Page 1

KVIZ R NG JUNIO

BISTROUM

Bistroumnice

februar 2011

Dragi mali in tudi malo večji bistroumi in bistroumke, pa smo tu! Skupaj smo prišli do zadnjih bistroumnic v letošnjem šolskem letu. Upamo, da vam je bilo naše skupno popotovanje po deželah znanja v veselje in zabavo, kakor je bilo tudi nam pripravljanje bistroumnih izzivov za vas. Vidimo se dobre volje na šolskem tekmovanju v mesecu aprilu! Do takrat ne pozabite na smeh in pozitivno energijo! Lepo vas pozdravljamo, vaše bistroumne (m)učiteljice  :)  !

1. Križanka

14. Gozd z veliko vlage in malo svetlobe, hitro izginja zaradi izkoriščanja. 15. Področje, kjer ljudje s posegi v naravo vplivajo na oblikovanje življenjskih prostorov. 16. Živali zeliščnega sloja, med katerimi veljajo posebni socialni odnosi. 17. Ptice, ki dobro vidijo in slišijo, imajo močan kljun in močne noge, dobri letalci.

Prihodnost naše civilizacije je odvisna tudi od ohranjanja gozdov. Ta bogati ekosistem v sebi združuje prenekatere varovalne mehanizme. Prebrskaj tudi dodatno literaturo in spoznaj skrivnosti gozdnega življenja. Preveri na terenu! 1. 2.

3. 4.

Geslo: ____________________________

2. Poišči vsiljivca — prečrtaj besedo, ki ne sodi med druge! 5.

a) Svetovna prestolnica knjige: Dim Zupan, Janja Vidmar, Majda Koren, Ivan Cankar b) Pustovanje: Benetke, Rim, Cerknica, Rio De Janeiro c) Mednarodni dan mokrišč: prve civilizacije, zaloge fosilnih goriv, biotsko bogata območja, možnost hidroelektrarn č) Leto gozdov: Ruska federacija, Japonska, Brazilija, Kanada

6. 7. 8. 9. 10.

3. Poveži smiselne besedne zveze!

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. 2. 3. 4.

Večino gozdnih tal prekriva stelja ali _____________. Najvišji gozdni sloj. Gozd, kamor človek ni posegal, naravni rezervat. Skupno ime za rastlinojede sesalce, ki živijo v gozdni podrasti (srna, srnjak, košuta, jelen). 5. Pojav odnašanja zemlje, ki ga gozd preprečuje. 6. Ime za gozdne rastline, ki s fotosintezo proizvajajo organske snovi in kisik – organizmi, ki sami proizvajajo hrano. 7. Značilne rastline zeliščnega sloja gozda, rastejo tudi pozimi, imajo preprosta stebla. 8. Svetel gozd, z veliko podrasti. 9. Ogrožena žival v naših gozdovih, ponovno naseljena v Sloveniji. 10. Živalska skupina, pri kateri samice kotijo žive mladiče. 11. Skupina živih bitij, ki imajo telo zgrajeno iz glave, oprsja in zadka. 12. Padavina, ki škoduje drevju, ker vsebuje žveplov dioksid ali dušikove okside. 13. Najraje rastejo v starejših gozdovih na tleh, na štorih, na odpadnih in trohnečih vejah, na deblih.

Mali • planktonske • Snežni • močvirska • Jonathan • Trnovski • Bermudski • Janez • Julijske • glavata •

• Jalen • kareta • Swift • trikotnik • Plac • stadion • gozd • ličinke • sklednica • Alpe

4. Drži ali ne drži? a) Vikingi so znali uživati. Igrali so šah, plavali in smučali. DA NE b) Vikinške ladje so bile zelo dolge, nekatere tudi do 30 metrov. DA NE c) Vikingi so na odprtem morju veslali, ob obali ali po rekah pa pluli z jadri. DA NE č) Prvi vikinški napad se je zgodil 8. 6. 1793. DA NE d) Vikingi so vedno vedeli, kdaj je v bližini kralj Thor, saj se je takrat bliskalo in grmelo. DA NE e) Ob posebnih priložnostih so namesto iz čaš pili iz rogov volov. DA NE f) Arheologi so v Kanadi odkrili vikinško vas, imenovano Vinlandija. DA NE

7. RAZRED


Bistroumnicefebruar

KVIZ R NG JUNIO

BISTROUM

2011

5. Mreža

ali še bolje – obišči kakšnega. V nalogi poveži besedo z njeno razlago.

Februar je mesec kulture, zaljubljencev in pusta. Če spadaš med pustne veseljake te vabim, da rešiš še mreži za 4. in 5. razred. Mreža je tokrat namenjena dr. Francetu Prešernu. V nalogi za 6. razred lahko poiščeš nekaj besed, ki so povezane z njim. V tej mreži pa so skriti samo naslovi nekaterih Prešernovih pesmi. Ko najdeš vseh 14, ti ostane tudi 14 črk. Te ti povedo rešitev. Naj ti pomagam: Vrba je znana predvsem po rojstni hiši Franceta Prešerna in po cerkvici svetega Marka, ki jo je Prešeren omenil v nizu pesmi, ki je rešitev mreže. S

O

N

C

E

N

E

»

U

E

Z

D

R

A

V

L

J

I

C

A

A

E

A

S

A

E

T

B

V

K

J

K

N

O

L

N

K

I

E

Š

N

L

R

L

G

O

A

R

P

A

Š

E

O

G

O

R

M

J

E

D

O

T

M

N

D

A

E

S

R

L

R

O

E

O

R

G

L

A

R

O

P

M

»

E

T

E

J

N

A

S

Besede: 1. _______________ 3. _______________ 5. _______________ 7. _______________ 9. _______________ 11. _______________ 13. _______________

2._______________ 4._______________ 6._______________ 8._______________ 10._______________ 12._______________ 14._______________

Rešitev: _______________________________ 6. Naloga te vabi k raziskovanju slovenskih mokriščih — tega prelepega bogatega dela naravne dediščine, ki jo moramo ohraniti zaradi njene pomembne vloge v naravnem ravnovesju. Mokrišča lahko imenujemo tudi zibelka biotske raznovrstnosti. Obsegajo okoli 2 odstotka zemeljskega površja in okoli 6 odstotkov kopnega. Poplave, suše, izginevanje ledenikov in zelo spremenjeni padavinski vzorci od nas zahtevajo, da pri gospodarjenju z mokrišči začnemo upoštevati njihovo neprecenljivo vlogo. Mokrišča vodo prečistijo in s tem dajejo ljudem pitno vodo in hrano. Oglej si slike slovenskih mokrišč,

Krakovski gozd

ali Ramsarska konvencija je nastala leta 1971 (2. februarja — mednarodni dan mokrišč) v Iraku in je med najstarejšimi globalnimi okoljskimi sporazumi. Glavni cilj je ohranjanje mokrišč in njihovih naravnih dobrin. Opozarja na pomen vode za ohranjanje ekosistemov na način trajnostnega razvoja.

Cerkniško jezero

je okrajšava za komunikacijo, izobraževanje, sodelovanje in ozaveščanje javnosti o pomenu in vlogi mokrišč v vsakdanjem življenju. Gibanje deluje od leta 2009 pod geslom »Vsi prispevamo k preudarni rabi mokrišč«.

CEPA

je največji nižinski hrastov gozd v Sloveniji. Razprostira se na zelo vlažnem in pogosto poplavljenem ozemlju med Posavskim hribovjem in reko Krko. Osrednji del gozda je od leta 1952 zavarovan kot pragozd.

Konvencija o mokriščih

je eno najbolj znanih presihajočih jezer tudi izven naših meja. Zaslovelo je pred 300 leti, ko ga je Janez Vajkard Valvazor imenoval pravo čudo narave. Ko je polno, se razprostira po površini 2400 hektarjev in je dolgo nad 10 kilometrov, široko pa 5 kilometrov. Jezero je znamenito po svojem podzemeljskem vodnem sistemu pretakanja in odtekanja vode. Na površini se kaže v številnih slikovitih kraških pojavih. Velik mednarodni pomen ima gnezdišč vodnih in močvirskih ptic.

7. Na svetu je osem podvrst tigrov. V članku Razmišljaj kot tiger si izvedel več o indijskem ali bengalskem tigru. Ko boš našel odvečno črko še v ostalih sedmih podvrstah, boš dobil dve imeni. Ali veš, čigavi? To sta imeni tigrov v ljubljanskem živalskem vrtu. KASPIJASKI SIBIRJSKI INDOKINDSKI BALIJASKI SUBMATRANSKI JAVANESKI JUŽNO KITAJNSKI

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Rešitev: Tigrovi imeni _________ in ___________ .

7. RAZRED


Bistroumnicefebruar

KVIZ R NG JUNIO

BISTROUM

2011

8. Resnična zgodba Ane Frank je pretresljiva in ganljiva. V literarni zgodovini je izjemna. Izloči napačne podatke.

b)

a) Anin dnevnik pripoveduje zgodbo milijonov ljudi, ki so trpeli pod vladavino nacistov. b) Ana je svoj dnevnik pisala 25 mesecev, ki jih je preživela v skrivališču na podstrešju tovarne. c) Dnevnik v obliki pisem je pisala svoji prijateljici Molly, ki je živela v bližnjem mestu. č) Hitlerjeva nacistična stranka je zagrešila strašne zločine nad človeštvom. 9. Zadnji dve nalogi namenjamo srečanju z življenjem v gozdovih in ohranjanju narave v naši deželi. Generalna skupščina združenih narodov je leto 2011 razglasila za mednarodno leto gozdov. Skrb za gozdove, ki jih lahko imenujemo tudi praprebivalci našega planeta, se smiselno prepleta in nadaljuje s skrbjo za svetovno biotsko raznovrstnost, ki so ji ZN namenili posebno pozornost že v letu 2010. Ti dve pomembni prvini našega planeta se močno prepletata tudi na ozemlju naše države. Geslo »Gozd za ljudi« nas spominja, kako nezamenljivo vlogo ima gozd pri vzdrževanju stabilnosti podnebja in okolja celotnega planeta. Pozornost je namenjena gozdovom vsega sveta, a Slovenci lahko pri tem največ prispevamo s pravilnim odnosom (in ponosom!) do našega gozda. Zdaj pa na sprehod po tople sončne žarke in po sprostitev, mir ter svež zrak v gozd!

_________________________ c)

_________________________ č)

a)

_________________________ _________________________

7. RAZRED


Bistroumnicefebruar

KVIZ R NG JUNIO

BISTROUM

2011

© ISTOCKPHOTO / SAVANY (a); © ISTOCKPHOTO / ARINAV (b); © ISTOCKPHOTO / AGALMA (c); © ISTOCKPHOTO / CHRISCRAFTER (Ë); © ISTOCKPHOTO / HENRIK_L (d); © ISTOCKPHOTO / GLOBALP (e)

d)

_________________________ e)

_________________________

10. Ne za domačo naDlogo, ampak za prijetno bistroumno nalogo beri, raziskuj, išči in sprašuj … Poizvedi, o čem govori mednarodni projekt »Voda za življenje«, ki traja v letih 2005–2015. Kakšen pa je tvoj odnos do vode? Ali bi lahko naredil (še) več, da se naše vode ohranjajo? Kako? Namig: 22. 3. 2005 se je s Svetovnim dnevom voda začel Unescov desetletni program Voda za življenje, katerega namen je uresničiti mednarodne cilje na področju vode in zdravstvenih ukrepov do leta 2015 ter izgraditi temelje za napredek v prihodnjih letih. Generalni sekretar Kofi Anan je izdal nujni poziv z namenom razvoja človeštva in človeškega dostojanstva z izjavo, da svetovne zaloge vode določajo čas našega obstanka in pogoje za trajnostni razvoj v 21. stoletju.

7. RAZRED

/feb11_7R  

http://junior.si/images/uploads/bistroum/feb11_7R.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you