Page 1

PRILOGA ZA UČITELJE april 2007

Lepo pozdravljeni! Pa je tu! Pomlad. In z njo morda tudi tista znana spomladanska utrujenost, povečana želja po prostem času, sprehodih v naravi, sanjarjenju … Včasih se zdi kar malce nepošteno — pomladi, ko je zunaj najlepše, se na mnogih področjih dogajajo stvari najbolj intenzivno, zato je delo še bolj zgoščeno in naporno. V uredništvu Juniorja si predstavljamo, da je tako tudi na šolah. Tako vam tudi tokrat skušamo na pomoč priskočiti z NGJ Prilogo za učitelje. V njej kot običajno najdete priprave in delovne liste za pomoč pri pouku, rada pa bi vas še posebej opozorila, da se šolsko tekmovanje v kvizu NGJ Bistroum hitro približuje. Potekalo bo na osnovnih šolah, 8. maja 2007. Podrobnejše informacije najdete na Juniorjevih spletnih straneh (www.junior.si), v posebni rubriki NGJ Bistroum. In kot že veste — za kakršne koli predloge, mnenja ali vprašanja nas lahko kadar koli pokličete tudi v uredništvo NG Juniorja. Vaš glas nas vedno izjemno razveseli.

Revija za mlade raziskovalce in pustolovce www.junior.si www.nationalgeographic.com/ngkids e-poπta: junior@rokus.com Revijo izdaja in zalaga Zaloæba Rokus Klett, d.o.o., po licenci ameriπke revije National Geographic Kids. Za Zaloæbo Rokus Klett: Rok Kvaternik, direktor e-poπta: rokus@rokus.com V. d. glavne urednice izdaj NG Junior: Carmen LaπiË, carmen@rokus.com Urednica Priloge: Maja OmladiË, maja@rokus.com Direktor produkcije: Klemen Fedran, klemen@rokus.com Oblikovalska realizacija: Danilo Frleæ Lektoriranje: Darka Tepina Podgorπek, Jan Grabner

NGJ Priloga za uËitelje Sestavljalke: Slavka Crljen Andreja Geržina Diana VukËeviË

Strokovni pregled: Dr. Maja Umek (druæboslovje) Dr. Darja Dimec Skribe (naravoslovje)

Želim vam veliko energije in dobre volje v prihajajoči pomadi! Zaloæba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 BrezplaËni telefon: 080 1922 Telefaks: 01/513 46 99 www.rokus-klett.si

Carmen Lašič V. d. glavne urednice izdaj NG Junior

Copyright 2007 National Geographic Society, za Slovenijo Zaloæba Rokus Klett. Vse pravice pridræane! NATIONAL GEOGRAPHIC in rumeni okvir sta varovani blagovni znamki .

Založba Rokus Klett dovoljuje fotokopiranje Priloge.

KAZALO Luč gori, okolje trpi Jajčna lupina — umetnina Zgodbe s črne celine Dolgovratke

2—4 5—8 9—11 12—15

Prilogo si lahko sami naložite s spletne strani www.junior.si .


toËka

LUČ GORI,

OKOLJE TRPI Literatura: Graham, Ian (2000): Energija vetra. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Graham, Ian (2000): Fosilna goriva. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Graham, Ian (2000): Vodna energija. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Hawkes, Nigel (2001): Podnebne spremembe. Radovljica: Didakta.

4., 5., 6., 7. in 8. razred Naravoslovje in tehnika Naravoslovje Kemija Fizika Biologija Etika in družba Namen: ■ Učenci spoznajo obnovljive in neobnovljive vire energije. ■ Spoznajo različne navade ljudi. Povzetek članka: ■ Električno energijo največkrat pridobivamo s pomočjo elektrarn. Med njimi so termoelektrarne, hidroelektrarne in jedrske elektrarne. Vse za svoje delovanje uporabljajo določene surovine oziroma vire energije. ■ Vsi viri energije pa niso obnovljivi. Neobnovljivi viri energije so snovi, ki so nastajale v geološki zgodovini več milijonov let. Mednje sodijo premog, nafta in zemeljski plin. Pri njihovem izgorevanju nastajajo izpusti, ki lahko v prevelikih količinah obremenjujejo okolje. ■ Obnovljivi viri energije se neprestano obnavljajo. Takšni viri so: sončna energija, energija vode, vetra, geotermalna energija (toplota v notranjosti zemlje) in biomasa (les in leseni odpadki, rastlinska olja ter živalski izločki). ■ V Sloveniji imamo v Šoštanju in Trbovljah termoelektrarni, ki izkoriščata energetsko vrednost premoga. V Krškem stoji jedrska elektrarna, ki izkorišča radioaktiven element uran. Hidroelektrarne pa so na Dravi, Savi in Soči. ■ Ne glede na to, od kod pridobivamo energijo, pa je ta potrebna za življenje. Uporabljamo jo za ogrevanje stanovanj, kuhanje, hlajenje … in uporabo različnih električnih aparatov, kot so na primer televizor, računalnik in radio. Namigi: ■ Učenci na tablo naredijo histogram, ki prikazuje, kako se ogrevajo stanovanja učencev. ■ Pogovarjajo se o energijah, o tem, zakaj se za ogrevanje stanovanjskih hiš večinoma ne uporablja več premog, ter o tem, da so v današnjem času mogoči čistejši načini ogrevanja, na primer na sončno ali vodno energijo. ■ Na katere načine pridobivamo električno energijo? Ali so vsi načini ‘’okolju prijazni’’?

BOJAN JURC

Spletne strani: www.modri-jan.si www.modra-energija.si www.hse-energija.si
DELOVNI LIST 1

Luč gori, okolje trpi

IME IN PRIIMEK:

RAZUMEVANJE PREBRANEGA

V članku Luč gori, okolje trpi (revija NG Junior, številka 38, na strani 20) si prebral/-a, na kakšne načine lahko pridobivamo električno energijo. Na črte napiši, kateri vir energije uporabljajo posamezne elektrarne. Termoelektrarna uporablja

.

Hidroelektrarna uporablja

.

Jedrska elektrarna uporablja

.

V članku Luč gori, okolje trpi (revija NG Junior, številka 38, na strani 20) so opisani obnovljivi in neobnovljivi viri energije. Spodaj imaš te vire naštete, ti pa jih pravilno uvrsti v preglednico. Sonce, les, premog, voda, biodizel, geotermalna energija, nafta, zemeljski plin, veter, biomasa obnovljivi viri energije

neobnovljivi viri energije

Premog spada med neobnovljive vire energije. Kaj to pomeni?

ISKANJE PODATKOV

V članku Luč gori, okolje trpi (revija NG Junior, številka 38, na strani 20) je navedeno, katere vire energije uporabljamo danes in kakšne posledice ima to na okolje. Katere vire energije pa so uporabljali včasih za ogrevanje, kuhanje in transport? O tem vprašaj svoje stare starše. Povprašaj jih tudi o tem, ali so z viri energije ravnali bolj ali manj varčno kot danes.

Utemelji, zakaj je glede na onesnaževanje okolja nujno zamenjati obnovljive vire energije z neobnovljivimi.
DELOVNI LIST 2

Luč gori, okolje trpi

IME IN PRIIMEK:

ZBIRANJE PODATKOV

Pred letom 1831, ko še ni bilo električne energije, so ljudje dolge zimske večere preživljali drugače kot danes. Pozanimaj se in napiši, kako so večere preživljali včasih in kako jih preživljamo danes. včasih

danes

— dekleta: kvačkanje — fantje: izdelovanje košar Razvijanje ročnih spretnosti

Krepitev medsebojnih odnosov

BOJAN JURC

Ustvarjalnost

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Drži ali ne drži? Obnovljiva vira energije sta sončna energija in vodna energija. Jedrska elektrarna je v Krškem. Ena najstrašnejših jedrskih nesreč se je zgodila v Černobilu v Ukrajini. Njene posledice čutijo še danes. l

l lOdgovori na vprašanja: Naštej tri slovenske reke, na katerih so zgradili večje hidroelektrarne. Katero energijo izkorišča termoelektrarna v Šoštanju? Naštej tri neobnovljive vire energije. Navedi radioaktiven element, ki ga izkoriščajo jedrske elektrarne. l

l

l l


— Namiga: ■ Učitelj prebere črtico Lovra Kuharja Tri pisanice. Učenci ugotavljajo razlike med praznovanjem velike noči nekoč in danes. ■ Učitelj sprašuje, na kaj učenci pomislijo ob besedi pirh.

4., 5., 6. in 7. razred Družba Naravoslovje in tehnika Likovna vzgoja Slovenščina

Literatura: Dolenc, Jože (1990): Velika noč na Slovenskem. Ljubljana: Družina. Kunaver, Dušica (1994): Pisanica rdeča: pirhi na Slovenskem. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. Bogataj, Janez (1999): Mojstrovine Slovenije. Ljubljana: Rokus. Revija Unikat: ideje za ustvarjalne. Marec/april 2007, številka 40. Škofja Loka: Freising.

Namen: ■ Učenci spoznajo nekaj običajev in praznikov. ■ Učenci spoznajo nekaj tradicionalnih načinov okraševanja velikonočnih jajc. Povzetek članka: ■ Jajca imajo poseben pomen po vsem svetu. Povezana so s številnimi šegami, verovanji in navadami. Mnogim ljudstvom pomenijo novo rojstvo, pomlad in upanje. Tako se na primer perzijsko novo leto v Iranu začne s pomladjo in praznikom rdečih jajc. ■ Rdeča barva pomeni sonce, energijo, kri, zdravje, uspeh in prva barvana jajca so bila rdeča. Zaradi te barve velikonočna jajca tudi imenujemo pirhi — piros v grščini pomeni ogenj, v madžarščini pa rdeč. ■ V slovenskem prostoru obstaja veliko različnih imen za barvana jajca: pisanice, pisanke, pirhi, remenke, remenice … ■ S pirhi so povezane razne igre, na primer ‘sekanje pirhov’, ‘trkanje’, ‘jabolčna kanonada’ in druge.

ARHIV ROKUS KLETT

Spletne strani: www.obi.si/si/ideenwelt/Osterspecial/Ostereier_Ostern/ index.html www.rokodelstvo.si/izdelek/pisanice www.mojnet-si.net/html/velika_noc.html
DELOVNI LIST 1

Jajčna lupina — umetnina

IME IN PRIIMEK:

LIKOVNO USTVARJANJE

Za pirhe velja: bolj so barviti in drugačni, lepši so. V spodnje modele nariši svoje vzorce, ki bi jih lahko ob veliki noči naslikal na pirhe.

RAZUMEVANJE PREBRANEGA

V članku Jajčna lupina — umetnina (revija NG Junior, številka 38, na straneh od 22 do 25) je opisano, na kakšne načine izdelujejo pirhe po Sloveniji. Poveži kraj izdelave, ime pirha in posebnost pri njegovi izdelavi. kraj

ime pirha

posebnosti pri izdelavi

Prekmurje

vrhniški pirh

nastajajo z batik tehniko

Bela krajina

pirhi iz testa

poslikave na črni podlagi

Škofja loka

pisanica

nešteto drobnih luknjic, oblikovanih v vzorec

Vrhnika

remenka

pečeno testo, okrašeno s peno

ARHIv rokus klett
DELOVNI LIST 2

Jajčna lupina — umetnina

IME IN PRIIMEK:

ENIGMATIKA

Preberi članek Jajčna lupina — umetnina (revija NG Junior, številka 38, na straneh od 22 do 25) in reši izpolnjevanko: 1. Letni čas, ko začne vse cveteti. .

2. Belokranjskim velikonočnim jajcem pravimo tudi 3. Prekmurski izraz za pirhe, v katerem beseda rumen pomeni rdeč. .

4. Velikonočnim jajcem pravimo tudi 5. Narečna beseda za veliko noč.

6. Kako se imenuje snov, s katero lahko rišemo na jajce? Iz nje izdelujejo tudi sveče. .

7. Za veliko noč lahko za barvanje izbereš kokošja, račja, nojeva ali katera druga 8. Slovenski polihistor je v Slavi vojvodine Kranjske opisal prva blagoslovljena jajca na Slovenskem.

Napiši njegov priimek (v priimku uporabi črko S).

9. Tradicionalna velikonočna slovenska slaščica z orehi. 10. Po nekaterih prepričanjih naj bi ta žival prinašala velikonočna jajca in jih puščala na travnikih. 11. Za barvanje jajc lahko uporabimo naravna in umetna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Prepiši črke z označenih polj. REŠITEV : No, če tudi ti za veliko noč barvaš jajca in jih občudujejo vsi tvoji sorodniki in prijatelji, se lahko imenuješ tako, kot je rešitev te izpolnjevanke. Super, kajne!

ARHIv rokus klett.


DELOVNI LIST 3

Jajčna lupina — umetnina

IME IN PRIIMEK:

ISKANJE PODATKOV

Vprašaj starejše osebe (babico, dedka … ) o praznovanju velike noči in barvanju oz. izdelavi pirhov v njihovi mladosti. Odgovore zapiši, nato pa jih v razredu primerjajte.

Kateri recept za barvanje je najbolj nenavaden?

Na svetovnem spletu oziroma v literaturi poišči opise značilnih velikonočnih jedi. Najbolj nenavadno jed predstavi sošolcem.

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Odgovori na vprašanja: Zakaj veliko ljudstev jajca barva rdeče? Naštej tri naravna barvila, s katerimi lahko barvamo jajca. Kako se imenuje tehnika barvanja belokranjskih pisanic? Kako se je imenovala posebna zabava v Ljubljani na velikonočni ponedeljek, v kateri so meščani metali jabolka, pomaranče, pirhe in druge dobrote v jamo, otroci pa so jih skušali uloviti? l l

l

lDrži ali ne drži? Krašenje velikonočnih jajc se je na Slovenskem najprej razvilo med kmečkim prebivalstvom. “Piros” v madžarščini pomeni rumen. Idejo o velikonočnem zajčku so k nam prinesli Italijani. l

l l


ZGODBE S Literatura: Cvjetičanin, Biserka (1978): Oglejmo si svet. Afrika. Ljubljana: Mladinska knjiga. Haas, Robert B. (2005): Afrika. Portret iz zraka. Ljubljana: Darila Rokus. Hvastija, Branko (1994): Južnoafriška republika. Ljubljana: Ljubljanska banka: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj. Geodetski zavod Slovenije (2001): Atlas sveta za osnovno šolo. Ljubljana: Mladinska knjiga. Geodetski zavod Slovenije (2002): Atlas sveta za osnovne in srednje šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.

4., 5., 6., 7. in 8. razred Naravoslovje in tehnika Geografija Namen: ■ Učenci spoznajo nekaj različnih načinov življenja v Afriki. ■ Spoznajo nekaj značilnosti Južnoafriške republike. Povzetek članka: ■ Južnoafriška republika je država v Afriki. V tej državi je veliko socialnih, kulturnih in verskih razlik med ljudmi. Na eni strani je revščina, na drugi bogastvo. Tam lahko spoznamo nekaj zanimivih plemenskih obredov in običajev, nekateri pa so podobni našim. ■ V Afriki je veliko različnih in zanimivih živali. ■ V državi je šolstvo plačljivo, kar pomeni, da morajo šolo starši plačevati že od prvega razreda. Eden od vprašanih dečkov meni, da je izobrazba edini izhod iz revščine in pot v boljšo prihodnost.

Pripomoček: Globus sveta Spletne strani: www.afrika.si www.gea-on.net http://sl.wikipedija.org

Namig: ■ Učitelj vpraša učence, kakšno bi bilo njihovo življenje v Afriki. Opišejo naj, kaj bi tam počeli ipd.

CIRIL JAZBEC
DELOVNI LIST 1

Zgodbe s črne celine

IME IN PRIIMEK:

RAZUMEVANJE PREBRANEGA

Preberi članek Zgodbe s črne celine (revija NG Junior, številka 38, na straneh 28 in 29) in dopolni besedilo z manjkajočimi besedami oz. besednimi zvezami. Besede imaš napisane pod sestavkom. Področje Južnoafriške republike je bilo dolgo pod tujo nadvlado — najprej nizozemsko, pozneje pa so vanjo vdrli

.

Otroci se v šoli učijo afriške jezike in

.

Vsi otroci ne hodijo v šolo, ker jo je treba plačati. Veliko otrok mora že zgodaj začeti služiti svoj . Deček Abu pleše pred turisti tradicionalni ples

.

Na drugi strani pa živijo otroci belcev v razkošnih

.

Že tukaj se kaže, da je Afrika dežela

.

Kljub vsemu pa je Afrika prava zakladnica nenavadnih in čudovitih Veliko teh srečaš in se jim na

. približaš na nekaj metrov.

živali, zulu, angleščino, latinščino, nasprotij, safariju, kruh, denar, Angleži, vilah, Američani, valček, alpinistov, križarjenju Preberi članek Zgodbe s črne celine (revija NG Junior, številka 38, na straneh 28 in 29) in na črtice napiši ustrezne besede, ki ti dajo končno rešitev. Članek o črni celini je napisal Ciril …

_

____

Vožnja z avti med divjimi živalmi se imenuje …

__

___

Žival z zelo dolgim vratom je …

__

___

Obala Južnoafriške republike je znana po belih morskih …

__

_

Močvirske mačke so neobčutljive na škorpijonov …

__

Na fotografiji se na soncu grejeta dva …

_____

Rešitev: ISKANJE PODATKOV

Za safari si zagotovo že velikokrat slišal. Ali veš, katere živali vse lahko srečaš v različnih delih Afrike? Pomagaj si z dodatno literaturo in zapiši ali nariši živali v Afriki.

Na safariju lahko srečamo:

10


DELOVNI LIST 2

Zgodbe s črne celine

IME IN PRIIMEK:

ISKANJE PODATKOV

Ali poznaš Afriko? Koliko držav je v njej? Koliko prebivalcev ima Afrika? Pomagaj si z atlasom sveta in odgovori na vprašanja: Zaradi temnopoltih prebivalcev Afriko pogovorno imenujemo tudi V Afriki živi približno

celina.

milijonov prebivalcev.

Afriko obkrožajo oceani in morja. Na severu

, na zahodu

in na vzhodu

, na jugu

.

V severni Afriki je velika puščava, ki se imenuje

.

Najdaljša reka v Afriki in na našem planetu je

.

Afrika ima različna podnebja: Za osrednjo Afriko sta značilni posebno podnebje in rastje: . Ugotovi, katere pravice so kršene otrokom v Južnoafriški republiki, ki morajo zaradi revščine delati za skromno plačilo in ne morejo v šolo.

Oglej si globus sveta. Poišči Južnoafriško republiko in Slovenijo. a) Opiši pot po kopnem iz Slovenije v Južnoafriško republiko.

b) Opiši morsko pot iz Slovenije v Južnoafriško republiko.

c) Z nitko izmeri vse poti. Katera je daljša?

č) Po kateri poti bi prej prišel iz Slovenije v Južnoafriško republiko, po morski ali po kopni? Utemelji svoj odgovor.

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Odgovori na vprašanja: Katera je najdaljša afriška reka? Kateri afriški politik je najbolj znan po svoji borbi za pravice črncev? Ali tudi v Južnoafriški republiki izhaja NG Junior? Naštej tri afriške države. l l

l

l

11

Drži ali ne drži? Afriki rečemo tudi črna celina. V Afriki lahko živijo levi. l

l


Dolgovratke Namigi: ■ Učitelj vpraša učence, kaj že vedo o žirafah. ■ Učenci povejo asociacije na besedo žirafa. ■ Učitelj pove besedo žirafa, učenci pa iščejo nove besede iz začetnih črk. Na primer: Ž — želva I — igla R — rožički A — Afrika F — figa A — ananas ■ Učenci poskušajo najti čim več besed, ki so povezane z žirafami in Afriko.

4., 5., 6., 7. in 8. razred Biologija Naravoslovje in tehnika Naravoslovje Slovenščina Namen: ■ Učenci spoznajo značilnosti rastlinojedcev. ■ Spoznajo značilnosti žiraf. ■ Spoznajo različne odnose med živimi bitji. ■ Spoznajo kopitarje. Povzetek članka: ■ V vzhodni Afriki obstaja zelo priljubljena restavracija, kamor hodijo ljudje z vsega sveta in kjer lahko občudujejo sedem rothschildovih žiraf, ki se sprehajajo okoli stavbe. ■ Tam je tudi izobraževalno središče, v katerem lahko obiskovalci spoznajo veliko novega o žirafah, otroci pa lahko te živali tudi pobožajo. ■ Prostoživeče žirafe živijo v savanah ali afriških travnatih površinah. So rastlinojede živali. ■ Te dolgovratke živijo v čredah. Zanje je značilno, da samice mladiče vzgajajo s skupnimi močmi in se celo izmenjujejo pri varovanju. ■ Žirafe uvrščamo med kopitarje. Te živali torej hodijo po dveh prstih, njihov noht pa je spremenjen v kopito. ■ Imajo barvaste kožuhe — obstaja devet osnovnih skupin. Četudi imata dve žirafi na prvi pogled enak kožuh, se njun vzorec razlikuje v kakšni podrobnosti. ■ Odrasle žirafe so zaradi velikosti redkokdaj hrana plenilcev. Bolj ogroženi so mladiči, ki jih lovijo hijene in levi. ■ Na splošno žirafe niso ogrožene, v divjini jih živi približno 141.000. Ogrožene so le rothschildove žirafe.

Literatura: Moja enciklopedija živali. (Videoposnetek, 8. del). Moj slovar živali: V—Ž. (1993). Ljubljana: Atlanta. Marcon, Elena (1986): Svetovna enciklopedija živali. Ljubljana: Mladinska knjiga. Johnson, Jinny (2001): Enciklopedija živali za šolo in dom. Ljubljana: Millennium.

 DIGITAL VISION

Spletne strani: www.zoo-ljubljana.si/pages/novinarsko_sredisce/podatki.doc http://sl.wikipedia.org

12


DELOVNI LIST 1

Dolgovratke

IME IN PRIIMEK:

RAZUMEVANJE PREBRANEGA

Pred sabo imaš članek Dolgovratke (revija NG Junior, številka 38, na straneh od 34 do 38). 1. Najprej samo POGLEJ in a) preberi naslov. O čem govori članek? 2. Hitro preleti celoten članek in se VPRAŠAJ: a) O čem govori članek? b) Naredi seznam vprašanj, na katera bi rad dobil odgovor. c) Kaj bi se rad iz besedila naučil? 3. Zdaj PREBERI BESEDILO in a) izpiši neznane besede; b) izpiši ključne besede članka. V članku Dolgovratke (revija NG Junior, številka 38, na straneh od 34 do 38) je opisano življenje žiraf. Spodaj zapisane trditve o žirafah so bodisi pravilne bodisi napačne. Obkroži ustrezen odgovor. Če je trditev napačna, napiši pravilno. Žirafe uvrščamo med sodoprste kopitarje, torej živali, ki hodijo po dveh prstih.

DA

NE

Vse žirafe imajo enak vzorec na kožuhu.

DA

NE

Žirafji vrat ima prav tako kot človeški sedem vratnih vretenc.

DA

NE

Žirafji jezik je svetlo zelene barve.

DA

NE

LIKOVNO USTVARJANJE

Predstavljaj si, da si gost v restavraciji, okoli katere se sprehajajo žirafe. Nariši, kako žirafe jedo gostom s krožnika. KREATIVNO PISANJE

Si gost v restavraciji v vzhodni Afriki, kjer lahko žirafe prosto hodijo okoli restavracije in celo jedo s krožnikov. Napiši, kako si se odzval, ko ti je žirafa s krožnika pojedla zelenjavo. MATEMATIČNA NALOGA

Odrasla žirafa dnevno poje 60 kilogramov rastlin. Izračunaj, koliko kilogramov hrane poje v enem tednu, mesecu in letu. Račun prikaži tudi v tonah. Rezultate zapiši v tabelo.

13


DELOVNI LIST 2

Dolgovratke

IME IN PRIIMEK:

RAZMIŠLJANJE

Preberi članek Dolgovratke (revija NG Junior, številka 38, na straneh od 34 do 38). Razmisli, kakšno je življenje žiraf v živalskem vrtu in kakšno v naravnem okolju. Svoja razmišljanja zapiši v tabelo. ŽIVLJENJE ŽIRAF V ŽIVALSKEM VRTU

ŽIVLJENJE ŽIRAF V NARAVNEM OKOLJU

INTERVJU

Obišči ljubljanski živalski vrt in žirafi. Povprašaj njunega oskrbnika: 1) Kako poteka dan z žirafama? 2) Ali mi lahko poveste kakšno anekdoto v zvezi z žirafami v Živalskem vrtu Ljubljana? 3) Kdaj in kolikokrat hranite žirafe? Katero hrano imajo najraje? Če ne moreš obiskati živalskega vrta, odgovore poišči na svetovnem spletu. ISKANJE PODATKOV

V članku Dolgovratke (revija NG Junior, številka 38, na straneh od 34 do 38) je omenjeno plenilstvo. Poleg tega odnosa med organizmi poznamo tudi druge. Poskušaj izpolniti spodnjo tabelo. vrsta odnosa

značilnosti odnosa

primer v naravi

sožitje

plenilec ima korist plen ima škodo

zajedavstvo

orhideja in drevo

14


DELOVNI LIST 3

Dolgovratke

IME IN PRIIMEK:

RAZUMEVANJE PREBRANEGA IN OBLIKOVANJE DOMNEV

Opiši prednosti in slabosti žirafjega dolgega vratu.

Prednosti:

Slabosti:

USTVARJALNO PISANJE

Ali poznaš kakšno šalo, v kateri nastopajo živali? Ali poznaš tako, v kateri nastopa žirafa? Če je ne poznaš, si jo pa izmisli. Začetek imaš napisan, tvoja naloga pa je, da si izmisliš smešen konec.

 DIGITAL VISION

Janezek vpraša učiteljico: “Zakaj imajo žirafe tako dolg vrat?” Učiteljica:

ISKANJE PODATKOV

Poznamo sodoprste in lihoprste kopitarje. Žirafo uvrščamo med sodoprste kopitarje. V enciklopediji poišči živali, ki jih uvrščamo med sodoprste kopitarje, in živali, ki jih uvrščamo med lihoprste kopitarje. Sodoprsti kopitarji:

Lihoprsti kopitarji:

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Odgovori na vprašanja: Koliko vretenc ima žirafji vrat? Kaj jedo žirafe? Ali imajo vse žirafe enak vzorec na kožuhu? Koliko osnovnih vzorcev kožuhov imajo žirafe? l l l l

15

Drži ali ne drži? Žirafe uvrščamo med kopitarje. Žirafe so vsejede. Jezik odrasle žirafe meri v dolžino več kot 1 meter. Rožičke imajo samci in samice. l l l

l


MESECA MAJA V JUNIORJU: STRUPENA BITJA Življenje v naravi je zahtevno. Živali morajo najti hrano, če želijo preživeti. Poleg tega morajo paziti, da same ne postanejo del prehranjevalne verige — kar pa ni vedno preprosto. Nekaterim pomagajo preživeti smrtonosne kemikalije. Morda lahko prav ti strupi rešujejo tudi človeška življenja. Nekaj strupenih živali predstavljamo v majskem Juniorju.

ALBINO ŽIVALI Barva živali vedno služi svojemu namenu, pa naj bo to pri lisasti, sivo-beli koali ali pa pri koralnih ribah živih barv. Barvo daje pigment, ki se imenuje melanin. Pigmentne celice obarvajo oči, kožo, krzno, perje in luske. Geni so tisti, ki odločijo, kakšno barvo morajo celice proizvajati. Kaj pa se zgodi, če temu ni tako? Nastanejo albino živali.

NOVO OSONČJE Prejšnje poletje se je naš sončni sistem skrčil. Znanstveniki so odločili, da Pluton sploh ni planet. Po novem v našem osončju prepoznavamo le osem planetov. Kaj je značilno za te planete, preberite meseca maja.

ZELENE VAMPIRKE Zelene rastline izdelujejo v svojih listih organske snovi iz vode in ogljikovega dioksida, in to s pomočjo sončne energije. Ta proces se imenuje fotosinteza. Zajedavske rastline pa do hranilnih snovi pridejo tako, da jih jemljejo iz druge rastline. V majskem Juniroju predstavljamo nekaj takšnih rastlin.

NG JUNIOR

BISTROUM

Bistroum pred vrati šolskega tekmovanja

Igor Šinkovec

Šolsko tekmovanje Kviz NGJ Bistroum je že pred vrati. Na vseh prijavljenih šolah bo tekmovanje potekalo 8. maja 2007, točno uro pa prepuščamo izbiri vsake posamezne šole. Na kviz se lahko prijavite še do 20. aprila 2007, in sicer učenci 4., 5. in 6. razredov devetletke ter 4. in 5. razredov osemletke. V finalno tekmovanje se bo uvrstilo 50 juniorjev iz vsake starostne skupine — skupno torej 150 bistroumov. Kako se pripravljate na Kviz NGJ Bistroum? Predlagamo, da juniorji in juniorke rešijo vse Vaje za bistroumne, nato pa naj prelistajo še stare revije NG Juniorja. Vaje najdete tudi na spletni strani www.junior.si pod rubriko Kviz NG Junior Bistroum.

http://junior.si/images/uploads/ucitelji/priloga_april  

http://junior.si/images/uploads/ucitelji/priloga_april.pdf

Advertisement