 2010. V času trajanja natečaja so pravila na vpogled na spletni strani www.junior.si. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni posamezne pogoje natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo objavil na spletni strani www.junior.si, tako da se bodo udeleženci lahko z njo seznanili. Ljubljana, 1. 2. 2010 Založba Rokus Klett, d. o. o.

http://junior.si/images/uploads/aktualno/Razpisni_pogoji  

http://junior.si/images/uploads/aktualno/Razpisni_pogoji.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you